De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRODUCTIEPROCESSEN MET MEER EINDPRODUCTEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRODUCTIEPROCESSEN MET MEER EINDPRODUCTEN"— Transcript van de presentatie:

1 PRODUCTIEPROCESSEN MET MEER EINDPRODUCTEN
KOSTENALLOCATIE VAN GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN OVER MEER PRODUCTEN

2 Productieproces deels gemeenschappelijk en na splitsing afzonderlijk.
VEEL PRODUCTIEPROCESSEN HEBBEN 1 SOORT INPUT EN LEVEREN MEER SOORTEN OUTPUT VOORBEELD: ZUIVELCOOPERATIES MET ONBEWERKTE MELK ALS INPUT EN ROOM, BOTER EN VOLLE MELK ALS OUTPUT Productieproces deels gemeenschappelijk en na splitsing afzonderlijk. CENTRAAL BIJ DE KOSTENALLOCATIE STAAT HET SPLITSINGSMOMENT, VANWAAR DE VERSCHILLENDE EINDPRO-DUCTEN ONDERSCHEIDBAAR ZIJN

3 GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN ZIJN DE KOSTEN TOT AAN SPLITSINGSMOMENT
KOSTEN NA SPLITSINGSMOMENT ZIJN AF TE ZONDEREN (AANVULLENDE) KOSTEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGEREKEND AAN DE TE ONDERSCHEIDEN HALFFABRIKATEN VRAAG: WELKE METHODEN ZIJN VOORHANDEN OM DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN TOE TE REKENEN AAN DE AFZONDERLIJKE EINDPRODUCTEN?

4 1. METHODE VAN OPBRENGSTWAARDE BIJ AFSPLITSING
1. METHODE VAN OPBRENGSTWAARDE BIJ AFSPLITSING. (SALES VALUE AT SPLIT OFF) Bestaat uit de volgende stappen: BEPAAL DE DE VERKOOPWAARDE VAN ALLE TUSSENPRODUCTEN BIJ AFSPLITSING ZONDER VERDERE BEWERKING BEREKEN DE PROCENTUELE VERHOUDING VAN DEZE WAARDE VAN ELK PRODUCT GEBRUIK DEZE PERCENTAGES OM DE VERDELING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN OVER DE TUSSENPRODUCTEN TE BEREKENEN

5 2. METHODE VAN DE NETTO-OPBRENGST-WAARDE (NET REALIZABLE VALUE)
BEPAAL DE VERKOOPWAARDE VAN ELK VAN DE AFZONDERLIJKE EINDPRODUCTEN, ALS ZE ALS EINDPRODUCT WORDEN VERKOCHT. TREK VAN DEZE WAARDE DE AFZONDERLIJKE BEWERKINGSKOSTEN PER EINDPRODUCT AF. BEREKEN DE PROCENTUELE VERHOUDING VAN DEZE NETTO-OPBRENGSTWAARDEN VERDEEL DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN VOLGENS DEZE %-VERHOUDING OVER DE VERSCHILLENDE EINDPRODUCTEN.

6 3. METHODE VAN DE CONSTANTE BRUTO-WINSTMARGE (CONSTANT GROSS MARGIN)
BEREKEN EERST VOOR HET PRODUCTIE-PROCES ALS GEHEEL DE BRUTOWINST NA VERDERE BEWERKING TOT EINDPRODUCTEN TREK VERVOLGENS VAN DE OPBRENGST-WAARDE VAN ELK AFZONDERLIJK PRODUCT DE AFZONDERLIJKE KOSTEN AF, ALSMEDE DE HIERBOVEN BEREKENDE WINSTMARGE! HET BEDRAG DAT OVERBLIJFT BIJ ELK EINDPRODUCT IS DE VERDELING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN.

7 4. METHODE VAN DE FYSIEKE EENHEDEN (WANNEER DE TUSSENPRODUCTEN NIET ALS HALFFABRIKAAT KUNNEN WORDEN VERKOCHT) BEPAAL DE VOLUME-/GEWICHTSEENHEDEN VAN ELK VAN DE TUSSENPRODUCTEN BIJ HET AFSPLITSINGSMOMENT BEPAAL DE PROCENTUELE VERHOUDINGEN VAN DE DEELPRODUCTEN IN HET TOTALE VOLUME/GEWICHT BIJ DE AFSPLITSING. BEREKEN MET DEZE PERCENTAGES DE VERDELING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN.

8 ZIJN ER NOG VRAGEN OVER DEZE STOF?


Download ppt "PRODUCTIEPROCESSEN MET MEER EINDPRODUCTEN"

Verwante presentaties


Ads door Google