De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding ATW Computationele Taalkunde Computationele Taalkunde (taal- en spraaktechnologie) Gerrit Bloothooft.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding ATW Computationele Taalkunde Computationele Taalkunde (taal- en spraaktechnologie) Gerrit Bloothooft."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Computationele Taalkunde (taal- en spraaktechnologie) Gerrit Bloothooft

3 Inleiding ATW Computationele Taalkunde De computer kan meer dan tekstverwerken alleen tellen en rekenen logisch redeneren (regels toepassen) > rekenen met, en redeneren over taal en spraak

4 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Digitalisatie Maakt teksten en spraak toegankelijk op de computer Maakt analyse van enorme hoeveelheid gegevens mogelijk –geeft een beter beeld van feitelijk taal- en spraakgebruik

5 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Leren Gegevens verzamelen –Voorbeelden –Imitatie Structuur noodzakelijk –Taal –Klanken Geldt voor mens en voor computer

6 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Voorwaarden Taalmodel en spraakmodel nodig Trainingsmateriaal nodig –Voorbeelden (veel) –Supervisie (zeker in het begin) Tellen van verschijnselen > Statistische modellen

7 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Belang voor taalkunde/fonetiek Analyseren en modelleren van taal- en spraakprocessen –Inventariseren/trainen: welke verschijnselen komen voor hoe vaak? (kansrekening) –Begrijpen: via model/theorie voorspellen van verschijnselen (niet alles is van te voren al vast te leggen) –Toepassen: automatisering van taal- en spraakprocessen Toetssteen van theoriën –Wisselwerking

8 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Toepassingen (tekst) Spellingscontrole Afbreekregels Automatisch vertalen Taal herkennen Samenvatten van teksten Begrijpen van natuurlijke taal Dialoogsystemen Slim zoeken (Google)

9 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Toepassingen (spraak) Spraaksynthese Spraakherkenning Spraakcodering Gesproken dialoogsystemen –in combinatie met systemen voor natuurlijke taalverwerking

10 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Een voorbeeld Spellingscontrole De reiziger vertrekt moregn Waar zit een fout? Wat is het correcte woord?

11 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Spellingscontrole Wat heb je nodig –Woordenlijst –komt een woord voor? –welke alternatieven zijn er? –maar: hoe groot is de lijst? –Woordfrequentie –welk alternatief is het waarschijnlijkst? –Verschilmaat –tussen woord en alternatief moregn | morgen, moren, mogen, moeren ….

12 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Spellingscontrole als het woord niet voorkomt in de woordenlijst spelfout (vervoegingsfout) of lijst niet compleet –vervoegingen, getallen, eigennamen,… niet-Nederlands woord

13 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Spelfout invoeging, verwijdering, verwisseling moregn moren (1 invoeging) moreen (1 verwisseling) morren (2 verwisselingen) morden (2 verwisselingen) morgen (2 verwisselingen of 1 omwisseling) Welk woord had het moeten zijn, hoe kies je? –hoe vind je alle alternatieven, wat is “lijken op”? –welke fouten worden het meest gemaakt –welke alternatieven zijn het waarschijnlijkst

14 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Waarschijnlijkheid hoe vaak komt iets voor –computer laten tellen een letter een woord woordcombinatie taalkundige structuren

15 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Woordfrequentie Sommige woorden zijn heel frequent –welke? Heel veel woorden zijn infrequent Shakespeare gebruikte 30.000 Engelse woorden (de gemiddelde Nederlandse student kent er 3.000; in het Van Dale Engels woordenboek staan er 214.000)

16 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Woordfrequentie in Wikipedia Frequentie → Rangorde → the, of, and, …

17 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Grote tekstcorpora [voor elke taal] Tot honderden miljoenen woorden –Corpus Gesproken Nederlands: 300M Van diverse aard Kranten Boeken Wetenschappelijke publicaties, handleidingen Online teksten De tekst van spontane spraak Vlaams/Nederlands

