De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thomasdag 14 december / 25 Ingrid van Kaam-van der Linden,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thomasdag 14 december / 25 Ingrid van Kaam-van der Linden,"— Transcript van de presentatie:

1 Thomasdag 14 december 2007 1 / 25 Ingrid van Kaam-van der Linden,
José van Dinter-Sanderink, Bernard Verhoeven Kasper Boon

2 2 / 25

3 Peellandcollege en vernieuwing
3 / 25 Peellandcollege en vernieuwing Destijds de keuken waar veel projecten van Conditieleer 1 & 2 zijn ontstaan Nu was het tijd voor een nieuwe benadering Een denktank (Herman Rotting, Rinus Pecht, Mario Elbers, Kasper Boon) ging aan de slag: ontstaan van site en Paspoort En waar vindt nu de uitwerking plaats… op ons Peellandcollege! In deze workshop geven we onze eerste ervaringen De grote opdracht. Inmiddels een opdracht die overal in Nederland bekend is: meten van de hartslag!

4 4 / 25 Uitgangspunten Geen boek meer; alle inhoud voor opdrachten enz. op het internet ( Vrij toegankelijk voor iedereen Alle opdrachten zijn ingedeeld volgens de ideeën van het Basisdocument Bewegings-onderwijs Paspoort is in eerste instantie een afteken-document. Er is gekozen voor een papieren document dat de leerlingen later nog eens kunnen inzien als persoonlijk document. Paspoort is een dun klein boekje. Het boekje bevat persoonlijke gegevens en invulvakken. De leerlingen krijgen instructie over wat ze moeten doen.

5 Enkele basisgedachten
5 / 25 Enkele basisgedachten Paspoort is dus geen inhoudelijke vernieuwing, maar wel een vernieuwing m.b.t. onderwijs. Uitgangspunt is tevens dat de lessen niet veranderd hoeven te worden: Paspoort is voor opdrachten of kan gebruikt worden indien lessen niet mogelijk zijn. Bij het Basisdocument Bewegingsonderwijs spelen de 4 gezichtspunten een belangrijke rol. Zowel de site als het Paspoort zijn daar volledig op afgestemd.

6 6 / 25

7 Van basisschool naar basisvorming
7 / 25 Van basisschool naar basisvorming Paspoort richt zich alleen op de basisvorming Paspoort wordt aan het begin van leerjaar 1 uitgereikt en maakt de leerling direct duidelijk dat het bij de basisvorming anders zal gaan. Eerste ervaringen: in de praktijk vormt het werken met Paspoort en de site, voor de leerling geen enkel probleem Er is een instructie voor leerlingen gemaakt voor zowel jaar 1 als jaar 2 (komt nog aan de orde) Omslag van het Basisdocument. Paspoort en site sluiten volledig bij dit document aan.

8 Het belang van het duidelijk maken van zo’n overgang
8 / 25 Het belang van het duidelijk maken van zo’n overgang Want: veel leerlingen denken impliciet aan een voortzetting van het bestaande onderwijs LO (van basisschool naar basisvorming) Maar: het moet de leerling van meet af aan duidelijk worden gemaakt dat ze bij LO in de onderbouw ook moeten “leren” Het verschil is natuurlijk wel dat leren ook betrekking kan hebben op het leren van bewegingsvormen!

9 9 / 25

10 Wat verwachten leerlingen van het vak LO?
10 / 25 Wat verwachten leerlingen van het vak LO? Omdat doelstellingen niet expliciet duidelijk zijn, is het verwachtingspatroon van leerlingen voor het grootste deel gebaseerd op vooroordelen! Bij vakken als Engels is er geen enkel probleem: je leert Engels spreken en je leert om Engelse testen te vertalen. Maar hoe zit dat nu bij ons vak? Bij het vak Engels leer je Engels. Niemand heeft daar problemen mee. Maar als het over LO gaat komen direct allerlei vooroordelen naar voren!

11 Wat verwachten leerlingen van het vak?
11 / 25 Wat verwachten leerlingen van het vak? Het is de plicht van iedere docent om echt duidelijk te maken wat een leerling mag verwachten Aan de hand van Paspoort komt een bewustwordingsproces op gang wat je mag verwachten (leerlingen kijken direct naar de kopjes van de invulvakjes in het Paspoort). Omdat Paspoort dwingt tot het opschrijven van bevindingen, is het voor de docent extra interessant om te zien wat leerlingen van onderdelen van de lessen denken. Nog zo’n bekend misverstand: ons vak zou alleen zijn voor diegenen die voor sport aanleg hebben. Natuurlijk is er niets op tegen als je ergens aanleg voor hebt. Maar ook mensen die geen taalgevoel hebben moeten Engels leren!

