De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts"— Transcript van de presentatie:

1 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts
WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN LES 3 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts

2 werkveld schoolpsychologie
STATISTIEKEN Kleuteronderwijs Lager onderwijs Gewoon Gewoon Buitengewoon Buitengewoon Totaal Totaal werkveld schoolpsychologie

3 HET GEWOON BASISONDERWIJS
Link (verplicht) Basisonderwijs = kleuteronderwijs + lager onderwijs Leerplicht vanaf 6 jaar (afwezigheden) Geen inschrijvingsgeld/ schoolgebonden onkosten Jaarklassensysteem: 3 graden van elk 2 leerjaren Aantal lesuren Signaalfuncties: afwezigheden, schoolveranderingen, rapportcijfers Inschrijvingsrecht (GOK-decreet) Keuze van een school Schoolreglement Schoolveranderingen werkveld schoolpsychologie

4 werkveld schoolpsychologie
LEERINHOUDEN EINDTERMEN “ minimumdoelen op vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de onderwijsoverheid als noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie”. Link DVO - basisonderwijs - startpagina werkveld schoolpsychologie

5 werkveld schoolpsychologie
LEERINHOUDEN Link DVO - basisonderwijs – startpagina Eindtermen lager onderwijs Algemene uitgangspunten Frans (eindtermen - uitgangspunten) Lichamelijke opvoeding (eindtermen - uitgangspunten) Muzische vorming (eindtermen - uitgangspunten) Nederlands (eindtermen - uitgangspunten) Wereldoriëntatie (eindtermen - uitgangspunten) Wiskunde (eindtermen - uitgangspunten) Leren leren (eindtermen - uitgangspunten) Sociale vaardigheden (eindtermen - uitgangspunten) LEERPLANNEN Link leerplannen werkveld schoolpsychologie

6 werkveld schoolpsychologie
PROBLEMEN? Regelmatig overleg leerkracht(en) – zorgcoördinator – ouders tijdens multidisciplinair overleg (MDO) Leerlingvolgsysteem Inschakelen van CLB-medewerker (vraaggestuurd) Belang van procesbegeleiding ! Zorgbeleid link Zorgbegeleiding Schorsen en uitsluiten Zittenblijven link Zittenblijven: wie beslist? Jaar overslaan Doorverwijzing externe hulpverlening Buitengewoon onderwijs werkveld schoolpsychologie

7 ZITTENBLIJVEN IN DE BASISSCHOOL
werkveld schoolpsychologie

8 werkveld schoolpsychologie
NA DE BASISSCHOOL Getuigschrift basisonderwijs Beslissing door klassenraad Stap naar secundair onderwijs uitstellen-vervroegen? Min 4 jaren en max 8 jaren - Bijhouden van schriften en rapporten niet verplicht werkveld schoolpsychologie

9 HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS 2006-2007

10 HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
Link onderwijsaanbod buitengewoon basisonderwijs TYPES BUITENGEWOON (BASIS)ONDERWIJS : type 1: licht mentale handicap type 2: matig of ernstig mentale handicap type 3: ernstige emotionele en/of gedragsproblemen type 4: fysieke handicap type 5: op medische gronden in ziekenhuis of preventorium type 6: visuele handicap type 7: auditieve handicap type 8: ernstige leerstoornissen Voor type 1 en type 8 bestaat geen kleuteronderwijs. werkveld schoolpsychologie

11 TAAK CLB BIJ OVERGANG NAAR BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
Basisvoorwaarden voor een goede begeleiding- en verwijzingspraktijk Vroegtijdige en intense samenwerking met de school voor gewoon onderwijs – het CLB – de ouders - de leerling zelf – externe diensten. School tijdig leerlingen aanmelden bij het CLB School problemen duidelijk signaleren aan de ouders CLB actief opstellen: afstemming tussen school, gezin en CLB Ouders van bij het begin van het verwijzingsproces intens en inhoudelijk betrekken op basis van hun ervaringsdeskundigheid werkveld schoolpsychologie

12 INSCHRIJVINGSVERSLAG VOOR HET BUITENGEWOON ONDERWIJS
Link wettelijke inschrijvingsprocedure Link voorbeeld van attest Het inschrijvingsverslag tot toelating in BO : Deel 1: attest aan het gezinshoofd en bestemd voor gekozen BO-school (staving van inschrijvingsaanvraag) Deel 2: protocol ter verantwoording (multidisciplinair onderzoek) Inschrijvingsattest en -verslag tot toelating in BO met aanduiding van type-onderwijs Geen instapdatums Recht maar geen plicht werkveld schoolpsychologie

13 INSCHRIJVINGSVERSLAG VOOR HET BUITENGEWOON ONDERWIJS
Attest 1. wijzigingen van type, niveau en opleidingsvorm van buitengewoon onderwijs; 2. toelating tot behoud op het niveau kleuter en lager buitengewoon onderwijs; 3. toelating tot geïntegreerd onderwijs; 4. jaarlijkse bevestiging van attest leerling geïntegreerd onderwijs. Opmerkingen types 5, 6 en 7 attesten afgeleverd door een dokter-specialist. Prioritair aandacht aan het psychopedagogisch en het sociaal onderzoek Bij schoolverlating attest terugbezorgd aan ouders. werkveld schoolpsychologie

14 INSCHRIJVINGSVERSLAG VOOR HET BUITENGEWOON ONDERWIJS
= Resultaten van het multidisciplinair onderzoek 1. Medisch onderzoek: verslag van geneesheer-specialist b) vaststelling van eventuele afwijking in ontwikkeling van puberteit; c) vaststelling van elke andere eventuele afwijking die zich bij de hoofdhandicap voegt. 2. Psychologisch onderzoek 3. Pedagogisch onderzoek 4. Sociaal onderzoek werkveld schoolpsychologie

15 HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
werkveld schoolpsychologie

16 GEÏNTEGREERD en INCLUSIEF ONDERWIJS
Link voorbeeld van integratieplan Definitie volgens Prof. Dr. G. Van Hove, Universiteit Gent (Overgenomen uit het PDF-document 'Wat is inclusie?'.) Diversiteit = normaal Voor kinderen met functionele beperkingen Onderwijs in dezelfde klas als leeftijdsgenoten met (extra-) ondersteuning op die gebieden waar nodig. Dezelfde thema’s in dezelfde lessen maar ieder op eigen tempo en met eigen doelen. Gezocht naar evenwicht tussen sociale vaardigheden en functioneel schoolse vaardigheden. werkveld schoolpsychologie

17 GEÏNTEGREERD en INCLUSIEF ONDERWIJS
Begeleiding door team van betrokken en deskundige mensen (ouders, leerkracht,ondersteuners (GON-leerkrachten, school- /leerling-begeleiding, directie,...) Onderwijs is één van de elementen die voorbereiden op ‘het latere leven’/een goed leven Inclusief onderwijs niet alleen een techniek of methodiek: een proces dat doordrongen is van duidelijke waarden werkveld schoolpsychologie

18 GEÏNTEGREERD en INCLUSIEF ONDERWIJS
Verschil tussen GON en Inclusief onderwijs Doelstelling Wat met buitengewoon onderwijs? Voordelen Nadelen Het ION-project link Inclusief onderwijs werkveld schoolpsychologie


Download ppt "OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts"

Verwante presentaties


Ads door Google