De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen

Verwante presentaties


Presentatie over: "verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen"— Transcript van de presentatie:

1 verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen
Technologie & Economische Sectoren maandag 26 maart 2001 Ir. G. De Ceuster K.U.Leuven Faculteit Toegepaste Wetenschappen Afdeling Verkeer en Infrastructuur

2 verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen
DOEL van de les: * wat zijn macroscopische verkeersmodellen? * hoe worden ze gemaakt? * wat kun je er mee doen?

3 verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen
Een macroscopisch verkeersmodel berekent de verkeersstromen voor een land, streek of stad.

4 verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen
hoe? modelmatige benadering van de complexe werkelijkheid complexiteit verlagen door vereenvoudiging veralgemening waargenomen mechanismen vastleggen in rekenalgoritmes

5 verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen
waarom? verkeersproblematiek wordt complexer oplossingen vergen steeds meer creativiteit schaarse middelen combinaties van maatregelen modelmatige benadering maakt problematiek transparanter biedt beter inzicht in oplossingen, effecten objectieve aanpak

6 voorbeeld van een berekening effect Oosterweelverbinding

7 macroscopische verkeersmodellen intelligentie?
Verkeersstromen zijn niet als waterstromen: Verkeersdeelnemers nemen beslissingen waarvan ze denken dat die de beste zijn voor zichzelf. Water moleculen denken niet.

8 macroscopische verkeersmodellen evenwicht op de vervoersmarkt
Verkeersstromen ontstaan als evenwicht van: Vraag naar vervoer door de samenleving. Aanbod van vervoer door infrastructuur.

9 macroscopische verkeersmodellen schema
zones netwerk landgebruik netwerk- kenmerken vervoersvraag per zone kosten per relatie distributiefunctie vervoersvraag per relatie verkeersvolumes per wegvak

10 model Leuven zones We hebben een indeling in zones nodig:
kleine zones voor een stedelijk model ...

11 model Antwerpen zones grotere zones voor een regionaal model

12 macroscopische verkeersmodellen landgebruik
Het landgebruik bepaalt de vervoersvraag: inwoners (NIS) beroepsbevolking (NIS) scholieren (NIS) schoolbevolking (onderwijs) tewerkstelling (7 sectoren uit div. bronnen) autobezit (verkeerswezen) gezinsgrootte (NIS) gebiedstypologie (gewestplan, luchtfoto’s)

13 macroscopische verkeersmodellen vervoersvraag per zone
We bepalen de geproduceerde verplaatsingen voor werken, winkelen, schoolgaan, sociale en recreatieve activiteiten…. En dan de aangetrokken verplaatsingen door fabrieken, kantoren, winkels, scholen, schouwburgen, sportvelden …. Al die verplaatsingen hebben een heen-richting (vaak in de ochtend) en een terug-richting (vaak in de avond).

14 model Antwerpen vervoersvraag per zone
Motief: woon-werk Vertrekken = 0,2626 x tewerkstelling Aankomsten = 0,2282 x beroepsbevolking

15 model Antwerpen vervoersvraag per zone

16 model Vlaams-Brabant vervoersvraag per zone
aantal aankomsten per auto in de avondspits aantal vertrekken per auto in de avondspits

17 macroscopische verkeersmodellen schema
zones netwerk landgebruik netwerk- kenmerken vervoersvraag per zone kosten per relatie distributiefunctie vervoersvraag per relatie verkeersvolumes per wegvak

18 model Vlaanderen netwerk
Verder is nodig: een netwerk van autowegen, spoorwegen, waterwegen, buslijnen, fietspaden, ....

19 model Antwerpen netwerk

20 model Antwerpen kosten per relatie
Een weging van: rijtijd wachttijd loop- en overstaptijd parkeerzoektijd brandstof, tol, ... ticket/abonnement openbaar vervoer parkeergeld omgerekend naar minuten.

21 model Antwerpen kosten per relatie

22 macroscopische verkeersmodellen schema
zones netwerk landgebruik netwerk- kenmerken vervoersvraag per zone kosten per relatie distributiefunctie vervoersvraag per relatie verkeersvolumes per wegvak

23 model Antwerpen vervoersvraag per zone

24 macroscopische verkeersmodellen vervoersvraag per relatie
We bepalen de verdeling van de vertrekken over de aankomsten. auto ov fiets aantrekkelijkheid distributiefunctie: aantrekking verplaatsing versus kosten per motief per modus per gebiedstype per bevolkingsgroep kosten

25 model Antwerpen vervoersvraag per relatie
voorbeeld kosten auto: 30 min. kosten fiets: 36 min. kosten ov: 130 min. geeft aantrekkelijkheid auto: 40 aantrekkelijkheid fiets: 0,7 aantrekkelijkheid ov: 5,1 auto ov fiets aantrekkelijkheid kosten

26 model Antwerpen kosten per relatie

27 model Antwerpen vervoersvraag per relatie

28 macroscopische verkeersmodellen vervoersvraag per relatie: matrix
De herkomst-bestemmingsmatrix bevat de vervoersstromen tussen de zones.

