De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOOFDSTUK 7: ALGEMENE INDRUK - DEFINITIE: VISUELE EN AUDITIEVE BEOORDELING VAN DE PATIENT OP AFSTAND - DOEL: OP KORTE TIJD INFORMATIE VERZAMELEN + ANAMNESE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOOFDSTUK 7: ALGEMENE INDRUK - DEFINITIE: VISUELE EN AUDITIEVE BEOORDELING VAN DE PATIENT OP AFSTAND - DOEL: OP KORTE TIJD INFORMATIE VERZAMELEN + ANAMNESE."— Transcript van de presentatie:

1

2 HOOFDSTUK 7: ALGEMENE INDRUK - DEFINITIE: VISUELE EN AUDITIEVE BEOORDELING VAN DE PATIENT OP AFSTAND - DOEL: OP KORTE TIJD INFORMATIE VERZAMELEN + ANAMNESE GERICHT ONDERZOEK PROBLEEM ONVOLDOENDE GEDEFINIEERD

3 HOOFDSTUK 7: ALGEMENE INDRUK VOORBEELD: HOND MET ACUTE DIARREE - ANAMNESE: BLIJFT LEVENDIG - ALGEMENE INDRUK: ALERT - ANAMNESE: ALGEMEEN ZIEK - ALGEMENE INDRUK: SOPOREUS, LIGGEN GERICHT ALGEMEEN ONDERZOEK

4

5

6

7

8 PARAMETERS OM DE ALGEMENE INDRUK TE BEPALEN 1. BEWUSTZIJNSNIVEAU ALERT,SOPOR, STUPOR, COMA 2. GEDRAG EVENWICHTIG, ONRUSTIG, ANGSTIG, AGRESSIEF 3. HOUDING STAAND, ZITTEND, LIGGEND, GESTREKTE HALS 4. GANG SOEPEL, STIJF, KREUPEL, INCOORDINATIE

9

10

11 PARAMETERS OM DE ALGEMENE INDRUK TE BEPALEN 5. LICHAAMSBOUW VERHOUDING VOORHAND/ACHTERHAND, BUIKOMVANG 6. VOEDINGSTOESTAND OBESITAS, MAGER, CACHEXIE 7. VACHT DOF, ALOPECIA, HYPERPIGMENTATIE DEPIGMENTATIE

12

13 PARAMETERS OM DE ALGEMENE INDRUK TE BEPALEN 8. ABNORMALE GELUIDEN - (SPINNEN EN GROMMEN), - INSPIRATOIRE STRIDOR BIJ BRACHYCEFAAL -PIEPENDE ADEMHALING, HOESTEN, NIEZEN 9. IN HET OOG SPRINGENDEAFWIJKINGEN EPISTAXIS, OORHEMATOOM, TUMOREN, OEDEEM

14 UITVOERING ALGEMENE INDRUK - TIJDENS BINNENLATEN EN/OF ANAMNESE - WEEGSCHAAL - PALPATIE VOOR BEPALING VOEDINGSTOEST. - ANAMNESE NIET STOREN DOOR UITVOERING DIE PLAATSVINDT OP TAFEL OF OP DE GROND

15 HOOFDSTUK 8: ALGEMEEN ONDERZOEK - DEFINITIE: VISUEEL EN MANUEEL ONDERZOEK - DOEL: OP KORTE TIJD INFORMATIE VERZAM. + ANAMNESE + ALGEMENE INDRUK PROBLEMEN DEFINIEREN VERLOOP VERDER ONDERZOEK BEPALEN (DELEN VAN) ORGAANSYSTEMEN DIE VERDER ONDERZOCHT ZULLEN WORDEN

16 VOORBEELD : ACUTE DIARREE ANAMNESE + ALGEMENE INDRUK NIET ALGEMEEN ZIEK ALGEMEEN ZIEK GERICHT ONDERZOEK ALGEMEEN (VB: FECESONDERZOEK) ONDERZOEK OF BEHANDELING VB: LYMFEKNOOP GERICHT ONDERZOEK ( VB: BIOPT)

17 ENKELE BEGRIPPEN TACHYPNEE = VERSNELDE ADEMHALING AANTAL AH/MIN KAN FYSIOLOGISCH ZIJN DYSPNEE = BEMOEILIJKTE, GEFORCEERDE AH DIKWIJLS + TACHYPNEE ALTIJD PATHOLOGISCH THERMISCHE POLYPNEE = HIJGEN = FYSIOLOG.

18 TACHYPNEE,DYSPNEE, THERMISCHE POLYPNEE DEFINITIE = GEMAKKELIJK OPVULLING BEGRIPPEN = MOEILIJKER MAAR BELANGRIJK, GEZIEN ALGORITMISCHE BENADERING VAN DIAGNOSTIEK DYSPNEE …...

