De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOB Decanaat MC ATHENEUM

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOB Decanaat MC ATHENEUM"— Transcript van de presentatie:

1 LOB Decanaat MC 3-4-5-6 ATHENEUM
Onderbouw: K > NIVEAUKEUZE H/V Onderbouw: Docentadvies > PROFIELKEUZE (NT-NG-EM-CM) BB: Hoe & Wat in het H.O. > STUDIEKEUZE

2 WAAR HEBBEN WIJ HET OVER GEHAD? (herhaling)
PROFIELKEUZE TRAJECT Dinsdag 13 november Voorlichting Profielkeuze Profielkeuzemarkt Voorlopige profielkeuze in Toetsweek januari 2013 Definitieve profielkeuze, ondertekend 4 april 2013 Gesprek met decaan 7 t/m 21 maart 2013

3 SCHOOL OUDER belangstelling, denker, doener, aanleg, IQ, A of B, M of N
concentratie, gezondheid, aanpassingsvermogen, rijping. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? LEERLING

4 ADVIES VAKDOCENT EEN ADVIES over Leerling op basis van 3 CRITERIA : 1- ZELFSTANDIGHEID 2- INZICHT 3- INZET

5 VAKDOCENTEN Geven over de leerling, onafhankelijk van elkaar, hun oordeel op deze 3 punten.

6 3 stappen: - zwak. - voldoende. - goed voor: -. ZELFSTANDIGHEID -
3 stappen: - zwak voldoende goed voor: - ZELFSTANDIGHEID - INZICHT - INZET

7 Een VAK-KEUZEADVIES op basis van een viertraps oordeel:
1. Afraden (consequentie) 2. Twijfel (consequentie) 3. Mogelijk 4. Aanraden plus…

8 - Aanwijzing niveau: Wiskunde a,b,c*
Eventueel: - Persoonlijk commentaar van de vakdocent

9 BEN IK een N of een M? Of zit ik daar tussenin? (…)
Loopt mijn belangstelling parallel met de soort intelligentie(s) die ik heb? IQ + EQ Zelfonderzoek met behulp van leeftijdsgenoten & volwassenen NT – NG – EM – CM plus ‘vrije’ keuze

10 VOORBEELDEN van enkele adviezen:

11

12 Dit is een voorbeeld van een BELANGSTELLINGSTEST voor havo/vwo.

13 SAMENVATTEND Doel 1: behalen diploma
Eventueel Testuitslag D.A.T. Eventuele Studie- of beroepswens RAPPORTCIJFERS ADVIES VAKDOCENT MENING LEERLING MENING OUDER

14 KIES EEN ‘PASSEND’ PROFIEL
Gemeenschappelijk Deel, (elk prof. gelijk) Profieldeel: NT – NG / / EM – CM Keuzedeel Profiel Vrij* Deel Geheel Vrij Deel Profielwerkstuk (strategisch kiezen.Brug bi, ec, meo, wb, na)

15 DUS… …LAAT DE VAKDOCENT ZIEN: …WAT JE KAN… …ZODAT JE EEN POSITIEF
PROFIELKEUZEADVIES KRIJGT!

16 NATUUR RICHTING NT – NG MAATSCHAPPIJ RICHTING EM - CM

17 WELK ATHENEUM DIPLOMA? NT Welke studies? Wie ben ik?
NG Welke studies? Wat wil ik? EM Welke studies? Wat kan ik? CM Welke studies? Wat is er?

18 WAT & HOEVEEL ? Gemeenschappelijk Deel, (alles verplicht)
Profieldeel: NT – NG – EM – CM Keuzedeel profiel: NT, NG, EM = 1x keuzeprofielvak, CM = 1x kpv cultuur, 1x kpv maatschappij, Vrij Deel: 1 keuzevak, Geheel Vrij Deel / compensatie Profielwerkstuk = diploma Atheneum

19 DE VAKKEN (GD) Ne, Nederlands En, Engels - Fa, Frans of Du, Duits
Mij, Maatschappijleer CKV, Culturele & Kunstzinnige Vorming LO, Lichamelijke Opvoeding ANW, Alg. Natuur Wetenschappen

20 DE VAKKEN KD MeO, Management & Organisatie Kunst, Tekenen
O&O (onderzoek & ontwerp) Na (Wb) Du Fa Ak Ec Bi

21 Wiskunde A voor het VWO. Dit vak bereidt voor op een universitaire vervolgstudie in de sociale, economische en medische wetenschappen. De inhoud concentreert zich op toegepaste analyse, statistiek en kansrekening. De concepten worden opgebouwd vanuit concrete toepassingen. (met algebra, zonder grafische rekenmachine en met context)

22 Wiskunde B voor het VWO. Dit vak bereidt voor op universitaire vervolgstudies met een sterk kwantitatieve beschrijvende component, zoals bètawetenschappen, technische wetenschappen en econometrie. Inhoudelijk ligt de nadruk op analyse en meetkunde, met ruime aandacht voor algebraïsche vaardigheden, formulevaardigheden, redeneren, bewijzen en toepassen in authentieke situaties. De situaties worden opgebouwd vanuit de interne samenhang van wiskunde.

