De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B UURTWERK Ontmoetingsplaats en activeringskanaal voor bewoners.

Verwante presentaties


Presentatie over: "B UURTWERK Ontmoetingsplaats en activeringskanaal voor bewoners."— Transcript van de presentatie:

1 B UURTWERK Ontmoetingsplaats en activeringskanaal voor bewoners

2 INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1 :buurtwerk niet zo jong maar springlevend Hoofdstuk 2 : het profiel van het buurtwerk Hoofdstuk 3 : inplanting en positiebepaling Hoofdstuk 4 : afstemming en samenwerking Hoofdstuk 5 : geïntegreerde basiswerking

3 INLEIDING Tendens tot decentralisatie naar het lokaal niveau Door aan burgers meer zeggenschap te geven hoopt men de kloof tussen burgers en bestuurders te verkleinen. Terug naar meer vitale leefverbanden “sociale infrastructuur” wint aan belang Sociale (re)-integratie Sociale bindingen versterken

4 HOOFDSTUK 1: BUURTWERK NIET ZO JONG MAAR SPRINGLEVEND Het buurtwerk wortelt in het sociaal werk van religieuzen in verpauperde buurten vanaf de jaren vijftig Ontmoetingsplaatsen voor het steunen van armen Christelijke inspiratiebron Eind jaren ‘60 en begin ’70: eerste intrede geschoolde vrijwilligers en studenten Vormende en animatorische activiteiten Aanpak van lamentabele woon- en leefomstandigheden in stedelijke volkswijken Verbinding met community-benaderingen die vanuit Amerika overwaaiden

5 Bron: http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?se ction=A2AAAG&obid=15822&PHPSESSID=ea363c604 eea81a6de34e5b22c1d8bea

6 HOOFDSTUK 1: BUURTWERK NIET ZO JONG MAAR SPRINGLEVEND buurtwerkers organiseerden bewoners tegen voksvijandige stadssanering, bepleitten sociale stadsvernieuwing en toegankelijke voorzieningen. Tussen 1975 en 1981 kreeg het zogenaamde buurtopbouwwerk zijn volle gestalte Versmolten tot zogenaamde “integrale aanpak” Herstructurering van de sector opbouwwerk in 1983 maakte komaf met de vaak voorkomende vermenging tussen het buurtwerk en het opbouwwerk Buurtwerk bleef verweesd achter, want werk geschrapt als erkennings-en subsidiëringscategorie. Jaren ‘80 kon het buurtwerk dankzij de armoedefondsen de draad terug opnemen.

7 HOOFDSTUK 2: HET PROFIEL VAN HET BUURTWERK Missie en opdrachten: Ontmoeting en sociale integratie Activering en mobilisering Democratisering = geeft stem aan bewoners Doelgroepen Methodische principes Een kleinschalige territoriale aanpak Participatie van bevolkingsgroepen Geïntegreerde aanpak Diverse methodieken: Individueel maatschappelijk werk Het groepswerk Opbouwwerkmethodiek Basisschakelmethodiek Toegankelijke infrastructuur en benadering

8 HOOFDSTUK 3: INPLANTING EN POSITIEBEPALING Inplanting Buurtwerk wordt ingeplant daar waar een verdichting van achterstandssituaties en kwetsbare groepen voorkomen. Afbrokkeling sociale netwerken, behoefte aan sociaal contact, een gebrekkige integratie van bevolkingsgroepen, geringe draagkracht en een tekort aan gemeenschapsvoorzieningen. Positiebepaling De toegankelijkheid voor bevolkingsgroepen moet maximaal zijn. Zonder onderscheid van partijpolitieke aanhorigheid

9 HOOFDSTUK 4: AFSTEMMING EN SAMENWERKING Een bevoorrechte relatie met het opbouwwerk Beide onder stam samenlevingsopbouw Buurtwerk als partner binnen geïntegreerde basiswerkingen Werkingen met kansarme jeugd Werkingen met allochtonen Meest ontwikkeld in grootsteden Buurtwerk als draaischijf naar voorzieningen Netwerkvorming en samenwerking belangrijk Vb. buurtgerichte basiseducatie, schoolopbouwwerk, veiligheidswerking, gezondheidspromotie en algemeen welzijnswerk

10 HOOFDSTUK 5: GEÏNTEGREERDE BASISWERKING = waar organisaties elkaar vinden en een team van basiswerkers organiseren op buurtniveau Een samenwerkingsmodel buurtwerk-nieuwe-stijl Multidisciplinaire teams Bedoeling is te komen tot een versterkte aanpak van leefbaarheid en van de sociale cohesie in de wijk. Brugfunctie tussen overheid, diensten en bewoners Een eigen plaats in het middenveld Waarden en normen: Antiracisme Basisdemocratie Integratie van uitgesloten groepen Burgers krijgen in maatschappelijk debat een krachtiger stem door de bundeling van signalen

11 BRONNEN Verbeke, L. & Busschots W. (2003). Buurtwerk: Ontmoetingsplaats en activeringskanaal voor bewoners. In H. Baert, M. De Bic, A. Desmet et M. Elslander, L. Verbeke (reds.), Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen (pp. 404- 417). 2 de herwerkte versie. Brugge: Die Keure. Blommaert, T.(2002). Antwerpse sociale sector tegen omvorming sociaal impulsfonds. Geraadpleegd op 5 december 2010, op http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section= A2AAAG&obid=15822&PHPSESSID=ea363c604eea81a6de34 e5b22c1d8bea http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section= A2AAAG&obid=15822&PHPSESSID=ea363c604eea81a6de34 e5b22c1d8bea


Download ppt "B UURTWERK Ontmoetingsplaats en activeringskanaal voor bewoners."

Verwante presentaties


Ads door Google