De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACIS symposium 4 maart 2011 A.Ch.H. Franken

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACIS symposium 4 maart 2011 A.Ch.H. Franken"— Transcript van de presentatie:

1 ACIS symposium 4 maart 2011 A.Ch.H. Franken
Serieschadeclausule ACIS symposium 4 maart 2011 A.Ch.H. Franken

2 Uitleg Gevolgen Bewijslast

3 serieschadeclausule ‘een reeks met elkaar verband houdende voorvallen’
‘een reeks van samenhangende voorvallen met een gemeenschappelijke oorzaak’

4 Uitleg Tekst: ‘verband’ HR NJ 1994, 210 (Unigarant): Inhoud Strekking

5 Uitleg Strekking (Wansink):
‘Het begrenzen van het cumulatierisico dat zich manifesteert in een aantal schadegevallen dat zijn oorsprong niet vindt in een toevallige samenloop van omstandigheden, maar dat door een gemeenschappelijke oorzaak in feite niet anders dan in een samenhangende reeks kan ontstaan’

6 Uitleg Inhoud (Brevet): Menselijk handelen/nalaten
Andere, ‘natuurlijke’ oorzaken

7 Uitleg Menselijk handelen (Wansink): ‘wilsbesluit’
BA 21 november 1989 (Wilma/CAR): ‘Karakteristiek voor de bouw is dat in beginsel op beleidsmatig niveau een éénmalige keuze voor een bepaalde werkmethode c.q. aanpak van het werk wordt gemaakt, maar dat deze doorgaans op de werkvloer niet leidt tot het verrichten van een éénmalige handeling, maar tot een reeks van dezelfde handelingen (…)’

8 Uitleg ‘Zulks heeft tot gevolg dat, wanneer de overeenkomstig de gekozen werkmethode te verrichten handeling in de gegeven omstandigheden naar zijn aard het risico in zich draagt dat schade aan het werk ontstaat, de kans levensgroot is dat dit risico zich meer dan eens zal verwezenlijken (…)’

9 Uitleg ‘Allereerst moet het zich herhalend schadebrengend gedrag van de werknemers op de werkvloer niet zodanig onzorgvuldig zijn dat het in de gegeven omstandigheden niet meer als min of meer inherent aan de gekozen werkmethode kan worden aangemerkt. (…)’

10 Uitleg ‘Bovendien wordt de reeks van ongevallen onderbroken, zodra (de voortzetting) van de uitvoering van het werk met alle schadelijke gevolgen vandien niet langer geacht kan worden te berusten op de oorspronkelijke keuze van een toegepaste werkmethode, maar daaraan een hernieuwd wilsbesluit ten grondslag lag.’

11 Uitleg ‘Wilsbesluit’: nalaten? ‘Werkvloer’ ‘Beleidsmatig niveau’:
Rb. Rotterdam 2 juli 2008 LJN BD6977

12 Uitleg ‘(…) indien de werknemers een bepaalde werkmethode hebben gekozen, terwijl aan hen daaromtrent geen instructies waren gegeven, met name niet die tot het toepassen van veiligheidsmaatregelen, en zij vervolgens die methode zijn blijven toepassen terwijl voor hen niet evident was dat die methode reeds tot schade had geleid of zou kunnen leiden (…)’

13 Uitleg ‘Indien de schade bij tussentijdse controle door de directie of de bedrijfsleiding aan het licht is gekomen en deze niet ingrijpt (…), moet de lopende reeks van schadegevallen geacht worden te zijn geëindigd (…)’

14 Uitleg ‘Wilsbesluit’:‘karakteristiek’?
Fraudepolis (Rb. R’dam 3 september 2008) Productaansprakelijkheid Beroepsaansprakelijkheid

15 Uitleg Andere, ‘natuurlijke’ oorzaken (Brevet): ‘of de dekking biedende omstandigheden continu aanwezig zijn waardoor schade niet tussentijds kan worden voorkomen’ Vgl. Rb. Zutphen 12 februari 2003 (MKZ)

16 Gevolgen Verzekerde som Eigen risico
In relatie tot verzekerde termijn?

17 Gevolgen Vóór of na de verzekerde periode
Gedurende de verzekerde periode, maar verschil in verzekerde som, eigen risico Met allocatieclausule Zonder allocatieclausule

18 Bewijslast Verzekerde som Eigen risico Excessverzekering
Herverzekering


Download ppt "ACIS symposium 4 maart 2011 A.Ch.H. Franken"

Verwante presentaties


Ads door Google