De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RPS K. Everaert UROFLOWMETRIE Normal pattern.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RPS K. Everaert UROFLOWMETRIE Normal pattern."— Transcript van de presentatie:

1 RPS K. Everaert UROFLOWMETRIE Normal pattern

2

3

4

5 Hersenletsel frontaal (suprapontien) hyperreflexie met synergie of pseudodyssynergie Ruggenmerg (boven sacraal niveau (conus) – onder de pons) hyperreflexie en dyssynergie Ruggenmerg sacraal (conus) of meer perifeer (cauda) slappe verlamming blaas en sfincter Perifeer in klein bekken slappe verlamming blaas, sensorieel defect blaas Perifeer gluteaal/perineaal slappe verlamming sfincter, sensorieel defect pudendaal SAMENVATTING NEUROGENE PATHOLOGIE

6 SAMENVATTING EFFERENTEN Vullingsfaze: stimulatie OS – norepinefrine - alfa en beta rec (contr blaashals, relax detrusor) inhibitie PS stimulatie som ZS (pudendus) – Ac Chol – nicotine rec (neemt toe met blaasvulling) Ledigingsfaze:inhibitie OS = relaxatie blaashals stimulatie PS – Ac Chol – muscarine rec = contr blaas inhibitie som ZS (pudendus) = relaxatie sfincter

7 BLAAS CONTRACTILITEIT TONUS SFINCTERAPPARAAT BLAAS CONTRACTILITEIT TONUS SFINCTERAPPARAAT SAMENVATTING EFFERENTEN

8 A-delta gemyeliniseerde vezels, via plexus pelvinus naar sacraal (normaal vullingsgevoel) C-niet-gemyeliniseerde vezels, via nervus hypogastricus naar thoracolumbaal (pijn, retentiegevoel) Neurotransmittors, mediatoren: subs P, CGRP ATP, NO, glutamate Op c-vezels: vanilloied receptoren Bij prikkeling stretchreceptoren: vullingsgevoel Bij prikkeling pijnreceptoren: vrijstelling mediatoren die andere afferenten prikkelen en zo ontstaat “sensitisatie” vb. interstitiële cystitis SAMENVATTING AFFERENTEN

9 RPS K. Everaert UROFLOWMETRIE Normale mictie

10 Blaas vult – stretch receptoren geprikkeld – A-delta vezels – PS stimulatie met contractie tot gevolg = “urge gevoel” “of” Blaas vult – stretch receptoren geprikkeld – A-delta vezels – autonome contractiliteit blaas minder onderdrukt door OS met urge gevoel tot gevolg “en” Zo op sociaal aanvaarde locatie: PMC: inhibitie OS (tonus detrusor stijgt, blaashals relaxeert) stimulatie PS (Budge): detrusorcontractie inhibitie Onuf – sfincter relaxatie SAMENVATTING NORMALE MICTIE

11 RPS K. Everaert Bij hoesten bekkenbodem opspannen en zal de m. sfincter urethra harder sluiten. Bij de mictie gaat de m. sfincter urethra externa gesynchroniseerd open. Bij contractie van de sfincter inhiberen we de mictie Bij hoesten bekkenbodem opspannen en zal de m. sfincter urethra harder sluiten. Bij de mictie gaat de m. sfincter urethra externa gesynchroniseerd open. Bij contractie van de sfincter inhiberen we de mictie BEKKENBODEMDYSFUNCTIES Reflexen

12 URINE INCONTINENTIE BIJ DE VROUW URINE INCONTINENTIE BIJ DE VROUW Prof. Dr. K. Everaert, MD, PhD Functionele Urologie Universitair ziekenhuis Gent Prof. Dr. K. Everaert, MD, PhD Functionele Urologie Universitair ziekenhuis Gent

13 RPS K. Everaert Definitie Urineverlies dat problematisch is voor de persoon en/of zijn omgeving Definitie Urineverlies dat problematisch is voor de persoon en/of zijn omgeving Urine Incontinentie België

14 RPS K. Everaert Urine Incontinentie België TypeOorzaak Inspanningsincontinentie“stress”Te lage urethrale weerstand Drang incontinentie“urge”Ongewilde samen- trekkingen van de blaas Gemengde incontinentie stress + urge

15 RPS K. Everaert 2 studies Claes, 1997 VO, 2002 national health survey 1997 self-reporting gestandaardiseerde vragenlijst 15+ 2 studies Claes, 1997 VO, 2002 national health survey 1997 self-reporting gestandaardiseerde vragenlijst 15+ Urine Incontinentie België

16 RPS K. Everaert Claes,1997 Urine Incontinentie België P1

17 RPS K. Everaert Claes,1997 Urine Incontinentie België Prevalentie van de diverse types van urineverlies

18 RPS K. Everaert VO, 2002 : Factoren Fysische beperkingen Co-morbiditeit Prostaatziekte Prolaps Obesitas Urineweginfectie Sedentarisme VO, 2002 : Factoren Fysische beperkingen Co-morbiditeit Prostaatziekte Prolaps Obesitas Urineweginfectie Sedentarisme Urine Incontinentie België

19 RPS K. Everaert Verlies van een stukje controle over het eigen lichaam 1/3 verliezen urine tijdens seksueel contact Isolement en schaamte Hygiënische problemen Verlies van een stukje controle over het eigen lichaam 1/3 verliezen urine tijdens seksueel contact Isolement en schaamte Hygiënische problemen Urine Incontinentie Taboe

