De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

| faculteit der letteren geschiedenis 24-10-20111 Geschiedenis en Populisme Dirk Jan Wolffram Hoogleraar Geschiedenis van Bestuur en Politiek in de Moderne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "| faculteit der letteren geschiedenis 24-10-20111 Geschiedenis en Populisme Dirk Jan Wolffram Hoogleraar Geschiedenis van Bestuur en Politiek in de Moderne."— Transcript van de presentatie:

1 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-20111 Geschiedenis en Populisme Dirk Jan Wolffram Hoogleraar Geschiedenis van Bestuur en Politiek in de Moderne Tijd

2 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-20112 Alles is populisme, of niet ? ›Pim Fortuyn: tegen de Paarse regenten ›Rita Verdonk: elite versus volk ›Wouter Bos: leren van populisme: beleid toetsen op concrete gevolgen voor concrete mensen ›Geert Wilders: tegen de 'zelfvoldane (linkse) politieke elite’

3 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-20113

4 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-20114

5 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-20115 Populisme volgens Taggart Zes kenmerken ›Vijandig tegenover representatieve democratie ›Identificatie met geïdealiseerde kern van de natie ›Ideologie zonder kernwaarden ›Krachtige reactie op crisisstemming ›Tijdelijk fenomeen door interne tegenstrijdigheden ›Kameleontische aanpassing aan omgeving

6 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-20116 Populisme vijandig tegenover representatieve democratie ›Populisme is antipolitiek ›Tegen de complexiteit van vertegenwoordiging  Partijen  Parlementen  Politieke elites ›Paradox: populisme kan zich alleen manifesteren in een open politieke cultuur

7 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-20117 Populisme identificeert zich met een geïdealiseerde kern van de natie ›Eigen volk en omgeving (landschap)  Heartland: ‘a central area of a country or region that has special economic, political, miltary or sentimental significance’  Tegenover het vreemde, corrupte of ontwortelde  Collectief ervaren cultuur en geschiedenis, gedefinieerd door het volk ›Paradox: ‘het volk’ is alleen ‘het eigen volk’

8 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-20118 Populisme is een ideologie zonder kernwaarden ›Populisme gebruikt ideologie naar believen: links of rechts ›Gaat niet uit van een samenhangend stelsel van waarden en opvattingen

9 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-20119 Populisme is een krachtige reactie op crisisstemming ›Reële of imaginaire crisis ›Gevoel van grote onzekerheid in een overgangstijdperk

10 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-201110 Populisme is tijdelijk door interne tegenstrijdigheden ›Pleidooi voor eenvoud, voor een directe stem voor het volk in een complexe politieke omgeving ›Wantrouwen tegen instituties staat institutionalisering in de weg.

11 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-201111 Populisme kent een kameleontische aanpassing aan omgeving ›‘Heartland’ bepalend ›Omgeving dicteert betoog, symbool, mythe

12 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-2011 Is populisme wel een ‘isme’ ? ›Populisme is een pseudo-ideologie ›Populisme is een tegenbeweging ›Populisme is een politieke stijl 12

13 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-201113 Populisme in de Nederlandse politieke geschiedenis ›19 e eeuw: de liberale staat  Constitutie (1848: representatie en politieke vrijheden)  Beperkt kiesrecht  Afstand burger – politiek ›De antirevolutionairen  Antiliberaal  God en de bijbel  Het volk achter de kiezer  Overheid i.p.v. staat

14 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-201114 Populisme in nieuwe bewegingen ›Socialisme  Antiliberaal  Algemeen kiesrecht  Internationale ideologie  Sterke voormannen (Domela, Troelstra) ›De crisis van het liberalisme na 1918  Roep om sterke mannen  Tegen de hokjesgeest

15 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-2011 Volk – massa - populisme ›Is een beroep op het volk per definitie populistisch? ›Was Abraham Kuyper een populist? 15

16 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-201116 De gevolgen van ‘1917’ ›Algemeen kiesrecht: het volk is mondig, maar ook: ›Verdelende rechtvaardigheid  ‘verzuiling’ van de staatsmiddelen  Segmentering van de maatschappij ›Tegenkracht: NSB: rechtsradicaal met populistische trekjes, beroep op volk en eenheid

17 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-2011 Fascisme en populisme ›Is fascisme erflater van het hedendaagse populisme? 17

18 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-2011 1945-1990 ›Na 1945 iedereen in de Verzorgingsstaat ›Verzuiling: verdeelde soevereiniteit ›Geen ‘heartland’ dus geen populisme 18

19 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-201119 Secularisering–verzuiling- ontideologisering ›Na WOII groei en specialisatie van de staatsorganen ›Functionele representatie (bijv SER) ›Verzwakking positie ‘verzuilde’ partijen  Jaren ’60 opkomst Boerenpartij, D’66  Jaren ’90 ontideologisering na ‘1989’  Zegetocht van neoliberale zakelijkheid

20 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-2011 Modern populisme ›http://www.youtube.com/watch?v=wxO2hIoSc pEhttp://www.youtube.com/watch?v=wxO2hIoSc pE 20

21 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-201121 Voorwaarden voor modern populisme: de staat ›Een vertegenwoordigende democratie. ›Een zekere mate van verstrengeling van staat en maatschappij. ›Een sterke mate van convergentie van de gevestigde partijen ›Nieuwe politieke tegenstellingen, bijv via een referendum ›Het wegvallen van oude vijandbeelden

22 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-201122 Voorwaarden voor modern populisme: de maatschappij ›Wijdverbreide gevoelens van crisis en malaise ›Een angst voor een uiteenvallen van de natie en fragmentisering van de cultuur ›De aanwezigheid van nieuwe commerciële media ›Een ‘vervalvertoog’ onder delen van de intellectuele elite. ›Een ‘nieuwe onderklasse’

23 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-201123 Populisme anno nu? ›Vijandig tegenover representatieve democratie ›Identificatie met geïdealiseerde kern van de natie ›Ideologie zonder kernwaarden ›Krachtige reactie op crisisstemming ›Tijdelijk fenomeen door interne tegenstrijdigheden ›Kameleontische aanpassing aan omgeving

24 | faculteit der letteren geschiedenis 24-10-2011 Populisme blijvertje? ›Is er een populistische conjunctuur? ›Is er een ontwikkeling weg van ideologische waarden? ›De paradox van het heartland in een globaliserende wereld 24


Download ppt "| faculteit der letteren geschiedenis 24-10-20111 Geschiedenis en Populisme Dirk Jan Wolffram Hoogleraar Geschiedenis van Bestuur en Politiek in de Moderne."

Verwante presentaties


Ads door Google