De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duitsland - Rechtsbronnen Wet, gewoonte, vaste rechtspraak Wet, gewoonte, vaste rechtspraak Stijl wetgeving Stijl wetgeving - Gedetailleerd (kleinmazig),

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duitsland - Rechtsbronnen Wet, gewoonte, vaste rechtspraak Wet, gewoonte, vaste rechtspraak Stijl wetgeving Stijl wetgeving - Gedetailleerd (kleinmazig),"— Transcript van de presentatie:

1 Duitsland - Rechtsbronnen Wet, gewoonte, vaste rechtspraak Wet, gewoonte, vaste rechtspraak Stijl wetgeving Stijl wetgeving - Gedetailleerd (kleinmazig), volledige definities - Functies van woord- en zinsbouw (bewijslast aangeven, dwingend karakter, ….) definities Stijl rechtspraak Stijl rechtspraak - formele structuur arresten; argumentatie - ontwikkelingen door rechtspraak: Interessen- & Wertungsjurisprudenz - toegangspoort: Generalklauseln, ihb Treu & Glauben (Fallgruppenbildung)

2 Duitsland - Procesrecht ZPO 1877 / hervorming o.i.v. F. Klein 1924 e.a. ZPO 1877 / hervorming o.i.v. F. Klein 1924 e.a. Dispositionsmaxime Dispositionsmaxime Verhandlungsmaxime (tegendeel:Untersuchungsmaxime) Verhandlungsmaxime (tegendeel:Untersuchungsmaxime) Ambtsbetrieb (tgo. Parteibetrieb) Ambtsbetrieb (tgo. Parteibetrieb) Konzentrationsgrundsatz Konzentrationsgrundsatz Unmittelbarkeit Unmittelbarkeit

3 Duitsland - BGB Struktuur: Pandektisten 4 +1 Struktuur: Pandektisten 4 +1 Duidelijke scheiding Sachenrecht - Schuldrecht Duidelijke scheiding Sachenrecht - Schuldrecht Algemeen Deel: Algemeen Deel: - Legaldefinitionen inzake basisbegrippen - Leer van de rechtshandeling (Rechtsgeschäft) - Regels over subjectieve rechten in het algemeen Belang Privatautonomie (ook buiten Schuldrecht) Belang Privatautonomie (ook buiten Schuldrecht) Genuanceerder eigendomsbegrip Genuanceerder eigendomsbegrip Trennungsprinzip én Abstraktionsprinzip Trennungsprinzip én Abstraktionsprinzip Grondboekstelsel Grondboekstelsel

4 Duitsland - BGB (2) Geen unitaire onrechtmatige daad Geen unitaire onrechtmatige daad Belang van het recht der ongegronde verrijking Belang van het recht der ongegronde verrijking Algemeen verbintenissenrecht: Algemeen verbintenissenrecht: - Goede trouw - Dwingend recht; AGB - Schuldrechtsreform 2002 (Leistungsstörungen, verjaring e.a.) Familierecht: hervorming ingevolge GG 1949 Familierecht: hervorming ingevolge GG 1949 Kerk en staat: concordatair model; kerkbelasting Kerk en staat: concordatair model; kerkbelasting

5 Nederland - Pol. geschiedenis Vorstendommen; Boergondiërs; Habsburgers Vorstendommen; Boergondiërs; Habsburgers 1579: Unie van Utrecht (confederale grondwet) 1579: Unie van Utrecht (confederale grondwet) - 1581: Plakkaat van verlatinge - De Provincies: soeverein; provinciale Staten; meestal stadhouder; opgebouwd uit lokale besturen - De Unie: Staten-generaal; Raad van state (regering); e.a. 1786-87 Burgeroorlog 1786-87 Burgeroorlog 1795 Bataafse republiek; grondwet 1798 (unitair) 1795 Bataafse republiek; grondwet 1798 (unitair) 1806 satellietkoninkrijk; 1810 ingelijfd door Frankrijk 1806 satellietkoninkrijk; 1810 ingelijfd door Frankrijk 1813 bevrijd; 1815 Koninkrijk Verenigde Nederlanden 1813 bevrijd; 1815 Koninkrijk Verenigde Nederlanden Grondwet 1815 Grondwet 1815

6 Nederland - Pol. Geschiedenis 2 1830 Scheiding der Nederlanden 1830 Scheiding der Nederlanden Religieuze afscheuringen 1834 e.a. Religieuze afscheuringen 1834 e.a. 1848 nieuwe Grondwet (liberaal, Thorbecke) 1848 nieuwe Grondwet (liberaal, Thorbecke) 1878-1917 schoolstrijd 1878-1917 schoolstrijd Nieuwe grondwetten, jongste van 1983 Nieuwe grondwetten, jongste van 1983