20 RPS K. Everaert UDO Anamnese 40% fout Succes heelkunde SI = 80-90% versus tevredenheid 60-70% Opsporen van oorzaken van frustraties, ontevredenheid Anamnese 40% fout Succes heelkunde SI = 80-90% versus tevredenheid 60-70% Opsporen van oorzaken van frustraties, ontevredenheid Waarom

21 RPS K. Everaert UDO Diagnose Verlies door valsalva hoesten verschilt van persen, springen,… zonder detrusorcontractie bij fysiologische blaasvulling Hoge gevoeligheid en specificiteit Diagnose Verlies door valsalva hoesten verschilt van persen, springen,… zonder detrusorcontractie bij fysiologische blaasvulling Hoge gevoeligheid en specificiteit SI

22 RPS K. Everaert UDO Welke patiënte met urineverlies moet urodynamisch worden nagekeken? … Aandrangsklachten … Bekkenbodemdysfuncties … Blaasdysfuncties … Prolaps graad 3 … Sfincter deficiëntie … Complexe gevallen Welke patiënte met urineverlies moet urodynamisch worden nagekeken? … Aandrangsklachten … Bekkenbodemdysfuncties … Blaasdysfuncties … Prolaps graad 3 … Sfincter deficiëntie … Complexe gevallen INCONTINENTIE

23 RPS K. Everaert UDO Karakteristieken van een eerste bilan bij vrouwelijke risico patiënten met urineverlies waarbij verder onderzoek nodig is Anamnese: Dysurie-persen-gevoel van residu Aandrangsklachten – drang incontinentie Dyschezie Pelvische pijnen Karakteristieken van een eerste bilan bij vrouwelijke risico patiënten met urineverlies waarbij verder onderzoek nodig is Anamnese: Dysurie-persen-gevoel van residu Aandrangsklachten – drang incontinentie Dyschezie Pelvische pijnen INCONTINENTIE

24 RPS K. Everaert UDO Karakteristieken van een eerste bilan bij vrouwelijke risico patiënten met urineverlies waarbij verder onderzoek nodig is Klinisch onderzoek: Negatieve stress-test graad 3 incontinentie Negatief teken van Bonney Prolaps graad 3 Verdacht voor neurogeen lijden Karakteristieken van een eerste bilan bij vrouwelijke risico patiënten met urineverlies waarbij verder onderzoek nodig is Klinisch onderzoek: Negatieve stress-test graad 3 incontinentie Negatief teken van Bonney Prolaps graad 3 Verdacht voor neurogeen lijden INCONTINENTIE

25 RPS K. Everaert UDO Karakteristieken van een eerste bilan bij vrouwelijke risico patiënten met urineverlies waarbij verder onderzoek nodig is Mictie lijsten: Te lage of te hoge mictiefrequentie ( 7 micties) Diurese > 4 liter Functionele capaciteit 500 ml Karakteristieken van een eerste bilan bij vrouwelijke risico patiënten met urineverlies waarbij verder onderzoek nodig is Mictie lijsten: Te lage of te hoge mictiefrequentie ( 7 micties) Diurese > 4 liter Functionele capaciteit 500 ml INCONTINENTIE

26 RPS K. Everaert UDO Karakteristieken van een eerste bilan bij vrouwelijke risico patiënten met urineverlies waarbij verder onderzoek nodig is Urine onderzoek: cytologie + sediment + en kweek – urineweg infectie zonder symptomen Karakteristieken van een eerste bilan bij vrouwelijke risico patiënten met urineverlies waarbij verder onderzoek nodig is Urine onderzoek: cytologie + sediment + en kweek – urineweg infectie zonder symptomen INCONTINENTIE

27 ONDERZOEK BLAAS - EN BEKKENBODEM Dysfuncties ONDERZOEK BLAAS - EN BEKKENBODEM Dysfuncties Prof. Dr. K. Everaert, MD, PhD Functionele Urologie Universitair ziekenhuis Gent Prof. Dr. K. Everaert, MD, PhD Functionele Urologie Universitair ziekenhuis Gent

28 RPS K. Everaert UROFLOWMETRIE Obstructief Dysfunct. & persmictieDysfunctioneel Persmictie

29

30

31 RPS K. Everaert Detrusorcontractie - alleen tijdens de mictie - onder de controle van de wil. Detrusorcontractie buiten de mictie = heftige aandrang tot plassen ev. + urineverlies = detrusor of blaasinstabiliteiten. Hyperreflexe contracties = neurogeen blaaslijden. = Klachten van aandrang als de blaas elasticiteit verliest: fibrose of tonustoename (medicamenteus). Detrusorcontractie - alleen tijdens de mictie - onder de controle van de wil. Detrusorcontractie buiten de mictie = heftige aandrang tot plassen ev. + urineverlies = detrusor of blaasinstabiliteiten. Hyperreflexe contracties = neurogeen blaaslijden. = Klachten van aandrang als de blaas elasticiteit verliest: fibrose of tonustoename (medicamenteus). BLAASDYSFUNCTIES Overactieve blaas

32

33 RPS K. Everaert Lek detectie Objectiveren “lek” dd S.I. - U.I. Relatie pijn - blaas Dag - nacht Lek detectie Objectiveren “lek” dd S.I. - U.I. Relatie pijn - blaas Dag - nacht         AMBULANTE URODYNAMICA


Download ppt "RPS K. Everaert UROFLOWMETRIE Normal pattern."

Verwante presentaties


Ads door Google