18 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Structuur in tekst (intermezzo) Handelingen van de Tweede Kamer 150 jaar vrijwel letterlijke weergave van parlementaire debatten (digitaal) Vaste manier om te noteren wie spreekt en wat er gebeurt (annotaties) Bijvoorbeeld, het teken □ –betekent interruptie –dat maakt analyse van interruptiegedrag mogelijk

19 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Attackogram (interruptie overzicht) Political Mashup project (Maarten Marx / Rianne Kaptein) Algemene beschouwingen 2008 GroenLinks CDA SGP PvdDieren VVD SP PvdA PVV Christen Unie TON D66

20 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Meer woorden tellen! Woordcombinaties (collocatie) meer informatie (ook syntactisch/semantisch) zeer grote corpora nodig om woordcombinaties tegen te komen

21 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Spellingscontrole is de vervoeging goed? (vertraagt, vertraagd) regels > syntactische analyse gebruik buurwoorden (collocaties) (bv is … vertraagd, hij vertraagt )

22 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Spellingscontrole samenvattend woordenlijsten met frequenties collocatielijsten met frequenties regels voor frequente typefouten regels voor syntactische analyse beslissingsstrategie

23 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Taal herkennen (kenmerken van een taal) Jan van Wageningen Dieter Schlierensauer Ioannis Archontakis Mohammed Ouazzani Benhaddou John MacAllister Zhiang Van Tranh Eva Fonseca Aranda de Pereira Rodriguez Olga Ivanovna Kutsnetsova Majbritt Olavsdottir Fadma Űmmügülsüm

24 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Taal herkennen (door te tellen!) karakteristieke letters Nederlands:à é ë ï Fries: ê ô ú û Duits: Ö Ü ä ö ü ß Italiaans: à é è ì ò ù overige karakteristieken Nederlands –lettercombinatie ij, ei, dubbele klinkers, kw, sch, –woorden: het, op, en, een, voor (en samenstellingen met voor). [topnamen: de, van, een, en, het, in, is, te, niet, op, dat, die, voor, hij, ik, zijn, was] –woordeinde: -tje, -sje, -ing, -en, -lijk, –woordbegin: z-, v-, ge- –t/m 3 tot 5 woorden >90%, 10 woorden ~100% http://www.let.rug.nl/vannoord/TextCat/Demo/ (de kleine jongen)http://www.let.rug.nl/vannoord/TextCat/Demo/

25 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Automatisch vertalen Van brontaal naar doeltaal vertalen is meer dan andere codering toepassen is meer dan woordelijk vertalen problemen met niet-bestaande woorden en constructies training: bv vertalingen in Europese parlement Israel vows no let-up over Gaza Israeli Defence Minister Ehud Barak has said Palestinian militant group Hamas had sustained a "hard blow", but the offensive in Gaza would continue. Israël laat geen geloften-up over Gaza Israëlische minister van Defensie Ehud Barak heeft gezegd Palestijnse militante groep Hamas had aanhoudende een "harde klap", maar het offensief in de Gazastrook zou blijven. Israël belooft niet te stoppen in Gaza De Israëlische minister van Defensie Ehud Barak heeft gezegd dat de Palestijnse militante groep Hamas een harde klap te verduren heeft gehad, maar dat het offensief in de Gazastrook zal doorgaan. Google vertaling

26 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Taal- en spraaktechnologie Spreken en verstaan door een computer Informatiediensten (KPN,NS,..) Reserveren (hotel) Kopen (Wehkamp) Hands-free taken Computerinterface (in en uit) Sprekende krant (blinden) Gesproken email Spraak-naar-spraak vertalen

27 Inleiding ATW Computationele Taalkunde de spraakketen spreker luisteraar taal- kennis spraakgeluid bedoelen formuleren spreken begrijpen verstaan horen

28 Inleiding ATW Computationele Taalkunde de spraakketen (computer) talen kennis spraakgeluid-in resultaat formuleren spraak synthese begrijpen spraak herkennen geluid analyseren handelen (bv vertalen) spraakgeluid-uit

