De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN 2006-2007 LES 3 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector:

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN 2006-2007 LES 3 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector:"— Transcript van de presentatie:

1 WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN 2006-2007 LES 3 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts

2 werkveld schoolpsychologie2 STATISTIEKEN 2005-2006 KleuteronderwijsLager onderwijs Gewoon 232.709Gewoon 388.973 Buitengewoon 1.821Buitengewoon 26.753 Totaal 234.530Totaal 415.726

3 werkveld schoolpsychologie3 HET GEWOON BASISONDERWIJS Link http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorouders/pdf/gidsvoorouders.pdf (verplicht)http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorouders/pdf/gidsvoorouders.pdf Basisonderwijs = kleuteronderwijs + lager onderwijs Leerplicht vanaf 6 jaar (afwezigheden) Geen inschrijvingsgeld/ schoolgebonden onkosten Jaarklassensysteem: 3 graden van elk 2 leerjaren Aantal lesuren Signaalfuncties: afwezigheden, schoolveranderingen, rapportcijfers Inschrijvingsrecht (GOK-decreet) Keuze van een school Schoolreglement Schoolveranderingen

4 werkveld schoolpsychologie4 LEERINHOUDEN EINDTERMEN “ minimumdoelen op vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de onderwijsoverheid als noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie”. Link DVO - basisonderwijs - startpaginaDVO - basisonderwijs - startpagina

5 werkveld schoolpsychologie5 LEERINHOUDEN Link DVO - basisonderwijs – startpaginaDVO - basisonderwijs – startpagina Eindtermen lager onderwijs Algemene uitgangspunten Frans (eindtermen - uitgangspunten)eindtermenuitgangspunten Lichamelijke opvoeding (eindtermen - uitgangspunten)eindtermenuitgangspunten Muzische vorming (eindtermen - uitgangspunten)eindtermenuitgangspunten Nederlands (eindtermen - uitgangspunten)eindtermenuitgangspunten Wereldoriëntatie (eindtermen - uitgangspunten)eindtermenuitgangspunten Wiskunde (eindtermen - uitgangspunten)eindtermenuitgangspunten Leren leren (eindtermen - uitgangspunten)eindtermenuitgangspunten Sociale vaardigheden (eindtermen - uitgangspunten)eindtermenuitgangspunten LEERPLANNEN Link leerplannenleerplannen

6 werkveld schoolpsychologie6 PROBLEMEN? Regelmatig overleg leerkracht(en) – zorgcoördinator – ouders tijdens multidisciplinair overleg (MDO) Leerlingvolgsysteem Inschakelen van CLB-medewerker (vraaggestuurd) Belang van procesbegeleiding ! Zorgbeleid link Zorgbegeleiding Zorgbegeleiding Schorsen en uitsluiten Zittenblijven link Zittenblijven: wie beslist?Zittenblijven: wie beslist? Jaar overslaan Doorverwijzing externe hulpverlening Buitengewoon onderwijs

7 werkveld schoolpsychologie7 ZITTENBLIJVEN IN DE BASISSCHOOL

8 werkveld schoolpsychologie8 NA DE BASISSCHOOL - Getuigschrift basisonderwijs - Beslissing door klassenraad - Stap naar secundair onderwijs uitstellen-vervroegen? Min 4 jaren en max 8 jaren - Bijhouden van schriften en rapporten niet verplicht

9 HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS 2006-2007

10 werkveld schoolpsychologie10 HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS Link onderwijsaanbod buitengewoon basisonderwijsonderwijsaanbod buitengewoon basisonderwijs TYPES BUITENGEWOON (BASIS)ONDERWIJS : type 1: licht mentale handicap type 2: matig of ernstig mentale handicap type 3: ernstige emotionele en/of gedragsproblemen type 4: fysieke handicap type 5: op medische gronden in ziekenhuis of preventorium type 6: visuele handicap type 7: auditieve handicap type 8: ernstige leerstoornissen Voor type 1 en type 8 bestaat geen kleuteronderwijs.