19

20 REFERENTIES HANDBOEKEN TEXTBOOK OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE, DISEASES OF THE DOG AND THE CAT FOURTH EDITION, 1995, VOLUME 1 EN 2. EDITORS: S.J. ETTINGER EN E.C. FELDMAN UITGEVERIJ: W.B. SAUNDERS PHILADELPHIA

21 REFERENTIES HANDBOEKEN SMALL ANIMAL INTERNAL MEDICINE SECOND EDITION, 1998, EEN VOLUME EDITORS: R.W.NELSON EN C.G.COUTO UITGEVERIJ: MOSBY, ST. LOUIS

22 HOOFDSTUK 8: ALGEMEEN ONDERZOEK 1. DE ADEMBEWEGINGEN A. DE DIEPTE: VERDIEPING VOORAL BIJ DYSPNEE EN ZUCHTEN

23

24 HOOFDSTUK 8: ALGEMEEN ONDERZOEK 1. DE ADEMBEWEGINGEN B. TYPE: - NORMAAL: COSTO-ABDOMINAAL - COSTALE COMPONENT VNL BIJ INSPIRATOIRE DYSPNEE - ABDOMINALE COMPONENT VNL BIJ EXPIRATOIRE DYSPNEE - PENDELENDE ADEMHALING: UITZETTEN THORAX EN INVALLEN ABDOMEN BIJ INSPIRATIE

25 HOOFDSTUK 8: ALGEMEEN ONDERZOEK 1. DE ADEMBEWEGINGEN A. DE DIEPTE B. TYPE C. RITME: - NORMAAL = REGELMATIG - PERIODIEK ADEMEN: SOMS BIJ LAGE ARTERIELE PCO2 DOOR HYPER- VENTILATIE (SEDATIVA) D. FREQUENTIE FREQUENTIE = TACHYPNEE AH-STILSTAND = APNEE

26

27 HOOFDSTUK 8: ALGEMEEN ONDERZOEK 2. DE POLS - BEGRIP POLS: CFR HUMANE GENEESKUNDE - POLSGOLF - ARTERIA FEMORALIS A. GELIJKMATIGHEID - NORMAAL: PULSUS AEQUALIS PULSUS PARADOXUS - PATHOLOGISCH: PULSUS INAEQUALIS TENZIJ HET EEN PULSUS PARADOXUS IS

28

29 SA-KNOOP AV-KNOOP HIS- BUNDEL

30 SA-KNOOP AV-KNOOP HIS- BUNDEL

31 ORTHOSYMPATICUS PARASYMPATICUS

32 POTENTIAALPOTENTIAAL TIJD DEPOLARISATIE PACEMAKERCEL

33 2. DE POLS A. GELIJKMATIGHEID (SLAAT OP POLSVOLUME) B. RITME !!! NORMAAL: REGELMATIG RITME OF IN RUST DIKWIJLS SINUSARITMIE (RESPIRATOIRE SINUSARITMIE) TIJDENS INSPIRATIE NEEMT VAGALE TONUS AF TOENAME HART- EN POLSFREQUENTIE EN AFNAME VAN HET POLSVOLUME TIJDENS EXPIRATIE GEBEURT OMGEKEERDE ONREGELMATIG HART- EN POLSRITME EN ONREGELM POLSVOLUME (PULSUS PARADOXUS)

34

35 DE POLS C. DE POLSAMPLITUDE OF POLSVOLUME - KRACHTIGE POLS: ANGST, KOORTS, ANEMIE - ZWAKKE TOT DRADERIGE POLS: OBESITAS, SHOCK, AORTASTENOSE D. POLSDEFICIT = POLSUITVAL PALPEREN + AUSCULTEREN VB: HARTFREQUENTIE 240/min POLSFREQUENTIE 110/min POLSDEFICIT IS PATHOLOGISCH EN VNL GEZIEN BIJ PATHOLOGISCHE ARITMIEEN

36

37 DE POLS (E. DE VORM) F. DE FREQUENTIE - IN RUST: 60 - 120 / MIN BIJ DE HOND 12O - 180/ MIN BIJ DE KAT G. DE SYMMETRIE - NORMAAL: LINKS EN RECHTS ZELFDE VOLUME - ASYMMETRIE: BIJ VERANDERINGEN DISTAAL VAN DE BIFURCATIE VAN DE AORTA UITVOERING:

38


Download ppt "HOOFDSTUK 7: ALGEMENE INDRUK - DEFINITIE: VISUELE EN AUDITIEVE BEOORDELING VAN DE PATIENT OP AFSTAND - DOEL: OP KORTE TIJD INFORMATIE VERZAMELEN + ANAMNESE."

Verwante presentaties


Ads door Google