De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Media4ME 2012 Utrecht, 22 juni 2012.  Initiatief van Mira Media  Uitgevoerd in samenwerking met Parlementair Documentatie Centrum, E-Society Instituut,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Media4ME 2012 Utrecht, 22 juni 2012.  Initiatief van Mira Media  Uitgevoerd in samenwerking met Parlementair Documentatie Centrum, E-Society Instituut,"— Transcript van de presentatie:

1 Media4ME 2012 Utrecht, 22 juni 2012

2

3  Initiatief van Mira Media  Uitgevoerd in samenwerking met Parlementair Documentatie Centrum, E-Society Instituut, Clickf1 en de Vrede van Utrecht.  Financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Integratiefonds, VSB-fond en ZonMw. Van EU naar lokaal: ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa Initiatief en samenwerking

4  Groeiende diversiteit in stadswijken en de afnemende onderlinge communicatie;  Regelmatige negatieve beeldvorming van wijken in de media en het ontbreken van de eigen stem van de wijkbewoners;  De gevaren van mogelijke digitale uitsluiting van grote groepen burgers in multiculturele wijken;  De overtuiging dat inzet van nieuwe media kan helpen om de samenhang in de wijken te vergroten en de samenwerking tussen partijen te verbeteren.  De frustratie dat er geen samenhangend beleid is, initiatieven kortlopend en versplinterd zijn en dat er over het algemeen geen korte- en lange termijn visies zijn over de inzet en toepassing van (nieuwe) media in de wijk. Aanleiding

5 Bevorderen van interculturele dialoog, sociale cohesie en burgerschap door samenhangende inzet van sociale media en ICT – tools in de wijk. Door:  Verbinden van aanwezige expertise  Bevorderen van samenwerking  Oplossen van knelpunten  Ontwikkelen van implementatie methodes voor korte- en lange termijn. Algemeen doel

6  Initiatief vanuit het veld  Wiel niet opnieuw uitvinden  Gebruikmaken van aanwezige expertise  Creatie waar mogelijk van win-win situaties.  Er is weinig extra geld, hoe kan door samenwerking tot innovatie en implementatie worden gekomen.  Monitoring en onderzoek Uitgangspunt Media4ME

7 19 augustus 2011Media4ME Intercultureel Demografie: 30.000 bewoners Autochtoon: 47,8% Allochtoon: 52,2% Turks: 9,0% Marokkaans:21,3% Sur/Ant: 5,3% Overigen: 16,6% Leeftijd: 0 – 17 20,3 18 – 26 15,2 27 – 34 13,5 35 – 44 13,6 45 – 54 11,2 55 – + 26,1 Knelpunten: + Negatief imago + Werkloosheid + Vervuiling + Sociale infrastructuur Prioriteiten wijk: + Vergroten kansen voor kinderen tot 12 jaar + ouders. + Activering naar participatie, werk gezondheidszorg + Verbeteren leefbaarheid en veiligheid. Obstakels duurzame implementatie: + Interculturele mediacompetenties + Binding, bonding en co creatie + Negatief imago + Bezuinigingen I Thema: Vreedzame wijk Buurten: Spoorzone + subwijk Amazonedreef Beoogde resultaten: Een grotere en meer duurzame participatie van alle bevolkingsgroepen Utrecht Overvecht De Wissel De Stefanus

8  Wijkwebsites  Kinderpersbureaus  Mediaprojecten met en voor jongeren  Verhalen vertellen op internet  Bewoners helpen bewoners  De wijkschouwen  Werkplekken  Wijk en buurtsystemen  Mediatrainingen voor woordvoerders en organisaties Voorbeelden van wijkmedia

9 Nationaal  Den Haag, Schilderswijk  Utrecht Overvecht  Amsterdam Nieuw West  Amsterdam Noord Internationaal  Brussel, België (Vlaanderen en Wallonië);  Boekarest, Romaine;  Praag, Tsjechië;  Milton Keynes, GB;  Bologna, Italië. Nationaal en internationaal

10  De wijk mediaregisseur Overvecht.  De wijkmedia regisseur Nieuw West Wijkmedia regisseurs en hun aanpak

11 Brede School VWO- school Bejaarden huis Jeugdcentrum Biblio theek Politie Welzijnswerk Jeugd en Gezin Wie en Wat in De Wijk Moskee Gezondheidscentrum

12  Samenbrengen van interculture vraag en aanbod;  Praten met de doelgroep;  Inspelen op de vraag.  Voorbeeld: Digitale Generatiekloof Media4ME Intercultureel

13  De stem van bewoners in de wijk versterken  Het stimuleren van interculturele dialoog  Ontwikkelen van samenhangende wijkmedia-aanpak  Een realistisch beeld van de wijk uitdragen Vier Media4ME projectlijnen

14 Voorbeelden van ontwikkelde Media4ME activiteiten

15  De wijkmedia expert training. Deskundigheidsbevordering een MUST!

16  Directe ontmoeting tussen mensen blijft het belangrijkste.  Media-activiteiten zijn ondersteunend en zijn geen doel op zichzelf Offline en online activiteiten

17 Meten is weten! Onderzoek van het e-Society Instituut (Haagse Hogeschool)

18 Toekomst van Media4ME Doorgaan met:  Bridging –Bonding - Binding  Lokaal, nationaal en internationaal internationaal

19 Aanwezigheid Media4ME in sociale media  Website  Facebook  Linkedin  Twitter.

20 Media4[ME] Media 4ME biedt diensten aan via de helpdesk. www.media4me.org www.media4me.orgwww.media4me.org Van EU naar lokaal ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa

21 Contact data Mira Media Ed Klute PO-Box 1234 3500 BE Utrecht The Netherlands Tel: +31 302302240 Fax: +31 302302975 Email: e.klute@miramedia.nl websites: www.miramedia.nl www.media4me.org


Download ppt "Media4ME 2012 Utrecht, 22 juni 2012.  Initiatief van Mira Media  Uitgevoerd in samenwerking met Parlementair Documentatie Centrum, E-Society Instituut,"

Verwante presentaties


Ads door Google