De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOB Decanaat MC 3-4-5-6 ATHENEUM Onderbouw: K 1-2 > NIVEAUKEUZE H/V Onderbouw: Docentadvies > PROFIELKEUZE (NT-NG-EM-CM) BB: Hoe & Wat in het H.O. > STUDIEKEUZE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOB Decanaat MC 3-4-5-6 ATHENEUM Onderbouw: K 1-2 > NIVEAUKEUZE H/V Onderbouw: Docentadvies > PROFIELKEUZE (NT-NG-EM-CM) BB: Hoe & Wat in het H.O. > STUDIEKEUZE."— Transcript van de presentatie:

1 LOB Decanaat MC 3-4-5-6 ATHENEUM Onderbouw: K 1-2 > NIVEAUKEUZE H/V Onderbouw: Docentadvies > PROFIELKEUZE (NT-NG-EM-CM) BB: Hoe & Wat in het H.O. > STUDIEKEUZE

2 WAAR HEBBEN WIJ HET OVER GEHAD? (herhaling) PROFIELKEUZE TRAJECT 2012 - 2013 Dinsdag 13 november Voorlichting Profielkeuze Profielkeuzemarkt Voorlopige profielkeuze in Toetsweek januari 2013 Definitieve profielkeuze, ondertekend 4 april 2013 Gesprek met decaan 7 t/m 21 maart 2013

3 SCHOOLOUDER belangstelling, denker, doener, aanleg, IQ, A of B, M of N concentratie, gezondheid, aanpassingsvermogen, rijping. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? LEERLING

4 ADVIES VAKDOCENT EEN ADVIES over Leerling op basis van 3 CRITERIA : 1- ZELFSTANDIGHEID 2- INZICHT 3- INZET

5 VAKDOCENTEN Geven over de leerling, onafhankelijk van elkaar, hun oordeel op deze 3 punten.

6 3 stappen: - zwak - voldoende - goed voor: -ZELFSTANDIGHEID -INZICHT -INZET

7 Een VAK-KEUZEADVIES op basis van een viertraps oordeel: 1. Afraden (consequentie) 2. Twijfel (consequentie) 3. Mogelijk 4. Aanradenplus…

8 -Aanwijzing niveau: Wiskunde a,b,c* Eventueel: -Persoonlijk commentaar van de vakdocent

9 BEN IK een N of een M? Of zit ik daar tussenin? (…) Loopt mijn belangstelling parallel met de soort intelligentie(s) die ik heb? IQ + EQ Zelfonderzoek met behulp van leeftijdsgenoten & volwassenen NT – NG – EM – CM plus ‘vrije’ keuze

10 VOORBEELDEN van enkele adviezen:

11

12 Dit is een voorbeeld van een BELANGSTELLINGSTEST voor havo/vwo.

13 SAMENVATTEND Doel 1: behalen diploma RAPPORTCIJFERS ADVIES VAKDOCENT MENING LEERLING MENING OUDER Eventueel Testuitslag D.A.T. Eventuele Studie- of beroepswens

14 KIES EEN ‘PASSEND’ PROFIEL Gemeenschappelijk Deel, (elk prof. gelijk) Profieldeel: NT – NG / / EM – CM Keuzedeel Profiel Vrij* Deel Geheel Vrij Deel Profielwerkstuk (strategisch kiezen.Brug bi, ec, meo, wb, na)

15 DUS… …LAAT DE VAKDOCENT ZIEN: …WAT JE KAN… …ZODAT JE EEN POSITIEF PROFIELKEUZEADVIES KRIJGT!

16 NATUUR RICHTING NT – NG MAATSCHAPPIJ RICHTING EM - CM

17 WELK ATHENEUM DIPLOMA? NTWelke studies?Wie ben ik? NGWelke studies?Wat wil ik? EMWelke studies?Wat kan ik? CMWelke studies?Wat is er?

