De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbouw college 4  spreekuur DOV op 10/1; PWA’s en IOP’s  Bespreking PWA’s  Commentaar geven  Commentaar ontvangen  Algemene punten n.a.v. 1e versie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbouw college 4  spreekuur DOV op 10/1; PWA’s en IOP’s  Bespreking PWA’s  Commentaar geven  Commentaar ontvangen  Algemene punten n.a.v. 1e versie."— Transcript van de presentatie:

1 Opbouw college 4  spreekuur DOV op 10/1; PWA’s en IOP’s  Bespreking PWA’s  Commentaar geven  Commentaar ontvangen  Algemene punten n.a.v. 1e versie IOP  Onderzoeksplan  Belang  Slot  Overzicht IOP + oefening  Duo-onderzoek  Volgende week

2 Commentaar geven (1) zLeesbaarheid yvoorkennis? overbodige, ontbrekende info? gedachtensprongen? duidelijke invalshoek/grote lijn? samenhang? zStijl en grammatica ygoede toon? spelfouten? lange zinnen? stijlbreuken? paragraaf- en alinea-indeling? zExtra yoriginaliteit? lay-out, plaatjes, kaders? citaten?

3 Commentaar geven (2) zPopulariseringstechnieken: yverbind de stof met wat bekend is ybestrijd populaire misvattingen yleg uit met vergelijkingen ygebruik anekdotes, citaten ystap als schrijver uit de coulissen ygebruik zo min mogelijk vaktaal ykies een overzichtelijke structuur ygebruik illustraties

4 Commentaar geven (3)  Bespreking:  Waar heb je op gelet bij het beoordelen?  Noem een aspect dat je opvallend goed vond en iets wat je voor verbetering vatbaar vond  Heb je door het nakijken iets geleerd voor eigen PWA?

5 Commentaar ontvangen (1) zHoe ga je om met feed-back? yZie feed-back als een kans om te leren  niet als aanval  Vraag om verduidelijking als je de feed-back niet begrijpt

6 Commentaar ontvangen (2) zOpdracht: yLees de twee reacties op je artikel yNoteer een commentaar waar je het mee eens bent yNoteer een commentaar waar je het niet mee eens bent yWat doe je met het commentaar?

7 Algemene punten IOP (1) zCommentaar docent: yCommentaar verwerken betekent niet dat je daarna niet zelf meer kritisch naar mogelijke verbeteringen hoeft te kijken yHandschrift docent: in college onduidelijkheden navragen yKringeltje onder tekst = doe iets aan de formulering yGrote regelafstand

8 Tijdens het onderzoek wat ik hiervoor ga verrichten (‘waar ik bij het onderdeel ‘operationalisering’ meer over zal uitweiden) zal naar schatting 90% van de ondervraagden aangeven daadwerkelijk smilyes in hun sms te gebruiken. Aangezien in de meeste studentensteden, waaronder Utrecht, de studenten overal vandaan komen, vraag ik mij ook af of het nog onderscheid maakt welk dialect je spreekt.

9 Ondanks alle regels die er gelden voor de Nederlandse taal, wordt hier op internet totaal geen aandacht aan besteed. De internettaal zorgt voor een grotere hoeveelheid Engelse woorden in het Nederlandse woordenboek. Desondanks verwacht ik wel dat veel studenten hun accent toch wel proberen te verbergen en in de loop der tijd kwijt raken.

10 … en lag een vergelijking met het gedrag van dieren en planten voor de hand. Dat de Nederlandse uitdrukkingen vaak verwijzen naar de flora en fauna is minder vanzelfsprekend banaal te noemen. Het is de normaalste zaak geworden dat er regelmatig gebruik gemaakt wordt van de Engelse taal in allerlei reclamecampagnes.

11 Naar aanleiding van het artikel (…), waarin werd onderzocht hoe mensen hierover denken en in hoeverre ze het begrijpen, vroeg ik mij af: als er gebruik gemaakt wordt van het Frans, het Duits, het Italiaans, zou dit dan vergelijkbare reacties aantonen als bij het gebruik van Engels?

12 Met dit onderzoek wil ik gaan uitvinden … Heeft streekdialect bij volwassenen invloed bij een sollicitatie naar een baan en wat zijn de gevolgen voor de classificatie van het beroep?

13 Helaas nemen steeds minder mensen de spreekwoorden in de mond en aangezien kinderen de toekomst zijn, is het dan ook zaak hen voldoende spreekwoorden te leren begrijpen zodat men over honderd jaar nog steeds kan genieten van de spreekwoorden die al eeuwenlang gebruikt worden om toestanden en gebeurtenissen te bespreken.

14 Algemene punten IOP (2) zCommentaar docent, vervolg: yHoe meer eigen input, hoe gerichter en bruikbaarder het commentaar yJe bent hier om te leren, fouten kun je niet maken: commentaar gericht op verbetering, niet persoonlijk aantrekken (ook al kan het onomwonden zijn)

15 Algemene punten IOP (3) zAandachtspunten bij het schrijven: zNeem afstand van je schrijfproduct ybeter om vaak korte tijd te werken dan één keer lang ywegleggen, volgende dag lezen met ‘nieuwe ogen’

16 Algemene punten IOP (4) zIn Aanleiding (en Belang): yTheoretisch, praktisch yOpdrachtgever yRelevantie yToetsend, explorerend zNiet zwabberen yHoofdvraag moet logisch volgen uit aanleiding yHypothese moet logisch volgen uit hoofdvraag zLet op verbanden tussen zinnen en alinea’s

17 Algemene punten IOP (5) zLaat zinnen logisch in elkaar overlopen: maak een skelet-achtig model van je redenering en ga dan pas schrijven zObjectief formuleren (niet teveel in ik-vorm) zGeen ‘dummy’-zinnen: yUit het onderzoek kwam naar voren dat… yHet is belangrijk/interessant te weten dat….