23 Wiskunde C voor het VWO. Wiskunde C bereidt niet voor op en specifieke vervolgopleiding, maar biedt een algemene wiskundige vorming, die zich richt op wiskundige en statistische gecijferdheid, statistisch redeneren en inzicht in de historische en culturele plaats van de wiskunde in de wetenschap en maatschappij.

24 SAMENGEVAT: Wiskunde A is vooral voor leerlingen die wiskunde als hulpmiddel nodig hebben bij hun studie. Wiskunde B geeft een voorbereiding op studies waarbij Wiskunde een hoofdvak is. Wiskunde A bereidt voor op studies als sociale wetenschappen, medicijnen, economie e.d. Wiskunde B is vooral gericht op studies in de exacte vakken, zoals natuurkunde, wiskunde, scheikunde, technische wetenschappen e.d.

25 SAMENVATTEND Doel 1 : behalen diploma Doel 2 : juist = passend bij LL,
SAMENVATTEND Doel 1 : behalen diploma Doel 2 : juist = passend bij LL, (strategisch en realistisch profiel(-en)) RAPPORTCIJFERS ADVIES VAKDOCENT MENING LEERLING MENING OUDER Testuitslag Eventuele Studie- of beroepswens

26 Strategisch kiezen is…
HET COMBINEREN VAN: Een strategische samenstelling v/h profiel Met de aanleg, de capaciteiten en de belangstelling v/d leerling En eventuele* studiekeuze (*BB)

27 MOOI PROFIEL? = DIPLOMA EERST!
NT + Bi = NT, NG NT + Bi + Ec = NT, NG, EM NG + Wb = NG, NT NT of NG + O&O = zeer compleet EM + MeO = zeer compleet CM + Wa + Ec = CM, EM Het profiel, de vakken moeten bij de leerling passen: (belangstelling, soort IQ)

28 1. Profielkeuze stapsgewijs
Elke leerling moet in het GEMEENSCHAPPELIJK DEEL volgen: NEDERLANDS, ENGELS, (FRANS of DUITS), MAATSCHAPPIJLEER, Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), LO, Alg. Natuur Wetenschappen (ANW)

29 1. Het Gemeenschappelijk Deel
NT NG EM CM Gem. deel Ne En Mij CKV LO ANW

30 2. TE KIEZEN PROFIEL, een ‘O’ geeft een keuzemogelijkheid aan.
NATUUR & TECHNIEK NATUUR & GEZONDHEID ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ CULTUUR & MAATSCHAPPIJ O Frans of O Duits Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde O Wiskunde A of O Wiskunde B Biologie Wiskunde A Economie Geschiedenis O Wiskunde C

31 3. PROFIEL KEUZEDEEL, een ‘O’ geeft een keuzemogelijkheid aan.
NATUUR & TECHNIEK NATUUR & GEZONDHEID ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ CULTUUR & MAATSCHAPPIJ PROFIELKEUZE (één vak kiezen uit) (twéé keer één vak kiezen uit) O Biologie* O O&O O Natuurkunde* (Wb verplicht) of OAardrijkskunde O Duits O Frans O Management en Organisatie* O Economie* O Kunst (tekenen)

32 4. VRIJE DEEL, een ‘O’ geeft een keuzemogelijkheid aan.
NATUUR & TECHNIEK NATUUR & GEZONDHEID ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ CULTUUR & MAATSCHAPPIJ VRIJE DEEL (kies één ex. vak uit) O Biologie* O Economie* O O&O O Natuurkunde* O Aardrijkskunde O Kunst (tekenen) O Frans O Duits O Management en Organisatie*

33 NATUUR & TECHNIEK NATUUR & GEZONDHEID ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ CULTUUR & MAATSCHAPPIJ GEHEEL VRIJ DEEL op het MC Verder moet elke leerling nog de volgende klokuren studielast in het geheel vrij deel maken: Profielwerkstuk 80, En 80, LOB 40, Modules en Ex. Training.

