De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een geboeid publiek? Het gebruik van massamedia door gedetineerden Dr. Heidi Vandebosch Dep. Communicatiewetenschap K.U.Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een geboeid publiek? Het gebruik van massamedia door gedetineerden Dr. Heidi Vandebosch Dep. Communicatiewetenschap K.U.Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Een geboeid publiek? Het gebruik van massamedia door gedetineerden Dr. Heidi Vandebosch Dep. Communicatiewetenschap K.U.Leuven

2 Een geboeid publiek? b Theoretisch model ter verklaring van het mediagebruik: gebaseerd op criminologische en communicatiewetenschappelijke literatuur b Methode: combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek b Resultaten: beschrijving voornaamste (media)variabelen

3 Een geboeid publiek? b Theoretisch model gebaseerd op: Het import- en het deprivatiemodel uit de criminologieHet import- en het deprivatiemodel uit de criminologie Diverse communicatiewetenschappelijke theorieën en bevindingen (media-effecttheorieën, Uses and Gratificationstheorie, …)Diverse communicatiewetenschappelijke theorieën en bevindingen (media-effecttheorieën, Uses and Gratificationstheorie, …)

4 Een geboeid publiek?

5 b Variabelen die het mediagebruik kunnen verklaren: –sociodemografische achtergrondkenmerken –al dan niet criminele levensstijl –aard van het gepleegde misdrijf –straflengte –soort strafinrichting –persoonlijk regime –ervaren problemen en stress –psychologische aanpassingswijze –motieven voor deelname aan activiteiten –andere activiteiten

6

7 Een geboeid publiek? b Methode : Toelating van het Ministerie van Justitie, Bestuur StrafinrichtingenToelating van het Ministerie van Justitie, Bestuur Strafinrichtingen Gesprekken met deskundigenGesprekken met deskundigen Selectie van 5 strafinrichtingen:Selectie van 5 strafinrichtingen: –Hasselt, Brugge, Dendermonde, Leuven-Centraal en Hoogstraten Contacten met plaatselijke directies: gesprek, rondleiding, documenten, vragenlijst media- aanbodContacten met plaatselijke directies: gesprek, rondleiding, documenten, vragenlijst media- aanbod

8 Een geboeid publiek? b Bevragingen bij gedetineerden: face-to-face- enquête en diepte-interviews –gemengde methode (kwantitatief én kwalitatief onderzoek): > > statistisch testen van het theoretisch model > peiling naar betekenisgeving door gedetineerden –face-to-face-enquête (i.p.v. schriftelijke enquête) –diepte-interviews (i.p.v. bv. participerende observatie) 'Covert participant roles in prison I frankly believe to beyond the dramatic possibilities of any sociologist I know....' (Kassebaum, 1970:130)

9 Een geboeid publiek? b Testenquête 30-tal gedetineerden uit de verschillende instellingen30-tal gedetineerden uit de verschillende instellingen Doel: duidelijkheid vragen, duur interview, wijze en plaats van ondervragingen controlerenDoel: duidelijkheid vragen, duur interview, wijze en plaats van ondervragingen controleren Aanpassing: vragen over aard van gepleegde misdrijven worden weggelaten in vragenlijst, data worden bekomen via hechtenisfiche en strafbladAanpassing: vragen over aard van gepleegde misdrijven worden weggelaten in vragenlijst, data worden bekomen via hechtenisfiche en strafblad

10 Een geboeid publiek? b Feitelijke enquête : steekproef : Nederlandstalige, definitief-veroordeelden, die voltijds in de instelling verblijvensteekproef : Nederlandstalige, definitief-veroordeelden, die voltijds in de instelling verblijven schriftelijke verwittigingschriftelijke verwittiging contactcontact responsrespons b Officiële gegevens: hechtenisfiche en strafblad

11 Een geboeid publiek? b Diepte-interviews: steekproef: uit respondenten enquête (spreekvaardigheid, variëteit)steekproef: uit respondenten enquête (spreekvaardigheid, variëteit) schriftelijke verwittigingschriftelijke verwittiging responsrespons

12 Een geboeid publiek? b Dataverwerking: statistische analyse van kwantitatieve gegevens m.b.v. SAS (177 observaties)statistische analyse van kwantitatieve gegevens m.b.v. SAS (177 observaties) analyse van diepte-interviews m.b.v. NUDIST (33 interviews, meer dan 500 blz. tekst)analyse van diepte-interviews m.b.v. NUDIST (33 interviews, meer dan 500 blz. tekst)

