De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Lessius Hogeschool - departement Handelswetenschappen, Design Vlaanderen, Designcenter De Winkelhaak, VKW-Antwerpen-Mechelen en Optimo heten u van harte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Lessius Hogeschool - departement Handelswetenschappen, Design Vlaanderen, Designcenter De Winkelhaak, VKW-Antwerpen-Mechelen en Optimo heten u van harte."— Transcript van de presentatie:

1 De Lessius Hogeschool - departement Handelswetenschappen, Design Vlaanderen, Designcenter De Winkelhaak, VKW-Antwerpen-Mechelen en Optimo heten u van harte welkom op het workshop van: 29 april 2005 - 14 uur Gesteund door het Europees Sociaal Fonds ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.

2 24 februari 2005 - 14 uur Gesteund door het Europees Sociaal Fonds 14.00 uVerwelkoming Door prof. dr. Paul Verheyen, departementshoofd HW - Lessius Hogeschool 14.10 u.Voorstelling CONCreaS-project Concept en programma, een blik op wat CONCreaS in 2005 te bieden heeft, door dr. Ysabel Nauwelaerts, coördinator wetenschappelijk onderzoek dept. HW - Lessius Hogeschool. 14.15 u.Toelichting bij het ondernemingsplan Door prof. Eugeen Dieltiëns docent Lessius Hogeschool, secretaris Directiecomité Centea en Inge Van Gheel, productdesigner, laureaat Henry van de Velde - prijs, www.ingevangheel.com 15.50 u. Deelsessies : - SWOT-analyse - Investerings- en financieringsplan - Kostenplan, break-even, kasplanning - Startwijzer 16.10 u.Koffiepauze 16.20 u.Toelichting resultaten deelsessies Vragen, opmerkingen en bedenkingen 17.45 u. Receptie

3 Partnerschap tussen het departement Handelswetenschappen van de Lessius Hogeschool, Design Vlaanderen, Designcenter De Winkelhaak, VKW Antwerpen-Mechelen en Optimo

4 Een ondernemingsplan als leidraad Eugeen Dieltiens Inge Van Gheel Vrijdag 29 april 2005

5 Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor participant / medevennoot in je project voor kredietverstrekker (/kapitaalverstrekker)

6 Waarom een ondernemingsplan ? oorzaak van groot aantal mislukkingen - niet zozeer gebrek aan inzet - eerder: te weinig aandacht voor planning & organisatie ideeën onderbouwen met 'redelijke' argumenten intuïtieve management risicobeperking via: - systematische aanpak - tijdig problemen / wijzigingen onderkennen - tijdig heroriënteren => niet enkel bij de opstart

7 Waarom een ondernemingsplan ? (2) inzicht in haalbaarheid managementinstrument / kompas toont samenhang tussen –financiële –organisatorische –marketing - aspecten kansen & risico's

8 systematische evaluatie concreet inzicht: hoeveel omzet nodig ? hoeveel winst ? troef naar buitenwereld:  investeerders  financiers stakeholders Waarom een ondernemingsplan ? (3)

9 Inge Van Gheel : « Om een overzicht te krijgen van wat ik ga doen. Schept duidelijkheid. Iets om op terug te vallen. Geeft vertrouwen aan dat waarmee je bezig bent. » Waarom een ondernemingsplan ?

10 Software: niet domein- of sectorspecifiek vooral berekeningsmodules zijn nuttig voor grotere projecten Literatuur: aantal gemeenschappelijke facetten  inzake persoon van de ondernemer  inzake de onderneming Hoe begin je aan een ondernemingsplan ?

11 Rangschikking door Geert Van den Bosch (thesis 2003) 1.EasyStart (Nl): gebruiksvriendelijk informatief, uitgebreid 2.Starterscoach (Unizo): stapsgewijze, heldere opbouw  Startwijzer Vlaamse product beperkter in lay-out, grafieken 3.Businessplan Pro (VS): krachtige opmaak & rekenfuncties minder gebruiksvriendelijk 4.Plan Magic: weinig flexibel laat inconsistenties toe Businessplanningsoftware: een vergelijkend onderzoek

12 Onderdelen van een businessplan Managementsamenvatting Businessidee & missie Marketingplan Managementplan Financieel plan Kostenplan Kasplanning Projectbeoordeling

13 essentieel wanneer je een derde wil overtuigen synthese: duidelijk & coherent zeer helder overzicht van alle relevante aspecten overtuigt: waarom is dit een goed project ? nodigt uit om rest van het businessplan door te nemen; kort & krachtig (max. 2 pagina's) Managementsamenvatting

14 Onderdelen van een businessplan Managementsamenvatting Businessidee & missie Marketingplan Managementplan Financieel plan Kostenplan Kasplanning Projectbeoordeling

15 Welke activiteiten wil je ontplooien? welke producten/diensten bied je aan? Hoe speelt jouw businessidee in op een specifieke behoefte? Wat maakt je idee waardevol in de markt? Businessidee

