De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hefbomen voor sociaal beleid en armoedebestrijding Joke Vanreppelen, stafmedewerker lokaal sociaal beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hefbomen voor sociaal beleid en armoedebestrijding Joke Vanreppelen, stafmedewerker lokaal sociaal beleid."— Transcript van de presentatie:

1 Hefbomen voor sociaal beleid en armoedebestrijding Joke Vanreppelen, stafmedewerker lokaal sociaal beleid

2 VVSG - Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen2 -19-7-2014

3 Waarom sociaal beleid voeren?

4 VVSG - Filmfragment: wat is armoede? Getuigenis Vlaams Netwerk Armoede Hoe zit het in mijn gemeente? 4

5 VVSG - Gelijke samenleving, beter voor iedereen Prof. Wilkinson inkomensongelijkheid vgl met sociale criteria Kindersterfte Mentale ziektes Vetzucht Tienerzwangerschappen Gemiddelde levensverwachting Gevangenen Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen5 -19-7-2014

6 6 How much richer are the richest 20% than the poorest 20%? www.equalitytrust.org.uk Source: Wilkinson & Pickett, The Spirit Level (2009)

7 7 Index of: Life expectancy Math & Literacy Infant mortality Homicides Imprisonment Teenage births Trust Obesity Mental illness – incl. drug & alcohol addiction Social mobility Health and Social Problems are Worse in More Unequal Countries Source: Wilkinson & Pickett, The Spirit Level (2009) www.equalitytrust.org.uk

8 VVSG - Waarom sociaal beleid voeren? Wetgeving: menswaardig leven voor iedereen → sociale grondrechten Lokale autonomie: inspelen op lokale behoeften Laagdrempelig: in elke gemeente: toegankelijk, betaalbaar, bereikbaar, bekend… Overheid: pluralistisch, neutraal, democratisch Professioneel 8 -19-7-2014Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen

9 Sociale grondrechten

10 VVSG - Sociale grondrechten Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan 1.Recht op arbeid 2.Recht op sociale zekerheid en sociale bijstand 3.Recht op juridische bijstand 4.Recht op wonen 5.Recht op gezond leefmilieu en –omgeving 6.Recht op onderwijs 7.Recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing 8.Recht op gezondheid 10 -19-7-2014Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen

11 VVSG - 1. Recht op arbeid Activeringsbeleid van het OCMW Werk als instrument tot maatschappelijke integratie Lokaal bestuur als regisseur Samenwerking en afstemming met diverse partners Lokaal bestuur als actor Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen11 -19-7-2014

12 VVSG - 2. Recht op sociale zekerheid en bijstand Sociale zekerheid o Verzekeringsprincipe + solidariteitsprincipe o Taak lokale overheid: bekendmaken, toeleiden, aansluiten (vb, ziekteverzekering) o Recht op maatschappelijke integratie Via tewerkstelling of leefloon (+ evt. opleiding) Sociale bijstand als laatste vangnet o Garantie op mogelijkheid menswaardig te leven o Centrale taak voor het OCMW (art. 1 OCMW-wet) o Lokale autonomie lokale verschillen Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen12 -19-7-2014

13 VVSG - 2. Recht op sociale zekerheid en bijstand Sociale bijstand als vangnet Recht op maatschappelijke dienstverlening o Financiële steun gelijk aan leefloon o Aanvullende steun o Schuldhulpverlening o Psychosociale begeleiding o Thuiszorg en gezinszorg o Lokale dienstencentra o … Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen13 -19-7-2014

14 VVSG - 2. Recht op sociale zekerheid en bijstand Sociale bijstand als vangnet Recht op maatschappelijke dienstverlening o Preventief en curatief o Financiële hulpverlening o Materiële hulpverlening o Sociale, administratieve en juridische dienstverlening o Psycho-sociale begeleiding… Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen14 -19-7-2014

15 VVSG - 5. Recht op gezond leefmilieu Fysieke leefomgeving  Veiligheid ≠ criminaliteitscijfers  Mobiliteit Sociale leefomgeving  Kinderopvang  Opvoedings- en gezinsondersteuning Woonzorgbeleid  Woonzorgcentrum, dagcentrum, service flats, lokaal dienstencentrum, thuishulp… Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen15 -19-7-2014

