De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruik van Inhalatiemedicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruik van Inhalatiemedicatie"— Transcript van de presentatie:

1 Gebruik van Inhalatiemedicatie
Doseeraërosol     Doseeraërosol met voorzetkamer Diskus Diskhaler of Rotadisk Aërolizer Spinhaler Turbohaler Autohaler Vernevelaar of Aërosol Klik op de gewenste link om verder te gaan

2 Doseeraërosol

3 VOORBEREIDING en INHALATIE:
1. Verwijder het beschermkapje en schud de doseeraërosol goed. 2. Houd de inhalator rechtop met de opening naar beneden. 3. Adem rustig en volledig uit naast de inhalator. Neem dan de inhalator tussen de tanden en omsluit met de lippen. 4. Adem langzaam in, druk tegelijkertijd op de verstuiver en blijf verder traag en diep inademen door de inhalator. Soms schrikt men van de koude puf en stopt men met inademen. Doorademen is echter essentieel opdat het medicament de longen bereikt. 5. Neem de inhalator uit de mond. 6. Houd de adem 5-10 seconden vast. Adem dan langzaam uit door de neus. 7. Wacht 1 minuut voor een eventuele volgende inhalatie en schud nogmaals alvorens de hele procedure te herhalen. 8. Plaats na gebruik het beschermkapje terug.

4 vulling van de doseerkamer te bekomen.
AANDACHT: Spuit bij een nieuwe doseeraërosol of na twee weken niet-gebruik, eerst 2x in de lucht om een perfecte vulling van de doseerkamer te bekomen. Neem atijd eerst de puffs van de bronchusverwijderaars, wacht 5-10 minuten, en neem daarna de ontstekingsremmers (corticoïden). Spoel na gebruik van corticosteroiden steeds de mond overvloedig met water. Dit ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en heesheid door atrofie van de spiertjes van de stembanden. De vullingsgraad van de doseeraërosol kan men controleren door het busje (zonder plastic omhulsel) in een bakje met water te leggen. Een vol busje zinkt. Een half vol "hangt" in het water. Een leeg busje drijft. REINIGEN: Verwijder eerst het spuitbusje. Spoel het mondstuk van de verstuiver af onder de kraan of in een lauw sopje. Het uiteinde van het metalen busje kan eventueel (droog) schoongeborsteld worden. Indien de uitstroomgaatjes van het spuitbusje verstopt raken, kan men deze doorprikken met een speld. terug naar overzicht >

5 Doseeraërosol met voorzetkamer
Een voorzetkamer is een gesloten plastic trechter of een buisvormig verlengstuk , die je op het mondstuk van de doseeraërosol kan bevestigen. Je gebruikt de voorzetkamer eigenlijk als een reservoir. De voorzetkamer (of spacer) kan geleverd worden met mondstuk of mondmasker.

6 1. Verwijder het dopje en schud de doseeraërosol goed..
Houd de doseeraërosol verticaal met de opening naar beneden, en plaats deze op de inhalatiekamer. Adem rustig en volledig uit naast het mondstuk van de voorzetkamer. 4. Plaats het mondstuk tussen de tanden of plaats het kapje zoveel mogelijk over neus en mond. Druk de verstuiver in. Zo komt het medicijn in de inhalatiekamer. Adem rustig, traag en diep 5x in en uit, zonder de voorzetkamer van de mond te verwijderen. (volwassenen: 3-5 keer; kinderen, ernstige benauwde mensen of grote inhalatiekamers: 5-10 keer) 6. Herhaal deze handeling als je meerdere wolkjes moet inhaleren.

