De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

POLITIEKE STROMINGEN 2.3 DE SOCIALISTEN Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "POLITIEKE STROMINGEN 2.3 DE SOCIALISTEN Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 POLITIEKE STROMINGEN 2.3 DE SOCIALISTEN Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland

2 Ontstaan & Marx Marx en de industrialisatie  Door de Industriële Revolutie en haar gevolg ontstond enerzijds de Sociale Kwestie, en anderzijds het idee dat de samenleving niet deugde én deze diende te veranderen. Als gedachtegoed  Ontstaan in de 19 e eeuw  Als reactie op het kapitalisme en haar uitwassen (Industriële Revolutie)  Socialisten wilden een geheel nieuw stelsel, waarin de gemeenschap centraal staat Eerste helft 19 e eeuw waren er verschillende stromingen binnen het sociaal denken  Karl Marx was de belangrijkste denker

3

4 Domela Nieuwenhuis & de SDB Deze dominee was socialist geworden na het lezen van Das Kapital van Marx  Hij richtte de Sociaal-Democratische Bond (SDB) op  Was voorvechter voor de rechten van de armen, de arbeiders en verschoppelingen in de samenleving  Had een weekblad waarin hij zijn ideeën schreef en de autoriteiten aanpakt  In 1888 werd hij zelfs gekozen als eerste socialist in de Tweede Kamer  De SDB radicaliseerde echter verder. In 1893 trok de partij zich terug uit Den Haag (landelijke politiek). Alleen een revolutie kon volgens Domela het land veranderen  De SDB scheurde….

5 Domela Nieuwenhuis

6 Troelstra & de SDAP Troelstra was medeoprichter van de SDAP in 1894.  De SDAP was opgericht was alternatief voor de radicale SDB. De partijleden geloofden wel in de democratische weg van verandering, maar sloten een revolutie niet uit.  De partij stond voor  emancipatie van de arbeiders  Algemeen Kiesrecht  Oplossing van de Sociale Kwestie door sterk overheidsingrijpen  Samenwerking met de liberalen om op deze wijze zo veel als mogelijk kiezers bij de confessionelen vandaan te halen  Een sterkere aantrekkingskracht van allerlei kiezers; dus ook uit de gegoede burgerij  Haar aanhang groeide sterk. In 1911 won men zelfs 18 van de 100 zetels in de Tweede Kamer

7 Troelstra’s fout Troelstra was een bijzonder man  medeoprichter van de SDAP in 1894  Hoofdredacteur van het landelijk dagblad het Volk (1900)  Dichter en advocaat  En een gepassioneerd mens die sterk geloofde in het recht en gelijkheid der mensen  In 1918 beging hij echter een groot fout  Hij dacht dat het land rijp was voor een Revolutie  Maar hij zette niet door  En riep wel de Revolutie uit in de Tweede Kamer, maar zonder knuppel in z’n achterzak  Vanaf dat moment werd ook meer gematigde socialisten en de SDAP door andere politici en veel mensen in den lande gewantrouwd. Hierdoor wilde niemand tot aan de Tweede Wereldoorlog met hen regeren!

8 Troelstra


Download ppt "POLITIEKE STROMINGEN 2.3 DE SOCIALISTEN Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google