18 WAT & HOEVEEL ? Gemeenschappelijk Deel, (alles verplicht) Profieldeel: NT – NG – EM – CM Keuzedeel profiel: –NT, NG, EM = 1x keuzeprofielvak, –CM = 1x kpv cultuur, 1x kpv maatschappij, Vrij Deel: 1 keuzevak, Geheel Vrij Deel / compensatie Profielwerkstuk = diploma Atheneum

19 DE VAKKEN (GD) Ne, Nederlands En, Engels - Fa, Frans of Du, Duits Mij, Maatschappijleer CKV, Culturele & Kunstzinnige Vorming LO, Lichamelijke Opvoeding ANW, Alg. Natuur Wetenschappen

20 DE VAKKEN KD MeO, Management & Organisatie Kunst, Tekenen O&O (onderzoek & ontwerp) Na (Wb) Du Fa Ak Ec Bi

21 Wiskunde A voor het VWO. Dit vak bereidt voor op een universitaire vervolgstudie in de sociale, economische en medische wetenschappen. De inhoud concentreert zich op toegepaste analyse, statistiek en kansrekening. De concepten worden opgebouwd vanuit concrete toepassingen. (met algebra, zonder grafische rekenmachine en met context)

22 Wiskunde B voor het VWO. Dit vak bereidt voor op universitaire vervolgstudies met een sterk kwantitatieve beschrijvende component, zoals bètawetenschappen, technische wetenschappen en econometrie. Inhoudelijk ligt de nadruk op analyse en meetkunde, met ruime aandacht voor algebraïsche vaardigheden, formulevaardigheden, redeneren, bewijzen en toepassen in authentieke situaties. De situaties worden opgebouwd vanuit de interne samenhang van wiskunde.

23 Wiskunde C voor het VWO. Wiskunde C bereidt niet voor op en specifieke vervolgopleiding, maar biedt een algemene wiskundige vorming, die zich richt op wiskundige en statistische gecijferdheid, statistisch redeneren en inzicht in de historische en culturele plaats van de wiskunde in de wetenschap en maatschappij.

24 SAMENGEVAT: Wiskunde A is vooral voor leerlingen die wiskunde als hulpmiddel nodig hebben bij hun studie. Wiskunde B geeft een voorbereiding op studies waarbij Wiskunde een hoofdvak is. Wiskunde A bereidt voor op studies als sociale wetenschappen, medicijnen, economie e.d. Wiskunde B is vooral gericht op studies in de exacte vakken, zoals natuurkunde, wiskunde, scheikunde, technische wetenschappen e.d.

25 SAMENVATTEND Doel 1 : behalen diploma Doel 2 : juist = passend bij LL, (strategisch en realistisch profiel(-en)) RAPPORTCIJFERS ADVIES VAKDOCENT MENING LEERLING MENING OUDER Testuitslag Eventuele Studie- of beroepswens

26 Strategisch kiezen is… HET COMBINEREN VAN: Een strategische samenstelling v/h profiel Met de aanleg, de capaciteiten en de belangstelling v/d leerling En eventuele* studiekeuze (*BB)

27 MOOI PROFIEL? = DIPLOMA EERST! NT + Bi = NT, NG NT + Bi + Ec = NT, NG, EM NG + Wb = NG, NT NT of NG + O&O = zeer compleet EM + MeO = zeer compleet CM + Wa + Ec = CM, EM Het profiel, de vakken moeten bij de leerling passen: (belangstelling, soort IQ)

28 1. Profielkeuze stapsgewijs Elke leerling moet in het GEMEENSCHAPPELIJK DEEL volgen: NEDERLANDS, ENGELS, (FRANS of DUITS), MAATSCHAPPIJLEER, Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), LO, Alg. Natuur Wetenschappen (ANW)

29 1.Het Gemeenschappelijk Deel NTNGEMCM Gem. deel Ne En Mij CKV LO ANW Ne En Mij CKV LO ANW Ne En Mij CKV LO ANW Ne En Mij CKV LO ANW

30 2. TE KIEZEN PROFIEL, een ‘ O’ geeft een keuzemogelijkheid aan. NATUUR & TECHNIEK NATUUR & GEZONDHEID ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ CULTUUR & MAATSCHAPPIJ O Frans of O Duits ---------------------- Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde O Frans of O Duits ----------------------- O Wiskunde A of O Wiskunde B Biologie Scheikunde O Frans of O Duits ----------------------- Wiskunde A Economie Geschiedenis O Frans of O Duits ----------------------- O Wiskunde A of O Wiskunde C Geschiedenis

