De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energie uit afval, een schone zaak Al meer dan 25 jaar begaan met het milieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energie uit afval, een schone zaak Al meer dan 25 jaar begaan met het milieu."— Transcript van de presentatie:

1 Energie uit afval, een schone zaak Al meer dan 25 jaar begaan met het milieu

2 Power2Nijmegen: in 2045 energieneutraal Milieudoelstellingen gemeente Nijmegen

3 Hoe eenvoudig kan het (principe) zijn….

4 Warmtenet politiek ‘hot item’ Actueel: groot politiek draagvlak op alle bestuurlijke niveaus

5 “Netwerk” van betrokken instanties

6 Benodigde overeenkomsten Mantelovereenkomst (Gemeente – Alliander – NUON – ARN) Concessie (Gemeente – NUON) Aandeelhoudersovereenkomst (Gemeente - Alliander) Oprichtingsakte/Statuten Infrabedrijf Indigo (Gemeente - Alliander) Transportovereenkomst (Indigo – NUON) Uitkoppelingsovereenkomst (Indigo – ARN) Warmteleveringsovereenkomst (NUON – ARN) Leningovereenkomst (Provincie – Indigo) Convenant (Provincie – Alliander) Project Specifieke Overeenkomsten (NUON – Ontwikkelaars) Capaciteitsovereenkomst (Alliander – NUON)

7 Waalsprong / Waalfront Waalfront: 2000 woningen Waalsprong: tot 12.000 woningen

8 Benodigde investeringen NUON  € 70 mio Alliander  € 20 mio Provincie Gelderland € 4 mio + voor uitbreiding op termijn (Bergerden) € 1 mio Gemeente Nijmegen  € 3,5 mio + participatie in Indigo € 0,3 mio TOTAAL € 100 mio

9 Bijdrage ARN Levering huidige restwarmte (30 MWh th per jaar) om niet Wat krijgt ARN ervoor terug? Borging van continuïteit (= strategisch) Langjarig leveringscontract (elimineren marktinvloeden) Beter energetisch rendement (= betere marktpositie) Optie: Levering aan derden in (nabije) toekomst: Glastuinbouwgebied Bergerden? Bedrijven op TPN West?

10 Oorspronkelijk tracé (2011) Warmteleiding zou langs industrieterrein lopen

11 Aangepast tracé (2012) Warmteleiding dwars over industrieterrein TPN West gedacht Bron: http://www2.nijmegen.nl/wonen/ontwikkeling/Waalsprong/ wonen/duurzame_wijk/warmtenet/waar_wordt_het_warmt enet_ingezet

12 Betrokkenheid TPN West Najaar 2011: enquête door Radboud Universiteit onder de leden van TPN West naar energiebehoefte/-overschot  46 respondenten Voorjaar 2012: Gesprekken met 8 meest potentierijke warmte-behoeftigen Zomer 2012: Gemeente Nijmegen beziet of warmtevraag aanleiding geeft om tracé op TPN-terrein aan te passen

13 Definitief tracé (2013) Maatwerk op detailniveau?


Download ppt "Energie uit afval, een schone zaak Al meer dan 25 jaar begaan met het milieu."

Verwante presentaties


Ads door Google