De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Dr. Matthijs Almekinders ‘(Thuis-) Zorg in Beweging’ Taskforce innovatieve arbeidsorganisatie Synergie: innovatie van werk & organisatie Slotcongres.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Dr. Matthijs Almekinders ‘(Thuis-) Zorg in Beweging’ Taskforce innovatieve arbeidsorganisatie Synergie: innovatie van werk & organisatie Slotcongres."— Transcript van de presentatie:

1 1 Dr. Matthijs Almekinders ‘(Thuis-) Zorg in Beweging’ Taskforce innovatieve arbeidsorganisatie Synergie: innovatie van werk & organisatie Slotcongres 15 april 2008

2 2 Introductie Context en trends: verwachtingen & eisen Traditioneel organiseren werkt niet meer* Paradigma shift: andere aanpak en inrichting* Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 Innovatie van werk & organisatie *De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’

3 Introductie Zoon middenstander Commerciëel dienstverlening Ondernemer Denkende doener? ex-Bestuursvoorzitter care-organisatie € 300 mln 3 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008

4 Globalisering Toekomstbestendige zorg? Kosten Personeel Amerikaanse ordening leidend: - ondernemingsgewijze productie, ‘red tape’ Context & trends: verwachtingen & eisen 4 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008

5 Europa: marktwerking (versterking consumentenmacht) Anti-kartel Aanbestedingen Transparantie Schaalvergroting, internationalisering Institutionalisering, bureaucratisering VERGRIJZING 5 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 Context & trends: verwachtingen & eisen

6 Nederland: Modernisering Publieke Stelsel Marktwerking Keuzevrijheid Kwaliteitsverhoging Innovatie Kostenbeheersing (prijsconcurrentie) Verschuiving van Publiek naar Privaat VERGRIJZING 6 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 Context & trends: verwachtingen & eisen

7 -Zorgverzekeraars/overheid: hogere eisen * modernisering (versobering) Hogere prestatie-eisen aan (ouderen-)zorg -Meer Klanten -Klanten willen meer: flexibiliteit / diversiteit * meer eigen verantwoordelijkheid -Irrationele verwachtingen - Sterke invloed politiek 7 Context & trends: verwachtingen & eisen Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008

8 ‘VRIJWILLIGERSMARKT’ Informele zorg beroepszorg thuis 199387 % 13 % 200380 % 20 % + 50 % 8 Context & trends: verwachtingen & eisen Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008

9 ZORGVRAAG Ministerie VWS: personeelsbehoefte zorg 2020: 1.176.000 medewerkers (nu 563.000) = tussen nu en 2020: + 300.000 FTE’s erbij?? 9 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 Context & trends: verwachtingen & eisen Waarom andere aanpak / inrichting?

10 AANBOD zorgvraag omvang beroepsbevolking Probleem ! 2005 2020 10 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 Context & trends: verwachtingen & eisen Waarom andere aanpak / inrichting?

11 Reflectievraag 1 Welke zijn de belangrijkste eisen en verwachtingen waarmee je organisatie te maken heeft? - Merk je dat die eisen veranderen? - Kan je organisatie zich makkelijk aanpassen? 11 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 Context & trends: verwachtingen & eisen Waarom andere aanpak / inrichting?

12 Personeel Kritische succesfactor Strategische resource # 1 Meer van hetzelfde is niet mogelijk: HOGERE TOEGEVOEGDE WAARDE: INNOVEREN! Traditioneel organiseren werkt niet meer 12 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008

13 arbeidsdeling smalle taken vervreemding / verloop versterken leiding en control weinig leermogelijkheden onzichtbare cirkel 13 Traditioneel organiseren werkt niet meer Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008

14 Efficiency Kwaliteit Flexibiliteit Innovatie denken doen arbeidsdeling gecentraliseerde besluitvorming: leiding & control sterke hierarchie regels & procedures disfuncties: trage & complexe communicatiestructuur en besluitvorming ingewikkelde planningsystemen apathische, niet betrokken medewerkers hoge kosten overhead Traditioneel organiseren… 14 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008

15 15 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Wie is & wat wil Sensire Maatschappelijke (zorg) onderneming Resultaat van fusies, overnames en groei Omzet 2005: ± € 300 mln # medewerkers 2005: ± 14.500

16 16 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Producten: Verpleging Verzorging 85 % van omzet Huishoudelijke hulp Woonservices/diensten Voedingsadviezen

17 17 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Producten (vervolg): -Maatschappelijk werk -Kraamzorg -JeugdGezondheidsZorg -Kinderopvang -Peuterspeelzaalwerk

18 18 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Functioneel ingedeelde organisatie: -Hoofdkantoor met (omvangrijke) centrale staven -Staf is machtig -Veel verschillende afdelingen -Uitvoering is afhankelijk en ‘ver’ weg -Centrale aanmelding -Gedeelde verantwoordelijkheden

19 19 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Benchmark thuiszorg Onderdeel Sensire I Onderdeel Sensire II Doelmatigheid+++ Klanten-raadpleging+++ Medewerkers- raadpleging ±± Best Practise = 3 x ++ ‘Beter presteren!’

20 20 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Problemen bij Sensire: Oktober 2001 traditionele werkverdeling  - veel overlegnoodzaak - weinig flexibiliteit gebrekkige coördinatie medewerkers bij klant gevoel afhankelijkheid bij klanten

21 21 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 Oktober 2001 e.v. suboptimale betrokkenheid medewerkers veel wisseling medewerkers bij klant weinig regelruimte uitvoerende medewerkers De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Problemen bij Sensire:

22 Reflectievraag 2 Hoe zijn de (core) uitvoerende processen nu georganiseerd in jouw organisatie? Hoe lopen die door je organisatie? 22 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 Context & trends: verwachtingen & eisen Waarom andere aanpak / inrichting?