31 3. PROFIEL KEUZEDEEL, een ‘ O’ geeft een keuzemogelijkheid aan. NATUUR & TECHNIEK NATUUR & GEZONDHEID ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ CULTUUR & MAATSCHAPPIJ PROFIELKEUZE (één vak kiezen uit) PROFIELKEUZE (één vak kiezen uit) PROFIELKEUZE (één vak kiezen uit) PROFIELKEUZE (twéé keer één vak kiezen uit) O Biologie* O O&O O Natuurkunde* (Wb verplicht) of OAardrijkskunde O Duits O Frans O Management en Organisatie* OAardrijkskunde O Economie* O Kunst (tekenen) O Frans O Duits

32 4. VRIJE DEEL, een ‘ O’ geeft een keuzemogelijkheid aan. NATUUR & TECHNIEK NATUUR & GEZONDHEID ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ CULTUUR & MAATSCHAPPIJ VRIJE DEEL (kies één ex. vak uit) VRIJE DEEL (kies één ex. vak uit) VRIJE DEEL (kies één ex. vak uit) VRIJE DEEL (kies één ex. vak uit) O Biologie* O Economie* O O&O O Natuurkunde* O Aardrijkskunde O Economie* O Kunst (tekenen) O O&O O Aardrijkskunde O Frans O Duits O Management en Organisatie* O Kunst (tekenen) O Economie* O Aardrijkskunde O Frans O Duits O Kunst (tekenen)

33 NATUUR & TECHNIEK NATUUR & GEZONDHEID ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ CULTUUR & MAATSCHAPPIJ GEHEEL VRIJ DEEL op het MC Verder moet elke leerling nog de volgende klokuren studielast in het geheel vrij deel maken: Profielwerkstuk 80, En 80, LOB 40, Modules en Ex. Training.

34 Samengevat Zorg voor goede adviezen Strategisch kiezen Doel blijft diploma behalen (risico & rendement) Verwar belangstelling en capaciteit niet Schat jezelf realistisch in, ook wat werkhouding/ doorzettingsvermogen betreft 5A Projectdagen: Steeds weer Discipline

35 TOELATINGSEISEN INSTROOMWIJZER W.O. Altijd updaten

36 nrOpleidingen RECHTENN+TN+GE+MC+M B Bestuurskunde**** B European Law School**** B Fiscaal recht**** B Internationaal en Europees Recht**** B Law in Europe**** B Nederlands Recht**** B Notarieel Recht**** B Recht en Bestuur**** B Recht en ICT**** B Recht en Management**** B Rechtsgeleerdheid****

37 nrMedische/ Paramedische OpleidingenN+TN+GE+MC+M B Algemene gezondheidswetenschappen**** B Bewegingswetenschappenbina## B Biomedische wetenschappenbina## Diergeneeskundebina## B European Public Health**** Geneeskunde,bina## B Geneeskundebina## B Gezondheid en levenbi*bi + sk# B Gezondheidswetenschappen**** B Klinische technologiebina## B Medische Informatiekundebinawib + na B Tandheelkundebina##

38 B Sustainable Molecular Science and Technology *wib + nawib + na + sk B Technische Aardwetenschappen*wib + na B Technische Bedrijfskunde*wib B Technische Bestuurskunde*wib + na B Technische Informatica*wib B Technische Innovatiewetenschappen*wib B Technische Natuurkunde*wib + na B Technische Wetenschappen*wib + nawib + na + sk B Technische Wiskunde*wib B Telematica*wib B Werktuigbouwkunde*wib + na

39 nrnr OpleidingenN+TN+GE+MC+M B Agrotechnologie*nawib + na + (sk of bi) B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen***wia of wib B Biologiebina## B Biotechnologie**2 uit na,sk en bina + sk + bi B Bodem, Water en Atmosfeer*wib + nawib + na + sk B Bos- en natuurbeheer**bi of akwia + (bi of ak) B Dierwetenschappen**sk(wia of wib) + sk B Economie en Beleid***wia of wib B Gezondheid en Maatschappij***wia of wib B Internationaal Land- en Waterbeheer*wib + na B Internationale Ontwikkelingsstudies***wia of wib B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning***(wia of wib)+ (ak of bi)

