De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruikersonderzoek cultuur- en gemeenschapscentra Eindrapport 15 februari 2007 Dataverzameling 15 november 2005 tot 15 februari 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruikersonderzoek cultuur- en gemeenschapscentra Eindrapport 15 februari 2007 Dataverzameling 15 november 2005 tot 15 februari 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Gebruikersonderzoek cultuur- en gemeenschapscentra Eindrapport 15 februari 2007 Dataverzameling 15 november 2005 tot 15 februari 2006

2 Onderzoeksmethode Periode 15 november 2005-15 februari 2006 Willekeurige selectie van activiteiten in de diverse locaties Toevallige bezoekers die adreskaartjes ( 2.000 ) invulden  1.000 post- of internet-enquête RESPONS : 346 ( ongeveer 33% ) 47 enquêtes zijn leeg teruggekomen - 154 werden ingevuld op papier (van de 682) - 145 werden ingevuld via internet (van de 473) - Percentage van 30 % (gemiddeld = 33%)

3 Vragenlijst : Algemene achtergrondinformatie van de bezoeker Bezoek aan centrum ( frequentie ) en waarom Communicatiekanalen Tevredenheid Werking van het centrum Algemene interesses Centrumspecifieke vragen

4 RAPPORT Beschrijvende analyse : verwerking van de vragen Koppeling van verschillende variabelen Centrumspecifieke vragen

5 SOCIO-DEMOGRAFISCH Woonplaats - 65,5% komt uit Bonheiden 20,7% komt uit buurgemeenten - 94% van alle respondenten komt uit de cultuurregio Mechelen voor bijna 83% van respondenten ligt Blikveld op minder dan 10 km van de woning Geslacht Verhoudingsgewijs zijn meer vrouwen dan mannen die gebruik maken van GC ’t Blikveld. Deze tendens is echter wel nog minder groot in verhouding met de andere centra.

6 Leeftijd De categorie 18 tot 29 jaar is zwaar ondervertegenwoordigd in GC ’t Blikveld, zelfs rekening houdende met leeftijdsverhouding in gemeente. De categorieën 30 tot 44 jaar (ook in andere centra) en +60 jaar (enkel in Blikveld) zijn oververtegenwoordigd als gebruiker. De gemiddelde leeftijd van de respondenten in Blikveld (52j) ligt hoger dan in de andere centra (47j) In vergelijking met de andere centra (24%) komen er in ’t Blikveld ook beduidend meer gepensioneerden over de vloer (36,5%) en minder werkenden

7 Opleiding Gebruikers van ’t Blikveld zijn voor het merendeel hoger opgeleid (58%). Tendens is zelfs nog sterker dan bij andere centra : Bediende 35,5% Hogerbediende/kaderlid 26,8% Onderwijs 17,9%

8 Eerste contact met het gemeenschapscentrum - als volwassene - 51,6 % is trouwe bezoeker - niet trouwe bezoeker o.w.v groter aanbod, andere redenen, familievrienden -58,1% uit eigen gemeente, 30,7 % uit buurgemeente -55,4% komt verschillende keren per jaar Multimedia : 85,9% eigen PC en 81,1 % internet 44,1% Eén kijker - 34,5% Canvas 26,3 % Knack, 18,2% Humo 31,4% radio 1 en 23,7% radio 2 21,7% De Standaard en 17,8% Het Nieuwsblad 58,3% bezoekers zijn lid van de bibliotheek

9 AARD VAN DEELNAME Binnen de programatie wordt er het meest deelgenomen aan theater (58%), tentoonstelling (55%) en kleinkunst/folk/jazz (48%). In vergelijking met andere centra (29%) komt de Blikveld-gebruiker meer naar klassieke concerten (35%) en minder naar humor (47% tegenover 59%) Verklaring humor: erg populair, maar kleinere zaal in vgl. met andere centra - Bezoekers van ’t Blikveld komen aanzienlijk meer naar vormingsactiviteiten ( 37%) in vgl. met andere centra (23%) - De respondenten komen in ’t Blikveld veel vaker voor vergaderingen (34%) in vgl. met andere centra (20%) en ook voor feesten/activiteiten lokale verenigingen (44% tegenover 39%) Tot slot bezoeken aanzienlijk meer gebruikers het eetcafé (79%) in vgl. met cafetariabezoek in andere centra (69%).

