De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RPS K. Everaert UROFLOWMETRIE Normal pattern.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RPS K. Everaert UROFLOWMETRIE Normal pattern."— Transcript van de presentatie:

1 RPS K. Everaert UROFLOWMETRIE Normal pattern

2

3

4

5 SAMENVATTING NEUROGENE PATHOLOGIE
Hersenletsel frontaal (suprapontien) hyperreflexie met synergie of pseudodyssynergie Ruggenmerg (boven sacraal niveau (conus) – onder de pons) hyperreflexie en dyssynergie Ruggenmerg sacraal (conus) of meer perifeer (cauda) slappe verlamming blaas en sfincter Perifeer in klein bekken slappe verlamming blaas, sensorieel defect blaas Perifeer gluteaal/perineaal slappe verlamming sfincter, sensorieel defect pudendaal

6 SAMENVATTING EFFERENTEN
Vullingsfaze: stimulatie OS – norepinefrine - alfa en beta rec (contr blaashals, relax detrusor) inhibitie PS stimulatie som ZS (pudendus) – Ac Chol – nicotine rec (neemt toe met blaasvulling) Ledigingsfaze: inhibitie OS = relaxatie blaashals stimulatie PS – Ac Chol – muscarine rec = contr blaas inhibitie som ZS (pudendus) = relaxatie sfincter

7 SAMENVATTING EFFERENTEN
BLAAS CONTRACTILITEIT TONUS SFINCTERAPPARAAT

8 SAMENVATTING AFFERENTEN
A-delta gemyeliniseerde vezels, via plexus pelvinus naar sacraal (normaal vullingsgevoel) C-niet-gemyeliniseerde vezels, via nervus hypogastricus naar thoracolumbaal (pijn, retentiegevoel) Neurotransmittors, mediatoren: subs P, CGRP ATP, NO, glutamate Op c-vezels: vanilloied receptoren Bij prikkeling stretchreceptoren: vullingsgevoel Bij prikkeling pijnreceptoren: vrijstelling mediatoren die andere afferenten prikkelen en zo ontstaat “sensitisatie” vb. interstitiële cystitis

9 RPS K. Everaert UROFLOWMETRIE Normale mictie

10 SAMENVATTING NORMALE MICTIE
Blaas vult – stretch receptoren geprikkeld – A-delta vezels – PS stimulatie met contractie tot gevolg = “urge gevoel” “of” autonome contractiliteit blaas minder onderdrukt door OS met urge gevoel tot gevolg “en” Zo op sociaal aanvaarde locatie: PMC: inhibitie OS (tonus detrusor stijgt, blaashals relaxeert) stimulatie PS (Budge): detrusorcontractie inhibitie Onuf – sfincter relaxatie

11 BEKKENBODEMDYSFUNCTIES
RPS K. Everaert BEKKENBODEMDYSFUNCTIES Reflexen Bij hoesten bekkenbodem opspannen en zal de m. sfincter urethra harder sluiten. Bij de mictie gaat de m. sfincter urethra externa gesynchroniseerd open. Bij contractie van de sfincter inhiberen we de mictie

12 Prof. Dr. K. Everaert, MD, PhD Universitair ziekenhuis Gent
URINE INCONTINENTIE BIJ DE VROUW Prof. Dr. K. Everaert, MD, PhD Functionele Urologie Universitair ziekenhuis Gent

13 Urineverlies dat problematisch is voor de persoon en/of zijn omgeving
RPS K. Everaert Urine Incontinentie België Definitie Urineverlies dat problematisch is voor de persoon en/of zijn omgeving

14 Urine Incontinentie België Type Oorzaak
RPS K. Everaert Urine Incontinentie België Type Oorzaak Inspanningsincontinentie “stress” Te lage urethrale weerstand Drang incontinentie “urge” Ongewilde samen- trekkingen van de blaas Gemengde incontinentie stress + urge

15 Urine Incontinentie België 2 studies Claes, 1997 VO, 2002
RPS K. Everaert Urine Incontinentie België 2 studies Claes, 1997 VO, 2002 national health survey 1997 self-reporting gestandaardiseerde vragenlijst 15+