18 Onderzoeksplan: Belang (1) zWaarom ga je het onderzoek uitvoeren? yNauw aansluitend bij aanleiding xVerschil aanleiding en belang zit in communicatief doel: in ‘Aanleiding’ vooral informeren; in ‘Belang’ overtuigen van de wenselijkheid het onderzoek uit te voeren (= allebei: doelstelling van het onderzoek) xZet dit onderdeel op de meest logische plaats of op beide (in aanleiding en/of na hoofdvraag) yKwesties die onder Belang vallen: xpraktisch en/of theoretisch xrelevantie yWees overtuigend

19 Onderzoeksplan: Belang (2) zTheoretisch en/of praktisch belang? Welk belang? yIn hoeverre heeft kleur effect op het koopgedrag van de Nederlandse consument? yWat gebeurt er in de hersenen bij het lezen van een boek? yIn hoeverre bestaat er een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke argumenten, die gebruikt worden in vergaderingen? yHoe slaan mensen informatie op? yIn hoeverre hebben structuurmarkeringen effect op de verwerking van teksten? yIn hoeverre beïnvloedt het gebruik van de Engelse taal in Nederlandse reclameteksten de waardering van een product?

20 Onderzoeksplan: Slot (1) zKorte samenvatting van het voorafgaande zMinimaal: de hoofdvraag van het onderzoek nog eens in een lopende zin vermelden zEventueel: kort iets over methode en belang zWanneer onderzoeksplan het eerste hoofdstuk is van een verslag: vooruitblik geven op de verdere tekst

21 Oonderzoeksplan: Slot (2) zVoorbeeld slot: “Met dit onderzoek wil ik onderzoeken in hoeverre foto’s van mooie mannen in reclames invloed hebben op de verkoop van een product. Hiervoor zal aan proefpersonen een aantal reclames voorgelegd worden met foto’s van mooie en lelijke mannen. De oordelen over de mannen zijn in een vooronderzoek nagegaan. De proefpersonen geven hun waardering aan voor het product en hun neiging om het product aan te schaffen. Het onderzoek wil aantonen dat uiterlijk er toe doet in reclames. Natuurlijk vinden we allemaal dat een mooi innerlijk het belangrijkste is, maar een mooi uiterlijk kan geld opleveren!”

22 Overzicht onderzoeksplan zTitel en ondertitel zInleiding zAanleiding zHoofdvraag zHypotheses zOperationalisering zBelang zSlot zBibliografie (volgende week)

23 Opdracht onderzoeksplan zLees het artikel van M. Gerritsen uit Onze Taal zAnalyseer de tekst als volgt: yGa na welke onderdelen die in een onderzoeksplan thuishoren in deze tekst zijn opgenomen yGeef aan welke onderdelen van het onderzoeksplan ontbreken yGeef aan of er gedeelten in de tekst staan die niet in een onderzoeksplan thuishoren yGeef regelnummers

24 Duo-onderzoek (1) zJe begint het onderzoek met een plan y voor jezelf om vast te leggen wat je gaat doen y voor je docent ter beoordeling y als eerste deel van het onderzoeksverslag zWaar moet je aan denken? yGoede hoofdvraag yOperationalisering: zo wetenschappelijk verantwoord mogelijk, maar ook praktisch haalbaar!

25 Duo-onderzoek (2) zWat-vraag: duidelijke afbakening begrippen hoofdvraag zHoe: welke onderzoeksmethode gebruik je? Uitwerking in detail: yop welke manier gebruik je methode? ywat voor vragen stel je bijvoorbeeld in enquête? ywelke instructie geef je de proefpersonen? yhoe lang verwacht je bezig te zijn?

26 Duo-onderzoek (3) zWaaraan en aan wie: ybeschrijf nauwkeurig je materiaal (neem dit ook op in de bijlagen) xdenk hierbij aan teksten, vragenlijsten, schriftelijke instructies e.d. ybeschrijf je doelgroep xhoeveel mensen, waar haal je ze vandaan, hoe zorg je voor representativiteit etc.? zPraktisch: verzamel op tijd je doelgroep yMaak bijv. een afspraak op een school

27 Duo-onderzoek (4) zEen echt wetenschappelijk verantwoord onderzoek is waarschijnlijk niet haalbaar yLaat merken dat je je hiervan bewust bent en denk na wat er beter zou kunnen aan het onderzoek (met meer tijd, middelen e.d.) yWees kritisch in het verslag zelf yReflecteer in de ‘discussie’ (na conclusie) op je onderzoek, waarbij je kanttekeningen maakt en aangeeft op wat in vervolgonderzoek beter moet

28 Duo-onderzoek (5) zVragen over het duo-onderzoek zStand van zaken

29 Volgende week zLezen voor volgende week yHoofdstuk 4 en 5 zInleveren yTweede versie PWA (in drievoud mee naar college) yDuo-onderzoeksplan yBelang en slot IOP

30 Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "Opbouw college 4  spreekuur DOV op 10/1; PWA’s en IOP’s  Bespreking PWA’s  Commentaar geven  Commentaar ontvangen  Algemene punten n.a.v. 1e versie."

Verwante presentaties


Ads door Google