13 Een geboeid publiek? b Resultaten: kwantitatiefkwantitatief kwalitatiefkwalitatief combinatie: data vullen elkaar aancombinatie: data vullen elkaar aan

14 Een geboeid publiek? b Demografisch profiel 87% mannen87% mannen gemiddelde leeftijd: 35 jaargemiddelde leeftijd: 35 jaar 80.8% Belgische nationaliteit80.8% Belgische nationaliteit opleiding: 28.2% geen of LO, 39.9% LMOopleiding: 28.2% geen of LO, 39.9% LMO werk: 4/10 werklooswerk: 4/10 werkloos burgerlijke staat: 48.6% ongehuwd, 26.6 % gescheiden, 2.3% wed., 23.7% gehuwdburgerlijke staat: 48.6% ongehuwd, 26.6 % gescheiden, 2.3% wed., 23.7% gehuwd

15 Een geboeid publiek? b Crimineel profiel 63.8% heeft voordien al in gevangenis gezeten63.8% heeft voordien al in gevangenis gezeten classificatie volgens misdrijf: 23.9% zware diefstal, 20.5% meerdere van diverse aard, 17.0% drugdelicten, 13.6% moord,…classificatie volgens misdrijf: 23.9% zware diefstal, 20.5% meerdere van diverse aard, 17.0% drugdelicten, 13.6% moord,…

16

17 Een geboeid publiek ? b Gevangenenprofiel: gemiddelde straflengte: 2598 dagen (7 jaar)gemiddelde straflengte: 2598 dagen (7 jaar) ergste probleem: afsnijding van buitenwereldergste probleem: afsnijding van buitenwereld stress: 12.6% geen stress, 16.6% erg veel stressstress: 12.6% geen stress, 16.6% erg veel stress populairste aanpassingswijze: doing timepopulairste aanpassingswijze: doing time

18 Een geboeid publiek ? b Media : Televisie 96 % heeft toestel op cel96 % heeft toestel op cel belangrijkste activiteit na werk en contacten met buiten (bezoek, telefoon, correspondentie)belangrijkste activiteit na werk en contacten met buiten (bezoek, telefoon, correspondentie) kijktijd: weekdag 5 uur, weekend 7 uurkijktijd: weekdag 5 uur, weekend 7 uur voornaamste reden: om op de hoogte te blijven van wat er buiten gebeurtvoornaamste reden: om op de hoogte te blijven van wat er buiten gebeurt

19 Een geboeid publiek ? b Media : Televisie meest bekeken zenders: VTM en VT4meest bekeken zenders: VTM en VT4 programmavoorkeuren: informatieve programma’sprogrammavoorkeuren: informatieve programma’s

20

21

22

23

24

25 Een geboeid publiek ? b Media: Radio 78 % luistert (op cel, werkplaatsen, …)78 % luistert (op cel, werkplaatsen, …) meest populaire zenders: lokale radio’smeest populaire zenders: lokale radio’s vooral op weekdagen, minder in het weekendvooral op weekdagen, minder in het weekend

26 Een geboeid publiek ? b Media: Dagbladen 2/3 leest wel eens krant, 1/4 koopt ze zelf2/3 leest wel eens krant, 1/4 koopt ze zelf meest gelezen titel: Het Laatste Nieuwsmeest gelezen titel: Het Laatste Nieuws

27 Een geboeid publiek ? b Media: Tijdschriften 4/5 leest tijdschrift, 60% koopt zelf tijdschrift4/5 leest tijdschrift, 60% koopt zelf tijdschrift meest populair: TV-bladen, Blikmeest populair: TV-bladen, Blik b Media: Boeken 71% leest geen boeken71% leest geen boeken

28 Een geboeid publiek? b Functies en disfuncties van media voor gedetineerden: verzachten gevangenispijnen (eenzaamheid, verveling, geestelijke aftakeling, …)verzachten gevangenispijnen (eenzaamheid, verveling, geestelijke aftakeling, …) versterken gevangenispijnenversterken gevangenispijnen

29

30 Een geboeid publiek? b Gedetineerden vormen geen homogene groep mannen versus vrouwenmannen versus vrouwen lager opgeleiden versus hoger opgeleidenlager opgeleiden versus hoger opgeleiden jongeren versus ouderenjongeren versus ouderen verschillende graad van criminaliteitverschillende graad van criminaliteit diverse aanpassingswijzen….diverse aanpassingswijzen…. Factoren beïnvloeden mediagebruik Factoren beïnvloeden mediagebruik

31

32


Download ppt "Een geboeid publiek? Het gebruik van massamedia door gedetineerden Dr. Heidi Vandebosch Dep. Communicatiewetenschap K.U.Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google