De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Nederlandstalige WISC-III Willem Kort (projectleider) Mark Schittekatte Elzeloes CompaanGriet Vermeir Nico Bleichrodt Marjan Bosmans Wilma Resing Paul.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Nederlandstalige WISC-III Willem Kort (projectleider) Mark Schittekatte Elzeloes CompaanGriet Vermeir Nico Bleichrodt Marjan Bosmans Wilma Resing Paul."— Transcript van de presentatie:

1 De Nederlandstalige WISC-III Willem Kort (projectleider) Mark Schittekatte Elzeloes CompaanGriet Vermeir Nico Bleichrodt Marjan Bosmans Wilma Resing Paul Verhaeghe Dienstencentrum NIP, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden & Universiteit Gent

2 Initiatief (zomer 2000) NDC -> BFP (Willem Kort -> Luc Scheldeman, RvB) Met medewerking van: Statistische ondersteuning Peter Dekker (VUA) Prof. Jacques Grégoire (UCL) Advies in Vlaanderen: –Commissie psychodiagnostiek van de BFP (http://www.bfp-fbp.be/BfpNL/ACTcommdiag.htm, voorzitter K. Glabeke) –Vlaam Forum voor Diagnostiek in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening (http://www.vfd-ppbh.cjb.net/, voorzitter J. Scheiris) –Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (http://home.pi.be/~vvsp/, voorzitter M. De Beuckeleer)

3 Actualiseren –van de normen WISC-R = 1986 (1980) Flynn-effect Laatste in Europa –van de inhoud van subtesten en scoringsregels + nieuwe subtest “Symbolen Vergelijken” + verhogen attractiviteit Waarom een WISC-III NL ?

4 Voorbeeld “oud” item (Gaatjes in riem invoegen)

5 Voorbeeld nieuw item Onvolledige Tekeningen

6 Voorbeeld oud item (verhaaltje met bank invoegen)

7 Voorbeeld aangepast item

8 Ontwikkeling WISC-III Vooronderzoek (jan.- febr. 2001) -> Uitgebreide experimentele versie van 5 verbale subtests bij 450 kinderen (INF, OV, REK, WO, BG)  Steekproef: –Geslacht, regio, onderwijsnet, urbanisatiegraad  Nieuwe items (Europa, experten, creativiteit)  Aangepaste items (frank, waarde-oordeel)  Oude items

9 Doel vooronderzoek: Vlaanderen – Nederland: één norm Moeilijkheidsgraad, betrouwbare subtests Vloer- en plafondeffecten Begin-en afbreek- en omkeerregels bepalen Eindproduct: de WISC-III NL Veranderingen tov WISC-R (bijna 60% nieuw + andere volgorde subtests)

10 Veranderingen tov WISC-R

11 Normering WISC-III NL Afname bij 1229, 6-16 jarigen –Representatieve steekproef Geslacht, regio, schooltype, urbanisatie, (> 30 Vlaamse en 65 Nederlandse scholen) –Opgeleide testleiders Normen ontwikkeld (per 4 maand, J/M, Ndl.-VL, model cfr. SON-R)

12

13 Betrouwbaarheid WISC-III NL Homogeniteits- & interne consistentie coëfficiënten (  & split-half,  FL & DH ) Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ( r >.90 ) om scoring optimaal te krijgen

14 Homogeniteitscoëfficiënten

15 Validiteit WISC-III NL Factor-analyses: nieuwe derde factor! –Verbaal begrip (INF + OV + WO + BG) –Perceptuele organisatie (OT + PO + BP + FL) –‘Vrijheid van afleidbaarheid’ ( RE + SU + CR) verdwenen –! Nieuwe factor: ‘Verwerkingssnelheid’ (SU + SV) Schoolprestaties (Nederlands & Wiskunde): significante samenhang met IQ ( r tussen.37 &.53)

16

17 Correlaties IQ –schoolresultaten (N=203)

18 IQ & onderwijsniveau

19 Gemiddelde moeilijkheidsgraad

20 Kwalitatieve beschrijvingen van de WISC III NL IQ scores* IQClassificatie Theoretische normaal curve Hoger dan 130 Zeer begaafd Begaafd Boven gemiddelde Gemiddeld Beneden gemiddeld Laag begaafd/moeilijk lerend Licht zwakzinnig/lichte verstandelijke beperking 35-49Matig zwakzinnig/matig verstandelijke beperking 20-34Ernstig zwakzinnig/ernstige verstandelijke beperking2.1 <20Diep zwakzinnig/diepe verstandelijke beperking * gebaseerd op Resing, W. & Blok, J. De wenselijkheid van een éénduidig classificatiesysteem van intelligentiescores. De Psycholoog 37,

21 Psychometrisch vervolgonderzoek Uitgebreider psychotechnisch rapport volgt –Test-hertest (stabiliteit) –Extra-validering SON-R / RAKIT –Specifieke groepen (dyslexia, allochtonen, hoog- & laag begaafden, gedragsproblematieken) Relevante literatuur: –Artikel Schittekatte (2000): Het hertesten van intelligentie bij kinderen: een literatuurstudie. Significant, op internet gepubliceerd stijging bij hertest vooral PIQ advies minstens één jaar, bij voorkeur twee jaar te wachten voor het hertesten met eenzelfde test –Schittekatte, Kort, Resing, Vermeir, Verhaeghe (2003) hoofdstuk in “ Cultures and children’s intelligence: A cross- cultural analysis of the WISC-III ” (ed. Georgas & van de Vijver,...)

22 Opmerkelijke verschillen Jongens (INF, REK, BP) vs. meisjes (CR, SUB, SV) Oudste kind Allochtonen: –verschil neemt af –SES & verblijfsduur –hoog opgeleide ouders –reden: meer acculturatie

23 Vlaanderen-Nederland (vooronderzoek) Dialecten Vlaanderen INF, WK, RE, OK Nederlands DH 0, 1 en 2 bij “Begrijpen” Spelling

24 Flynn-effect onderzoek CLB & Revalidatiecentra 353 protocollen, M = 3 jaar tijdspanne Klinische populatie, M (TIQ) = 82 93% uit Lager Onderwijs TIQ r =.88 / VIQ r =.87/ PIQ r =.81 M  = TIQ 3 punten (5 bij IQ 80-90, 6.5 bij < 70) vooral Verbaal IQ

25 Specifieke groepen Laag-begaafden (N =107, BLO type 1 & 2) Met ernstige leerstoornissen (N =38, BLO type 8) Dyslectici (N= 52) ADHD (N =47) Rilatine (N =22) Rekenstoornissen (N = 22) Hoger begaafden (N =17) Autismespectrumstoornissen ( N =14)

26


Download ppt "De Nederlandstalige WISC-III Willem Kort (projectleider) Mark Schittekatte Elzeloes CompaanGriet Vermeir Nico Bleichrodt Marjan Bosmans Wilma Resing Paul."

Verwante presentaties


Ads door Google