7 Nederland - Geschiedenis PrivR Gewoonterecht & optekening Gewoonterecht & optekening Receptie romeins recht door de rechtspraak Receptie romeins recht door de rechtspraak Resultaat: Rooms-Hollands recht Resultaat: Rooms-Hollands recht 1809 Wetboek Napoleon, 1811 Code civil 1809 Wetboek Napoleon, 1811 Code civil Hercodificatie Ver. Kon.; nieuwe wetboeken 1838; BW in Franse traditie met enkele verschillen (4 delen) Hercodificatie Ver. Kon.; nieuwe wetboeken 1838; BW in Franse traditie met enkele verschillen (4 delen) Rechtspraak creatief vooral v.a. 20e eeuw Rechtspraak creatief vooral v.a. 20e eeuw 1948 Meijers aangesteld voor een nieuw BW 1948 Meijers aangesteld voor een nieuw BW Grootste deel nieuw BW in 1992 ingevoerd; nog steeds niet helemaal Grootste deel nieuw BW in 1992 ingevoerd; nog steeds niet helemaal

8 Nederland - Politieke instellingen Politieke instellingen: Politieke instellingen: -Wetgevende macht: Staten-generaal (2 kamers) -Vrij sterk legaliteitsbeginsel -Uitvoerende macht -Provincies en gemeenten Grondwet Grondwet - herziening in 2 fazen - Geen toetsing wet aan GW door de rechter (wel aan internationale verdragen) Gerechtelijke organisatie Gerechtelijke organisatie Grondrechten Grondrechten

9 Nederland - privaatrecht Structuur nieuw BW: gelaagd vermogensrecht Structuur nieuw BW: gelaagd vermogensrecht - Boek I & II natuurlijke personen c.q. rechtspersonen - Boek III vermogensrecht algemeen (rechtshandeling, volmacht, goederen en overdracht, …) - Boek V en VI zaken- c.q. verbintenissenrecht - Boek VII bijzondere overeenkomsten Civil society: Civil society: - Coöperatief model kerk en staat (maar geen subsidiëring meer) - Sterk vrij onderwijs (« bijzonder onderwijs »)

10 Italië - politieke geschiedenis va. ME: versnippering (kerkelijke staten, stadsstaten o.a. Venetië, …) va. ME: versnippering (kerkelijke staten, stadsstaten o.a. Venetië, …) inval Napoleon 1797 inval Napoleon 1797 1815 Restauratie 1815 Restauratie vanaf 1849 eenmaking onder Savoia; 1870 voltooid (verovering Rome) - « Risorgimento » vanaf 1849 eenmaking onder Savoia; 1870 voltooid (verovering Rome) - « Risorgimento » gecentraliseerd koninkrijk (gedecentraliseerd gerecht) gecentraliseerd koninkrijk (gedecentraliseerd gerecht) vanaf 1876 antiklerikale strijd vanaf 1876 antiklerikale strijd 1922 staatgsreep van Mussolini 1922 staatgsreep van Mussolini - autoritair-corporatistische staat - 1929 akkoorden van de Lateranen (ontstaan Vaticaanstad) na WO II - 1946 republiek, nieuw GW; Corte costituzionale; enkele autonome regio’s na WO II - 1946 republiek, nieuw GW; Corte costituzionale; enkele autonome regio’s 1994/2001/2005 nieuw kiesstelsel; ombouw tot federale staat 1994/2001/2005 nieuw kiesstelsel; ombouw tot federale staat

11 Italië - rechtsgeschiedenis ME: gewoonterecht (o.m. longobardisch); canoniek recht ME: gewoonterecht (o.m. longobardisch); canoniek recht Consiliatoren of commentatoren: mos italicus Consiliatoren of commentatoren: mos italicus 16e eeuw ook formele receptie romeins recht 16e eeuw ook formele receptie romeins recht 1806 Napoleon voert Franse wetboeken in 1806 Napoleon voert Franse wetboeken in 1815 Restauratie; meestal terug oude recht 1815 Restauratie; meestal terug oude recht pre-unitaire wetboeken (Codice Albertino e.a.) pre-unitaire wetboeken (Codice Albertino e.a.) unitaire CC en Ccomm 1865; nog 5 hoven van cassatie unitaire CC en Ccomm 1865; nog 5 hoven van cassatie nieuwe Ccomm 1882, C Penale 1889 e.a. nieuwe Ccomm 1882, C Penale 1889 e.a. toenemende invloed o.a. Duitse rechtswetenschap toenemende invloed o.a. Duitse rechtswetenschap onder Mussolini: eenmaking gerecht; nieuwe wetboeken (Strafrecht, Civile 1942; Procedura 1942 e.a.) onder Mussolini: eenmaking gerecht; nieuwe wetboeken (Strafrecht, Civile 1942; Procedura 1942 e.a.) na WO II veranderingen vooral in familierecht; strafvordering (1989, pattegiamento); handels- en faillissementsrecht e.a. na WO II veranderingen vooral in familierecht; strafvordering (1989, pattegiamento); handels- en faillissementsrecht e.a.

