De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zevende staatshervorming: van federale staat naar Verenigde Staten van België? Stefan Sottiaux.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zevende staatshervorming: van federale staat naar Verenigde Staten van België? Stefan Sottiaux."— Transcript van de presentatie:

1 De zevende staatshervorming: van federale staat naar Verenigde Staten van België? Stefan Sottiaux

2 De zevende staatshervorming? I.Inleiding II.Uitgangspunt: het democratisch tekort van de federale besluitvorming III.Enkele mythes ontkracht IV.Een fundamentele institutionele hervorming V.Nieuwe bevoegdheidsverdeling en financiering VI.Slotbeschouwing

3 De zevende staatshervorming? II.Uitgangspunt: het democratisch tekort van de federale besluitvorming Oorzaken: -Afwezigheid Belgische politieke ruimte -Buitensporige mate federalisering van de federale instellingen (Überföderalisierung) Antwoord: -Democratiseren federale besluitvorming -Verregaande devolutie

4 De zevende staatshervorming? III.Enkele mythes ontkracht -Staatsvorm en materiële bevoegdheidsverdeling staan los van elkaar -Situeren van de residuaire bevoegdheden (art. 35 GW) neutraal zowel ten aanzien van de omvang van de bevoegdheden als de staatsvorm

5 De zevende staatshervorming? IV.Een fundamentele institutionele hervorming Optie 1: België als zuivere confederatie -Grondslag: internationaal verdrag -Kompetenz-Kompetenz lidstaten Optie 2: België als federatie of unie van state -Grondslag: constitutioneel verdrag -Kompetenz-Kompetenz gedeeld -Mix federale/confederale beslissingsmethodes

6 De zevende staatshervorming? IV.Een fundamentele institutionele hervorming Procedure -Initiële staatshervorming: art. 195 G.W. -Latere herziening constitutioneel verdrag: ‘Belgische Conventie’

7 De zevende staatshervorming? V.Nieuwe bevoegdheidsverdeling en financiering Democratiebeginsel -“Essentiële domeinen democratische wilsvorming” -Cf. BVerfG 2 be 2/08 (Bundesverfassungsgericht) -“Bevoegdheden die de economische, sociale en culturele leefomstandigheden van de burger bepalen”

8 De zevende staatshervorming? V.Nieuwe bevoegdheidsverdeling en financiering Verenigd Koninkrijk/Schotland -‘Devolution Plus’ -‘Devolution Max’

9 De zevende staatshervorming? V.Nieuwe bevoegdheidsverdeling en financiering ‘Maxi-federalisme’ -Alle of meeste fiscale bevoegdheden deelstaten -Financiering federatie door dotatie en overgebleven belasting (o.a. BTW) -Bepaalde aspecten sociale zekerheid (o.a. pensioenen) federaal, rest overgedragen -Financiële regulering, monetair beleid, arbeidsrecht, defensie en buitenlandse zake federaal

10 De zevende staatshervorming? Slotbeschouwing


Download ppt "De zevende staatshervorming: van federale staat naar Verenigde Staten van België? Stefan Sottiaux."

Verwante presentaties


Ads door Google