De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelshuur. Rechtsvergelijkend onderzoek naar een evenwichtige regeling Dr. Kristof Vanhove Doctor-assistent KULeuven Advocaat bij Monard-d’Hulst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelshuur. Rechtsvergelijkend onderzoek naar een evenwichtige regeling Dr. Kristof Vanhove Doctor-assistent KULeuven Advocaat bij Monard-d’Hulst."— Transcript van de presentatie:

1 Handelshuur. Rechtsvergelijkend onderzoek naar een evenwichtige regeling Dr. Kristof Vanhove Doctor-assistent KULeuven Advocaat bij Monard-d’Hulst

2 INLEIDING ONDERZOEK 50 jaar geleden: evenwicht!  Nog altijd zo?? Verschillende wetsvoorstellen tot hervorming = Uitgangspunt van het onderzoek Onderzoeksvraag: Houdt de Belgische Handelshuurwet nog een goed evenwicht tussen de betrokken belangen?

3 INLEIDING ONDERZOEK Welke belangen?  inventaris –Huurder: stabiele handelszaak –Verhuurder: eigendomsrecht Belangenafweging –Idee: elke regel is een belangenafwegingsproduct; kristalisatie van een bepaald belangenevenwicht –Optimalisatie! “Recht is balans is een werkwoord”

4 ONDERZOEKSMETHODE Stappen: 1. Inventaris van belangen Preliminair, rechtsvergelijkend (bronnen)onderzoek Huurder: stabiliteit business Verhuurder: eigendomsrecht 2. Onderzoek regels vanuit belangen 3. Evaluatie  belangenoptimalisatie (= maximalisatie van ene totdat beperking aan andere onevenredig is) 4. “Nieuw” evenwicht + best solutions

5 OVERZICHT Historiek wetgeving Topics: 1)Duur 2)Hernieuwing 3)Vergoeding

6 TOEPASSINGSGEBIED ‘Kleinhandel’: clientèle spruit hoofdzakelijk voort uit een rechtstreeks contact met het publiek Plaatsgebondenheid  cf. belangen  Stabiliteit!  Oorspronkelijk ruimer

7 DUUR Minimumduur (= positieve component termijnbescherming) België: 9 jaar Nederland: 10 jaar Frankrijk: 9 jaar Engeland: vrijheid (>< praktijk: autoregulering: 10 jaar)

8 DUUR Opzeggingbescherming (= negatieve component termijnbescherming) Huuroverdracht België: neutralisering (art. 10 HHW) Nederland: indeplaatsstelling Frankrijk: nietigheid verbod op overdracht Engeland: vrijheid (>< praktijk: autoregulering)

9 VOORTZETTING Automatisch einde: België –Tenzij: hernieuwing door huurder Automatische voortzetting: Nederland + Frankrijk + Engeland –Nederland: onbepaald –Frankrijk en Engeland: tenzij: Opzegging huurder of verhuurder Hernieuwing huurder of verhuurder

10 WEIGEREN Frankrijk: alles of niets Engeland + Nederland: welbepaalde gronden België: op de wip tussen beide regimes (eerder Frans)

11 VERGOEDING Frankrijk: volle pot België: minimumforfait (3 jaar huur)  eventueel minder (als bepaalde weigeringsgrond) Nederland en Engeland: in welbepaalde gevallen een beperkte vergoeding van bepaalde schadeposten

12 BESLUIT Alain Verbeke: “Recht is balans is een werkwoord”

13 Kristof Vanhove Doctor-assistent KULeuven | Advocaat Instituut voor Verbintenissenrecht KULeuven Centrum voor Bouwrecht KULeuven kristof.vanhove@law.kuleuven.be


Download ppt "Handelshuur. Rechtsvergelijkend onderzoek naar een evenwichtige regeling Dr. Kristof Vanhove Doctor-assistent KULeuven Advocaat bij Monard-d’Hulst."

Verwante presentaties


Ads door Google