De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten: Experimenteel onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten: Experimenteel onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten: Experimenteel onderzoek
Scriptie seminarie Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

2 Structuur van thesis Inleiding * Wat? Relevantie?
* Bestaande visies/modellen * Probleemstelling * Hypothesen/doelstelling Methode Resultaten Discussie

3 Functie van resultatensectie
Wat?: Gedetailleerde beschrijving van de bevindingen van je onderzoek in functie van vraagstelling of hypothese Doel?: 1. Lezer toelaten om te bepalen welke effecten gevonden werden, vooral effecten gerelateerd aan de hypothesen. 2. Lezer toelaten om te bepalen welke statistische methoden gebruikt werden en of de keuze en toepassing van de methode correct is. [3. Lezer toelaten om belangrijkste resultaten verder te analyseren in meta-analyses.]

4 Overzicht 1) Gemiddelden berekenen 2) Verwijderen van proefpersonen
3) Statistische toetsen: ANOVA - Herhaalde metingen (repeated measures) - Univariaat - verdere analyses => 3 stappen zowel voor analyse als voor rapportering

5 Voorbeeld 1. Vraag: Hebben rokers en niet-rokers een andere « impliciete » attitude tov roken? 2. Meting van impliciete attitudes: IAT (a) druk links voor pos woorden en rookstim druk rechts voor neg woorden en niet rookstim (b) druk links voor pos woorden en niet rookstim druk rechts voor neg woorden en rookstim

6 ROKEN NIET-ROKEN POSITIEF NEGATIEF

7 ROKEN NIET-ROKEN POSITIEF NEGATIEF

8 ROKEN NIET-ROKEN POSITIEF NEGATIEF MOOI

9 ROKEN NIET-ROKEN POSITIEF NEGATIEF LELIJK

10 NIET-ROKEN ROKEN POSITIEF NEGATIEF

11 NIET-ROKEN ROKEN POSITIEF NEGATIEF

12 NIET-ROKEN ROKEN POSITIEF NEGATIEF MOOI

13 NIET-ROKEN ROKEN POSITIEF NEGATIEF LELIJK

14 3. Design: - Between: 15 rokers, 15 niet rokers - Within: Taak (a) of Taak (b) => Repeated measures ANOVA => voorspelling interactie 4. Alternatieve codering In plaats van Taak (a/b) als within subjects variabele, IAT effect als afh. var. (a min b) => Univariate ANOVA => voorspelling hoofdeffect Kies codering op basis van eerdere publicaties

15 Gemiddelden berekenen
1. Die aansluiten bij design en voorspellingen roker? Taak (a) Taak (b) PP1 ja PP2 nee Enz. 2. Data selecteren (trimmen) - RTs van foute antwoorden - RTs boven of onder een bepaalde waarde

16 Verwijderen van proefpersonen
1. Doel: Proefpersonen uitsluiten die afwijken van steekproef (bv., omwille van motivatie, verkeerd verstaan van instructies, … ) 2. Afwijkend op welke variabelen? - gemiddelde RT - aantal fouten (niet op effect natuurlijk!) 3. Wanneer is iemand afwijkend? - Criteria deels arbitrair - Meestal: meer dan 3SD boven gemiddelde van totale groep

17 Statistische Toetsen I. Herhaalde metingen (repeated measures)
a) ANOVA - eerst withinsubjects (ws) var. definiëren - als meer dan één ws variabele: eerst traagst veranderende, dan tweede traagst veranderende, …. Vb: stim (1/2) x resp (p/n) x type (A/B) 1pA 1pB 1nA 1nB 2pA 2pB 2nA 2nB 1: stim 2: resp 3: type

18 - Als effect met ws variabele van maximaal 2 niveaus (bv
- Als effect met ws variabele van maximaal 2 niveaus (bv., Taak a of b): Rapporteer F-waarden van within-subjects contrasts (linear) of within-subjects effects (spherity assumed) - Als effect met ws variabele met meer dan 2 niveaus (bv., Taak a, b, of c): Rapporteer F-waarden van Multivariate Toetsen