7 wordt door de wand aangetrokken en komt nooit in de longen terecht.
AANDACHT: Spoel na gebruik van corticosteroiden steeds de mond overvloedig met water. Dit ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en heesheid door atrofie van de spiertjes van de stembanden. Vervang de voorzetkamer elke 6 maanden. Door slijtage wordt deze minder efficiënt. Het plastic van een voorzetkamer is electrostatisch geladen: een groot deel van het geneesmiddel wordt door de wand aangetrokken en komt nooit in de longen terecht. Maak daarom de inhalatiekamer éénmaal per week schoon. REINIGEN: Verwijder de doseeraërosol en demonteer eventueel de voorzetkamer. Maak de voorzetkamer schoon in lauwwarm zeepsopje. 3. Spoel daarna de voorzetkamer niet af. Laat gedurende één nachtje drogen aan de lucht. Het detergent dat mee opdroogt zorgt voor een verhoogde afgifte van geneesmiddel in longen. 4. Wrijf de plastic inhalatiekamer niet droog. Wrijven laadt de binnenkant van het plastic electrostatisch op, waardoor nog meer medicatie aan de wand kan blijven kleven. 5. Föhnen en de vaatwasser zijn ook uit den boze. 6. Wees zeker dat de voorzetkamer goed opgedroogd is, alvorens hem terug te monteren.   terug naar overzicht >

8 Diskus

9 VOORBEREIDING en INHALATIE:
1. Houd de Diskus horizontaal met het opschrift naar boven gericht, zodanig dat je gemakkelijk kan aflezen hoeveel dosissen er beschikbaar zijn. Open de Diskus door de inkeping naar rechts te schuiven tot je "klik" hoort, zodanig dat het mondstuk te voorschijn komt. Laad de Diskus op door het kleine klepje eveneens helemaal naar rechts te verschuiven. Adem volledig uit naast de Diskus. Neem het mondstuk tussen de tanden, omsluit het met de lippen, adem zo krachtig, snel en diep mogelijk in door de mond. Neem de inhalator uit de mond 7. Houd de adem 5 tellen vast. Adem dan langzaam uit door de neus 8. Sluit de Diskus door de inkeping met de duim terug naar links te schuiven. 9. Wacht 1 minuut voor een eventuele volgende inhalatie en herhaal stappen 1 tot 8 (indien nodig!). Je moet steeds de Diskus terug sluiten om hem weer te kunnen opladen.

10 AANDACHT: Spoel na gebruik van corticosteroiden steeds de mond overvloedig met water. Dit ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en heesheid door atrofie van de spiertjes van de stembanden. REINIGEN: Je kan de Diskus niet uit elkaar halen, want het apparaatje is gevuld met medicijn. Wel kan je de buitenkant en eventueel het mondstukje schoonvegen met een droog doekje. terug naar overzicht >

11 Rotadisk of Diskhaler

12 VOORBEREIDING en INHALATIE
1. Verwijder het beschermkapje. Kijk in het venster hoeveel volle vakjes er in het schijfje zijn. Plaats zonodig een nieuwe rotadisk. Plaatsen van een rotadisk in de Diskhaler: Pak de schuiflade aan weerskanten vast en trek helemaal uit. Leg een rotadisk op het draaiwiel zodat het vakje tussen cijfer 1 en 2 recht voor het mondstuk komt te liggen. Schuif de lade volledig terug in de Diskhaler ("klik"). In het venster verschijnt cijfer 4. Houd de Diskhaler horizontaal. Klap het opklapdeksel helemaal rechtop en weer terug. Zo worden de boven- en onderkant van het vakje doorgeprikt. De Diskhaler is nu geladen. Adem volledig uit naast de Diskhaler. Neem dan het mondstuk tussen de tanden en omsluit met de lippen, (laat de luchtgaatjes aan weerszijden van het mondstuk onbedekt) 3. Adem zo krachtig,snel en diep mogelijk in. Verwijder dan de inhalator (horizontaal) van de mond. 4. Houd de adem 5-10 sec in. Adem dan langzaam uit door de neus, niet door de inhalator. 5. Controleer of alle poeder geïnhaleerd is, (herhaal zo nodig vanaf punt 3). 6. Draai de Rotadisk door naar een volgend vakje door de schuiflade naar buiten te trekken en weer helemaal terug te schuiven ("klik"). Doorprik het vakje pas op het ogenblik van het volgend gebruik.