29 model Leuven vervoersvraag per relatie: matrix
grafische weergave van de herkomst-bestemmings-matrix

30 macroscopische verkeersmodellen schema
zones netwerk landgebruik netwerk- kenmerken vervoersvraag per zone kosten per relatie distributiefunctie vervoersvraag per relatie verkeersvolumes per wegvak

31 model Vlaams-Brabant netwerk met verkeersvolumes
Tenslotte berekenen we de verkeersstromen …. aantal voertuigen tijdens 1 avondspitsuur

32 model Antwerpen netwerk met verkeersvolumes
aantal voertuigen tijdens 1 avondspitsuur

33 model Leuven netwerk met verkeersvolumes
De verkeersvolumes op de Naamsepoort.

34 model Leuven netwerk met verkeersvolumes
Het openbaar vervoer in het oosten van Leuven.

35 model Vlaanderen netwerk met verkeersvolumes
Het openbaar vervoer in Vlaanderen (aantal passagiers tijdens 1 avondspitsuur).

36 macroscopische verkeersmodellen courante beperkingen
Enkel uitspraak over regionale stromen/verbindingen weinig detail van lokale knelpunten (kruispunten) geen verdringing naar andere periodes bundeling per gebied Toedeling in 1 periode (avondspitsuur): beperkt doorrekenen congestie Gedrag van gemiddelde gebruiker: overreactie op extreme maatregelen Vervoersvraag inelastisch t.o.v. kosten

37 macroscopische verkeersmodellen wat kun je ermee doen?
effecten van verandering van één of meer van de invoergegevens: andere ligging woon- en werklocaties grote infrastructuurprojecten snelheidsremmers in woonwijken gratis bus voor woon-werkvervoer nieuwe treinverbindingen parkeerprijs veranderen ...

38 macroscopische verkeersmodellen wat kun je ermee doen?
aanvullende berekeningen: welk effect heeft een nieuwe weg op het milieu? zal een nieuwe buslijn winstgevend zijn? zullen er nog veel reizigers moeten overstappen? hoeveel parkeerplaatsen zullen er nodig zijn in de nieuwe industriezone? ...

39 macroscopische verkeersmodellen wat kun je ermee doen?
toekomstscenario’s: voor elk van de invoergegevens schat je wat de toestand zal zijn in b.v. 2010 welke infrastructuur zal er liggen? welke prijzen zullen gehanteerd worden? geldt het huidige verplaatsingsgedrag nog steeds? en dan volgt een doorrekening van het scenario.

40 macroscopische verkeersmodellen wat kun je ermee doen?
Voorbeelden: 1. effect Oosterweelverbinding 2. trendscenario 2010 3. herkomst woon-werk per auto naar Brussel 4. bestemmingsverkeer versus doorgaand verkeer rond de grote steden 5. knelpuntanalyse Kennedytunnel 6. gemiddelde ritlengte van het verkeer per wegvak 7. succes van een nieuwe buslijn 8. prognose files in 2010 9. prognose reistijden en fileuren in 2010

41 model Antwerpen 1. effect Oosterweelverbinding
Minder verkeer op de ring en in de Kennedytunnel (groen). Meer verkeer rond de Noorderlaan, luchtbal en Merksem.

42 model Antwerpen 2. voorspelde groei versus realiteit
N-wegen: + 36% A-wegen: + 54%

43 model Vlaanderen 3. woon-werk per auto naar Brussel
Van de autoritten naar Brussel komt 75% van binnen een straal van 25 km.

44 model Vlaanderen 4. bestemmingsverkeer grote steden
73% 45% 79% 38% 34% 93% 94% 90% 97% 91% 96% 86% 95% 89% Van al het verkeer dat de stad inrijdt via de autosnelweg blijft het grootste deel in de stad; slechts enkele % is doorgaand verkeer.

45 model Antwerpen 5. knelpuntanalyse Kennedytunnel
Waar komt het verkeer in de Kennedytunnel vandaan en naar waar gaat het?

46 model Antwerpen 6. ritlengte van het verkeer
km km km > 80 km Gemiddelde afstand dat de voertuigen op die weg gedurende de rit zullen afleggen.

47 model Leuven 7. succes van een nieuwe buslijn
Het verloop van de passagiers - aantallen voor een geselecteerde buslijn.

48 model Vlaanderen 8. prognose files in 2010
verkeersvolumes in 1994 verkeersvolumes in 2010

49 model Vlaanderen 9. reistijden en fileuren
prognose reistijden prognose van het aantal verloren uren in de file gedurende 1 avondspitsuur


Download ppt "verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen"

Verwante presentaties


Ads door Google