23 23 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ ‘menselijke maat’ terug uitdagend & zinvol werk > slagvaardigheid > innovatie betere resultaten WAT WILDE SENSIRE?

24 Betere kwaliteit van arbeid Paradigma shift: andere aanpak & inrichting Meer doelmatigheid Grotere klanttevredenheid (> privaat geld) WAT TE REALISEREN? VERBETERING OP ALLE DRIE: EEN MUST! 24 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008

25 ICTICT MEDEWERKERS INDIVIDUALISMEINDIVIDUALISME HIGHTOUCHHIGHTOUCH HIGHTECHHIGHTECH Maatzorg Diversiteit Keuze Zingeving Betrokkenheid KLANTEN ‘High Tech – High Touch’ 25 Paradigma shift: andere aanpak & inrichting

26 T Preventie I III II IV Onzekerheid reduceren Zelfzorgcapaciteit maximaliseren Informele zorg stimuleren Beroepszorg optimaliseren 26 Toegankelijkheid Paradigma shift: andere aanpak & inrichting

27 R Missie, visie & strategie A C B D Arbeidsorganisatie Nieuwe coalities Techniek Nieuwe propositie 27 Resultaten Paradigma shift: andere aanpak & inrichting

28 28 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Sociotechniek bij Sensire In 2001: Grootschaligheid & complexiteit te lijf met kleinschaligheid: vorming min of meer autonome werkmaatschappijen ‘van mammoettanker naar vloot’

29 Inflexibiliteit & complexiteit pareren met kleinschaligheid & zelfregelend vermogen teambased concept van werken 29 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Sociotechniek bij Sensire

30 30 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ in 2002: bevoegdheden/verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in organisatie staf ondersteunt lijn resultaatverantwoordelijkheid integraal management

31 31 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ in 2002: trap van boven naar beneden geveegd voorbereiding introductie zelfsturende teams in één werkmaatschappij het dak gerepareerd toen de zon scheen

32 32 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ in 2003: vorming teams met afgeronde werkpakketten (integratie samenhangende activiteiten) ordening per wijk: ‘onze wijk, onze zorg’ structuur vormgegeven vanuit klant

33 33 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ 1 klant 1 team (vaste leden) zo weinig mogelijk wisseling bij klant zo veel mogelijk dezelfde medewerkers bij een klant nieuwe klanten verstoren niet geleverde zorg = zorgindicatie

34 34 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Concern Sensire Werkmij ‘Yunio’ Overige Zorg WerkmijenWerkmij ‘de Slinge Overige rayonsRayon 1 Overige gemeentenGemeente 1 Overige wijken Wijk 1 ZorgteamsDiensten-teams Zorg Werkmijen Cliënten

35 35 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ wijkverpleegkundige miniteam zorgteam

36 36 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Resultaten: Zorgkwaliteit % niet-geleverd # medewerkers / klant 200210,7 4,1 20036,93,6 20045,63,0

37 Verschil tussen raadpleging klanten Teams Meting 1 – 4 29 x significante verschillen: 26 x positief (verbeteringen volgens klanten) 3 x negatief (verslechteringen volgens klanten) Klantenoordeel 37 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Resultaten: Zorgkwaliteit

38 Significant beter: zelfstandigheid - controle - coaching - duidelijkheid- sociale steun - ontplooiing - feedback - onvriendelijkheid Significant slechter: - werk thuis 38 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Resultaten: Kwaliteit van Arbeid

39 39 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 Experimentele versus controle groep: significant beter: Controle CoachingFeedback Sociale steunEmotionele belasting De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Resultaten: Kwaliteit van Arbeid

40 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Resultaten: Doelmatigheid Teams Productiestijging 2002 2004 Zelfregelende teams + 86 %!1,52 Traditionele groepen + 44 %1,72

41 41 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Resultaten: Doelmatigheid Ziekte / indirecte uren Teams Traditioneelverschil M127,4 0,0 M220,120,90,8 M320,824,03,2 M418,622,64,0

42 42 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Verhoging doelmatigheid Verdere verbetering klantenoordeel Aanzienlijk beter medewerkersoordeel Doelen bereikt

43 43 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Strategische verandernoodzaak Commitment management Ook cultuurverandering Blijvende aandacht teamontwikkeling Instrumentarium tijdig beschikbaar Pas op voor te snel en te veel succes

44 44 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 De Sensire case: ‘Onze Wijk, onze Zorg’ Sociotechnisch perspectief (m.n. teams) leidt in grotere zorg organisatie tot integrale verbetering van klantenwaardering, doelmatigheid zorguitvoering en kwaliteit arbeid van zorgmedewerkers.

45 Reflectievraag 3 Hoe zou je de structuur van je organisatie kunnen herontwerpen volgens de pricipes van de innovatieve arbeidsorganisatie? - Wat zijn de randvoorwaarden? - Welke zijn de voordelen? 45 Synergie workshop thuiszorg, 15 april 2008 Paradigma shift: andere aanpak & inrichting


Download ppt "1 Dr. Matthijs Almekinders ‘(Thuis-) Zorg in Beweging’ Taskforce innovatieve arbeidsorganisatie Synergie: innovatie van werk & organisatie Slotcongres."

Verwante presentaties


Ads door Google