De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KOSTENALLOCATIE BINNEN DE ONDERNEMING

Verwante presentaties


Presentatie over: "KOSTENALLOCATIE BINNEN DE ONDERNEMING"— Transcript van de presentatie:

1 KOSTENALLOCATIE BINNEN DE ONDERNEMING
VAN AFDELING TOT AFDELING

2 ONDERSCHEID WORDT GEMAAKT IN:
VERSCHILLENDE BEDRIJFSACTIVITEITEN VOEGEN WAARDE TOE VANUIT VERSCHILLENDE AFDELINGEN ALLE AFDELINGEN MAKEN KOSTEN KOSTEN MOETEN UITEINDELIJK WORDEN DOORBEREKEND IN KOSTPRIJS EINDPRODUCT ONDERSCHEID WORDT GEMAAKT IN: ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN, ZOALS PERSONEELSZAKEN, ADMIINISTRATIE, P.R., AUTOMATISERING

3 REDENEN VOOR KOSTENALLOCATIE NAAR EINDPRODUCT:
UITVOERENDE OF PRODUCTIE-AFDELINGEN, ZOALS FABRICAGE, PRODUCTIELIJNEN REDENEN VOOR KOSTENALLOCATIE NAAR EINDPRODUCT: INZICHT IN DE ECHTE KOSTPRIJS (OFFERTE) BEVORDEREN KOSTENBEWUSTZIJN PRODUCTIEMANAGERS (HUUR VERVOER) RATIONEEL AFWEGEN VAN HET GEBRUIK DIENSTEN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN BIJ PRODUCTIE-AFDELING

4 CRITERIA KOSTENDOORBEREKENING: GEBUDGETTEERD (VOORAF)
VOORDEEL: ZEKERHEID AFDELING NADEEL: GEEN PRIKKEL TOT MINDER AFNAME VAN TOELEVERENDE AFDELING GEBASEERD OP WERKELIJKE AFNAME (ACHTERAF): VOORDEEL: PRIKKEL TOT ZUINIGE AFNAME NADEEL: INEFFICIENT WERKEN ONDERSTEUNENDE AFDELING DOORBEREKEND AAN PRODUCTIE-AFDELING

5 KIEZEN DOORBEREKENINGSMETHODE:
EERSTE STAP: BEPALING GRONDSLAG VAN DOORBEREKENING (EENHEDEN) ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VB: GEWERKTE UREN, ENERGIEVERBRUIK KIEZEN DOORBEREKENINGSMETHODE: DIRECTE ALLOCATIEMETHODE NEERWAARTSE STAPPENMETHODE WEDERZIJDSE ALLOCATIEMETHODE

6 DIRECTE DOORREREKENINGSMETHODE
ER WORDT GEEN REKENING GEHOUDEN MET DE VERLEENDE DIENSTEN TUSSEN DE ONDESTEUNENDEN AFDELINGEN ALLE KOSTEN WORDEN PER ONDER-STEUNENDE AFDELING OP BASIS VAN DE VASTGESTELDE GRONDSLAG AAN DE PRODUCTIE-AFDELINGEN DOORBEREKEND

7 NEERWAARTSE STAPPENMETHODE:
RANGORDE GEMAAKT ONDER DE ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN BOVENSTE IN DE ORDE REKENT ZIJN EIGEN KOSTEN DOOR AAN ALLE ONDERLIGGENDE AFDELINGEN - ZOWEL ONDERSTEUNENDE ALS PRDUCTIE-AFDELINGEN NR. 2 IN DE RIJ REKENT ZIJN EIGEN KOSTEN + DE DOORBEREKENDE KOSTEN VAN NR. 1 DOOR AAN ALLE ONDER HEM STAANDE AFDELINGEN. EN ZO STAP VOOR STAP VERDER NAAR BENEDEN

8 WEDERZIJDSE DOORBEREKENING:
GAAT ALLEREERST UIT VAN DOORBEREKE-NING VAN ALLE ONDERSTEUNENDE AAN ELKAAR DIT GEBEURT MET BEHULP VAN EEN STELSEL VAN LINEAIRE KOSTENVERGELIJKINGEN DE KOSTENBEDRAGEN DIE UIT DE OPLOSSING VAN DIT STELSEL VERGELIJKIN-GEN ROLLEN WORDEN VERVOLGENS DOORBEREKEND AAN DE PRODUCTIE-AFDELINGEN CONTROLEMIDDEL: KOSTEN VOOR DOORBEREKENING GELIJK AAN KOSTEN NA DOORBEREKENING

9 ZIJN ER NOG VRAGEN?


Download ppt "KOSTENALLOCATIE BINNEN DE ONDERNEMING"

Verwante presentaties


Ads door Google