40 nrOpleidingenN+TN+G¹E+MC+M B Bedrijfsinformatietechnologie*wib B Biomedische technologie*wib + na B Bouwkunde*wib + na B Civiele Techniek*wib + na B Elektrotechniek*wib + na B Industrial design*wib + na B Industrieel Ontwerpen*wib + na B Life Science & Technology*wib + nawib + na + sk B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek*wib + na B Maritieme Techniek*wib + na B Scheikundige Technologie*wib + nawib + na + sk B Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie *wib + nawib + na + sk

41 B Sterrenkunde*wib + na B Wiskunde*wib

42 nr Opleidingen Gedrag en Maatschappij N+TN+GE+MC+M B Algemene sociale wetenschappen**** B Antropologie**** B Bachelor University College Maastricht**** B Bestuur en organisatie**** B Bestuurskunde**** B Communicatiewetenschap**** B Criminologie**** B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie**** B Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies**** B Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen **** B European Studies****

43 B Religiestudies**** B Roemeense Taal en Cultuur**** B Romaanse Talen en Culturen**** B Ruslandkunde**** B Scandinavische Talen en Culturen**** B Slavische Talen en Culturen**** B Spaanse Taal en Cultuur**** B Taal en Cultuurstudies**** B Talen en Culturen van Afrika**** B Talen en Culturen van China****

44 B Wereldgodsdiensten**** B Wetenschap van Godsdienst en levensbeschouwing**** B Wijsbegeerte**** B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied****

45 B Economics***wia of wib B Economie***wia of wib B Economie en Bedrijfseconomie***wia of wib B Economie en Bedrijfskunde***wia of wib B Economie en Informatica***wia of wib B Economie en management***wia of wib B Fiscale economie***wia of wib B International Business***wia of wib B International Business Administration ***wia of wib B International Economics and Business ***wia of wib B International Economics and Finance ***wia of wib B Technologie management***wia of wib

46 nrnr OpleidingenN+TN+GE+MC+M B Algemene sociale wetenschappen**** B Antropologie**** B Bachelor University College Maastricht**** B Bestuur en organisatie**** B Bestuurskunde**** B Communicatiewetenschap**** B Criminologie**** B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie**** B Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies**** B Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen**** B European Studies**** B Gedrag en samenleving****

47 B Europese Studies**** B Finoegrische Talen en Culturen**** B Franse Taal en Cultuur**** B Friese Taal en Cultuur**** B Geschiedenis**** B Godgeleerdheid**** B Griekse en Latijnse Taal en Cultuurla of gr B Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen**** B Hebreeuwse Taal en Cultuur**** B Internationale Organisaties en Internationale Betrekkingen**** B Islamitische theologie**** B Italiaanse Taal en Cultuur**** B Keltische Talen en cultuur****

48 nrOpleidingenN+TN+GE+MC+M B Algemene Cultuurwetenschappen**** B American Studies**** B Arabische Taal en Cultuur**** B Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen**** B Archeologie**** B Archeologie en Prehistorie**** B Communicatie- en Informatiewetenschappen**** B Cultuurwetenschappen**** B Documentaire Informatiewetenschap**** B Duitse Taal en Cultuur**** B Egyptische Taal en Cultuur**** B Engelse Taal en Cultuur****

49 B Kunsten, Cultuur en Media**** B Kunstgeschiedenis**** B Latijnse Taal en Cultuur**** B Liberal Arts en Sciences**** B Literatuurwetenschap**** B Media en Cultuur**** B Muziekwetenschap**** B Nederlandkunde/ Dutch studies**** B Nederlandse Taal en Cultuur**** B Nieuwgriekse Taal en Cultuur**** B Oudheidkunde**** B Portugese Taal en Cultuur**** B Religie en levensbeschouwing****

50 B Kunstmatige Intelligentie***wia of wib B Life Science and Technology*wib + nawib + na + sk B Medische Natuurwetenschappen*wib + nawib + na + sk B Milieu-natuurwetenschappen*wib + nawib + na + sk B Moleculaire Levenswetenschappen*wib + nawib + na + sk B Molecular Science and Technology*wib + nawib + na + sk B Natuur- en Sterrenkunde¹*wib + na B Natuurkunde*wib + na B Natuurwetenschappen*wib + nawib + na + sk B Psychobiologiebi*## B Scheikunde*wib + nawib + na + sk