11 werkveld schoolpsychologie11 TAAK CLB BIJ OVERGANG NAAR BUITENGEWOON BASISONDERWIJS Basisvoorwaarden voor een goede begeleiding- en verwijzingspraktijk Vroegtijdige en intense samenwerking met de school voor gewoon onderwijs – het CLB – de ouders - de leerling zelf – externe diensten. School tijdig leerlingen aanmelden bij het CLB School problemen duidelijk signaleren aan de ouders CLB actief opstellen: afstemming tussen school, gezin en CLB Ouders van bij het begin van het verwijzingsproces intens en inhoudelijk betrekken op basis van hun ervaringsdeskundigheid

12 werkveld schoolpsychologie12 INSCHRIJVINGSVERSLAG VOOR HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Link wettelijke inschrijvingsprocedurewettelijke inschrijvingsprocedure Link voorbeeld van attestvoorbeeld van attest Het inschrijvingsverslag tot toelating in BO : Deel 1: attest aan het gezinshoofd en bestemd voor gekozen BO- school (staving van inschrijvingsaanvraag) Deel 2: protocol ter verantwoording (multidisciplinair onderzoek) -Inschrijvingsattest en -verslag tot toelating in BO met aanduiding van type-onderwijs -Geen instapdatums -Recht maar geen plicht

13 werkveld schoolpsychologie13 INSCHRIJVINGSVERSLAG VOOR HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Attest 1. wijzigingen van type, niveau en opleidingsvorm van buitengewoon onderwijs; 2. toelating tot behoud op het niveau kleuter en lager buitengewoon onderwijs; 3. toelating tot geïntegreerd onderwijs; 4. jaarlijkse bevestiging van attest leerling geïntegreerd onderwijs. Opmerkingen types 5, 6 en 7 attesten afgeleverd door een dokter-specialist. Prioritair aandacht aan het psychopedagogisch en het sociaal onderzoek Bij schoolverlating attest terugbezorgd aan ouders.

14 werkveld schoolpsychologie14 INSCHRIJVINGSVERSLAG VOOR HET BUITENGEWOON ONDERWIJS = Resultaten van het multidisciplinair onderzoek 1. Medisch onderzoek: a)verslag van geneesheer-specialist b) vaststelling van eventuele afwijking in ontwikkeling van puberteit; c) vaststelling van elke andere eventuele afwijking die zich bij de hoofdhandicap voegt. 2. Psychologisch onderzoek 3. Pedagogisch onderzoek 4. Sociaal onderzoek

15 werkveld schoolpsychologie15 HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

16 werkveld schoolpsychologie16 GEÏNTEGREERD en INCLUSIEF ONDERWIJS Link voorbeeld van integratieplanvoorbeeld van integratieplan Definitie volgens Prof. Dr. G. Van Hove, Universiteit Gent (Overgenomen uit het PDF-document 'Wat is inclusie?'.)'Wat is inclusie?' Diversiteit = normaal Voor kinderen met functionele beperkingen Onderwijs in dezelfde klas als leeftijdsgenoten met (extra-) ondersteuning op die gebieden waar nodig. Dezelfde thema’s in dezelfde lessen maar ieder op eigen tempo en met eigen doelen. Gezocht naar evenwicht tussen sociale vaardigheden en functioneel schoolse vaardigheden.

17 werkveld schoolpsychologie17 GEÏNTEGREERD en INCLUSIEF ONDERWIJS Begeleiding door team van betrokken en deskundige mensen (ouders, leerkracht,ondersteuners (GON-leerkrachten, school- /leerling-begeleiding, directie,...) Onderwijs is één van de elementen die voorbereiden op ‘het latere leven’/een goed leven Inclusief onderwijs niet alleen een techniek of methodiek: een proces dat doordrongen is van duidelijke waarden

18 werkveld schoolpsychologie18 GEÏNTEGREERD en INCLUSIEF ONDERWIJS Verschil tussen GON en Inclusief onderwijs Doelstelling Wat met buitengewoon onderwijs? Voordelen Nadelen Het ION-project link Inclusief onderwijsInclusief onderwijs


Download ppt "WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN 2006-2007 LES 3 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector:"

Verwante presentaties


Ads door Google