De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 Henk Ottens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 Henk Ottens."— Transcript van de presentatie:

1 Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 Henk Ottens Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Departement Sociale Geografie en Planologie Sectie Geo-informatie Hoogleraar Sociale Geografie i.h.b. Geografische Informatieverwerking

2 Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 Overzicht 1.Het wezen van geografische informatie(verwerking) 2.De ontwikkeling van de technologie 3.De invoering van de technologie 4.Geo-data/informatie infrastructuren 5.GDI in de Verenigde Staten en Europa 6.GDI in Nederland en Vlaanderen

3 Geografische informatie(verwerking) 1 Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 geografische informatie: gegevens over objecten (reëel, virtueel) die gerelateerd kunnen worden aan een plaats op het aardoppervlak (een geografische component hebben): geometrische kenmerken (locatie, vorm, topologie), attribuutkenmerken (thematische variablen) en temporele kenmerken (tijddimensie) geografische informatieverwerking: combineren van geografische, attribuut- en temporele gegevens combinatie/integratie van geo-informatie uit verschillende bronnen en in verschillende indelingen (formats) gecombineerde geografische/thematische bewerkingen cartografische gebruikersinterface en uitvoer van resultaten

4 Geografische informatie(verwerking) 2 Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 waarom is geografische informatie speciaal: 1.multidimensionaal: vastlegging locatie vereist 2/3D specificatie 2.zeer omvangrijke gegevensbestanden 3.telkens projectie op plat vlak voor cartografische weergave 4.er zijn speciale, lokationele bewerkingsalgoritmen noodzakelijk 5.er is vaak veel voorbewerking van gegevens noodzakelijk 6.het actualiseren van de gegevens is complex en duur 7.het weergeven van informatie is bewerkingsintensief daarom: ontwikkeling speciale informatiesystemen: GIS

5 De technische geschiedenis van GIS Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 beeldverwerkingwiskunde/statistiek1970 aardbeeld- verwerking (remote sensing) geostatistiek geomodellering 1975 1980 GIS-1 database beheer (DBMS) computer- ontwerpen (CAD) 1985 1990 GIS-2 GIS-3 vastgoed- informatie systemen (LIS) automated mapping facilities Management (AM/FM) computer cartografie computer- grafiek/

6 GIS onderdeel bedijfsautomatisering Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004

7 Ontwikkelingsfasen GIS Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 1970-1980 innovatie: technische specialisten fundamenteel onderzoek 1995-2005 verspreiding gebruik op grote schaal gebruik voor veel meer toepassingen ook bedrijfs-GIS en consumenten-GIS mobiel-GIS (GIS+GPS), web-GIS (interactief-GIS) 1990-1995 gebruik eindgebruikers, commerciële aanbieders praktische toepassingen 1980-1990 ontwikkeling specialistische toepassers, promotie technologie hulpmiddel voor onderzoek, proefprojecten

8 Diffusie GIS in organisaties Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 Fase 5 voldragen automatisering (afgeleid van het model van Nolan: positief -> normatief) Fase 1 aanvang automatisering: eenvoudige toepassingen (gegevensbeheer, kaartvervaardiging), door enkele specialisten (bottom-up) Fase 2 verspreiding van systemen: eilandautomatisering, veel experimenten, sterke kostenstijgingen, door enthousiastelingen (bottom-up) Fase 3 integratie in de organisatie: technische integratie en professionalisering (top-down) Fase 4 centrale gegevensbestanden organisatorische integratie en inpassing

9 Geo-informatie infrastructuren Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 termen: (geo)spatial data-infrastructure (SDI, GSDI), geographical information infrastructure (GII) primair doel: optimaliseren van het gebruik van (dure) geografische gegevens: een keer verzamelen en beheren, meer keren gebruiken (datadelen) initiatieven: vaak eerst binnen organisaties/bedrijven die veel geodata gebruiken; daarna ook voor landen, regio’s en wereldwijd basiscomponenten: 1.gegevensbestanden (centraal/decentraal) 2.informatiediensten (beleid, standaarden, protocollen, gegevenscatalogus, portaalsites, makelaarsites, leveringssites)

10 Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004

11 National Spatial Data Infrastructure 1 Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004

12 National Spatial Data Infrastructure 2 Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004

13 National Spatial Data Infrastructure 3 Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 Implementatie NSDI: Federal Geographic Data Committee

14 National Spatial Data Infrastructure 4 Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004

15 NSDI Data Portaal Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004

16 Open GIS 1 Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 Voorwaarde voor SDI: interoperabiliteit van systemen

17 Organisatie Open GIS consortium Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004

18 Interoperabiliteit in drie lagen Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004

19 SDI in Europa Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 Infrastructure for Spatial Information in Europe

20 INSPIRE Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004

21 GDI-bedrijfsmodellen Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 Verenigde Staten gratis overheidsgegevens alleen basale gegevens zijn al betaald via belasting stimuleert eenmalige aanmaak stimuleert maximaal gebruik stimuleert commerciële gegevensveredeling leidt tot ‘markt’-standaarden West-Europa kosten aanmaak deels betaald door gebruikers hoogwaardige gegevens (gedetailleerd, actueel) stimuleert optimaal gebruik bevordert hoogwaardige overheidsdienstverlening bevordert gebruik officiële standaarden en gegevens- uitwisseling

22 Global Data Infrastructure Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004

23 Ruimte voor Geo-Informatie 1 Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 programma voor de uitbouw van een GII in Nederland subsidie in het kader van het Besluit investeringen in de kennisinfrastruktuur (Bsik, eerst ICES/KIS genoemd) totaal ca. € 800 mln beschikbaar in Bsik-pot (aardgasgelden) € 33 mln. gevraagd en € 20 mln. toegekend aan RvGI totale omvang RvGI-programma: € 68 mln. samenwerking overheid-bedrijfsleven-universiteiten projecten voor onderwijs, onderzoek, produkt- en procesontwikkeling start 2004

24 Ruimte voor Geo-Informatie 2 Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 opzet van het programma vraag aanbod maatschappelijke thema’s bestaande vraag nieuwe vraag nationale geo-informatie infrastructuur authentieke geo-registraties ontsluiting maatschappelijke vraagstukken en markt bedrijfs- en product- innovaties fundamenteel en strategisch onderzoek en onderwijs 1 6 3 4 5 2

25 GIS-Vlaanderen 1 Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004

26 GIS-Vlaanderen 2 Geo-informatie diensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004


Download ppt "Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen Geo-informatiediensten: tussen gegevens en toepassingen, Antwerpen 11 februari 2004 Henk Ottens."

Verwante presentaties


Ads door Google