De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dimitri Brosens & Bart Goossens Informatie & Datacentrum INBO OMGAAN MET ONDERZOEKSDATA: INBO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dimitri Brosens & Bart Goossens Informatie & Datacentrum INBO OMGAAN MET ONDERZOEKSDATA: INBO."— Transcript van de presentatie:

1 Dimitri Brosens & Bart Goossens Informatie & Datacentrum INBO OMGAAN MET ONDERZOEKSDATA: INBO

2 2 Beheer van onderzoeksinformatie: PURE PURE is een CRIS systeem PersoonlijkPersoonlijk overzicht OnderzoeksoutputOnderzoeksoutput (publicaties, presentaties, ….) Dienstverlening Projecten Activiteiten Adviseringsdocumenten Personeel en expertise Datasets

3 3 Beheer van onderzoeksinformatie: PURE

4 4 Grafiek van relaties

5 5 Beheer van ruwe data: Welke data INBO onderzoeksdata Observaties Human observation & Machine observation Remote sensing Vegetatieopnames INBOveg

6 6 Beheer van ruwe data: Welke data INBO onderzoeksdata Verzameld materiaal Roadkill & Afvangsten & Bevissing Analyse data (DNA sequenties…) –e-DNA –Haarstalen –Swabstalen – Faeces –Bodemstalen - Waterstalen

7 7 INBO Referentiedata Checklists Referentielijsten naar voorkomen species in een bepaald geografisch gebied Rode lijsten Rode lijst van de Zoogdieren Referentielijsten naar status en voorkomen in een bepaald geografisch gebied Geografische GIS data GIS (Kaartlagen) “Taxonomische lijsten” Catalogue of LIFE … Beheer van ruwe data: Welke data

8 8 Beheer onderzoeksdata Observaties Human observation  NBN datamodel (Recorder6)  SQL databank (Microsoft SQL server)  Werkblad & Access (  ) Machine observation   Lifewatch applicaties   SQL databank   DATA warehouse Beheer van ruwe data: Centraal Data Beheer

9 9 Vegetatieopnames INBOveg  Webapplicatie met achterliggende databank  https://data.inbo.be/inboveg/ViewHome.form https://data.inbo.be/inboveg/ViewHome.form Verzameld materiaal Roadkill & Afvangsten & Bevissing -> SQL databank (Microsoft server) Werkblad & Access (  ) Beheer van ruwe data: Centraal Data Beheer

10 10 Labo data (Analyse, laboresultaten…) –e-DNA –Haarstalen –Swabstalen – Faeces –Bodemstalen - Waterstalen  Laboratory information management system (LIMS) Beheer van ruwe data: Centraal data beheer

11 11 Beheer referentiedata Checklists Rode lijsten Taxonomische lijsten  INBO NAMESERVER (SQL server) Geografische GIS data  GIS data server (GIS team) Beheer van ruwe data: Centraal data beheer

12 SD 5: Het INBO beheert gegevens en maakt ze toegankelijk. Het INBO fungeert als draaischijf voor het gegevensbeheer. Daarbij zoekt het INBO naar geschikte manieren om aan gegevensverzameling te doen en om gegevens te ontsluiten en toegankelijk te maken. 12 Beheer van ruwe data: Data Publiceren

13 13 Data Publiceren Onderzoeksinformatie  Pure Portal (webservices) Biodiversiteitsdata • Primary Occurrence data & Checklists • Standaardiseren • Darwin Core • Metadata optimaliseren • EML • Publiceren • IPT (integrated publishing toolkit)integrated publishing toolkit • Darwin Core Archives

14 14 Data Publiceren Andere manieren • Dryad Data Digital Repository • Flexibel ivm het data formaat • Past in de “manuscript indienen“workflow • Gegevens particulier beschikbaar tijdens de peer review • Toestaan van beperkte embargo tijd • Gegevens zijn gekoppeld van en naar gespecialiseerde data repositories (vb. GBIF of GenBank ). • Wijst Digital Object Identifiers ( DOI ) aan gegevens • Bevordert de zichtbaarheid van gegevens • Data gepubliceerd onder CC0, geen wettelijke belemmering om data te hergebruiken • Inhoud wordt actief beheerd. • Datafiles kunnen bijgewerkt worden indien nodig • Bewaring van de data op lange termijn... • Webservices • Pure webservices • GBIF webservices • In volle ontwikkeling

15 15 Data Publiceren Data policy Voorgestelde richtlijnen 1 Alle data verzameld in opdracht van het (EV) INBO kunnen in principe ontsloten worden, met toepassing van de uitzonderingsgronden zoals bepaald in het decreet betreffende openbaarheid van bestuur (2004-03-26, Artikel 15). 2 Data die geassocieerd zijn met een wetenschappelijk artikel worden ontsloten bij publicatie. 3 Ruwe data worden ontsloten indien technisch haalbaar. Onderzoekers kunnen gebruik maken van een embargo tot 18 maanden na het verzamelen. Sommige projecten kunnen een versnelde (= geen embargo) of verplichte data- ontsluiting vereisen. 4 Data worden steeds ontsloten als open data, zoals gedefinieerd door de Open Knowledge Foundation.

16 INBO als data Publisher INBO is data publisher in het GBIF netwerk Publiceren via ITP van Darwin Core Archives Ondersteuning door het Belgisch Biodiversiteitsplatform (GBIF node) • Belgische GBIF Data Publishers 16


Download ppt "Dimitri Brosens & Bart Goossens Informatie & Datacentrum INBO OMGAAN MET ONDERZOEKSDATA: INBO."

Verwante presentaties


Ads door Google