De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/2012 Kwaliteitsmanagement in het onderwijs WALTER GROEN16-2-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/2012 Kwaliteitsmanagement in het onderwijs WALTER GROEN16-2-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/2012 Kwaliteitsmanagement in het onderwijs WALTER GROEN16-2-2012

2 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/20122 Kwaliteitsmanagement  IQ@work heeft jarenlange ervaring met kwaliteitsmanagement in het onderwijs, maar vervult ook andere rollen (binnen én buiten het onderwijs)  Voorbeelden van projecten waar onze ervaring en kennis goed tot ze recht komt zijn:  Se lectie en Inrichting van Studentinformatiesystemen  Selectie en inrichting van bedrijfsvoeringssystemen (bijv. binnen Finance en HRM)  Opzetten, organiseren en borgen van management- en stuurinformatie  Organisatieveranderingen zoals inrichting SSC’s, expertcenters, integratie onderdelen, sturingsvraagstukken

3 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/2012 Kwaliteitsmanagement

4 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/20124 Kwaliteitsmanagement  adviserend van aard  betrekking op proces en inhoud  onafhankelijk van de het projectmanagement  in opdracht van en rapporterend aan de stuurgroep  expliciteren kwaliteitsverwachting (acceptatiecriteria)  doorvertalen generieke kwaliteitscriteria naar oplevercriteria producten (productbeschrijvingen)  toetsen producten aan oplevercriteria  rapporteren bevindingen Kenmerken kwaliteitsmanagementActiviteiten kwaliteitsmanagement Kwaliteit heeft betrekking op het bereiken van de door de organisatie geformuleerde kwaliteitsverwachtingen. De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering hiervan kan bij de kwaliteitsmanager worden belegd. Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

5 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/20125 Programmamanagement Stuurgroep Senior User(s) Executive Senior User(s) Senior Supplier Quality Assurance Project- bureau Werkgroep- Trekker(s) Teamleden Project Management  Kwaliteitsmanagement heeft zitting in de stuurgroep  Kwaliteitsmanagement is formeel onafhankelijk van de projectleider, maar in de praktijk werken ze veelal nauw samen  Kwaliteitsmanagement ondersteunt projectleiding  Kwaliteitsmanagement structureert relatie met accountant Onafhankelijke rol Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

6 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/20126  Kwaliteit van het proces 1. Plateauplanning met beheersbare projecten 2. PRINCE2 als methodiek t.b.v. fasering en beheersing 3. Monitoren van de oplevering van producten en het validatieproces 4. Audits op specifieke producten zoals PID, Blauwdruk, AO/IC, Systeemaudit, teststrategie, conversiestrategie Monitoren van het proces Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

7 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/20127  Kwaliteit van de inhoud 1. Acceptatiecriteria inclusief rapportage / dashboard 2. Productbeschrijvingen met o.a. kwaliteitscriteria, kwaliteitsmethode en – verantwoordelijke(n) 3. Review van documenten en systeem door interne en/of externe partijen 4. Review, test en acceptatie van opgeleverde (tussen)resultaten door proceseigenaar, key-users en/of werkgroepleden 5. Inzetten en borgen van de juiste expertise 6. Documentbeheer en wijzigingsbeheer Monitoren van de inhoud Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

8 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/20128 “De acceptatiecriteria weerspiegelen de kwaliteitsverwachting aan de start van het project. “ “De productbeschrijvingen bevatten SMART (kwaliteits)criteria voor oplevering.“ RICHTEN TOETSEN “De afgesproken (stuurgroep) producten worden gereviewed en getoetst aan kwaliteitscriteria“ “Projectmanagement en stuurgroep worden geïnformeerd“ Inhoudelijke toets Gevolgd proces Gerelateerde risico’s Gehanteerde standaarden Kwaliteits- verwachting van de klant Acceptatie criteria Product beschrijvingen Kwaliteits review Kwaliteits Rapportage Richten en toetsen Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

9 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/20129  Processen (voorbeelden van productbeschrijvingen zijn procesbeschrijvingen, AO/IC, autorisatiematrix en werkinstructies)  Systemen (voorbeelden van productbeschrijvingen zijn blauwdruk, teststrategie en –plan, conversieplan, specificaties (Functioneel en Technisch), geconfigureerd systeem (incl. autorisaties, rapportages, interfaces en conversies), testscripts, getest systeem, geaccepteerd systeeml en ingerichte beheerorganisatie)  Mensen (voorbeelden van productbeschrijvingen zijn opleidingsplan en - planning, opleidingsmateriaal, opgeleide eindgebruikers) De acceptatiecriteria en productbeschrijvingen worden geclusterd in de volgende gebieden Acceptatiecriteria Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

