De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen Technologie & Economische Sectoren maandag 26 maart 2001 Ir. G. De Ceuster K.U.Leuven Faculteit Toegepaste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen Technologie & Economische Sectoren maandag 26 maart 2001 Ir. G. De Ceuster K.U.Leuven Faculteit Toegepaste."— Transcript van de presentatie:

1 verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen Technologie & Economische Sectoren maandag 26 maart 2001 Ir. G. De Ceuster K.U.Leuven Faculteit Toegepaste Wetenschappen Afdeling Verkeer en Infrastructuur http://www.kuleuven.ac.be/traffic

2 verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen DOEL van de les: * wat zijn macroscopische verkeersmodellen? * hoe worden ze gemaakt? * wat kun je er mee doen?

3 verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen Een macroscopisch verkeersmodel berekent de verkeersstromen voor een land, streek of stad.

4 verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen hoe? n modelmatige benadering van de complexe werkelijkheid n complexiteit verlagen door –vereenvoudiging –veralgemening n waargenomen mechanismen vastleggen in rekenalgoritmes

5 verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen waarom? n verkeersproblematiek wordt complexer n oplossingen vergen steeds meer creativiteit –schaarse middelen –combinaties van maatregelen n modelmatige benadering –maakt problematiek transparanter –biedt beter inzicht in oplossingen, effecten –objectieve aanpak

6 voorbeeld van een berekening effect Oosterweelverbinding

7 macroscopische verkeersmodellen intelligentie? Verkeersstromen zijn niet als waterstromen: n Verkeersdeelnemers nemen beslissingen waarvan ze denken dat die de beste zijn voor zichzelf. n Water moleculen denken niet.

8 macroscopische verkeersmodellen evenwicht op de vervoersmarkt Verkeersstromen ontstaan als evenwicht van: n Vraag naar vervoer door de samenleving. n Aanbod van vervoer door infrastructuur.

9 macroscopische verkeersmodellen schema zonesnetwerk vervoersvraag per zone landgebruik netwerk- kenmerken kosten per relatie vervoersvraag per relatie verkeersvolumes per wegvak distributiefunctie

10 model Leuven zones We hebben een indeling in zones nodig: kleine zones voor een stedelijk model...

11 model Antwerpen zones grotere zones voor een regionaal model

12 macroscopische verkeersmodellen landgebruik Het landgebruik bepaalt de vervoersvraag:  inwoners (NIS)  beroepsbevolking (NIS)  scholieren (NIS)  schoolbevolking (onderwijs)  tewerkstelling (7 sectoren uit div. bronnen)  autobezit (verkeerswezen)  gezinsgrootte (NIS)  gebiedstypologie (gewestplan, luchtfoto’s)

13 macroscopische verkeersmodellen vervoersvraag per zone n We bepalen de geproduceerde verplaatsingen voor werken, winkelen, schoolgaan, sociale en recreatieve activiteiten…. n En dan de aangetrokken verplaatsingen door fabrieken, kantoren, winkels, scholen, schouwburgen, sportvelden …. n Al die verplaatsingen hebben een heen-richting (vaak in de ochtend) en een terug-richting (vaak in de avond).

14 model Antwerpen vervoersvraag per zone Motief: woon-werk n Vertrekken = 0,2626 x tewerkstelling n Aankomsten = 0,2282 x beroepsbevolking

15 model Antwerpen vervoersvraag per zone

16 model Vlaams-Brabant vervoersvraag per zone aantal vertrekken per auto in de avondspits aantal aankomsten per auto in de avondspits

17 macroscopische verkeersmodellen schema zonesnetwerk vervoersvraag per zone landgebruik netwerk- kenmerken kosten per relatie vervoersvraag per relatie verkeersvolumes per wegvak distributiefunctie

18 model Vlaanderen netwerk Verder is nodig: een netwerk van autowegen, spoorwegen, waterwegen, buslijnen, fietspaden,....

19 model Antwerpen netwerk

20 model Antwerpen kosten per relatie Een weging van:  rijtijd  wachttijd  loop- en overstaptijd  parkeerzoektijd  brandstof, tol,...  ticket/abonnement openbaar vervoer  parkeergeld omgerekend naar minuten.

21 model Antwerpen kosten per relatie

22 macroscopische verkeersmodellen schema zonesnetwerk vervoersvraag per zone landgebruik netwerk- kenmerken kosten per relatie vervoersvraag per relatie verkeersvolumes per wegvak distributiefunctie

23 model Antwerpen vervoersvraag per zone

24 macroscopische verkeersmodellen vervoersvraag per relatie distributiefunctie: aantrekking verplaatsing versus kosten  per motief  per modus  per gebiedstype  per bevolkingsgroep kosten auto ov fiets aantrekkelijkheid We bepalen de verdeling van de vertrekken over de aankomsten.

25 model Antwerpen vervoersvraag per relatie voorbeeld kosten auto: 30 min. kosten fiets: 36 min. kosten ov: 130 min. geeft aantrekkelijkheid auto: 40 aantrekkelijkheid fiets: 0,7 aantrekkelijkheid ov: 5,1 kosten auto ov fiets aantrekkelijkheid

26 model Antwerpen kosten per relatie

27 model Antwerpen vervoersvraag per relatie

28 macroscopische verkeersmodellen vervoersvraag per relatie: matrix De herkomst-bestemmingsmatrix bevat de vervoersstromen tussen de zones.