12 Italië - politieke instellingen Repubblica = Stato + Regioni Repubblica = Stato + Regioni Repubblica: Presidente (verkozen door statelijk parlement) Repubblica: Presidente (verkozen door statelijk parlement) Stato: Stato: - wetgevende macht: parlement (2 kamers); kan wetgevende bevoegdheid delegeren aan regering - belang van referenda: bv. verplicht bij 500.000 handtekeningen tegen een wet (correctief of abrogatief referendum) - uitvoerende macht bij regering Regioni: asymmetrische statuten met bevoegdheden Regioni: asymmetrische statuten met bevoegdheden Bevoegdheidsverdeling wetgeving: Bevoegdheidsverdeling wetgeving: - exclusieve bev. staat; kaderbevoegdheden (zgn. concurrerend); residuair bij gewesten (met enig staatstoezicht) - Verordendend: gewesten, behalve bij exclusieve wetgeving staat - Bestuurlijk: gespreid, vooral gemeenten

13 Italië - grondwet Formele grondwet + constitutionele wetten Formele grondwet + constitutionele wetten Wijziging bij gewone meerderheid; indien geen 2/3 kan confirmatief referendum worden afgedwongen Wijziging bij gewone meerderheid; indien geen 2/3 kan confirmatief referendum worden afgedwongen Normenhiërarchie Normenhiërarchie Grondwettigheidstoetsing: Grondwettigheidstoetsing: - via principale (beperkt) - Via incidentale (prejudicieel)

14 Italië - gerecht Gerecht: statelijk Gerecht: statelijk Gewone rechtsmacht (pyramide met Corte di cassazione) Gewone rechtsmacht (pyramide met Corte di cassazione) Raad van State (vgl. België) Raad van State (vgl. België) Corte Costituzionale Corte Costituzionale

15 Italië - rechtsbronnen / BW Wet, rechtspraak, gewoonte Wet, rechtspraak, gewoonte Stijl wetgeving: kleinmazig, wijdlopig Stijl wetgeving: kleinmazig, wijdlopig Stijl rechtspraak: stilo rotale (wijdlopig); massime in Massimario Stijl rechtspraak: stilo rotale (wijdlopig); massime in Massimario Doctrine Doctrine Codice civile Codice civile - structuur (4 +1 +1/2) - inhoudelijke kenmerken Familierecht Familierecht Kerk en staat: soevereiniteit in eigen kring; kerkbelasting Kerk en staat: soevereiniteit in eigen kring; kerkbelasting

16 Spanje - politieke geschiedenis 1 Na val romeinse rijk: visigothische koninkrijken Na val romeinse rijk: visigothische koninkrijken Arabische inval 711 (behalve noordelijkste deel - Asturië e.d.) Arabische inval 711 (behalve noordelijkste deel - Asturië e.d.) Langzame Reconquista Langzame Reconquista Aan Moorse zijde: Aan Moorse zijde: - emiraat; kalifaat; taifas; al-Murabti; al-Muwahhadi; verschrompeling - Onder kalifaat: dhimmi-systeem (tolerantie en apartheid - personaliteitsbeginsel) - Draaischijf voor uitwisseling o.a. antieke teksten Reconquista: Reconquista: - in diverse koninkrijken, vooral Castilië en Aragon - omkering dhimmi-systeem: convivenzia van castas (kasten) (personaliteitsbeginsel)

17 Spanje - politieke geschiedenis 2 1492: 1492: - eenmaking Castilië en Aragon (Ferdinand en Isabella, Reyos Catolicos) - Verovering Granada; ontdekking Amerika; reusachtig koloniaal rijk - Afschaffing tolerantiemodel: bekering of emigratie - Ook nadien: « nuevos cristianos » leidt tot a) wetten op limpieza de sangre en b) interesse van inquisitie voor ketterijen Inval Napoleon 1808 Inval Napoleon 1808 19e eeuw; voortdurende strijd liberalen - conservatieven, maar ook centralisme - regionalisme 19e eeuw; voortdurende strijd liberalen - conservatieven, maar ook centralisme - regionalisme Afschaffing regionale instellingen (Baskische 1876) Afschaffing regionale instellingen (Baskische 1876) 1923 autoritair regime, 1936 republiek + burgeroorlog; Franquisme 1923 autoritair regime, 1936 republiek + burgeroorlog; Franquisme na dood Franco (1975) democratisering; Grondwet 1978 na dood Franco (1975) democratisering; Grondwet 1978 vorming Comunidades autonomos (centrifugaal, ten dele voortbouwend op oude instellingen) vorming Comunidades autonomos (centrifugaal, ten dele voortbouwend op oude instellingen)

