De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsmanagement in het onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsmanagement in het onderwijs
WALTER GROEN / JURGEN VAN DE DONK

2 Kwaliteitsmanagement
heeft jarenlange ervaring met kwaliteitsmanagement in het onderwijs, maar vervult ook andere rollen (binnen én buiten het onderwijs) Voorbeelden van projecten waar onze ervaring en kennis goed tot ze recht komt zijn: Selectie en Inrichting van Studentinformatiesystemen Selectie en inrichting van bedrijfsvoeringssystemen (bijv. binnen Finance en HRM) Opzetten, organiseren en borgen van management- en stuurinformatie Organisatieveranderingen zoals inrichting SSC’s, expertcenters, integratie onderdelen, sturingsvraagstukken

3 Kwaliteitsmanagement

4 Kwaliteitsmanagement
Kwaliteit heeft betrekking op het bereiken van de door de organisatie geformuleerde kwaliteitsverwachtingen. De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering hiervan kan bij de kwaliteitsmanager worden belegd. Kenmerken kwaliteitsmanagement Activiteiten kwaliteitsmanagement adviserend van aard betrekking op proces en inhoud onafhankelijk van de het projectmanagement in opdracht van en rapporterend aan de stuurgroep expliciteren kwaliteitsverwachting (acceptatiecriteria) doorvertalen generieke kwaliteitscriteria naar oplevercriteria producten (productbeschrijvingen) toetsen producten aan oplevercriteria rapporteren bevindingen Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

5 Onafhankelijke rol Kwaliteitsmanagement heeft zitting in de stuurgroep
Programmamanagement Kwaliteitsmanagement heeft zitting in de stuurgroep Kwaliteitsmanagement is formeel onafhankelijk van de projectleider, maar in de praktijk werken ze veelal nauw samen Kwaliteitsmanagement ondersteunt projectleiding Kwaliteitsmanagement structureert relatie met accountant Stuurgroep Senior User(s) Executive Senior Supplier Quality Assurance Project Management Senior User(s) Project- bureau Werkgroep- Trekker(s) Project Teamleden Teamleden Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

6 Monitoren van het proces
Kwaliteit van het proces Plateauplanning met beheersbare projecten PRINCE2 als methodiek t.b.v. fasering en beheersing Monitoren van de oplevering van producten en het validatieproces Audits op specifieke producten zoals PID, Blauwdruk, AO/IC, Systeemaudit, teststrategie, conversiestrategie Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

7 Monitoren van de inhoud
Kwaliteit van de inhoud Acceptatiecriteria inclusief rapportage / dashboard Productbeschrijvingen met o.a. kwaliteitscriteria, kwaliteitsmethode en – verantwoordelijke(n) Review van documenten en systeem door interne en/of externe partijen Review, test en acceptatie van opgeleverde (tussen)resultaten door proceseigenaar, key-users en/of werkgroepleden Inzetten en borgen van de juiste expertise Documentbeheer en wijzigingsbeheer Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

8 Richten en toetsen Kwaliteitsmanagement in het onderwijs
“De acceptatiecriteria weerspiegelen de kwaliteitsverwachting aan de start van het project. “ Acceptatie criteria Kwaliteits-verwachting van de klant RICHTEN “De productbeschrijvingen bevatten SMART (kwaliteits)criteria voor oplevering.“ Product beschrijvingen Inhoudelijke toets Gevolgd proces Gerelateerde risico’s Gehanteerde standaarden “De afgesproken (stuurgroep) producten worden gereviewed en getoetst aan kwaliteitscriteria“ Kwaliteits review TOETSEN “Projectmanagement en stuurgroep worden geïnformeerd“ Kwaliteits Rapportage Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

9 Acceptatiecriteria De acceptatiecriteria en productbeschrijvingen worden geclusterd in de volgende gebieden Processen (voorbeelden van productbeschrijvingen zijn procesbeschrijvingen, AO/IC, autorisatiematrix en werkinstructies) Systemen (voorbeelden van productbeschrijvingen zijn blauwdruk, teststrategie en –plan, conversieplan, specificaties (Functioneel en Technisch), geconfigureerd systeem (incl. autorisaties, rapportages, interfaces en conversies), testscripts, getest systeem, geaccepteerd systeeml en ingerichte beheerorganisatie) Mensen (voorbeelden van productbeschrijvingen zijn opleidingsplan en - planning, opleidingsmateriaal, opgeleide eindgebruikers) Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

10 Acceptatiecriteria - een voorbeeld
Per product worden één of meerdere acceptatiecriteria opgesteld. Een voorbeeld van een product met acceptatiecriteria is hieronder weergegeven: Product Acceptatiecriteria Normering Opgeleide eindgebruikers De inzet van de cursisten is tijdig vooraf gepland en gecommuniceerd naar de proceseigenaar/leidinggevende en individuele cursisten Minimaal 4 weken voor de training De cursisten zijn uitgenodigd, beschikbaar en aanwezig bij de opleiding Ja / Nee Cursist vult na afloop een evaluatie in. De kwaliteit van de training is goed aan de hand van positieve evaluaties Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