16 RPS K. Everaert Urine Incontinentie België P1 Claes,1997

17 Urine Incontinentie België Claes,1997
RPS K. Everaert Urine Incontinentie België Prevalentie van de diverse types van urineverlies Claes,1997

18 Urine Incontinentie België VO, 2002 : Factoren Fysische beperkingen
RPS K. Everaert Urine Incontinentie België VO, 2002 : Factoren Fysische beperkingen Co-morbiditeit Prostaatziekte Prolaps Obesitas Urineweginfectie Sedentarisme

19 Urine Incontinentie Taboe
RPS K. Everaert Urine Incontinentie Taboe Verlies van een stukje controle over het eigen lichaam 1/3 verliezen urine tijdens seksueel contact Isolement en schaamte Hygiënische problemen

20 UDO Waarom Anamnese 40% fout
RPS K. Everaert UDO Waarom Anamnese 40% fout Succes heelkunde SI = 80-90% versus tevredenheid 60-70% Opsporen van oorzaken van frustraties, ontevredenheid

21 UDO SI Diagnose Verlies door valsalva
RPS K. Everaert UDO SI Diagnose Verlies door valsalva hoesten verschilt van persen, springen,… zonder detrusorcontractie bij fysiologische blaasvulling Hoge gevoeligheid en specificiteit

22 RPS K. Everaert UDO INCONTINENTIE Welke patiënte met urineverlies moet urodynamisch worden nagekeken? Aandrangsklachten Bekkenbodemdysfuncties Blaasdysfuncties Prolaps graad 3 Sfincter deficiëntie Complexe gevallen

23 RPS K. Everaert UDO INCONTINENTIE Karakteristieken van een eerste bilan bij vrouwelijke risico patiënten met urineverlies waarbij verder onderzoek nodig is Anamnese: Dysurie-persen-gevoel van residu Aandrangsklachten – drang incontinentie Dyschezie Pelvische pijnen

24 RPS K. Everaert UDO INCONTINENTIE Karakteristieken van een eerste bilan bij vrouwelijke risico patiënten met urineverlies waarbij verder onderzoek nodig is Klinisch onderzoek: Negatieve stress-test graad 3 incontinentie Negatief teken van Bonney Prolaps graad 3 Verdacht voor neurogeen lijden

25 RPS K. Everaert UDO INCONTINENTIE Karakteristieken van een eerste bilan bij vrouwelijke risico patiënten met urineverlies waarbij verder onderzoek nodig is Mictie lijsten: Te lage of te hoge mictiefrequentie (< 4 of > 7 micties) Diurese > 4 liter Functionele capaciteit < 300 ml of > 500 ml

26 RPS K. Everaert UDO INCONTINENTIE Karakteristieken van een eerste bilan bij vrouwelijke risico patiënten met urineverlies waarbij verder onderzoek nodig is Urine onderzoek: cytologie + sediment + en kweek – urineweg infectie zonder symptomen

27 Prof. Dr. K. Everaert, MD, PhD Universitair ziekenhuis Gent
ONDERZOEK BLAAS - EN BEKKENBODEM Dysfuncties Prof. Dr. K. Everaert, MD, PhD Functionele Urologie Universitair ziekenhuis Gent

28 UROFLOWMETRIE K. Everaert Obstructief Persmictie Dysfunctioneel
RPS K. Everaert UROFLOWMETRIE Obstructief Persmictie Dysfunctioneel Dysfunct. & persmictie

29

30

31 BLAASDYSFUNCTIES Overactieve blaas
RPS K. Everaert BLAASDYSFUNCTIES Overactieve blaas Detrusorcontractie - alleen tijdens de mictie - onder de controle van de wil. Detrusorcontractie buiten de mictie = heftige aandrang tot plassen ev. + urineverlies = detrusor of blaasinstabiliteiten. Hyperreflexe contracties = neurogeen blaaslijden. = Klachten van aandrang als de blaas elasticiteit verliest: fibrose of tonustoename (medicamenteus).

32

33 AMBULANTE URODYNAMICA
RPS K. Everaert AMBULANTE URODYNAMICA Lek detectie Objectiveren “lek” dd S.I. - U.I. Relatie pijn - blaas Dag - nacht 12


Download ppt "RPS K. Everaert UROFLOWMETRIE Normal pattern."

Verwante presentaties


Ads door Google