De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

My Rent demo 1 KAB1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "My Rent demo 1 KAB1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling."— Transcript van de presentatie:

1 My Rent demo 1 KAB1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling

2 My Rent demo 1 KAB2 WELKOMWELKOM voor wat betreft het “ter registratie aanbieden van het ondertekende huurcontract” : zie demo 2

3 My Rent demo 1 KAB3 Aangeboden modelcontracten ‘bekijken’ ? 2. Klik hier 1. Klik hier 3. Klik hier 4. Maak uw keuze en bekijk model

4 My Rent demo 1 KAB4 Organisaties contacteren ? 1. Klik hier 2. Maak uw keuze

5 My Rent demo 1 KAB5 1. Klik hier Huurcontract opmaken ? 2. Klik hier 3. Maak uw keuze

6 My Rent demo 1 KAB6 I ndien u gekozen heeft voor het model van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling 1.Klik aan of deze verhuurder een ‘particulier’ of een ‘onderneming’ is, en vul de gevraagde gegevens aan 2. Geef bij voorkeur ook het nationaal nummer in van elke verhuuder! Vul eerst de gegevens aan van de verhuurder(s) 3. Geef één of meerdere letters van de gemeente in en maak uw keuze uit de lijst ! Opmerking : velden met een (*) aangeduid moeten verplicht worden aangevuld ! 4. Geef ook één of meerdere letters van de straat in en maak uw keuze uit de lijst! 5. Indien deze verhuurder een lasthebber heeft aangeduid om het contract voor hem te ondertekenen of iemand maakt zich sterk om voor deze verhuurder te ondertekenen, geeft u hier de gegevens in van de lasthebber/sterkmaker (naam, voornaam, adres)

7 My Rent demo 1 KAB7 Deze verhuurder is nu opgenomen in de lijst van verhuurders ! 7. Indien er nog een verhuurder is, geeft u ook zijn gegevens in via bovenstaand scherm Nadat alle verplichte gegevens zijn aangevuld : 6. Klik hier Nadat alle verhuurders zijn opgenomen : 8. Klik hier

8 My Rent demo 1 KAB8 Nadat alle huurders zijn opgenomen : Klik hier Vul nu op dezelfde manier de gegevens aan van de huurder(s)

9 My Rent demo 1 KAB9 Vul nu ook de gegevens van het verhuurde goed aan

10 My Rent demo 1 KAB10 Opmerking : velden met een (*) aangeduid moeten verplicht worden aangevuld ! 1. Geef na het invoegen van de postcode één of meerdere letters van de gemeente in en maak uw keuze uit de lijst ! 2. Geef één of meerdere letters van de straat in en maak uw keuze uit de lijst ! Opmerking : de eigenaar-verhuurder vindt de afdeling, de sectie en het (de) perceelnummer(s) op zijn aanslagbiljet onroerende voor- heffing ! 3. Voeg bij voorkeur ook de kadas- trale gegevens toe. Toevoegen via * ! Opmerking : door de ingave onder 1. en 2. kan het bevoegde registratie- kantoor automatisch worden bepaald !

11 My Rent demo 1 KAB11 4. Aanduiding van alle ruimtes en delen van het gebouw voorwerp van de huur 5. Nadat alle gegevens van het goed zijn ingevuld : Dit goed is nu opgenomen in de lijst van goederen ! 7. Klik hier 6. Klik hier

12 My Rent demo 1 KAB12 Vul tot slot de verdere gegevens van het contract aan

13 My Rent demo 1 KAB13 1. Kies de datum van aanvang van de huur met behulp van het kalenderschermpje 2. Vink aan of het om een contract van 9 jaar of om een contract van maximum 3 jaar gaat

14 My Rent demo 1 KAB14 Indien maximum 3 jaar, vul aanvullend aan: (*) het aanvangsindexcijfer is dit van de maand voorafgaandelijk aan het afsluiten van het contract !  Zie http://economie.fgov.be/informations/indexes/home_nl.htm (**) Indexatie van de huurprijs kan enkel worden uitgesloten indien u dit opneemt in de bijzondere bepalingen (zie verder) 4. Vul aan 5. Vul aan 6. Vul de nodige gegevens verder aan via de invulvakken of uitklapvensters (*) (**) 3. Maak uw keuze