10 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/201210  Per product worden één of meerdere acceptatiecriteria opgesteld. Een voorbeeld van een product met acceptatiecriteria is hieronder weergegeven: ProductAcceptatiecriteriaNormering Opgeleide eindgebruikers De inzet van de cursisten is tijdig vooraf gepland en gecommuniceerd naar de proceseigenaar/leidinggevende en individuele cursisten Minimaal 4 weken voor de training De cursisten zijn uitgenodigd, beschikbaar en aanwezig bij de opleiding Ja / Nee Cursist vult na afloop een evaluatie in. De kwaliteit van de training is goed aan de hand van positieve evaluaties Ja / Nee Acceptatiecriteria - een voorbeeld Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

11 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/2012 Bedrijfsprofiel IQ@work

12 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/201212 Onze visie IQ@work - helpt organisaties met het realiseren van hun ambities op het gebied van business en ICT, door (waar nodig) mensen, processen en systemen met elkaar te verbinden zodat zij zich ontwikkelen tot een organisatie die blijvend op de toekomst is voorbereid. Wij richten ons op het versterken van het ‘eigen vermogen’ van de organisatie. Stel de organisatie zelf in staat de verandering/ implementatie te dragen. Ons werk bestaat uit het oplossen van complexe vraagstukken. De vragen die ons gesteld worden verschillen in aard en reikwijdte. Van strategiebepaling tot implementatiebegeleiding, van coachen tot (project)managen. Wij helpen organisaties (profit/ non-profit) bij het zoeken naar, selecteren en implementeren van nieuwe concepten met een impact op processen, systemen en de organisatie Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

13 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/201213 Onze organisatie IQ@work – partners in excellence. De naam IQ@work is een krachtige samenvatting van waar het bureau voor staat. Information Quality (IQ) waarmee we de kwaliteitsaspecten als logisch onderdeel van Information Technology benadrukken. Daarnaast zit het in onze aard om ook mede verantwoordelijkheid te willen nemen voor de realisatie van de ambities (@work). Tenslotte hebben wij de ambitie ons door prijs / kwaliteit en uniciteit te onderscheiden van de concurrenten (Partners in Excellence). IQ@work is opgericht in 2004 en bestaat uit 3 partners. Onze adviseurs hebben een bedrijfskundige achtergrond en minimaal 10 jaar relevante werkervaring. Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

14 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/201214 Onze rollen Naast een gedegen professionele achtergrond en de nodige ervaring is er bij ons volop ruimte voor verwondering, lef en plezier. Gedegen maar een tikkeltje non-conformistisch. Wij worden geïnspireerd door “klassieken” (Maister, Covey etc.) maar laten ons ook graag verrijken door persoonlijke interesses, maatschappelijke ontwikkelingen en niet in de laatste plaats onze klanten. Wij creëren een omgeving waarin de verandering en het project haar doelen kan bereiken. Door het begeleiden, bewaken en initiëren van projecten en de direct betrokkenen. Rollen die we voornamelijk in projecten invullen zijn: Programma- / projectmanagement Quality assurance (kwaliteitsmanagement) Verandermanager Facilitator voor procesworkshops / veranderworkshops en –sessies (Persoonlijk) adviseur Coach Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

15 Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/201215 IQ@work in het onderwijs Wij kennen het onderwijs en het onderwijs kent ons. in het onderwijs. Wij kennen de mores, uitdagingen maar zeker ook de kansen, zowel bij Universiteiten en Hogescholen als ook bij ROC’s. Hieronder een overzicht van een selectie van onze ervaring in het onderwijs. Vrije Universiteit Amsterdam: projectmanagement Studentinformatie systeem (SIS) kwaliteitsmanagement / coach implementatie eHRM Haagse Hogeschool; projectmanagement bedrijfsvoering (F&HRM), kwaliteitsmanagement Erasmus Universiteit Rotterdam; begeleiding aanbesteding, projectinitiatie SIS, portaalvisie Erasmus Universiteit Rotterdam; veranderbegeleiding uniformering SIS Hogeschool van Amsterdam; projectmanagement SIS en bedrijfsvoering (F&HRM) Hogeschool Rotterdam; begeleiding aanbesteding (HRM), projectmanagement CRM ROC ID College; kwaliteitsmanagement implementatie SIS Universiteit van Tilburg; projectmanagement bedrijfsvoering (F&HRM) Tot slot; wij hebben uitgebreide ervaring met en kennis van de in de markt bekende (software)leveranciers maar zijn strikt onafhankelijk van welke leverancier dan ook. Kwaliteitsmanagement in het onderwijs


Download ppt "Walter Groen / Jurgen van de Donk 14/2/2012 Kwaliteitsmanagement in het onderwijs WALTER GROEN16-2-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google