De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gender & seksuele diversiteit op school Op een cultuurgevoelige manier aan de slag gaan met het thema ‘relaties & seksualiteit’ Shaireen Aftab Stafmedewerker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gender & seksuele diversiteit op school Op een cultuurgevoelige manier aan de slag gaan met het thema ‘relaties & seksualiteit’ Shaireen Aftab Stafmedewerker."— Transcript van de presentatie:

1 Gender & seksuele diversiteit op school Op een cultuurgevoelige manier aan de slag gaan met het thema ‘relaties & seksualiteit’ Shaireen Aftab Stafmedewerker Jeugd Ella vzw

2 Verloop Voorstelling ella vzw Het intersectioneel of kruispuntdenken Seksualiteit Relaties Tips en Tricks voor intermediairen Project ‘recht op liefde’ (contextinformatie) Q&A

3 Voorstelling ella vzw Ella vzw – kenniscentrum gender & etnicitiet Meervoudige emancipatie  Intern: emancipatie binnen de groep  Extern: participatie binnen de samenleving als vrouw én als groep Diversiteit & actief pluralisme Emancipatie = keuzevrijheid www.ellavzw.be

4 Het intersectioneel – of kruispuntdenken

5 Definitie: een theoretisch denkkader dat ons moet toelaten om de ‘diverse’ wereld waarin we leven beter tegemoet te treden. Kruispuntdenken weigert genoegen te nemen met een éénzijdig verklaringsmodel, maar wil in tegendeel de volledige complexiteit omarmen van de invloed van plaats, nationaliteit, gender, etniciteit, seksuele voorkeur en religie en de wijze waarop deze elkaar construeren. Het is namelijk een combinatie van deze verschillende invalshoeken waardoor we een maatschappelijke positie toegewezen krijgen en die bepalend zijn voor onze identiteit. De theorie van het kruispuntdenken verwijst naar de kruisingen (intersecties) van die verschillende maatschappelijke invalshoeken. Deze zijn steeds gelijktijdig en in wisselwerking met elkaar actief. De bedoeling is om tegenstellingen te overstijgen en een machtsanalyse te maken.

6 Seksualiteit Seksualiteitsbeleving bij allochtone jongeren ▫Realiteit: grotendeels heel veel vragen en zeer grote interesse bij jongeren  ‘Biechtstoel’ Love on Tour  Praktijkvoorbeelden workshop voorhuwelijkse relaties en seksualiteit, e.a. ▫Knelpunten  Gevoelig om de eigen beleving/ervaringen te delen  Een grote onwetendheid over seksualiteit ▫Reden  Maatschappelijke druk  Sociale druk binnen de jongerengroepen  Schaamte om erover te spreken

7 Relaties Relatievorming & partnerkeuze ▫Verwachtingen ouders vs kinderen ▫Invloed van familie op partnerkeuze Vooroordelen en de beeldvorming die leven mbt ‘gemengde relaties’ ▫Cultuurverschil ▫De ene interculturele(-religieuze) is de andere niet ▫Van probleemloze acceptatie tot geen acceptatie Gender(on)gelijkheid ▫Jongens mogen meer… ▫Religieus verbod

8 Relaties Beleving door koppels/partners/jongeren ▫Gevoelens van machteloosheid ▫Nood aan luisterend oor, begrip en ondersteuning ▫Culturaliseren van relatieproblemen ▫Verrijkend en verschillend Beleving door ouders ▫Bezorgdheden en angsten ▫Veel vragen Strategieën om acceptatie te bevorderen ▫Het nieuws aankondigen ▫Ouders reageren slecht op het nieuws ▫Contactbreuk

9 Tips & Tricks NOT DONE ▫Rechtstreekse vragen stellen aan de jongeren over hun eigen seksualiteit  Wie heeft er al seks gehad?  Wie heeft een relatie vandaag? In no-time een vertrouwensrelatie opbouwen ▫Begeleider moet zichzelf durven geven en blootstellen  Identiteitscirkel ▫Open attitude hanteren ▫Trajecten opzetten met de groepen  Voorbeeld eigen ervaring met vzw Jong,ROJM, Foyer en diverse scholen

10 Tips & Tricks Kennisoverdracht Cultuursensitieve benadering Doelstelling: bespreekbaar maken (en niet aanvaardbaar maken) Deconstrueren van de eigen traditionele denkpatronen en stereotiepen en vooroordelen

11 Project ‘recht op liefde’ Informele contacten geformaliseerd in 2006 (presentatie Merhaba op AV ella vzw) Trigger: verschillende doelgroep maar gelijke strijd Kleine samenwerkingen met Merhaba vzw Project Recht op Liefde (start 2012) in volwaardig partnerschap met Merhaba vzw Doelstelling: bespreekbaar maken van holebiseksualiteit binnen etnische minderheden

12 Project ‘recht op liefde’ Studiedag 18 09 2013 ▫Voorstelling trainersmanual

13 Voor meer informatie en inlichtingen Shaireen Aftab aftab.shaireen@gmail.com shaireen.aftab@ellavzw.be Gsm: 0486/951449


Download ppt "Gender & seksuele diversiteit op school Op een cultuurgevoelige manier aan de slag gaan met het thema ‘relaties & seksualiteit’ Shaireen Aftab Stafmedewerker."

Verwante presentaties


Ads door Google