16 Ontwerp van meubels/producten Oplossingen bieden binnen woon/leefsector voor een breed publiek Gericht op grote niche van bevolking, goedkoper segment Gericht op kleinere niche; exclusievere meubels Vb.meubels voor binnen en buiten, decoratie artikelen, textielvoorwerpen, keukenaccessoires,… Ontwerp van interieurs Ruimtelijke indeling, conceptrealisaties,.. Vb.particulier, winkels, kantoren, horeca,.. Creatief advies binnen verscheidene sectoren Businessidee Inge Van Gheel design

17 Onderdelen van een businessplan Managementsamenvatting Businessidee & missie Marketingplan Managementplan Financieel plan Kostenplan Kasplanning Projectbeoordeling

18 Marketingplan Omgevingsanalyse SWOT Omzetprognose Marketingdoelstellingen Marketingmix

19 Omgevingsanalyse Vraagzijde Marktvraag Aan welke duidelijke behoefte in de markt voldoet mijn idee ? Welke indicaties heb ik dat dit idee zal verkoopbaar zijn in de markt & hoe toets ik dit ? Bestedingspatroon (groeiend, stabiel,...) & verwachte toekomstige evolutie

20 Vraagzijde Fabrikanten beseffen meer het belang van design binnen hun sector Consument zoek meerwaarde / herkenbaarheid in producten die hij / zij koopt Stijgende vraag Observatie / analyse van markt De interesse voor design als marketingwaarde & de meerwaarde van het product naar de klant toe. Producten kunnen aanbieden op verschillende budgetaire niveaus. Omgevingsanalyse Inge Van Gheel design

21 Aanbodzijde wie is er nog actief in deze markt ? over welke competitieve voordelen beschik ik ? waarin onderscheid ik mij van andere aanbieders ? Omgevingsanalyse

22 Aanbodzijde Fabrikanten beseffen de laatste jaren pas de meerwaarde die design voor hun bedrijf kan betekenen. Voorheen zeer moeilijk als ontwerper om hen te overtuigen. Goed vooruitzicht: openheid van de fabrikanten Overheidsinstellingen ondersteunen ontwerpers. Maken dialoog ontwerper- fabrikant Stijgende vraag naar producten met meerwaarde Ervaringen in verschillende sectoren. Omgevingsanalyse Inge Van Gheel design

23 S W O T Strengths Weaknesses Opportunities Threats Sterke & zwakke punten: - van de ondernemer en van zijn concept Kansen & bedreigingen: - ontstaan door confrontatie met - de omgeving - de markt

24 Sterk - Zwak ervaring bestaande contacten toegang tot productiecapaciteit financiële middelen motivatie / flexibiliteit / inzet..... S W O T - analyse

25 Kansen - Bedreigingen marktomvang concurrentie onvoorspelbaarheid trage opstart S W O T - analyse

26 Sterk … Kansen … Zwak … Bedreigingen … S W O T – analyse Inge Van Gheel -> deelsessie

27 Omzetprognose & Marketingdoelstellingen Wat zijn haalbare en aanvaardbare doelstellingen (marktpositie, omzet, bedrijfsomvang,....) over 1, 3 en 5 jaar ? Welke mogelijke wijzigingen in de omgevings- elementen kunnen de realisatie van deze doelstellingen dwarsbomen ?

28 Op basis van cijfers van bestaande zaak / gelijkaardig project Gezinsbudgetenquêtes Te verwachten bedrijfsdrukte Aantal en omvang van projecten  werken met hypotheses: pessimistische prognose optimistische prognose Omzetprognose: klassieke methodes

29 welk(e) marketingmixelement(en) ga jij vooral uitspelen? waarom? Productbeleid Prijspolitiek Promotiebeleid.... Marketingmix

30 Productassortiment afbakening welke diensten & materiële goederen Imago van je aanbod Service Groeistrategie Productbeleid

31 Hoe promoot ik mijn aanbod bij potentiële afnemers? persoonlijke verkoop relatievorming publiciteit beursdeelname website Promotiebeleid

32 Managementsamenvatting Businessidee & missie Marketingplan Managementplan Financieel plan Kostenplan Kasplanning Projectbeoordeling Onderdelen van een businessplan

33 Eigen Productie ? Vrijwaren van je rechten Keuze ondernemingsvorm / juridische aspecten Managementplan

34 redenen om al dan niet eigen productie productieplanning logistiek weerslag op investeringsplan Productieplan

35 hoe behoud je vat op je afnemers ? juridische bepalingen nodig ? Vrijwaren van je rechten

36 Eénmanszaak versus vennootschap (+ welke?) overwegingen: juridisch fiscaal organisatorisch administratief commercieel Keuze ondernemingsvorm

37 Eénmanszaak sinds 2003 overschakelen naar vennootschap? voordelen? nadelen? Keuze ondernemingsvorm Inge Van Gheel design