18 Spanje - rechtsgeschiedenis Visigothisch: : Visigothisch: : - Doorleven Romeins recht; romeins-germaanse volksrechten (Breviarium Alarici) - Ca. 693 nC: Liber judiciorum Moorse zijde: islamrecht; weinig invloed op Spaanse recht Moorse zijde: islamrecht; weinig invloed op Spaanse recht Castilië: Castilië: - Alfonso X de wijze: Fuero real (1254) - Siete Partidas (1265): compilatie hele recht in 7 boeken (1. Recht in het algemeen 2. Staatsrecht 3; zakenrecht en procesrecht 4. Persoon en familie 5. Verbintenissen 6. Erfrecht 7. Strafrecht) Aragon (vooral van belang voor handelsrecht, fiscaal recht Aragon (vooral van belang voor handelsrecht, fiscaal recht

19 Spanje - rechtsgeschiedenis Na eenmaking: Na eenmaking: - Castiliaans recht werd subsidiaire rechtsbron in andere koninkrijken - Koninklijke wetgeving; verzameld in Compilaciones - Doctrine (tratadistas) Na Napoleon: 1828 Codigo de comercio Na Napoleon: 1828 Codigo de comercio Codificatie BW mislukt eerst: uiteindelijk 1888, maar eigenlijk alleen van het castiliaans recht (subsidiair geldend in de andere fueros) Codificatie BW mislukt eerst: uiteindelijk 1888, maar eigenlijk alleen van het castiliaans recht (subsidiair geldend in de andere fueros) Regionale rechten blijven bestaan, maar parlementen verdwijnen 19e eeuw; wel in 20e eeuw hercompilatie resterende regionale rechten Regionale rechten blijven bestaan, maar parlementen verdwijnen 19e eeuw; wel in 20e eeuw hercompilatie resterende regionale rechten Na regionalisering: nieuwe expansie forale rechten Na regionalisering: nieuwe expansie forale rechten

20 Spanje - politieke instellingen Parlementaire monarchie Parlementaire monarchie Federaal ? Staatsoncept ambigu: Federaal ? Staatsoncept ambigu: - één en ondeelbaar; regionale autonomie, erkenning nationaliteiten en historische rechten fueros; solidariteitsplicht - andere talen enkel naast Castiliaans (niet in plaats van) Centrale instellingen Centrale instellingen - wetgevende macht: Cortes (2 kamers) - kan wetgevende bevoegdheid delegeren aan regering - uitvoerende macht: parlement; stevige rol koning

21 Spanje - politieke instellingen Statuut comunidades autonomos: Statuut comunidades autonomos: - op eigen verzoek; asymmetrisch federalisme - Doble clausula residual:niet voorbehouden bevoegdheden zijn overdraagbaar; en niet overgedragen bevoegdheden zijn federaal - Bij de voorbehouden bevoegdheden: uitzondering van « desarollo de los derechos forales » - in beginsel geen concurrerende bevoegdheden (vgl. België) - 3 nacionalidades (Catalunya; Euskadi; Galicia); andere gewone comunidades Gemeentelijke autonomie Gemeentelijke autonomie

22 Spanje - grondwet Formele grondwet Formele grondwet Herzieningsprocedure - bijzondere meerderheden Herzieningsprocedure - bijzondere meerderheden Normenhiërarchie: Normenhiërarchie: - verdragen voorrang op wet, niet op grondwet Grondwettigheidstoetsing: Grondwettigheidstoetsing: - rechtstreekse aanvechting (enkel door overheidsorganen) - prejudiciële procedure - recurso de amparo (grondwettigheidsklacht)

23 Spanje - gerecht; rechtsbronnen Gerechtelijke organisatie: - In handen van de centrale staat - Eenheid van rechtsmacht; geen administratieve rechtsmachten - Bovenaan het Tribunal Supremo als cassatie-instantie Grondrechten: Grondrechten: - klassieke grondrechten; staatsopdrachten; - alle grote basisbegrippen van het recht grondwettelijk verankerd Wet Wet Gewoonte Gewoonte Algemene rechtsbeginselen (invulling wisselt) Algemene rechtsbeginselen (invulling wisselt) Vaste rechtspraak TS Vaste rechtspraak TS


Download ppt "Duitsland - Rechtsbronnen Wet, gewoonte, vaste rechtspraak Wet, gewoonte, vaste rechtspraak Stijl wetgeving Stijl wetgeving - Gedetailleerd (kleinmazig),"

Verwante presentaties


Ads door Google