De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 KOSTENALLOCATIE BINNEN DE ONDERNEMING VAN AFDELING TOT AFDELING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 KOSTENALLOCATIE BINNEN DE ONDERNEMING VAN AFDELING TOT AFDELING."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 KOSTENALLOCATIE BINNEN DE ONDERNEMING VAN AFDELING TOT AFDELING

3 2 n VERSCHILLENDE BEDRIJFSACTIVITEITEN VOEGEN WAARDE TOE VANUIT VERSCHILLENDE AFDELINGEN –ALLE AFDELINGEN MAKEN KOSTEN –KOSTEN MOETEN UITEINDELIJK WORDEN DOORBEREKEND IN KOSTPRIJS EINDPRODUCT n ONDERSCHEID WORDT GEMAAKT IN: –ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN, ZOALS PERSONEELSZAKEN, ADMIINISTRATIE, P.R., AUTOMATISERING

4 3 –UITVOERENDE OF PRODUCTIE-AFDELINGEN, ZOALS FABRICAGE, PRODUCTIELIJNEN n REDENEN VOOR KOSTENALLOCATIE NAAR EINDPRODUCT: –INZICHT IN DE ECHTE KOSTPRIJS (OFFERTE) –BEVORDEREN KOSTENBEWUSTZIJN PRODUCTIEMANAGERS (HUUR VERVOER) –RATIONEEL AFWEGEN VAN HET GEBRUIK DIENSTEN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN BIJ PRODUCTIE-AFDELING

5 4 CRITERIA KOSTENDOORBEREKENING: GEBUDGETTEERD (VOORAF ) CRITERIA KOSTENDOORBEREKENING: GEBUDGETTEERD (VOORAF ) n VOORDEEL: ZEKERHEID AFDELING n NADEEL: GEEN PRIKKEL TOT MINDER AFNAME VAN TOELEVERENDE AFDELING –GEBASEERD OP WERKELIJKE AFNAME (ACHTERAF ): n VOORDEEL: PRIKKEL TOT ZUINIGE AFNAME n NADEEL: INEFFICIENT WERKEN ONDERSTEUNENDE AFDELING DOORBEREKEND AAN PRODUCTIE- AFDELING

6 5 EERSTE STAP: BEPALING GRONDSLAG VAN DOORBEREKENING (EENHEDEN) ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EERSTE STAP: BEPALING GRONDSLAG VAN DOORBEREKENING (EENHEDEN) ONDERSTEUNENDE DIENSTEN –VB: GEWERKTE UREN, ENERGIEVERBRUIK n KIEZEN DOORBEREKENINGSMETHODE: –DIRECTE ALLOCATIEMETHODE –NEERWAARTSE STAPPENMETHODE –WEDERZIJDSE ALLOCATIEMETHODE

7 6 n DIRECTE DOORREREKENINGSMETHODE –ER WORDT GEEN REKENING GEHOUDEN MET DE VERLEENDE DIENSTEN TUSSEN DE ONDESTEUNENDEN AFDELINGEN –ALLE KOSTEN WORDEN PER ONDER- STEUNENDE AFDELING OP BASIS VAN DE VASTGESTELDE GRONDSLAG AAN DE PRODUCTIE-AFDELINGEN DOORBEREKEND

8 7 n NEERWAARTSE STAPPENMETHODE: –RANGORDE GEMAAKT ONDER DE ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN –BOVENSTE IN DE ORDE REKENT ZIJN EIGEN KOSTEN DOOR AAN ALLE ONDERLIGGENDE AFDELINGEN - ZOWEL ONDERSTEUNENDE ALS PRDUCTIE-AFDELINGEN –NR. 2 IN DE RIJ REKENT ZIJN EIGEN KOSTEN + DE DOORBEREKENDE KOSTEN VAN NR. 1 DOOR AAN ALLE ONDER HEM STAANDE AFDELINGEN. –EN ZO STAP VOOR STAP VERDER NAAR BENEDEN

9 8 n WEDERZIJDSE DOORBEREKENING: –GAAT ALLEREERST UIT VAN DOORBEREKE- NING VAN ALLE ONDERSTEUNENDE AAN ELKAAR –DIT GEBEURT MET BEHULP VAN EEN STELSEL VAN LINEAIRE KOSTENVERGELIJKINGEN –DE KOSTENBEDRAGEN DIE UIT DE OPLOSSING VAN DIT STELSEL VERGELIJKIN- GEN ROLLEN WORDEN VERVOLGENS DOORBEREKEND AAN DE PRODUCTIE- AFDELINGEN n CONTROLEMIDDEL: KOSTEN VOOR DOORBEREKENING GELIJK AAN KOSTEN NA DOORBEREKENING

10 9


Download ppt "1 KOSTENALLOCATIE BINNEN DE ONDERNEMING VAN AFDELING TOT AFDELING."

Verwante presentaties


Ads door Google