13 AANDACHT: Elke rotadisk bevat 4 poederinhalaties.  Bij een tweede inhalatie, trekt u de schuiflade voorzichtig zo ver mogelijk naar buiten. Schuif de lade daarna weer volledig in de diskhaler.  Zo draait de rotadisk door naar het volgende vakje.  Na 4 inhalaties verschijnt het cijfer 4 weer in het venstertje, de rotadisk is nu leeg en moet vervangen worden. Spoel na gebruik van corticosteroiden steeds de mond overvloedig met water. Dit ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en heesheid door atrofie van de spiertjes van de stembanden. REINIGEN: Verwijder steeds met een kwastje eventuele poederresten voor het plaatsen van een nieuwe rotadisk (wanneer schuiflade en draaiwiel uit het apparaat zijn verwijderd). Was de inhalator (zonder rotadisk) eventueel met lauwwarm water. Laat goed drogen. terug naar overzicht >

14 Aërolizer

15 VOORBEREIDING en INHALATIE:
Houd de Aërolizer vertikaal met het mondstuk naar boven. Verwijder het beschermkapje. 2.       Houd het onderstuk stevig vast en draai het mondstuk in de richting van de pijl. Plaats de gelule in de daartoe voorziene opening. 3. Draai het mondstuk opnieuw naar de gesloten toestand. Druk de knoppen aan de zijkant volledig in (de Aërolizer is nog steeds in vertikale houding). U hoort een krakend geluid wanneer de gelule wordt doorboord. Adem rustig en volledig uit naast de Aërolizer. Houd de Aërolizer nu horizontaal. Neem het mondstuk tussen tanden en omsluit het met de lippen. 6. Adem zeer krachtig, snel en diep in. Verwijder dan de inhalator van de mond. 7. Houd de adem 5 à 10 tellen in. Adem vervolgens langzaam uit door de neus. 8. Open het apparaat om te kijken of de gelule volledig leeg is. Indien niet, herhaal de procedure vanaf stap 4. Indien wel leeg, verwijder de lege gelule en plaats het beschermkapje terug.

16 AANDACHT:    Spoel na gebruik van corticosteroiden steeds de mond overvloedig met water. Dit ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en heesheid door atrofie van de spiertjes van de stembanden. REINIGEN: Verwijder de medicijnen/gelules. Was de inhalator met lauwwarm water. Laat goed drogen. terug naar overzicht >

17 Spinhaler VOORBEREIDING en INHALATIE:
Houd het mondstuk naar beneden. Schroef het bovenste deel los, door een draaibeweging van de propellor. Plaats de capsule in de propeller met het gekleurde eind naar beneden. Schroef het bovenste deel weer stevig op het mondstuk. Schuif de grijze mantel één à twee maal zover mogelijk omhoog en weer omlaag om de capsule te doorboren. Houd de poederinhalator nu horizontaal. Adem uit naast de inhalator. Plaats het mondstuk tussen de tanden en omsluit het met de lippen. Adem krachtig, snel en diep door de mond in. Neem de inhalator uit de mond. Houd de adem 5-10 seconden vast. Adem vervolgens langzaam uit langs de neus. Herhaal deze handeling als je meerdere keren moet inhaleren.

18 AANDACHT:    Spoel na gebruik van corticosteroiden steeds de mond overvloedig met water. Dit ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en heesheid door atrofie van de spiertjes van de stembanden. REINIGEN: Verwijder de medicijnen. Was de inhalator met lauwwarm water. Laat goed drogen. terug naar overzicht >

19 Turbohaler

20 VOORBEREIDING en INHALATIE:
1. Schroef de beschermdop af en houd de Turbohaler vertikaal. Draai de onderste gekleurde ring helemaal rechtsom. Draai daarna de bodem terug tot je een klik hoort. Nu is je turbohaler gebruiksklaar.  3. Adem volledig uit naast de Turbohaler 4. Houd de inhalator in een hoek van maximaal 45° met de luchtspleten vrij. Neem het mondstuk tussen de tanden en omsluit met de lippen. 5. Adem krachtig en diep in door de mond. Verwijder de inhalator een eind van de mond, en houd de adem 5 à 10 tellen in. Adem vervolgens langzaam uit door de neus, niet door de Turbohaler. Wacht 1 minuut voor een eventuele volgende inhalatie en herhaal stappen 1 tot 7.