12 12 / 25

13 13 / 25 Het begin In het begin: moet de leerling hun persoonlijke gegevens invullen Plus de bekende gegevens als: gewicht, lengte, BMI

14 Daarna moeten ze hun “uitgangssituatie” invullen:
14 / 25 Daarna moeten ze hun “uitgangssituatie” invullen: Tot nu toe heb ik veel/weinig/niet gesport. De belangrijkste reden waarom dat zo is, is:……. Omcirkel in de eerste zin het woord dat van toepassing is. Geef vervolgens aan wat de reden volgens jouw is dat je tot nu toe zoveel (of zo weinig) aan sport hebt gedaan: ………

15 15 / 25 En vervolgens:  Ik beoefen de volgende sport/sporten: Dit gedeelte vul je alleen in als je meer sporten beoefent. Vervolgens schrijf je die sport/sporten op: …………………… Dat doe ik vooral omdat: En vervolgens beschrijf je waarom je die sport/sporten zo leuk vindt: ……………..

16 Maar er is ook een instructie
16 / 25 Maar er is ook een instructie Peellandcollege heeft ook een instructie voor leerlingen opgesteld waarin wordt aangegeven welke projecten van de site ze moeten doen en waar ze de resultaten in hun Paspoort moeten invullen. Er is ruimte voor de docent om af te tekenen. Ook rapportcijfers worden opgenomen

17 Tenslotte: voorbeelden van opmerkingen
17 / 25 Tenslotte: voorbeelden van opmerkingen blz. 2 : school: PCD: Pussy Cats Dolls. blz. 13: periode 3: Fairplaytest....Ferplaytest, Verpleegtest blz. 18: bewegen verbeteren: badminton: grotere velden aanleggen. blz. 20: een atletiekonderdeel verbeteren: hoezo een 6- minuten- loop verbeteren. Ik vind het kei-oneerlijk, want de mijsjes, met lange ij, hoeven veel minder te lopen. Soms lezen ze niet goed. Ringen en brug verbeteren onder atletiekonderdeel. blz. 21: turnonderdeel in laten vullen..... turfonderdeel blz. 36: bewegen regelen: Oh, ik help wel eens. Een leerling met een groeistoornis had ingevuld: ik beoefen nog geen sport omdat er door mijn groeistoornis geen sport is. Maar in het algemeen geldt: leerlingen vullen het vrij serieus in, omdat het meetelt voor het rapportcijfer.

18 18 / 25

19 Voorbeeld algemene instructie
19 / 25 Peellandcollege heeft uitgewerkt: Een algemene instructie voor de leerling Een studiewijzer per jaar Voorbeeld algemene instructie

20 Voorbeeld gedeelte studiewijzer
20 / 25 Peellandcollege heeft uitgewerkt: Een algemene instructie voor de leerling Een studiewijzer per jaar Voorbeeld gedeelte studiewijzer

21 21 / 25

22 22 / 25 Er is in het voorafgaande vooral veel aandacht besteed aan het Paspoort. Een belangrijke informatiebron is de site. In feite vormt de site “het boek”: gratis en voor iedereen toegankelijk Vaklokaal.nl

23 23 / 25 Alle projecten zijn ingedeeld naar niveau en de 4 gezichtspunten.

24 24 / 25 Bijzondere aandacht verdient “sporten” Volledig geïntegreerd met Wikipedia Bij de meeste sporten is ook een volledige videocursus opgenomen!

25 25 / 25 Conclusies Paspoort is allereerst een vernieuwing voor de invulling van het onderwijs Paspoort laat de bestaande lessen ongemoeid Paspoort maakt de leerling duidelijk wat hij of zij van het onderwijs LO in de onderbouw mag verwachten Paspoort sluit aan bij het Basisdocument Bewegingsonderwijs Paspoort “opent deuren” die anders gesloten blijven Paspoort is een persoonlijk document dat later met plezier nog eens kan worden doorgebladerd Paspoort maakt gebruik van de site vaklokaal.nl


Download ppt "Thomasdag 14 december / 25 Ingrid van Kaam-van der Linden,"

Verwante presentaties


Ads door Google