De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Godsdienstonderricht tussen theorie en praktijk Empirische toets Joke Maex Centrum Academische Lerarenopleiding Faculteit Godgeleerdheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Godsdienstonderricht tussen theorie en praktijk Empirische toets Joke Maex Centrum Academische Lerarenopleiding Faculteit Godgeleerdheid."— Transcript van de presentatie:

1 Godsdienstonderricht tussen theorie en praktijk Empirische toets Joke Maex Centrum Academische Lerarenopleiding Faculteit Godgeleerdheid

2 Onderzoek : Centrum Academische Lerarenopleiding Samenwerking: Centrum v. Godsdienstpsychologie Publicatie (Peeters, 2004) (Geloofs)opvoeding in het gezin : Annemie Dillen Hermeneutisch-communicatief model: Joke Maex Interreligieus leren: Mieke De Vlieger & Wim Smit

3 Probleemstelling Institutionele ontwikkelingen: - Ontwikkeling van een homogeen katholiek naar een verticaal pluralistisch onderwijs -Juridisch onveranderde situatie sinds 1959 -Diversifiëring in gezinsvormen - Groeiend gevoel van onzekerheid m.b.t. geloofsopvoeding in het gezin

4 Probleemstelling Maatschappelijke ontwikkelingen : - Generatiekloof -Levensbeschouwelijk gediversifieerde samenleving -Radicale individualisering -Detraditionalisering

5 (Geloofs)opvoeding in het gezin Belang van religieuze initiatie Beleving gezinsrelaties ~ geloofsopvoeding Religieuze opvoeding ~ religieuze zelfperceptie Aandachtspunten: –Gezinssituatie –Beleving van relaties –Levensbeschouwing

6 Hermeneutisch-communicatief model Identiteitsvorming en vorming van een kritische argumentatiestructuur Levensbetrokken onderwijs Aandachtspunten –Narratieve identiteit –Hermeneutische vaardigheden –Narratieve traditie –Communicatief onderwijsleerproces

7 Interreligieus leren Alternatief voor monoreligieus en multireligieus godsdienstonderricht Belang van het engagement Aandachtspunten: –Inclusivisme/exclusivisme/pluralisme –Mono-/multi-/interreligieus leren –Gevoelens tov anders-gelovigen

8 Empirisch onderzoek Grootschalig (104 leerkrachten en 2500 leerlingen) Schriftelijke enquête Bespreking resultaten leerlingen ASO/TSO

9 Factoranalyse: gevoelens tov anders-gelovigen Vrees1 2 3 4 5 6 Onrust1 2 3 4 5 6 Ergernis1 2 3 4 5 6 Ongevoeligheid1 2 3 4 5 6 Onzekerheid1 2 3 4 5 6 Samenwerking1 2 3 4 5 6 Verbondenheid1 2 3 4 5 6 Respect1 2 3 4 5 6 Openheid1 2 3 4 5 6 Wil tot dialoog1 2 3 4 5 6

10 Resultaat van de factoranalyse Negatieve gevoelens tov anders-gelovigen: –Onrust –Vrees –Ergernis –Onzekerheid –Ongevoeligheid

11 Resultaat van de factoranalyse Positieve gevoelens tov anders-gelovigen: –Openheid –Wil tot dialoog –Respect –Samenwerking –Verbondenheid

12 Open pluralistisch model Positieve waardering interreligieus leren Complementariteit van godsdiensten Symbolisch interpretatiekader Openheid voor dialoog met anders-gelovigen Gematigde profilering van de leerkracht

13 Gesloten christelijk model Exclusivistisch/inclusivistische houding Duidelijk christelijk geprofileerde identiteit Letterlijk interpretatiekader Expliciete profilering van de leerkracht Geslotenheid voor dialoog met anders-gelovigen Traditioneel gezinsdenken Strikte geloofsopvoeding

14 Samenwerkingsmodel Positieve waardering van het hermeneutisch-communicatieve model Leerkracht als GSM Persoonlijke betrokkenheid Dialoog tussen de levensbeschouwelijke interpretatiekaders

15 Discontinuïteitsmodel Inhoudelijk beperkt model Positivistisch denkkader Negatieve houding tov religie Weinig vertrouwen en interesse in religie

16 Model van ondersteunende gezinsrelaties Hecht gezin Responsiviteit vader/moeder Aanmoediging tot zelfstandigheid Geloofsondersteunend

17 Conclusie Open pluralistisch model: μ = 3,43 Gesloten christelijk model: μ = 2,68 Samenwerkingsmodel: μ = 4,16 Discontinuïteitsmodel: μ = 3,58 Model van ondersteunende gezinsrelaties: μ = 3,80


Download ppt "Godsdienstonderricht tussen theorie en praktijk Empirische toets Joke Maex Centrum Academische Lerarenopleiding Faculteit Godgeleerdheid."

Verwante presentaties


Ads door Google