16 VVSG - 8. Recht op gezondheid sociale ongelijkheid in gezondheid neemt toe Gezondheid = mentaal & fysiek Cijfers: Man zonder onderwijsdiploma overlijdt 7,5j eerder Vrouw zonder onderwijsdiploma is 18j minder gezond Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen16 -19-7-2014

17 VVSG - 8. Recht op gezondheid Voornamelijk Vlaams/federale bevoegdheid Lokaal bestuur → toegankelijkheid van gezondheid → personen in armoede krijgt ondersteuning Lokaal bestuur als coördinator Lokaal bestuur bewaakt toegankelijke gezondheid Lokaal bestuur voert preventief beleid Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen17 -19-7-2014

18 VVSG - Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen18 -19-7-2014

19 Aandachtspunten

20 VVSG - Verkokerd beleid 20 - CULTUUR WONEN WERKEN MOBILITEIT SENIOREN JONGEREN Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen19-7-2014

21 VVSG - ALLOCHTONEN SENIOREN JONGEREN CULTUUR WONEN WERKEN MOBILITEIT WELZIJN VEILIGHEID Inclusief beleid Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen19-7-2014

22 VVSG - GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN CULTUUR WONEN WERKEN MOBILIEIT … … Integraal beleid 19-7-2014Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen 22 -

23 VVSG - Vóór invoering Decreet planlastvermindering Decreet planlastvermindering Planlastvermindering 23 - Rapportering Lokaal Sociaal- beleidsplan Goedkeuring Rapportering Minderheden- beleidsplan Subsidie- aanvraag Goedkeuring subsidie- aanvraag Beslissing toekenning subsidie Strategisch meerjaren plan Rapportering Afrekening Jeugdwerk beleidsplan Subsidie- aanvraag Vlaamse prioriteiten 14 PLANNEN Decreet planlastvermindering Lokaal Sociaal beleidsplan Jeugdwerk beleidsplan Minderheden- beleidsplan 1 PLAN 19-7-2014Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen

24 VVSG - Vlaamse beleidsprioriteiten sociaal beleid 1.Vermaatschappelijking van de zorg 2.Kinderarmoede 3.Gezondheidsbeleid 4.Gezinsondersteuning en kinderopvang 5.Buitenschoolse opvang 6.Woonzorgaanbod 7.Vergrijzing van de bevolking 8.Problematische schuldenlast 9.Dak- en thuisloosheid 10.Samenwerking met welzijnswerk Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen24 -19-7-2014

25 VVSG - Beleid op basis van samenwerking Met diensten onderling Met gemeente en OCMW Met buurgemeenten, buur-OCMW’s Met het middenveld Met burgers sociaal beleid overstijgt het lokaal bestuur Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen25 -19-7-2014

26 VVSG - Participatief beleid met burgers Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen26 -19-7-2014 Participatie met burgers en actoren Ook kwetsbare burgers betrekken!! Meer info over participatie? www.vvsg.be < sociaal beleid www.vvsg.be < lokaal sociaal beleid < participatie

27 VVSG - Lokaal bestuurVVSG-ondersteuning Charter+scan Publicatie: quickwins Methodieken proactief werken www.vvsg.bewww.vvsg.be < sociaal beleid < lokaal sociaal beleid Toegankelijk beleid Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen27 -19-7-2014 Sociaal huis Proactief werken

28 VVSG - Nog vragen? VVSG helpt u graag verder: Nieuwsbrief: VVSG-week en M-weter Tijdschrift Lokaal Website: www.vvsg.bewww.vvsg.be Vormingen en opleidingen Publicaties van politeia Helpdesk Hefbomen voor een effectief sociaal beleid en armoedebestrijding – 100 dagen28 -19-7-2014

29 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Hefbomen voor sociaal beleid en armoedebestrijding Joke Vanreppelen, stafmedewerker lokaal sociaal beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google