De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transparantie en het Aanbestedingsrecht Anoeska Buijze SAGA 4 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transparantie en het Aanbestedingsrecht Anoeska Buijze SAGA 4 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Transparantie en het Aanbestedingsrecht Anoeska Buijze SAGA 4 juni 2012

2 Promotieonderzoek De ontwikkeling van het transparantiebeginsel in het recht van de Europese Unie.

3 De rol van het aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht als patient zero De aanbestedingsrichtlijnen als onderbenutte bron van informatie over welke verplichtingen wanneer uit het transparantiebeginsel kunnen worden afgeleid Het aanbestedingsrecht als hulpmiddel om de instrumentele functie van transparantie beter te begrijpen

4 Het aanbestedingsrecht als patient zero De ontdekking van het transparantiebeginsel (Waalse bussen) Opdrachten onder de drempelwaarde (Medipac) Concessies (Commissie tegen Italië) Alle exclusieve rechten, m.n. Vergunningen (Betfair/Ladbrokes) Alle schaarse rechten? (artikel 12 dienstenrichtlijn) 'passende mate van openbaarheid'

5 Het aanbestedingsrecht als onderbenutte informatiebron Verplichtingen Ex ante: publiciteit over de opdracht, helder & eenduidig Ex durante: consistente interpretatie en objectieve en uniforme toepassing criteria Ex post: publiciteit over de uitkomst van de procedure, afdoende om rechtsbescherming mogelijk te maken Uitzonderingen Verschillen in transparantie van verschillende procedures Rechtvaardigingen: o.a. gebrek aan belangstelling, informatie niet beschikbaar of inherent subjectief/niet eenduidig, markten met perfecte competitie, zaken open laten om de markt toe te laten de juiste oplossing te zoeken Beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie Pas op de Eurowob! Uitzonderingen op de plicht competitieve procedures te gebruiken

6 Het aanbestedingsrecht als hulpmiddel Instrumentele functies van transparantie Verlagen van transactiekosten, in naam van het functioneren van de interne markt Garanderen van gelijke behandeling, in naam van competitie en het functioneren van de interne markt Realiseren van de beste deal voor de aanbesteder Handhaven van de regels Overeenkomst met andere gebieden: i.i.g. beperkte beschikbaarheid. Is dat genoeg? Kan de overheid de kosten die gemoeid zijn met transparantie terug verdienen? Is het efficiency-vraagstuk relevant? (in nationaal recht is er althans niet ondubbelzinnig een rechtsnorm die stelt dat overheden altijd efficient moeten handelen)

7 Stelling Het transparantiebeginsel moet stande pede ingevoerd worden in Nederland om vervuiling van andere rechtsbeginselen te voorkomen.


Download ppt "Transparantie en het Aanbestedingsrecht Anoeska Buijze SAGA 4 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google