34 Samengevat Zorg voor goede adviezen Strategisch kiezen
Doel blijft diploma behalen (risico & rendement) Verwar belangstelling en capaciteit niet Schat jezelf realistisch in, ook wat werkhouding/ doorzettingsvermogen betreft 5A Projectdagen: Steeds weer Discipline

35 INSTROOMWIJZER W.O. Altijd updaten
TOELATINGSEISEN INSTROOMWIJZER W.O. Altijd updaten

36 B Internationaal en Europees Recht
nr Opleidingen RECHTEN N+T N+G E+M C+M B Bestuurskunde * B European Law School B Fiscaal recht B Internationaal en Europees Recht B Law in Europe B Nederlands Recht B Notarieel Recht B Recht en Bestuur B Recht en ICT B Recht en Management B Rechtsgeleerdheid

37 Medische/ Paramedische Opleidingen N+T N+G E+M C+M
nr Medische/ Paramedische Opleidingen N+T N+G E+M C+M B Algemene gezondheidswetenschappen * B Bewegingswetenschappen bi na # B Biomedische wetenschappen Diergeneeskunde B European Public Health Geneeskunde , B Geneeskunde B Gezondheid en leven bi + sk B Gezondheidswetenschappen B Klinische technologie B Medische Informatiekunde wib + na B Tandheelkunde

38 B Sustainable Molecular Science and Technology * wib + na
wib + na + sk B Technische Aardwetenschappen B Technische Bedrijfskunde wib B Technische Bestuurskunde B Technische Informatica B Technische Innovatiewetenschappen B Technische Natuurkunde B Technische Wetenschappen B Technische Wiskunde B Telematica B Werktuigbouwkunde

39 B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen wia of wib
nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M B Agrotechnologie * na wib + na + (sk of bi) B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen wia of wib B Biologie bi # B Biotechnologie 2 uit na,sk en bi na + sk + bi B Bodem, Water en Atmosfeer wib + na wib + na + sk B Bos- en natuurbeheer bi of ak wia + (bi of ak) B Dierwetenschappen sk (wia of wib) + sk B Economie en Beleid B Gezondheid en Maatschappij B Internationaal Land- en Waterbeheer B Internationale Ontwikkelingsstudies B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning (wia of wib)+ (ak of bi)

40 B Bedrijfsinformatietechnologie * wib
nr Opleidingen N+T N+G¹ E+M C+M B Bedrijfsinformatietechnologie * wib B Biomedische technologie wib + na B Bouwkunde B Civiele Techniek B Elektrotechniek B Industrial design B Industrieel Ontwerpen B Life Science & Technology wib + na + sk B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek B Maritieme Techniek B Scheikundige Technologie B Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie

41 B Sterrenkunde * wib + na B Wiskunde wib

42 B Algemene sociale wetenschappen *
nr Opleidingen Gedrag en Maatschappij N+T N+G E+M C+M B Algemene sociale wetenschappen * B Antropologie B Bachelor University College Maastricht B Bestuur en organisatie B Bestuurskunde B Communicatiewetenschap B Criminologie B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie B Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies B Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen B European Studies

43 B Roemeense Taal en Cultuur
B Religiestudies * B Roemeense Taal en Cultuur B Romaanse Talen en Culturen B Ruslandkunde B Scandinavische Talen en Culturen B Slavische Talen en Culturen B Spaanse Taal en Cultuur B Taal en Cultuurstudies B Talen en Culturen van Afrika B Talen en Culturen van China

44 B Wetenschap van Godsdienst en levensbeschouwing
B Wereldgodsdiensten * B Wetenschap van Godsdienst en levensbeschouwing B Wijsbegeerte B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

45 B Economie en Bedrijfseconomie
B Economics * wia of wib B Economie B Economie en Bedrijfseconomie B Economie en Bedrijfskunde B Economie en Informatica B Economie en management B Fiscale economie B International Business B International Business Administration B International Economics and Business B International Economics and Finance B Technologie management

46 B Algemene sociale wetenschappen *
nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M B Algemene sociale wetenschappen * B Antropologie B Bachelor University College Maastricht B Bestuur en organisatie B Bestuurskunde B Communicatiewetenschap B Criminologie B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie B Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies B Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen B European Studies B Gedrag en samenleving

47 B Finoegrische Talen en Culturen
B Europese Studies * B Finoegrische Talen en Culturen B Franse Taal en Cultuur B Friese Taal en Cultuur B Geschiedenis B Godgeleerdheid B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur la of gr B Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen B Hebreeuwse Taal en Cultuur B Internationale Organisaties en Internationale Betrekkingen B Islamitische theologie B Italiaanse Taal en Cultuur B Keltische Talen en cultuur

