De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalontwikkelingsstoornissen Kinderen verwerven de bekwaamheid tot spreken en begrijpen van spraak in hun eerste 3 levensjaren Dit gaat schijnbaar moeiteloos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalontwikkelingsstoornissen Kinderen verwerven de bekwaamheid tot spreken en begrijpen van spraak in hun eerste 3 levensjaren Dit gaat schijnbaar moeiteloos."— Transcript van de presentatie:

1

2 Taalontwikkelingsstoornissen Kinderen verwerven de bekwaamheid tot spreken en begrijpen van spraak in hun eerste 3 levensjaren Dit gaat schijnbaar moeiteloos en zonder systematische instructie Eerste levensjaar: –Kirren van klanken –Repetitieve productie van lettergrepen zoals mama, dada –Betekenisvolle woorden Tweede levensjaar: –Aanvankelijk trage verwerving van de woordenschat –Later 2-woordzinnen Derde levensjaar: –Sterke uitbreiding van de woordenschat –Zinnen

3 TOS: subtypering Vaak beschouwd als 1 categorie Meeste taaltesten focussen op taal op woordniveau en geven geen resultaten voor zins- of conversatieniveau of voor pragmatiek Geen unanimiteit m.b.t. classificatie Factoranalyse geeft toch minimaal een onderscheid tussen receptieve en expressieve syndromen Stoornissen bij kinderen kunnen grosso modo worden ingedeeld in 3 groepen

4 Pragmatiek Omvat 3 communicatievaardigheden Taalgebruik voor verschillende doeleinden Aanpassen van de taal aan de noden of verwachtingen van de luisteraar of de situatie Regels volgen voor conversaties en vertellingen –Beurt nemen –Bij het topic blijven –Herformuleren wanneer men je niet begrijpt –….. (nonverbaal) –Afstand –Gezichtsuitdrukking –Oogcontact –….

5 TOS bij kinderen: receptief/expressieve syndromen Puur receptieve stoornissen bestaan niet bij kinderen Meest ernstige stoornis is verbaal-auditieve agnosie: de onbekwaamheid om spraak op fonologisch niveau te analyseren Receptief/expressief fonologisch/syntactisch deficit syndroom: –Begrijpen beter dan productie –Kost, niet-grammaticaal, gestoorde fonologie, beperkte woordenschat

6 TOS bij kinderen: Expressieve syndromen Verbale dyspraxie: weinig spraak, zeer moeizaam, gestoorde fonologie ! Niet te verwarren met dysarthrie, sensori-motorische stoornis in de spraakproductie Speech programming deficit syndrome: vloeiend maar met jargon

7 TOS bij kinderen: ‘hogere orde stoornissen’ Semantisch-pragmatische stoornis: problemen met –Woordvinding –Begrijpen van een samenhangend verhaal –Conversatievaardigheden –Volhouden van een topic –To the point antwoorden Lexicaal deficit stoornis –Woordvindingsproblemen –Problemen met begrijpen van een samenhangend verhaal –Spontane taal beter dan taal op vraag –Jargon –Eenvoudige syntaxis

8 Landau-Kleffner syndroom Verlies van expressieve en receptieve taalvaardigheden treedt op over een periode van maximum 6 maanden Taalontwikkeling was voordien normaal Paroxysmale EEG-afwijkingen worden zichtbaar binnen een tijdsduur van 2 jaar voor tot 2 jaar na het aanvankelijk taalverlies Gehoor is normaal Niet-verbale intelligentie blijft in de normale range Geen andere neurologische conditie kan worden gediagnostiseerd dan deze die impliciet zijn aan de EEG- afwijkingen of epileptische aanvallen Beantwoordt niet aan de criteria voor POS

9 DSM-IV Expressieve TS Gemengd receptief-expressieve TS Fonologische stoornis Stotteren Communicatiestoornis NAO

10 ICD-10 Specifieke spraak articulatiestoornis Expressieve taalstoornis Receptieve taalstoornis Verworven afasie met epilepsie (Landau-Kleffner)