15 My Rent demo 1 KAB15 Waarborg? 8. Vul in voorkomend geval aan 7. Maak uw keuze 9. Bijzondere voorwaarden ? Plaats en datum ? De indexatie kan worden uitgesloten op voorwaarde dat partijen het volgende vermelden in het vak bijzondere voorwaarden: “In afwijking van artikel 3 alinea 2 van dit contract, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de indexatie is uitgesloten.”

16 My Rent demo 1 KAB16 Nadat alle gewenste gegevens zijn ingevuld …

17 My Rent demo 1 KAB17 … klik hier

18 My Rent demo 1 KAB18 U krijgt een overzicht van alle ingebrachte gegevens

19 My Rent demo 1 KAB19 U vindt hier alle contactgegevens van het bevoegde registratiekantoor Klik hier om het ingevulde ontwerpcontract te tonen !

20 My Rent demo 1 KAB20 Print het in pdf-formaat getoonde contract af (in zoveel exemplaren als er partijen zijn), en kies uit de verdervermelde opties Opmerking : In deze versie van de toepassing dienen nog een aantal gegevens in het ontwerpcontract manueel geschrapt of aangevuld te worden. Gelieve het ontwerp dan ook grondig door te nemen en de manuele aanpassingen te doen!

21 My Rent demo 1 KAB21 Optie 1 : - verhuurder en huurder gaan akkoord met de inhoud van het contract -het afgeprinte contract wordt ondertekend door de partijen -het contract dient aangeboden te worden op het bevoegde registratiekantoor (alle contactgegevens van dit kantoor werden getoond op het overzichtsscherm) Indien u uw nationaal nummer heeft toegevoegd kan u later het geregistreerde contract bekijken via MyMinfin. -roep de wettelijke bijlagen op, print ze af en voeg ze bij het contract (deze bijlagen moeten niet geregistreerd worden) Opmerking: B ij het contract moet ook een (verplicht registreerbare) plaatsbeschrijving worden gevoegd. Deze zal in een later stadium eveneens via de toepassing kunnen worden opgemaakt. 1. Klik hier 3. Klik hier 4. Kies de Bijlage 2 (afhankelijk van het gewest waarin verhuurde goed gelegen), open en print af  zie verder demo 2 : ter registratie aanbieden van het huurcontract 2. Open bijlage 1 en print af

22 My Rent demo 1 KAB22 Optie 2 : -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en wensen deze inhoud nu te wijzigen -sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x) -klik op ‘vorige’ en wijzig de gewenste gegevens (gegevens van het contract) Klik nogmaals op ‘vorige’ om ook de gegevens van het goed, de huurder en huurder te wijzigen of te schrappen, gebruik dan de voorziene icoontjes : - handel na het bevestigen van de wijzigingen als in optie 1 Klik hier om te wijzigen Klik hier om te schrappen

23 My Rent demo 1 KAB23 Optie 3 : -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en wensen deze inhoud later te wijzigen -sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x) - klik op en bewaar dit (xml-)bestand met alle door u ingebrachte gegevens op uw computer -voeg op het door u gewenste tijdstip de bewaarde gegevens opnieuw toe in de toepassing als volgt : -indien u dit wenst kan u de gegevens nog wijzigen -handel verder als onder optie 1 (of wijzig opnieuw of bewaar opnieuw lokaal…) 1.Klik hier 3. Klik hier om het bewaarde bestand op te zoeken. Dit bestand heeft de naam: LeaseContractDeclaration.xml 4. Klik hier om het opgezochte xml-bestand toe te voegen 2.Klik hier

24 My Rent demo 1 KAB24


Download ppt "My Rent demo 1 KAB1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling."

Verwante presentaties


Ads door Google