21 AANDACHT: U merkt smaak noch geur, maar als u de gebruiksaanwijzing gevolgd heeft, kunt u er zeker van zijn de voorziene dosis geïnhaleerd te hebben. (evt. controle: mondstuk aftrekken en poeder op zwart doekje kloppen. ) Controleer het venstertje onder het mondstuk: als er een rood lijntje verschijnt, zijn er nog 20 dosissen, als het lijntje de onderrand van het venster bereikt, is de inhalator leeg (venster rood). Spoel na gebruik van corticosteroiden steeds de mond overvloedig met water. Dit ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en heesheid door atrofie van de spiertjes van de stembanden. Vermijd uitademen in de inhalator. Dit zou door vochtigheid klontering van het poeder kunnen veroorzaken, of verkleving van de partikels tegen de wand. REINIGEN: Reinig het mondstuk met een droge doek. Schroef de beschermdop opnieuw dicht. (om de inhalator stof- en vochtvrij te houden) . terug naar overzicht >

22 Autohaler

23 VOORBEREIDING en INHALATIE
Verwijder het beschermkapje. Houd de Autohaler rechtop. Zet de Autohaler op scherp door het palletje helemaal omhoog te duwen. Schudden. Adem volledig uit naast de Autohaler. Neem het mondstuk van de Autohaler tussen de tanden en omsluit met de lippen. . 5. Adem langzaam en diep in door de Autohaler Automatisch wordt de juiste dosis medicatie afgevuurd. Je hoort een klik en voelt een mist. Stop niet met inademen. Blijven inademen is essentieel om het medicament in de longen te krijgen. 6. Houd de adem in voor 5-10 seconden. Doe het palletje na de inhalatie weer naar beneden. Herhaal stap 1-7 als meer dan 1 puf voorgeschreven is.

24 AANDACHT: Spoel na gebruik van corticosteroiden steeds de mond overvloedig met water. Dit ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en heesheid door atrofie van de spiertjes van de stembanden. REINIGEN: Reinig het mondstuk met een droge doek om accumulatie van poederpartikels in het mondstuk te voorkomen. terug naar overzicht >

25 Vernevelaar of Aërosol

26 VOORBEREIDING en INHALATIE:
Installeer de aërosolcompressor volgens de gebruiksaanwijzing. Meet de correcte dosis medicatie en eventuele oplosmiddelen af. Doe deze in de vernevelkamer (het reservoir) van de aërosolmachine. Zet de vernevelaar aan en kijk of er mist uit de vernevelaar komt. Houd het reservoir rechtop. Neem het mondstuk tussen de tanden of omsluit met het mondmasker zo goed mogelijk neus en mond. Adem rustig in en uit, tot de verneveling stopt, mindert of begint te sputteren. Controleer of alle vloeistof verneveld is. Zo ja, stop. Zo neen, herhaal vanaf stap 3. Klop zachtjes tegen de wand van het reservoir zodat eventuele vloeistof tegen de wand vrijkomt. AANDACHT: Spoel na gebruik van corticosteroiden steeds de mond overvloedig met water. Dit ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en heesheid door atrofie van de spiertjes van de stembanden. REINIGEN: Demonteer de aërosol. Was mondstuk, masker, reservoir in een lauwwarm zeepsopje. Spoel met water. Laat drogen aan de lucht. Zorg dat de vernevelaar volledig droog is voor de volgende aërosolbeurt. .


Download ppt "Gebruik van Inhalatiemedicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google