11 Model van Rourke Groeide uit studies over subtypes, in te delen in 3 groepen: –Discrepanties tussen VIQ en PIQ –Profielen van schoolvorderingstesten –Verschillen in spellingsfouten Conclusies –Leerproblemen ≠ homogene groep –VIQ < PIQ: L-hemisfeer disfunctie PIQ < VIQ: R-hemisfeer disfunctie

12 Model van Rourke –Profiel op schoolvorderingen: 3 groepen: Zwak voor lezen, spellen, rekenen Zwak voor rekenen, zeer zwak voor spellen en lezen Zwak voor rekenen, vrij goed voor spellen en lezen –2e groep: wijst op L-H disfunctie 3e groep: wijst op R-H disfunctie –2e groep: vooral fonologisch inaccurate spelllingsfouten 3e groep: vooral fonologisch accurate spellingsfouten –Ontwikkelingsdimensie bij diverse groepen

13 NLD: deficiënties (Rourke, 1995) Primair neuropsychologisch –Tactiel-perceptuele problemen –Visuele perceptie problemen –Psychomotorische problemen –Problemen met de verwerking van complexe en nieuwe stimuli Secundair neuropsychologisch –Weinig aandacht voor tactiel-visuele stimuli –Weinig exploratiedrang Tertiair neuropsychologisch –Zwak geheugen voor niet-verbaal materiaal –Weinig problem solving, geen begrijpen van oorzaak-gevolg

14 NLD: deficiënties (Rourke, 1995) Verbaal –Gestoorde pragmatiek –Gestoorde prosodie –Lichte articulatieproblemen –Taal is enige middel voor sociale interactie, informatieverzameling Schools –Grafomotorische problemen –Soms leesproblemen in het begin –Moeizaam begrijpend lezen –Grote problemen met wiskunde en rekenen –Moeilijkheden met wetenschappen

15 NLD: deficiënties (Rourke, 1995) Sociaal –moeilijk aanpassen aan nieuwe situaties –beperkte sociale vaardigheden –emotionele problemen –hyperactief op jonge leeftijd

16 Ontwikkelings- en intelligentietesten BSID-II1 - 42 m BOS 2-302 - 30 m Merrill-Palmer18 - 71m Leiter IPS2-18 j (Kleuter)SON-R2j6m - 8j6m WPPSI4j - 6j6m WPPSI-R3j - 7j3m LDT4j - 8j RAKIT4j2m - 11j2m SON-R5j6m - 17j WISC-R6j - 16j11m WAIS15 - 54j

17 Ontwikkelings- en intelligentietesting Test-hertest interval: bij voorkeur 1 jaar Vooral PIQ en TIQ zijn zeer gevoelig voor te snelle hertesting IQ is een redelijk stabiele maat, zeker vanaf de leeftijd van 5 jaar Hertesten binnen 3 jaar is zinvol wanneer er een concrete aanleiding toe is of bij volgende groepen: –Kinderen met mentale retardatie –Kinderen met gedragsproblemen –Jonge kinderen IQ is niet meer 100X (ML/CL), maar een deviatiescoreschaal met M=100 en SD meestal 15 IQ stijging bedraagt minstens.25 punten per jaar Geen correlatie tussen WISC-profiel en diagnose

18 Invloeden op prestatie Landurige en algemene kenmerken van het individu, vb. bekwaamheid om instructies te begrijpen Langdurige maar specifieke kenmerken van het individu, vb. vaardigheden en kennis m.b.t. specifieke items Tijdelijke maar algemene kenmerken van het individu, vb. gezondheid, motivatie Tijdelijke en specifieke kenmerken van het individu, vb. fluctuaties van het geheugen Andere factoren, vb. interactie met de proefleider Toeval, vb. gokken


Download ppt "Taalontwikkelingsstoornissen Kinderen verwerven de bekwaamheid tot spreken en begrijpen van spraak in hun eerste 3 levensjaren Dit gaat schijnbaar moeiteloos."

Verwante presentaties


Ads door Google