48 B Algemene Cultuurwetenschappen *
nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M B Algemene Cultuurwetenschappen * B American Studies B Arabische Taal en Cultuur B Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen B Archeologie B Archeologie en Prehistorie B Communicatie- en Informatiewetenschappen B Cultuurwetenschappen B Documentaire Informatiewetenschap B Duitse Taal en Cultuur B Egyptische Taal en Cultuur B Engelse Taal en Cultuur

49 B Kunsten, Cultuur en Media *
B Kunstgeschiedenis B Latijnse Taal en Cultuur B Liberal Arts en Sciences B Literatuurwetenschap B Media en Cultuur B Muziekwetenschap B Nederlandkunde/ Dutch studies B Nederlandse Taal en Cultuur B Nieuwgriekse Taal en Cultuur B Oudheidkunde B Portugese Taal en Cultuur B Religie en levensbeschouwing

50 B Kunstmatige Intelligentie * wia of wib
B Life Science and Technology wib + na wib + na + sk B Medische Natuurwetenschappen B Milieu-natuurwetenschappen B Moleculaire Levenswetenschappen B Molecular Science and Technology B Natuur- en Sterrenkunde¹ B Natuurkunde B Natuurwetenschappen B Psychobiologie bi # B Scheikunde

51 B Levensmiddelentechnologie * wib + na + sk
B Milieukunde wib + na B Moleculaire Levenswetenschappen na of (wib+nl&t) B Plantenwetenschappen 2 uit bi, na en sk bi + na + sk B Toegepaste Communicatiewetenschap B Voeding en Gezondheid sk + bi

52 B Accountancy en Controlling * wia of wib
Economie nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M B Accountancy en Controlling * wia of wib B Actuariële wetenschappen wib B Algemene economie B Bedrijfseconomie B Bedrijfskunde B Bedrijfswetenschappen B Business administration/ Bedrijfskunde B Business Studies B Econometrics B Econometrics and Operations Research B Econometrie en Besliskunde

53 B Talen en Culturen van het Nabije en Midden Oosten *
B Talen en Culturen van India en Tibet B Talen en Culturen van Japan B Talen en Culturen van Korea B Talen en Culturen van Latijns Amerika/Spaans B Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië B Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië B Taalwetenschap B Theater- Film en Televisiewetenschap B Theaterwetenschap B Theologie B Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap

54 B Gedrag en samenleving *
B Milieu-maatschappij-wetenschappen B Onderwijskunde B Organisatiewetenschappen B Pedagogische wetenschappen B Personeelwetenschappen B Planologie B Politicologie B Psychologie B Sociaal-Culturele Wetenschappen B Sociale Geografie B Sociale Geografie en Planologie

55 B Econometrie en Operationele research * wib
B Economics wia of wib B Economie B Economie en Bedrijfseconomie B Economie en Bedrijfskunde B Economie en Informatica B Economie en management B Fiscale economie B International Business B International Business Administration B International Economics and Business B International Economics and Finance B Technologie management

56 B Accountancy en Controlling * wia of wib
nr Opleidingen N+T N+G E+M C+M B Accountancy en Controlling * wia of wib B Actuariële wetenschappen wib B Algemene economie B Bedrijfseconomie B Bedrijfskunde B Bedrijfswetenschappen B Business administration/ Bedrijfskunde B Business Studies B Econometrics B Econometrics and Operations Research B Econometrie en Besliskunde B Econometrie en Operationele research

57 B Milieu-maatschappij-wetenschappen *
B Onderwijskunde B Organisatiewetenschappen B Pedagogische wetenschappen B Personeelwetenschappen B Planologie B Politicologie B Psychologie B Sociaal-Culturele Wetenschappen B Sociale Geografie B Sociale Geografie en Planologie B Sociologie B Technische Planologie wia of wib B Vrijetijdwetenschappen

58 Raadpleeg voor profieleisen:

59 WAAR HEBBEN WIJ HET OVER GEHAD? (herhaling)
PROFIELKEUZE TRAJECT Dinsdag 13 november Voorlichting Profielkeuze Profielkeuzemarkt Voorlopige profielkeuze in Toetsweek januari 2013 Definitieve profielkeuze, ondertekend 4 april 2013 Gesprek met decaan 7 t/m 21 maart 2013

60 DANK VOOR UW AANDACHT 2012 Profielkeuze avond NT – NG – EM - CM


Download ppt "LOB Decanaat MC ATHENEUM"

Verwante presentaties


Ads door Google