De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Nederlandstalige WISC-III Willem Kort (projectleider) Mark Schittekatte Elzeloes CompaanGriet Vermeir Nico Bleichrodt Marjan Bosmans Wilma Resing Paul.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Nederlandstalige WISC-III Willem Kort (projectleider) Mark Schittekatte Elzeloes CompaanGriet Vermeir Nico Bleichrodt Marjan Bosmans Wilma Resing Paul."— Transcript van de presentatie:

1 De Nederlandstalige WISC-III Willem Kort (projectleider) Mark Schittekatte Elzeloes CompaanGriet Vermeir Nico Bleichrodt Marjan Bosmans Wilma Resing Paul Verhaeghe Dienstencentrum NIP, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden & Universiteit Gent

2 Initiatief (zomer 2000) NDC -> BFP (Willem Kort -> Luc Scheldeman, RvB) Met medewerking van: Statistische ondersteuning Peter Dekker (VUA) Prof. Jacques Grégoire (UCL) Advies in Vlaanderen: –Commissie psychodiagnostiek van de BFP (http://www.bfp-fbp.be/BfpNL/ACTcommdiag.htm, voorzitter K. Glabeke) –Vlaam Forum voor Diagnostiek in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening (http://www.vfd-ppbh.cjb.net/, voorzitter J. Scheiris) –Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (http://home.pi.be/~vvsp/, voorzitter M. De Beuckeleer)

3 Actualiseren –van de normen WISC-R = 1986 (1980) Flynn-effect Laatste in Europa –van de inhoud van subtesten en scoringsregels + nieuwe subtest “Symbolen Vergelijken” + verhogen attractiviteit Waarom een WISC-III NL ?

4 Voorbeeld “oud” item (Gaatjes in riem invoegen)

5 Voorbeeld nieuw item Onvolledige Tekeningen

6 Voorbeeld oud item (verhaaltje met bank invoegen)

7 Voorbeeld aangepast item

8 Ontwikkeling WISC-III Vooronderzoek (jan.- febr. 2001) -> Uitgebreide experimentele versie van 5 verbale subtests bij 450 kinderen (INF, OV, REK, WO, BG)  Steekproef: –Geslacht, regio, onderwijsnet, urbanisatiegraad  Nieuwe items (Europa, experten, creativiteit)  Aangepaste items (frank, waarde-oordeel)  Oude items

9 Doel vooronderzoek: Vlaanderen – Nederland: één norm Moeilijkheidsgraad, betrouwbare subtests Vloer- en plafondeffecten Begin-en afbreek- en omkeerregels bepalen Eindproduct: de WISC-III NL Veranderingen tov WISC-R (bijna 60% nieuw + andere volgorde subtests)

10 Veranderingen tov WISC-R

11 Normering WISC-III NL Afname bij 1229, 6-16 jarigen –Representatieve steekproef Geslacht, regio, schooltype, urbanisatie, (> 30 Vlaamse en 65 Nederlandse scholen) –Opgeleide testleiders Normen ontwikkeld (per 4 maand, J/M, Ndl.-VL, model cfr. SON-R)

12

13 Betrouwbaarheid WISC-III NL Homogeniteits- & interne consistentie coëfficiënten (  & split-half,  FL & DH ) Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ( r >.90 ) om scoring optimaal te krijgen

14 Homogeniteitscoëfficiënten

15 Validiteit WISC-III NL Factor-analyses: nieuwe derde factor! –Verbaal begrip (INF + OV + WO + BG) –Perceptuele organisatie (OT + PO + BP + FL) –‘Vrijheid van afleidbaarheid’ ( RE + SU + CR) verdwenen –! Nieuwe factor: ‘Verwerkingssnelheid’ (SU + SV) Schoolprestaties (Nederlands & Wiskunde): significante samenhang met IQ ( r tussen.37 &.53)

16

17 Correlaties IQ –schoolresultaten (N=203)

18 IQ & onderwijsniveau

19 Gemiddelde moeilijkheidsgraad

20 Kwalitatieve beschrijvingen van de WISC III NL IQ scores* IQClassificatie Theoretische normaal curve Hoger dan 130 Zeer begaafd2.1 121-130Begaafd6.4 111-120Boven gemiddelde15.7 90-110Gemiddeld51.6 80-89Beneden gemiddeld15.7 70-79Laag begaafd/moeilijk lerend6.4 69-50Licht zwakzinnig/lichte verstandelijke beperking 35-49Matig zwakzinnig/matig verstandelijke beperking 20-34Ernstig zwakzinnig/ernstige verstandelijke beperking2.1 <20Diep zwakzinnig/diepe verstandelijke beperking * gebaseerd op Resing, W. & Blok, J. De wenselijkheid van een éénduidig classificatiesysteem van intelligentiescores. De Psycholoog 37, 5 2002

21 Psychometrisch vervolgonderzoek Uitgebreider psychotechnisch rapport volgt –Test-hertest (stabiliteit) –Extra-validering SON-R / RAKIT –Specifieke groepen (dyslexia, allochtonen, hoog- & laag begaafden, gedragsproblematieken) Relevante literatuur: –Artikel Schittekatte (2000): Het hertesten van intelligentie bij kinderen: een literatuurstudie. Significant, op internet gepubliceerd http://users.skynet.be/vsig stijging bij hertest vooral PIQ advies minstens één jaar, bij voorkeur twee jaar te wachten voor het hertesten met eenzelfde test –Schittekatte, Kort, Resing, Vermeir, Verhaeghe (2003) hoofdstuk in “ Cultures and children’s intelligence: A cross- cultural analysis of the WISC-III ” (ed. Georgas & van de Vijver,...)

22 Opmerkelijke verschillen Jongens (INF, REK, BP) vs. meisjes (CR, SUB, SV) Oudste kind Allochtonen: –verschil neemt af –SES & verblijfsduur –hoog opgeleide ouders –reden: meer acculturatie

23 Vlaanderen-Nederland (vooronderzoek) Dialecten Vlaanderen INF, WK, RE, OK Nederlands DH 0, 1 en 2 bij “Begrijpen” Spelling

24 Flynn-effect onderzoek CLB & Revalidatiecentra 353 protocollen, M = 3 jaar tijdspanne Klinische populatie, M (TIQ) = 82 93% uit Lager Onderwijs TIQ r =.88 / VIQ r =.87/ PIQ r =.81 M  = TIQ 3 punten (5 bij IQ 80-90, 6.5 bij < 70) vooral Verbaal IQ

25 Specifieke groepen Laag-begaafden (N =107, BLO type 1 & 2) Met ernstige leerstoornissen (N =38, BLO type 8) Dyslectici (N= 52) ADHD (N =47) Rilatine (N =22) Rekenstoornissen (N = 22) Hoger begaafden (N =17) Autismespectrumstoornissen ( N =14)

26


Download ppt "De Nederlandstalige WISC-III Willem Kort (projectleider) Mark Schittekatte Elzeloes CompaanGriet Vermeir Nico Bleichrodt Marjan Bosmans Wilma Resing Paul."

Verwante presentaties


Ads door Google