De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energie uit afval, een schone zaak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energie uit afval, een schone zaak"— Transcript van de presentatie:

1 Energie uit afval, een schone zaak
Al meer dan 25 jaar begaan met het milieu power point presentatie september 2007

2 Milieudoelstellingen gemeente Nijmegen
Power2Nijmegen: in 2045 energieneutraal

3 Hoe eenvoudig kan het (principe) zijn….

4 Warmtenet politiek ‘hot item’
Actueel: groot politiek draagvlak op alle bestuurlijke niveaus

5 “Netwerk” van betrokken instanties

6 Benodigde overeenkomsten
Mantelovereenkomst (Gemeente – Alliander – NUON – ARN) Concessie (Gemeente – NUON) Aandeelhoudersovereenkomst (Gemeente - Alliander) Oprichtingsakte/Statuten Infrabedrijf Indigo (Gemeente - Alliander) Transportovereenkomst (Indigo – NUON) Uitkoppelingsovereenkomst (Indigo – ARN) Warmteleveringsovereenkomst (NUON – ARN) Leningovereenkomst (Provincie – Indigo) Convenant (Provincie – Alliander) Project Specifieke Overeenkomsten (NUON – Ontwikkelaars) Capaciteitsovereenkomst (Alliander – NUON)

7 Waalsprong / Waalfront
Waalfront: 2000 woningen Waalsprong: tot woningen

8 Benodigde investeringen
NUON  € mio Alliander  € mio Provincie Gelderland € mio + voor uitbreiding op termijn (Bergerden) € mio Gemeente Nijmegen  € 3,5 mio + participatie in Indigo € 0,3 mio TOTAAL € mio

9 Bijdrage ARN Levering huidige restwarmte (30 MWhth per jaar) om niet Wat krijgt ARN ervoor terug? Borging van continuïteit (= strategisch) Langjarig leveringscontract (elimineren marktinvloeden) Beter energetisch rendement (= betere marktpositie) Optie: Levering aan derden in (nabije) toekomst: Glastuinbouwgebied Bergerden? Bedrijven op TPN West?

10 Oorspronkelijk tracé (2011)
Warmteleiding zou langs industrieterrein lopen

11 Aangepast tracé (2012) Warmteleiding dwars over industrieterrein TPN West gedacht Bron:

12 Betrokkenheid TPN West
Najaar 2011: enquête door Radboud Universiteit onder de leden van TPN West naar energiebehoefte/-overschot  46 respondenten Voorjaar 2012: Gesprekken met 8 meest potentierijke warmte-behoeftigen Zomer 2012: Gemeente Nijmegen beziet of warmtevraag aanleiding geeft om tracé op TPN-terrein aan te passen

13 Definitief tracé (2013) Maatwerk op detailniveau?


Download ppt "Energie uit afval, een schone zaak"

Verwante presentaties


Ads door Google