De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versie: Platform Samenwerkingsverbanden PO-VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versie: Platform Samenwerkingsverbanden PO-VO"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Afgifte dyslexieverklaringen Regio West-Friesland 26januari 2011
Versie: Platform Samenwerkingsverbanden PO-VO Kine de Weerd\dyslexie\PPP dyslexie-voorlichting

2 Programma Inleiding Toelichting handleiding 2010/2011
Samenstelling dyslexiedossier Gelegenheid voor vragen Afsluiting

3 Platform Samenwerkingsverbanden PO-VO West-Friesland
Samenwerkingsverband WSNS Hoorn-1: sbo De Piramide + 26 openbare basisscholen rond Hoorn Samenwerkingsverband WSNS Hoorn-2: sbo De Wissel + 33 bijzondere basisscholen rond Hoorn Samenwerkingsverband WSNS De Streek: sbo ‘t Palet + 30 openbare + bijzondere basisscholen Samenwerkingsverband VO West-Friesland: 5 VMBO + 7 AVO + 2 Praktijkscholen + 1 OPDC + REC

4 Samenwerkingsverband VO-SVO West-Friesland
Wordt sinds 2000 gevormd door: Atlas College Clusius College Martinus College RSG Enkhuizen SG Tabor Tezamen met 1 OPDC en 2 Praktijkscholen

5 Platform Samenwerkingsverbanden PO-VO West-Friesland
Overlegplatform voor afstemming rond: overleg gemeenten + externe partners schoolkeuzeprocedure incl. onderwijskundig rapport dyslexie vakantierooster gezamenlijke professionalisering Passend Onderwijs

6 Werkgroep Dyslexie PO-VO West-Friesland
- Ellen Pieterse – SWV WSNS Hoorn-2 sbo De Wissel – voorzitter - Wim Koorndijk – SWV WSNS Hoorn-1 – Dyslexiecoördinator - Marina Karsten – SWV WSNS Hoorn-2 – CLZ-orthopedagoog - Chantal den Blanken – SWV WSNS De Streek – CLZ-orthopedagoog - Catrien Huisken – Martinus College –dyslexiecoördinator VO - Meta v.d. Brink – SG Tabor – dyslexiecoördinator VO - Jolanda van Gelder – OPDC West-Friesland -dyslexiespecialist - Irene Augusteijn, OBD Noordwest - NIP-psycholoog - Kine de Weerd – SWV VO-SVO West-Friesland - secretaris

7 Dyslexieregeling West-Friesland
Van leesdossier naar dyslexiedossier: 1e Pilotjaar 2004/2005 met 28 leesdossiers 2e Pilotjaar 2005/2006 met 57 leesdossiers 3e Pilotjaar 2006/2007 met 135 leesdossiers Structurele regeling vanaf 2007/2008 2008/2009: 163 dyslexiedossiers 2009/2010: 155 dyslexiedossiers

8 Protocollen Masterplan Dyslexie
Protocol Leesproblemen en dyslexie voor groep herzien 2011 Protocol Leesproblemen en dyslexie voor groep – herzien 2011 Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs nov. 2004 Protocol met Aanvulling Speciaal Basis Onderwijs 2005 Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs 2006 Protocol Dyslexie Middelbaar Beroeps Onderwijs 2010 Zie ook:

9 Handleiding dyslexiedossier
Voor de afgifte van dyslexieverklaringen in groep 8 t.b.v. doorgaande ontwikkelingslijn dyslexiebegeleiding start in PO door naar VO

10 Inhoud dyslexiedossier 2010/2011
0. Inleiding Toestemmingsformulier van de ouders Didactische kaart, het overzicht Cito-leerlingvolgsysteem (of een ander door de school gebruikt overzicht ) Checklist indicatie dyslexieverklaring + bijlagen Checklist didactische resistentie + bijlagen Aanvullend onderzoek: - Zinsdictee: “Het wonderlijke weer” Stilleestempotoets: “Hoe gevaarlijk is een tekenbeet” - Overschrijftaak: “Met satellieten kan men ……” - Brus/Klepel -> alleen op verzoek!! 6. Gegevens van schoolkeuze onderzoek (NIO/NDT/DT) en NPV-J 7. Vervallen 8. Diversen: - model brieven psychologen en PO-> VO - model dyslexieverklaring – mededeling – kennisgeving - vragen en aandachtspunten - ouderbrochure afgifte groep 8 + zorgverzekering - tijdpad schooljaar 2010/2011 - overzicht dyslexiecoördinatoren VO

11 Aanpassingen 2010/2011 Aanvullend onderzoek door psychologen
Ouderbrochure -> dyslexiebureaus Dyslexie: - verklaring -> ja - mededeling -> onduidelijk kennisgeving -> nee

12 Samenstellen dyslexiedossier
Wat komt er achter welk tabblad Checklist indicatie dyslexieverklaring Checklist didactische resistentie Aanvullend onderzoek: hoe en wat Gegevens schoolkeuze-onderzoek Wat doe je wel en wat niet

13 Het vervolg Wat te doen na retourontvangst dossier met verklaring-mededeling-kennisgeving Wat gebeurt er in het VO Terugmelding door het VO

14 Diversen Ouderbrochures Eigen initiatief ouders
Regeling dyslexieverklaringen via zorgverzekering per Overleg dyslexie-instituten in de regio Olijfnadleerlingen

15 Overzicht dyslexiecoördinatoren VO
Atlas College: Titaan: Cynthia Denneboom – OSG West-Friesland: Saskia Heukelom – Copernicus: Jenneke Schlecht 0229 – De Dijk: Petra Lakeman 0227 – Centraal Bureau: Martien de Boer – SG Tabor: Werenfridus: Josette Mulders 0229 – Oscar Romero: Gerda Schmidt – d’Ampte: Meta v.d. Brink 0229 – Clusius College: Hoorn: Janneke Bouwhuis 0229 – Stede Broec:Rob Hoed 0228 – Martinuscollege: Jos Loomans 0228 – Catrien Huisken 0228 – RSG Enkhuizen AVO/VMBO-t Kuuk v.d. Meer – PraktijkSchool Hoorn: Ellen-Anke Bosch – Praktijkschool Stede Broec: Elly Faber OPDC West-Friesland: J. van Gelder 0229 – SWV VO-SVO West-Friesland: Kine de Weerd 0229 –

16 Informatie via websites
Informatie verkrijgbaar via websites: - Klik boven in balk aan: activiteiten - Klik links in balk aan: dyslexie - Scrol door deze pagina Versie: Platform Samenwerkingsverbanden PO-VO Kine de Weerd\dyslexie\PPP dyslexie-voorlichting


Download ppt "Versie: Platform Samenwerkingsverbanden PO-VO"

Verwante presentaties


Ads door Google