De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zuidplanning 2011-2012 en proces van landenstrategievoorbereiding + IUS-review Infodag 24 mei 2011 Peter De Lannoy, Zuidcoördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zuidplanning 2011-2012 en proces van landenstrategievoorbereiding + IUS-review Infodag 24 mei 2011 Peter De Lannoy, Zuidcoördinator."— Transcript van de presentatie:

1 Zuidplanning 2011-2012 en proces van landenstrategievoorbereiding + IUS-review Infodag 24 mei 2011 Peter De Lannoy, Zuidcoördinator

2 university cooperation for development sharing minds, changing lives 2 Inhoud 1.Planning proces landenstrategievoorbereiding 2.Proces van IUS-review 3.Reguliere Zuidactiviteiten en oproepen 2012 4.Contactpersonen voor landenstrategievoorbereidingen

3 1. Proces van landenstrategievoorbereiding

4 university cooperation for development sharing minds, changing lives 4 Proces van landenstrategie-ontwikkeling voor de 5 (1) oConsultatiemomenten met universiteiten en hogescholen : vandaag 24 mei aftrap 5 juli: algemene landenstrategiedag – info over proces en stand van zaken voorbereiding oDesk study : gestart in mei 2011 Opmaak fact sheets (Landschap van HO/ISP/PRSP, antecedenten, …) Zuidbevraging: ministerie HO/OS, attachés, wetenschapsbeleid, … Noordbevraging Begeleiding door externe experten en leden van het Bureau UOS oOpmaak van 1 ste conceptnota’s landenstrategie tegen 31/8/2011 op basis van desk study In kaart brengen van beschikbare expertise/interesse voor UOS aan Noordkant Als input voor landenseminaries Noord/Zuid oLandenseminaries Noord: 13 tot 16 september 2011 (onder voorbehoud)

5 university cooperation for development sharing minds, changing lives Proces van landenstrategie-ontwikkeling voor de 5 (2) oLandenidentificatiezendingen – timing onder voorbehoud Tussen 26 september en ten laatste 1 ste week van november 2011 Landenseminaries Zuid als onderdeel van identificatie: identificeren van de “match” Cuba, Ecuador, Vietnam: wellicht 1 identificatiezending met aan het eind een publiek seminarie met Zuidactoren Oeganda, Tanzania: mogelijks nood aan 2 aparte zendingen: initiële identificatie en 2 de moment met lokaal seminarie oDraft strategy papers: eind november 2011 oRegiocommissie- en Bureau en stuurgroep UOS: strategische keuzes: midden december 2011 Eventueel een thema-afbakening Hopelijk potentieel voor eventuele preselectie van enkele IUS-pré-partners Voorstel van landenstrategie (te valideren door de VLIR-rectoren) oParallel hiermee ontwikkeling van een aangepast instrumentarium: sept – dec 2011 (zie timing IUS-review) 5

6 university cooperation for development sharing minds, changing lives Proces van IUS-identificatie binnen landenstrategie- ontwikkeling voor de 5 oLandenstrategie en IUS-review-processen: beleidskeuzes midden dec. 2011 Onder voorbehoud: oVerdere uitwerking van identificatievoorstellen (South proposals) potentiële partneruniversiteiten: december 2011 – februari 2012 o“Matchmaking-events”: maart – april 2012 o1st toewijzing van eventuele mandaten: april-mei 2012 oEventuele opstart van IUS-voortrajecten: ten vroegste juli 2012, maar concrete invulling nog onder voorbehoud oFormuleringsperiode: missies tussen ten vroegste juni en oktober 2012 oPrincipiële financieringsbeslissing IUS-samenwerkingsverband: nov – dec 2012 oOpstart van een partnerverband (met mogelijks “voorbereidend” jaar 1): april 2013 6

7 2. IUS-review Doelstelling en proces

8 university cooperation for development sharing minds, changing lives 8 IUS-review en herijking binnen de landenstrategie (1) oIUS: goed uitgewerkte methodologie (PCM) oSinds 2006: toenemende mate aandacht voor resultaatgericht management (KRAs) en inkadering in de nationale beleidsprioriteiten (armoedebestrijding en hoger onderwijs). oEvaluatiecultuur: ex ante (programming mission), tijdens (jaarlijkse monitoring en mid-term evaluaties); en op het einde (eindevaluatie; jaar 11)

9 university cooperation for development sharing minds, changing lives 9 IUS-review binnen de nieuwe landenwerking (2) oIUS (zoals andere interventietypes) wordt een middel tot een hoger doel (strategie) oPotentieel primordiale schakel, ook belangrijk budgetaandeel oAfstemming en inschakeling in strategie oWat met landen waar de klemtoon meer op economische en wetenschappelijke samenwerking komt te liggen? “win-win”: Ecuador, Zuid-Afrika, Vietnam,.. oWat met de crosscutting-activiteiten? Huidige mogelijkheden versus andere ideeën/adviezen van partners rond Zuid-Zuid

10 university cooperation for development sharing minds, changing lives 10 IUS-review: bedoeling en methodologie oBedoeling: optimaliseren van instrumentarium en aanpassing aan nieuwe context (strategie) oHoe? studie: transversale lezing van alle evaluatie- en beleidsrapporten, interviews, enz. Kapitaliseren op ervaringen uit het verleden Zuiderse partners een stem te geven: denktankoverleg Voormalige IUS-coördinatoren (naast de huidige) Externe evaluatoren (OS-systemisch en academisch)