38 vereiste vergunningen formaliteiten bij opstart / omvorming verzekeringen keuze handelsnaam subsidies & steunmaatregelen... Overige juridische aspecten

39 Onderdelen van een businessplan Managementsamenvatting Businessidee & missie Marketingplan Managementplan Financieel plan Kostenplan Kasplanning Projectbeoordeling

40 Investeringsplan Financieringsplan Kasplanning (zie later) Financieel plan

41 Welke investeringsgoederen moet ik aankopen?  zgn. vaste activa; geen huur of algemene kosten ! Gebouw Installaties, machines & uitrusting: –Computer + printer –Klein materieel Meubilair & rollend materieel –Bureau, tekentafel –Personenwagen Investeringsplan

42 Vlottende activa: Voorraden nodig ? Openstaande klantenfacturen Nodige geldmiddelen om de overige uitgaven (= algemene onkosten) van de eerste maanden te kunnen dragen Vaste + vlottende activa= balanstotaal = te financieren bedrag Investeringsplan

43 Hoeveel eigen vermogen kan je inbrengen en hoeveel moet je ontlenen ? Lange termijn of korte termijn  vaste activa (investeringen) moet je op LT financieren Welke aspecten illustreren je persoonlijke en materiële kredietwaardigheid? Welke aanvullende waarborgen kan je bieden? Financieringsplan

44 Toets de haalbaarheid om de vereiste kredieten te bekomen: soort krediet kredietbedrag looptijd rentevoet waarborgen Financieringsplan

45 Onderdelen van een businessplan Managementsamenvatting Businessidee & missie Marketingplan Managementplan Financieel plan Kostenplan Kasplanning Projectbeoordeling

46 Vaste kosten  Variabele kosten   schommelen niet variëren rechtstreeks met de omzet met de omzet vb. Huur, verzekeringen, vb. Aankoop goederen verwarming, kantoorkosten bepalen risicovolheid van je project Kostenplan

47 Gebouwen /lokaalkosten: –Huur, onderhoud, verwarming Afschrijvingen –aanschafprijs investeringen spreiden over ec. levensduur Machines & uitrusting –Onderhoud, klein materieel Verzekeringen –Brand, B.A., voertuigen,… Vervoerkosten –Brandstof, herstellingen Beroepsbijdragen Verkoopkosten: –Reclame, PR, representatie Kantoor & administratie –Kantoorbenodigdheden, telefoon ereloon boekhouder,… Personeelskosten –brutolonen, soc. zekerheid Gewaardeerd loon –eigen loon + soc. zekerheid Andere bedrijfskosten –provincie,-, milieubelasting Financiële kosten –Intresten, bankkosten Inventaris Vaste Kosten (op jaarbasis)

48 Welke ? –Aankoop handelsgoederen, grondstoffen –Vervoerkosten –Onderaanneming –Personeelskosten (uitzendkrachten) Steeds in % van de omzet % Variabele kosten

49 Minimale omzet om alle kosten te dekken  vaste + variabele Geen winst maar ook geen verlies BE = vaste kosten / (100% - % var. kosten) Indien omzet > break-even omzet: winst = meeromzet X (100% - % var. kosten) Break-even omzet

50 Onderdelen van een businessplan Managementsamenvatting Businessidee & missie Marketingplan Managementplan Financieel plan Kostenplan Kasplanning Projectbeoordeling

51 Ontvangsten- en uitgavenstromen Per trimester (indien geen sterke seizoenale schommelingen) Benodigde financiering op korte termijn Kasplanning

52 Onderdelen van een businessplan Managementsamenvatting Businessidee & missie Marketingplan Managementplan Financieel plan Kostenplan Kasplanning Projectbeoordeling

53 Break-even-analyse Risicobeoordeling Conclusies inzake haalbaarheid of bijsturing Projectbeoordeling

54 Zou je dit project al dan niet uitvoeren onder de beschreven voorwaarden ? Suggesties tot aanpassing ? & beoordeling van alternatieven Gefundeerde slotappreciatie Conclusies inzake haalbaarheid

55 SWOT Investerings- en financieringsplan Kostenplan, break-even SOFTWARE : Startwijzer Uitwerking in deelgroepen

56 Uitwerking van ondernemingsplan door licentiaatsstudenten handelswetenschappen samen met een (kandidaat-)ondernemer: periode: oktober ’05 – maart ’06 belangstelling melden vóór 15 mei Vragen n.a.v. eigen uitwerking: na afloop van de volgende workshop Verdere uitwerking

57 Alle resultaten van deze workshop  CONCreaS website


Download ppt "De Lessius Hogeschool - departement Handelswetenschappen, Design Vlaanderen, Designcenter De Winkelhaak, VKW-Antwerpen-Mechelen en Optimo heten u van harte."

Verwante presentaties


Ads door Google