11 Bedrijfsprofiel IQ@work

12 Onze visie - helpt organisaties met het realiseren van hun ambities op het gebied van business en ICT, door (waar nodig) mensen, processen en systemen met elkaar te verbinden zodat zij zich ontwikkelen tot een organisatie die blijvend op de toekomst is voorbereid. Wij richten ons op het versterken van het ‘eigen vermogen’ van de organisatie. Stel de organisatie zelf in staat de verandering/ implementatie te dragen. Ons werk bestaat uit het oplossen van complexe vraagstukken. De vragen die ons gesteld worden verschillen in aard en reikwijdte. Van strategiebepaling tot implementatiebegeleiding, van coachen tot (project)managen. Wij helpen organisaties (profit/ non-profit) bij het zoeken naar, selecteren en implementeren van nieuwe concepten met een impact op processen, systemen en de organisatie Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

13 Onze organisatie IQ@work – partners in excellence.
De naam is een krachtige samenvatting van waar het bureau voor staat. Information Quality (IQ) waarmee we de kwaliteitsaspecten als logisch onderdeel van Information Technology benadrukken. Daarnaast zit het in onze aard om ook mede verantwoordelijkheid te willen nemen voor de realisatie van de ambities Tenslotte hebben wij de ambitie ons door prijs / kwaliteit en uniciteit te onderscheiden van de concurrenten (Partners in Excellence). is opgericht in 2004 en bestaat uit 5 partners. Onze adviseurs hebben een bedrijfskundige achtergrond en minimaal 10 jaar relevante werkervaring. Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

14 Onze rollen Naast een gedegen professionele achtergrond en de nodige ervaring is er bij ons volop ruimte voor verwondering, lef en plezier. Gedegen maar een tikkeltje non-conformistisch. Wij worden geïnspireerd door “klassieken” (Maister, Covey etc.) maar laten ons ook graag verrijken door persoonlijke interesses, maatschappelijke ontwikkelingen en niet in de laatste plaats onze klanten. Wij creëren een omgeving waarin de verandering en het project haar doelen kan bereiken. Door het begeleiden, bewaken en initiëren van projecten en de direct betrokkenen. Rollen die we voornamelijk in projecten invullen zijn: Programma- / projectmanagement Quality assurance (kwaliteitsmanagement) Verandermanager Facilitator voor procesworkshops / veranderworkshops en –sessies (Persoonlijk) adviseur Coach Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

15 Walter Groen Kwaliteitsmanagement in het onderwijs
Walter is partner en mede-eigenaar van het adviesbureau Walter heeft zich gespecialiseerd in het onderwijsveld en kan de verbinding leggen tussen bestuurlijke ambities, strategische doelstellingen en de noodzakelijke verandering op vlak van IT, business en cultuur. Ervaring Onderwijs; Universiteiten, Hogescholen en BVE-sector. Projectmanagement, kwaliteitsmanagement, organisatieverandering, auditrol. Zowel ten aanzien van de bedrijfsvoering als de onderwijsondersteuning. Overheid; Kennis van de (specifieke) aspecten binnen de (centrale) overheid wat betreft de financiële en personele processen in de rol van projectmanager en kwaliteitsmanager, informatiemanagement. Opleiding Universiteit Groningen, Comenius Leergang – leiderschap (2011-actief) Universiteit Nyenrode: Strategisch Informatiemanagement (2008) KPMG Consulting Academy (2000) Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Master Economie (1998) Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

16 Jurgen van de Donk Ervaring Opleiding
Jurgen is partner en mede-eigenaar van het adviesbureau Jurgen heeft een brede kennis met vraagstukken op het snijvlak van Business en IT, veelal in relatie tot of in samenhang met implementaties van ERP systemen en SISen. Jurgen is al meer dan 12 jaar actief in het onderwijs Ervaring Onderwijs: Universiteiten, Hogescholen, BVE sector en VO. Rollen zoals programma- en projectmanagement, kwaliteitsmanagement en adviseur op gebieden als organisatorische en technische implementaties, organisatie- en procesveranderingen, architectuur vraagstukken en implementatie strategieën Overheid: Uitvoeringsorganisaties. Projectmanagement, kwaliteitsmanagement en adviseur op gebied van implementaties ten behoeve van de bedrijfsvoering Opleiding Universiteit van Tilburg, Bestuurlijke InformatieKunde (1997) Fontys Hogescholen, Hogere Informatica (1995) Kwaliteitsmanagement in het onderwijs

17 IQ@work in het onderwijs
Wij kennen het onderwijs en het onderwijs kent ons. in het onderwijs. Wij kennen de mores, uitdagingen maar zeker ook de kansen, zowel bij Universiteiten en Hogescholen als ook bij ROC’s. Hieronder een overzicht van een selectie van onze ervaring in het onderwijs. Vrije Universiteit Amsterdam: projectmanagement Studentinformatie systeem (SIS) kwaliteitsmanagement / coach implementatie eHRM Haagse Hogeschool; projectmanagement bedrijfsvoering (F&HRM), kwaliteitsmanagement Erasmus Universiteit Rotterdam; begeleiding aanbesteding, projectinitiatie SIS , portaalvisie Erasmus Universiteit Rotterdam; veranderbegeleiding uniformering SIS Hogeschool van Amsterdam; projectmanagement SIS en bedrijfsvoering (F&HRM) Hogeschool Rotterdam; begeleiding aanbesteding (HRM), projectmanagement CRM ROC ID College; kwaliteitsmanagement implementatie SIS Universiteit van Tilburg; projectmanagement bedrijfsvoering (F&HRM) Tot slot; wij hebben uitgebreide ervaring met en kennis van de in de markt bekende (software)leveranciers maar zijn strikt onafhankelijk van welke leverancier dan ook. Kwaliteitsmanagement in het onderwijs


Download ppt "Kwaliteitsmanagement in het onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google