29 model Leuven vervoersvraag per relatie: matrix grafische weergave van de herkomst- bestemmings- matrix

30 macroscopische verkeersmodellen schema zonesnetwerk vervoersvraag per zone landgebruik netwerk- kenmerken kosten per relatie vervoersvraag per relatie verkeersvolumes per wegvak distributiefunctie

31 model Vlaams-Brabant netwerk met verkeersvolumes Tenslotte berekenen we de verkeersstromen …. aantal voertuigen tijdens 1 avondspitsuur

32 model Antwerpen netwerk met verkeersvolumes aantal voertuigen tijdens 1 avondspitsuur

33 model Leuven netwerk met verkeersvolumes De verkeersvolumes op de Naamsepoort.

34 model Leuven netwerk met verkeersvolumes Het openbaar vervoer in het oosten van Leuven.

35 model Vlaanderen netwerk met verkeersvolumes Het openbaar vervoer in Vlaanderen (aantal passagiers tijdens 1 avondspitsuur).

36 macroscopische verkeersmodellen courante beperkingen 0Enkel uitspraak over regionale stromen/verbindingen 8 weinig detail van lokale knelpunten (kruispunten) 8 geen verdringing naar andere periodes 8 bundeling per gebied 0Toedeling in 1 periode (avondspitsuur): 8 beperkt doorrekenen congestie 8 geen verdringing naar andere periodes 0Gedrag van gemiddelde gebruiker: 8 overreactie op extreme maatregelen 0Vervoersvraag inelastisch t.o.v. kosten

37 macroscopische verkeersmodellen wat kun je ermee doen? effecten van verandering van één of meer van de invoergegevens: n andere ligging woon- en werklocaties n grote infrastructuurprojecten n snelheidsremmers in woonwijken n gratis bus voor woon-werkvervoer n nieuwe treinverbindingen n parkeerprijs veranderen n...

38 macroscopische verkeersmodellen wat kun je ermee doen? aanvullende berekeningen: n welk effect heeft een nieuwe weg op het milieu? n zal een nieuwe buslijn winstgevend zijn? n zullen er nog veel reizigers moeten overstappen? n hoeveel parkeerplaatsen zullen er nodig zijn in de nieuwe industriezone? n...

39 macroscopische verkeersmodellen wat kun je ermee doen? toekomstscenario’s: voor elk van de invoergegevens schat je wat de toestand zal zijn in b.v. 2010 n welke infrastructuur zal er liggen? n welke prijzen zullen gehanteerd worden? n geldt het huidige verplaatsingsgedrag nog steeds? n … en dan volgt een doorrekening van het scenario.

40 macroscopische verkeersmodellen wat kun je ermee doen? Voorbeelden: 1. effect Oosterweelverbinding 2. trendscenario 2010 3. herkomst woon-werk per auto naar Brussel 4. bestemmingsverkeer versus doorgaand verkeer rond de grote steden 5. knelpuntanalyse Kennedytunnel 6. gemiddelde ritlengte van het verkeer per wegvak 7. succes van een nieuwe buslijn 8. prognose files in 2010 9. prognose reistijden en fileuren in 2010

41 model Antwerpen 1. effect Oosterweelverbinding Minder verkeer op de ring en in de Kennedytunnel (groen). Meer verkeer rond de Noorderlaan, luchtbal en Merksem.

42 model Antwerpen 2. voorspelde groei versus realiteit 1994 - 2010 N-wegen: + 36% A-wegen: + 54%

43 model Vlaanderen 3. woon-werk per auto naar Brussel Van de 280.000 autoritten naar Brussel komt 75% van binnen een straal van 25 km.

44 model Vlaanderen 4. bestemmingsverkeer grote steden 73% 45% 79% 38% 79% 34% 93% 94%90%94% 97% 91% 90% 94% 93% 96% 96% 86% 95% 89% Van al het verkeer dat de stad inrijdt via de autosnelweg blijft het grootste deel in de stad; slechts enkele % is doorgaand verkeer.

45 model Antwerpen 5. knelpuntanalyse Kennedytunnel Waar komt het verkeer in de Kennedytunnel vandaan en naar waar gaat het?

46 model Antwerpen 6. ritlengte van het verkeer 35 - 40 km 41 - 60 km 61 - 80 km > 80 km Gemiddelde afstand dat de voertuigen op die weg gedurende de rit zullen afleggen.

47 model Leuven 7. succes van een nieuwe buslijn Het verloop van de passagiers - aantallen voor een geselecteerde buslijn.

48 model Vlaanderen 8. prognose files in 2010 verkeersvolumes in 1994 verkeersvolumes in 2010

49 model Vlaanderen 9. reistijden en fileuren prognose reistijden prognose van het aantal verloren uren in de file gedurende 1 avondspitsuur


Download ppt "Verkeerskunde macroscopische verkeersmodellen Technologie & Economische Sectoren maandag 26 maart 2001 Ir. G. De Ceuster K.U.Leuven Faculteit Toegepaste."

Verwante presentaties


Ads door Google