19 b) Verdere analyses - post hoc - a priori t-testen *paired samples: voor ws variabelen *independent samples: voor bs variab. - bijkomende ANOVAs *als 4 (groepen) x 2 (taken) interactie => interactie groep (1,2) x taak? => interactie groep (1,3) x taak? => interactie groep (1,4) x taak? => interactie groep (2, 3) x taak? enz…. * pas op: inflatie van Type I fout

20 II. Univariate analyse (geen ws variabelen)
a) ANOVA: één of meerder bs variabelen b) verdere analyses - post hoc - a priori: independent samples t-tests III. Effect size: a) hoe: zet effect om in één variabele, bereken gemiddelde en SD, Cohen’s d = M/SD b) wat: klein effect: d = .20 middelgroot: d = .50 groot effect: d = .80

21 Rapportering Hoe zijn gemiddelden berekend?
“We took into account only the trials of the test blocks of Phases 3 and 5, discarding the first trial of each block as well as reaction times on trials where the response was incorrect. In accordance with Greenwald et al. (1998), reactions times shorter than 300 ms or longer than 3000 ms were recoded to 300 ms and 3000 ms respectively.”

22 2. Verwijderen van Ppn? « The data of one non-smoker were removed from the analyses because her mean reaction time was more than three standard deviations higher than the mean reaction time of the total group of participants.» 3. Beschrijving van gebruikte toetsen: “We analysed the mean log-transformed reactions times using a Group (smokers versus non-smokers) x Task (a or b) repeated measures ANOVA. A priori t-tests were used to examine the effect of task for smokers and non-smokers separately. The relevant means are displayed in Table 1.”

23 4. Beschrijving van uitkomst van toetsen
« The ANOVA revealed a significant interaction between group and task, F(1, 27) = 9.39, p = Neither the main effect of group, F(1, 27) = 1.73, nor the main effect of task, F < 1, were significant. A priori t-tests showed that smokers were faster when positive and smoking stimuli were assigned to the same key than when the negative and smoking stimuli were assigned to the same key, t(14) = 2.98, p = .01. The effect of task was not significant for the non-smokers, t(13) = 1.51. »

24 Table 1. Mean Untransformed Reaction Times and Percentage of Errors as a function of Item Type and Task in Experiment 1 Task Coin-Pizza Coin-Snake Item Type M SD M SD Similarity Item Reaction Time Percentage of Errors Control Item Reaction Time Percentage of Errors

25 Geen verticale lijnen Geen (zo weinig mogelijk) afkortingen Aanduiding van variantie (SD of SE) Millisec niet na de komma => zie APA guidelines

26 Figuren Veel regels: zie APA guidelines (5th Ed.)  moeilijk
Belangrijkste: *Als OV discontinu/discreet is (bv., verschillende groepen of condities) dan GEEN lijn grafiek!! * Grafieken moeten in principe ook een indicatie van variantie hebben (error bars)

27 Tabellen en figuren geven bijkomende (exacte) info
!! Tabellen en figuren geven bijkomende (exacte) info. De (belangrijkste) resultaten moeten ook in de tekst beschreven worden. Vb: slecht: « There was an interaction between task and stimulus type (see Table 1). » goed: « As can be seen in Table 1, reaction times on trials with similar items were faster in the coin-pizza task than in the coin-snake task, t(17) = 2.40, p = The effect of task was not significant for control items. »

28 Volgende thesisseminarie
Discussie-sectie na de paasvakantie. Datum wordt nog meegedeeld Geen volgende opdracht & herwerking ivm resultaten Belangrijkste is de paper afwerken Inleiding + Methode Eventueel Resultaten + Discussie Kan verschillen tussen studenten, afspraak met promotor/begeleider Baseer je op een (goede) bestaande publicatie (in een APA tijdschrift) Eventuele problemen met paper kunnen aangekaart worden in volgende thesisseminarie Gelieve deze op voorhand door te mailen


Download ppt "Resultaten: Experimenteel onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google