10 REDEN/BELEMMERING VAN BEZOEK De voornaamste redenen van bezoek die gebruikers van ’t Blikveld aangeven, zijn: - Ontspanning (56%) - Interessante activiteit (53%) - Programmatie (44%) De voornaamste belemmeringen om (vaker) naar ’t Blikveld te komen, zijn: - geen tijd (52%) - liever andere activiteit (51%) - andere interesses (47%) Men bezoekt vooral met partner, kinderen en vrienden, via vereniging het centrum.

11 COMMUNICATIE De voornaamste communicatiekanalen waardoor gebruikers op de hoogte zijn van het aanbod van ’t Blikveld zijn: - seizoensbrochure (64%) - Krankhoevekrant (61,5%) - via vereniging (28,5%) - via website bonheiden/blikveld (26,5%) De gebruikers van ’t Blikveld zijn over het algemeen tevreden over de informatie/promotie die ze krijgen (81,5% vindt de info helder en duidelijk). Opmerkelijk is dat slechts 5,5% vindt dat ze teveel informatie krijgen tegenover wel 77,5% in de andere centra!!

12 TEVREDENHEID OVER AANBOD - Erg hoge tevredenheid over muziekaanbod (kwaliteit en spreiding), ook hoger tegenover gemiddelde andere centra - Tevredenheid over theater en tentoonstellingen loopt gelijk met andere centra - Lagere tevredenheid over dansaanbod (ook wel minder respondenten) - Hoge tevredenheid over vormingsaanbod; enorm groot verschil met gemiddelde in andere centra, vooral rond aantal activiteiten, variatie en kwaliteit.

13 TEVREDENHEID OVER INFRASTRUCTUUR Qua infrastructuur zijn de gebruikers van ’t Blikveld het meest tevreden over: - netheid (86%) - verlichting (76%) - parking (75%) - kwaliteit zaal (73,5%) In vergelijking met de andere centra scoren we vooral beter qua parking, fietsenstalling en zitcomfort. Gebruikers zijn qua infrastructuur minder tevreden over: - openbaar vervoer (28%) - didactisch materiaal (40%) In vergelijking met de andere centra scoren we vooral minder goed qua openbaar vervoer en architectuur

14 TEVREDENHEID OVER INFRASTRUCTUUR - De gebruikers zijn erg tevreden over het personeel (hulpvaardigheid, bekwaamheid, snelheid,…), met gemiddelde score van 7,7/10 - Qua ticketing scoort ’t Blikveld beduidend beter qua elektronische reservatie (59%) in vgl. met de andere centra (48,5%). Qua beschikbaarheid van kaarten scoort ’t Blikveld lager (63,5%) in vgl. met andere centra (68,5%) - Over de openingsuren van ’t Blikveld is 73% tevreden tot zeer tevreden. De tevredenheid over de cafetaria ligt op alle vlakken veel hoger in vgl. met de andere centra, vooral op vlak van ‘aanbod eten’ is verschil erg groot (76,5% tegenover 32,5%). Dit moet echter wel wat genuanceerd worden, aangezien niet elk centrum beschikt over een cafetaria

15 Enkele meningen Over podium : niet te elitair, tickets soms niet gemakkelijk te bemachtigen Over vorming : ik vind wat ik zoek Over organisatie : wie organiseert, is niet bepalend voor de deelname Over exposities : bezoek is meestal in combinatie met andere activiteit Over uitstraling : iedereen welkom maar daarom wordt niet iedereen bereikt Bezoekersprofielen : ‘ontspanning telt’ en ‘kunst is belangrijk’ krijgen het meeste bijval

16 Deel II : koppeling van verschillende variabelen -> profiel per activiteit wordt bekend -> profiel abonnée gekend -> gezelschap van bezoekers gekend -> sociaal engagement van gebruikers is groot -> gebruikers van GC zijn erg actief ( kunstzinnige hobby )

17 Deel III : centrumspecifieke vragen


Download ppt "Gebruikersonderzoek cultuur- en gemeenschapscentra Eindrapport 15 februari 2007 Dataverzameling 15 november 2005 tot 15 februari 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google