De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

St. Fair Huur voor Verhuurders Vergadering VGB 23 november 2010 Peter van den Oord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "St. Fair Huur voor Verhuurders Vergadering VGB 23 november 2010 Peter van den Oord."— Transcript van de presentatie:

1 St. Fair Huur voor Verhuurders Vergadering VGB 23 november 2010 Peter van den Oord

2 2 Stichting •Doel: herstel vrijheid voor de verhuurders, liberalisatie woningmarkt in al zijn facetten •Initiatiefnemer Dr. N. Nobel •Opgericht in maart 2010 •Bestuursleden N. Nobel, S.E. van Houwelingen en P.T.M. van den Oord •Indirect doel: middelen voor Stichting ondersteuning taalonderwijs ontwikkelingslanden

3 3 Direct doel •Huidig systeem houdt een (te) ingrijpende beperking van het eigendomsrecht in •Eigendomsrecht = mensenrecht en vindt bescherming in het Europees verdrag voor de rechten van de Mens •Beperkingen van dat recht zijn soms geoorloofd

4 4 Direct doel •Stichting heeft adviezen ingewonnen van o.a. Houthoff Buruma, Stibbe en Unger Hielkema omtrent de haalbaarheid van een dergelijke procedure •Adviezen geven aan dat er een behoorlijke kans van slagen is, maar het is geen gelopen race •Adviezen staan niet op de website, omdat de adviezen pro- en contra-argumenten bevatten die door onze tegenstanders kunnen worden gebruikt

5 5 Direct doel •Stichting tracht doel te bereiken door het opstarten van pilot cases voor specifieke gevallen: huurveteranen, negatieve exploitatie, achtergebleven huren, “slachtoffers” intrekken wetsontwerp Minister Dekker •Voordeel pilot case is dat je een specifiek en “zielig geval” aan de rechter kunt voorleggen •Rechterlijke beslissing geldt alleen voor dat geval, dus geen directe derdenwerking

6 6 Direct doel •Eerste geval is via Stichting aanhangig, tweede procedure start in december •Doel is om tenminste 5 pilotcases aanhangig te maken bij diverse kantonrechters voor 1 maart 2011 •Doorlooptijd van deze procedures circa 1 jaar en daarna eventueel cassatie en procedure bij Europees Hof voor de rechten van de Mens

7 7 Direct doel •Parallel wordt de politiek “bewerkt”; Stichting heeft al brief geschreven naar de informateur •Kamerleden zullen worden benaderd zodra de eerste gunstige vonnissen gewezen zijn •Stichting ondersteunt auteurs die over deze kwestie schrijven in vakbladen en kranten

8 8 Direct doel •Samenwerking wordt gezocht met Vereniging Huurrechtadvocaten (VHA) •Kennis wordt gedeeld en model- processtukken worden ter beschikking gesteld •Voorlichting via website: www.fairhuurvoorverhuurders.nl www.fairhuurvoorverhuurders.nl •Stichting probeert journalisten warm te maken voor dit onderwerp

9 9

10 10 Class action •Eind 2011: class action namens alle gedupeerden die een overeenkomst hebben met de stichting tegen de overheid •Eisen: –Verklaring voor recht dat overheid onrechtmatig handelt door wetgeving in stand te laten –Wijziging wetgeving met dwangsom indien overheid nalatig blijft met aanpassing tot liberalisatie huren –Schadevergoeding + rente voor gederfde huren als gevolg van onrechtmatige wetgeving •NB Overheid is uitstekende debiteur!

11 11 Class action •Voordelen class action –Een procedure namens alle gedupeerden (proces efficiency) –Verjaring wordt namens allen gestuit –Gespecialiseerde advocaten en rechters –Kosten worden gedeeld –Voor specifieke groepen van gedupeerden worden sub-classes gevormd

12 12 Class action •Class action is kostbaar en langdurig; overheid zal als gedaagde willen vertragen •Gunstige rechterlijke vonnissen uit pilot cases maken de weg vrij voor class action •Pilot cases zorgen ook voor informatie over tegenargumenten van de wederpartij •Bij het bepalen van de strategie in de class action is deze van grote waarde

13 13 Indirect doel •Stichting zal zodra de class action start overeenkomsten afsluiten met gedupeerden •Vergoeding zal worden gebaseerd op (degressieve) basisfee per woning en succesfee als schadevergoeding wordt ontvangen •Succesfee komt voor 80% ten goede aan Stichting ondersteuning taalonderwijs ontwikkelingslanden

14 14 Financiën •Stichting heeft de opstartkosten, adviezen Houthoff Buruma, Stibbe, Unger Hielkema, website etc. betaald uit lening (€ 70.000) van initiatiefnemer •Sponsors betalen in ieder geval 2 pilot- cases •Donaties vanaf € 25 zijn welkom op onze bankrekening

15 15 Tot slot •Juridische kwesties worden in de volgende presentatie behandeld door Mr. Hielkema •Bezoek onze website, daar is een rubriek met de meest gestelde vragen en is veel informatie te vinden: www.fairhuurvoorverhuurders.nl •Vragen?


Download ppt "St. Fair Huur voor Verhuurders Vergadering VGB 23 november 2010 Peter van den Oord."

Verwante presentaties


Ads door Google