11 university cooperation for development sharing minds, changing lives Proces van IUS-review oOpgestart in februari 2010: bespreking op niveau van Bureau UOS oAftoetsing Noord: IUS-coördinatoren mei 2010 oThink Tank Zuid: 15 oktober 2010 oMaart 2011: beslissing BUOS proces te integreren in landenstrategievoorbereidingen oAanduiding experten: 1 juli 2011 oLezing: zomer 2011 oOrganisatie van overlegmomenten: september – december 2011 Komen tot aanbevelingen Rapport oIntegratie in landenstrategie-ontwikkeling en beleidsbeslissing: december 2011 obenchmarking met CUD, NUFFIC, andere actoren …. oDraagvlakversterking via IUC Policy Workshop – indicatief maart 2012 11

12 3. Reguliere Zuidplanning 2011 - 2012

13 university cooperation for development sharing minds, changing lives Begroting 2011 goedgekeurd in parlement oBegroting 2011 toch goedgekeurd met 3% oEIP 2011 (EI, RIP, ZI) zal volledige uitvoering krijgen oNZZ en crosscuttings IUS kunnen plaats vinden oGevolgen voor Zuid 2012: Oproep ZI 2012 in uitwerking Beperkte oproep DRC-projecten in uitwerking –Vooral vervolg/harvest en complementariteit met huidige activiteiten + inpassing in landenstrategie IUS 2012 grotendeels doorgang zoals voorzien, maar wellicht toch enige vertraging mbt IUS-voortrajecten (ten vroegste juli 2012 – onder voorbehoud) Mogelijks IUS-policy workshop (maart/april 2012?) Andere voorstellen in overleg met overheid: meer info wellicht op BUOS van 1 juli 2012 ( mogelijks nood aan extra middelen op ICP 2012) 13

14 university cooperation for development sharing minds, changing lives 14 Planning 2011-2012 - regulier SubjectActivityDate Active Partner Programmes Start of AP 201201 April 2012 End of AP 201231 March 2013 Deadline AFR 201015 October 2011 Deadline AP 2012End of October 2011 Close The GapLaunch Call 2011To be confirmed RIP 2012Call for Proposals22 February 2011 Deadline Proposals10 June 2011 Deadline Referee Comments24 June 2011 Selection Proposals14 October 2011 ZI 2012Call for Proposals31 May 2011 Deadline Proposals30 September 2011 (ov) Selection Proposals24 November 2011 (ov) PRDC 2012Call for Proposals June 2011 Deadline ProposalsOctober 2011 (ov) Selection ProposalsDecember 2011 (ov)

15 university cooperation for development sharing minds, changing lives Planning 2012 – belangrijke “niet-reguliere” processen 15 oUitwerking programmavoorstellen voor de 5+1 pilootlanden: voortrajecten IUS/EI 2013 (onder voorbehoud) oGewone oproepen EI/ZI voor de niet-pilootlanden: voor opstart/uitvoering periode 2013-2015: begin jan 2012 oVoorbereiding landenstrategieën in de andere 14 landen: tegen eind 2013 oMidterm-evaluaties IUS met Adekus en UEM oMidterm-evaluatie UniversiTIC oFinalisering IUS-review met onder voorbehoud IUC policy workshop in maart 2012

16 university cooperation for development sharing minds, changing lives 16 Andere IUS-events 2011 periodepartnerlocatieactiviteit 6-7 juni 2011UBBujumbura, BurundiLaunch CUI (07/06) et CPC 8-9-10 juni 2011UCCKinshasa, DRCLaunch CUI (09/06) et CPC 2de week van juni 2011ADEKUSParamaribo, SurinameSteering Committee (6 and 7 June 2011) 29 augustus tot 2 septemberUCBBukavu, DRCLaunch CUI et GPC (launch 1 september) 10 tot 17 september 2011UEMMozambiqueJSCm and scientific congress 19 tot 26 september 2011MU en JU?EthiopiaScientific congress 19-26/9 and JSCM MU (20/9) week van 19 sept (hoogstwaarschijnlijk) ULSouth AfricaJSCM week van 19 september (hoogstwaarschijnlijk) UNALMPeruJSCM 13 tot 21 oktober 2011UNIKISKisangani, DRCLaunch CUI et CPC (o.v.)

17 4. Contactpersonen Ecuador, Cuba, Tanzania, Oeganda en Vietnam

18 university cooperation for development sharing minds, changing lives Contactpersonen landenstrategieprocessen, IUS- review en PA oVietnam: Christophe Goossens: christophe.goossens@vliruos.bechristophe.goossens@vliruos.be oTanzania: Luc Janssens de Bisthoven: luc.janssens@vliruos.beluc.janssens@vliruos.be oOeganda: Herman Diels: herman.diels@vliruos.beherman.diels@vliruos.be oEcuador en Cuba: Peter De Lannoy: peter.delannoy@vliruos.bepeter.delannoy@vliruos.be oPeter De Lannoy (Zuidcoördinator - Coördinatie van de landenstrategievoorbereiding en IUS-review) oOperationeel landenstrategieproces en -events: Frederik Dewulf (frederik.dewulf@vliruos.be)frederik.dewulf@vliruos.be oAlgemeen politiek akkoord en implicaties: Frank Vermeulen: frank.vermeulen@vliruos.be frank.vermeulen@vliruos.be


Download ppt "Zuidplanning 2011-2012 en proces van landenstrategievoorbereiding + IUS-review Infodag 24 mei 2011 Peter De Lannoy, Zuidcoördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google