51 B Levensmiddelentechnologie**wib + na + sk B Milieukunde*wib + nawib + na + sk B Moleculaire Levenswetenschappen*na of (wib+nl&t) wib + na + sk B Plantenwetenschappen**2 uit bi, na en skbi + na + sk B Toegepaste Communicatiewetenschap**** B Voeding en Gezondheid**sk + bi

52 Economie nr OpleidingenN+TN+GE+MC+M B Accountancy en Controlling***wia of wib B Actuariële wetenschappen*wib B Algemene economie***wia of wib B Bedrijfseconomie***wia of wib B Bedrijfskunde***wia of wib B Bedrijfswetenschappen***wia of wib B Business administration/ Bedrijfskunde ***wia of wib B Business Studies***wia of wib B Econometrics*wib B Econometrics and Operations Research *wib B Econometrie en Besliskunde*wib

53 B Talen en Culturen van het Nabije en Midden Oosten**** B Talen en Culturen van India en Tibet**** B Talen en Culturen van Japan**** B Talen en Culturen van Korea**** B Talen en Culturen van Latijns Amerika/Spaans**** B Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië**** B Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië**** B Taalwetenschap**** B Theater- Film en Televisiewetenschap**** B Theaterwetenschap**** B Theologie**** B Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap****

54 B Gedrag en samenleving**** B Milieu-maatschappij-wetenschappen**** B Onderwijskunde**** B Organisatiewetenschappen**** B Pedagogische wetenschappen**** B Personeelwetenschappen**** B Planologie**** B Politicologie**** B Psychologie**** B Sociaal-Culturele Wetenschappen**** B Sociale Geografie**** B Sociale Geografie en Planologie****

55 B Econometrie en Operationele research *wib B Economics***wia of wib B Economie***wia of wib B Economie en Bedrijfseconomie***wia of wib B Economie en Bedrijfskunde***wia of wib B Economie en Informatica***wia of wib B Economie en management***wia of wib B Fiscale economie***wia of wib B International Business***wia of wib B International Business Administration ***wia of wib B International Economics and Business ***wia of wib B International Economics and Finance ***wia of wib B Technologie management***wia of wib

56 nrOpleidingenN+TN+GE+MC+M B Accountancy en Controlling***wia of wib B Actuariële wetenschappen*wib B Algemene economie***wia of wib B Bedrijfseconomie***wia of wib B Bedrijfskunde***wia of wib B Bedrijfswetenschappen***wia of wib B Business administration/ Bedrijfskunde***wia of wib B Business Studies***wia of wib B Econometrics*wib B Econometrics and Operations Research*wib B Econometrie en Besliskunde*wib B Econometrie en Operationele research*wib

57 B Milieu-maatschappij-wetenschappen**** B Onderwijskunde**** B Organisatiewetenschappen**** B Pedagogische wetenschappen**** B Personeelwetenschappen**** B Planologie**** B Politicologie**** B Psychologie**** B Sociaal-Culturele Wetenschappen**** B Sociale Geografie**** B Sociale Geografie en Planologie**** B Sociologie**** B Technische Planologie***wia of wib B Vrijetijdwetenschappen****

58 www.studiekeuze123.nl Raadpleeg voor profieleisen:

59 WAAR HEBBEN WIJ HET OVER GEHAD? (herhaling) PROFIELKEUZE TRAJECT 2012 - 2013 Dinsdag 13 november Voorlichting Profielkeuze Profielkeuzemarkt Voorlopige profielkeuze in Toetsweek januari 2013 Definitieve profielkeuze, ondertekend 4 april 2013 Gesprek met decaan 7 t/m 21 maart 2013

60 DANK VOOR UW AANDACHT 2012 Profielkeuze avond NT – NG – EM - CM


Download ppt "LOB Decanaat MC 3-4-5-6 ATHENEUM Onderbouw: K 1-2 > NIVEAUKEUZE H/V Onderbouw: Docentadvies > PROFIELKEUZE (NT-NG-EM-CM) BB: Hoe & Wat in het H.O. > STUDIEKEUZE."

Verwante presentaties


Ads door Google