29 Inleiding ATW Computationele Taalkunde dialoog initiatief talen kennis spraakgeluid-in (gebruiker) resultaat formuleren (computer) spraak synthese begrijpen spraak herkennen geluid analyseren handelen (bv vertalen) spraakgeluid-uit

30 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Spraakherkenning onbekende spraak vergelijken met in het geheugen opgeslagen ‘modellen’ spraakklank woord problemen klank- en woordsegmentatie slordige spraak (doen we allemaal) sprekerverschillen omgevingslawaai

31 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Het leven is mooi als de zon schijnt geen pauzes, slordigheden, sprekereigenschappen, verstoringen

32 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Spraaksynthese lange geschiedenis replica (talking head) - vanaf 18e eeuw akoestisch-elektronisch digitaal ‘een vliegtuig klapt niet met de vleugels’

33 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Von Kempelen (1791) long mond-keelholte neus /mama, papa/ articulatoren

34 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Twee methoden spraaksynthese door regels model van spraakproductie (formant synthese, articulatorische synthese) spraak opbouwen uit bouwstenen vooropgenomen spraak(stukjes) difoonsynthese (twee-fonemen) synthese door keuze van (grotere) spraakeenheden uit zeer grote verzameling

35 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Difonen Meeste stabiliteit in midden van spraakklank di = twee foon = klank Van midden naar midden attentie > #AtEntsi# > #A At tE En nts tsi i# constante toonhoogte (dat wordt later geregeld)

36 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Voorbeelden difoonsynthese http://www.let.uu.nl/~audiufon/data/difoon.html attentie: schimmel: Engels: Frans: Fluency:

37 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Grotere eenheden gebruiken Uren spraak opnemen kan alleen als je zeer grote bestanden kunt verwerken; sinds 10 jaar Segmenteren in woorden en klanken Nieuwe zin: kijk of je je stukken al opgenomen hebt (van een heel woord tot een difoon) Plak stukken aan elkaar

38 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Voorbeelden unit-selection http://www.fluency.nl Loquendo (Willem) http://tts.loquendo.com/ttsdemo/default.asp?page=id&voice=Willem http://tts.loquendo.com/ttsdemo/default.asp?page=id&voice=Willem RealSpeak (NL in Engels) http://212.8.184.250/tts/demo_last.jsp http://212.8.184.250/tts/demo_last.jsp

39 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Verschillende talen http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive- demo.html (engels, frans, duits, italiaans, noors,pools, portugees, russisch, spaans, zweeds, turks)http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive- demo.html

40 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Van tekst naar spraak tekst voorbewerken afkortingen, getallen letter-naar-foneem fonetische transcriptie door regels c kan klanken s, k, S (sj), X (g) worden verleden: zelfde schrijfwijze, drie klanken paal, palen: zelfde klank, twee schrijfwijzen duur en melodie toekennen woordklemtoon, zinsaccent, vraagzin,…

41 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Duur en melodie Fluency Speech Editor demonstratie (fldsed) Woordklemtoon Zinsaccent (hoog/laag) Algemene daling van toonhoogte over de zin Alles op basis van taalkundige analyse –Functiewoorden versus inhoudswoorden –Syntactische / semantische analyse

42 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Modellen zijn procedures in taal- en spraaktechnologie een afspiegeling van menselijke taalverwerking? ook al benaderen ze menselijke prestaties: nee, niet noodzakelijk onze hersenen werken complexer dan een hedendaagse computer

43 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Opdrachten Zie de leeswijzer Aantal vragen uit het boek Vraag over spraaksynthese

44 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Meer over taal- en spraaktechnologie Niveau 1 Taal en Computer (blok 3) Niveau 3 Taal- en Spraaktechnologie (blok 4) Computationele grammatica’s (blok 2)

45 Inleiding ATW Computationele Taalkunde Vragen?


Download ppt "Inleiding ATW Computationele Taalkunde Computationele Taalkunde (taal- en spraaktechnologie) Gerrit Bloothooft."

Verwante presentaties


Ads door Google