De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een geboeid publiek? Het gebruik van massamedia door gedetineerden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een geboeid publiek? Het gebruik van massamedia door gedetineerden"— Transcript van de presentatie:

1 Een geboeid publiek? Het gebruik van massamedia door gedetineerden
Dr. Heidi Vandebosch Dep. Communicatiewetenschap K.U.Leuven

2 Een geboeid publiek? Theoretisch model ter verklaring van het mediagebruik: gebaseerd op criminologische en communicatiewetenschappelijke literatuur Methode: combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek Resultaten: beschrijving voornaamste (media)variabelen

3 Een geboeid publiek? Theoretisch model gebaseerd op:
Het import- en het deprivatiemodel uit de criminologie Diverse communicatiewetenschappelijke theorieën en bevindingen (media-effecttheorieën, Uses and Gratificationstheorie, …)

4 Een geboeid publiek?

5 Een geboeid publiek? Variabelen die het mediagebruik kunnen verklaren:
sociodemografische achtergrondkenmerken al dan niet criminele levensstijl aard van het gepleegde misdrijf straflengte soort strafinrichting persoonlijk regime ervaren problemen en stress psychologische aanpassingswijze motieven voor deelname aan activiteiten andere activiteiten

6

7 Een geboeid publiek? Methode:
Toelating van het Ministerie van Justitie, Bestuur Strafinrichtingen Gesprekken met deskundigen Selectie van 5 strafinrichtingen: Hasselt, Brugge, Dendermonde, Leuven-Centraal en Hoogstraten Contacten met plaatselijke directies: gesprek, rondleiding, documenten, vragenlijst media-aanbod

8 Een geboeid publiek? Bevragingen bij gedetineerden: face-to-face-enquête en diepte-interviews gemengde methode (kwantitatief én kwalitatief onderzoek): statistisch testen van het theoretisch model peiling naar betekenisgeving door gedetineerden face-to-face-enquête (i.p.v. schriftelijke enquête) diepte-interviews (i.p.v. bv. participerende observatie) 'Covert participant roles in prison I frankly believe to beyond the dramatic possibilities of any sociologist I know....' (Kassebaum, 1970:130)

9 Een geboeid publiek? Testenquête
30-tal gedetineerden uit de verschillende instellingen Doel: duidelijkheid vragen, duur interview, wijze en plaats van ondervragingen controleren Aanpassing: vragen over aard van gepleegde misdrijven worden weggelaten in vragenlijst , data worden bekomen via hechtenisfiche en strafblad

10 Een geboeid publiek? Feitelijke enquête:
steekproef : Nederlandstalige, definitief-veroordeelden, die voltijds in de instelling verblijven schriftelijke verwittiging contact respons Officiële gegevens: hechtenisfiche en strafblad

11 Een geboeid publiek? Diepte-interviews:
steekproef: uit respondenten enquête (spreekvaardigheid, variëteit) schriftelijke verwittiging respons

12 Een geboeid publiek? Dataverwerking:
statistische analyse van kwantitatieve gegevens m.b.v. SAS (177 observaties) analyse van diepte-interviews m.b.v. NUDIST (33 interviews, meer dan 500 blz. tekst)

13 Een geboeid publiek? Resultaten: kwantitatief kwalitatief
combinatie: data vullen elkaar aan

14 Een geboeid publiek? Demografisch profiel 87% mannen
gemiddelde leeftijd: 35 jaar 80.8% Belgische nationaliteit opleiding: 28.2% geen of LO, 39.9% LMO werk: 4/10 werkloos burgerlijke staat: 48.6% ongehuwd, 26.6 % gescheiden, 2.3% wed., 23.7% gehuwd

15 Een geboeid publiek? Crimineel profiel
63.8% heeft voordien al in gevangenis gezeten classificatie volgens misdrijf: 23.9% zware diefstal, 20.5% meerdere van diverse aard, 17.0% drugdelicten, 13.6% moord,…

16

17 Een geboeid publiek ? Gevangenenprofiel:
gemiddelde straflengte: 2598 dagen (7 jaar) ergste probleem: afsnijding van buitenwereld stress: 12.6% geen stress, 16.6% erg veel stress populairste aanpassingswijze: doing time

18 Een geboeid publiek ? Media : Televisie 96 % heeft toestel op cel
belangrijkste activiteit na werk en contacten met buiten (bezoek, telefoon, correspondentie) kijktijd: weekdag 5 uur, weekend 7 uur voornaamste reden: om op de hoogte te blijven van wat er buiten gebeurt

19 Een geboeid publiek ? Media : Televisie
meest bekeken zenders: VTM en VT4 programmavoorkeuren: informatieve programma’s

20

21

22

23

24

25 Een geboeid publiek ? Media: Radio
78 % luistert (op cel, werkplaatsen, …) meest populaire zenders: lokale radio’s vooral op weekdagen, minder in het weekend

26 Een geboeid publiek ? Media: Dagbladen
2/3 leest wel eens krant, 1/4 koopt ze zelf meest gelezen titel: Het Laatste Nieuws

27 Een geboeid publiek ? Media: Tijdschriften Media: Boeken
4/5 leest tijdschrift, 60% koopt zelf tijdschrift meest populair: TV-bladen, Blik Media: Boeken 71% leest geen boeken

28 Een geboeid publiek? Functies en disfuncties van media voor gedetineerden: verzachten gevangenispijnen (eenzaamheid, verveling, geestelijke aftakeling, …) versterken gevangenispijnen

29

30 Een geboeid publiek? Gedetineerden vormen geen homogene groep
mannen versus vrouwen lager opgeleiden versus hoger opgeleiden jongeren versus ouderen verschillende graad van criminaliteit diverse aanpassingswijzen…. Factoren beïnvloeden mediagebruik

31

32


Download ppt "Een geboeid publiek? Het gebruik van massamedia door gedetineerden"

Verwante presentaties


Ads door Google