De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarplan 2010 (concept) Presentatie Deelnemersraad 31 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarplan 2010 (concept) Presentatie Deelnemersraad 31 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarplan 2010 (concept) Presentatie Deelnemersraad 31 maart 2010

2 Missie Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige psychische stoornissen te bevorderen door, in nauwe samenwerking met partners in het werkveld: -Kennis te ontwikkelen, te bundelen en te verspreiden en te doen toepassen over behandeling, rehabilitatie, herstel(ondersteuning) en maatschappelijke acceptatie -En, vanuit deze kennis, het beleid ten aanzien van de zorg voor bovengenoemde doelgroep te beïnvloeden

3 2010 is overgangsjaar  Vrijwel alle activiteiten van Schizofreniestichting en Kenniscentrum Rehabilitatie worden voortgezet  Aantal nieuwe activiteiten (conform Fusiedocument) in 2010 van start, o.a. - Ondersteuning Netwerken Vroege Psychose - Deelprojecten ‘Herstel en Burgerschap’ - Implementatie MDRS (vanaf najaar 2010) - Project Opschaling Ervaringsdeskundigheid (samen met Ti)  NB: Spanning tussen ‘Oud’ en ‘Nieuw’, mede door huidige onderbezetting

4 Vijf programma’s  Herstel, Ervaringsdeskundigheid & Participatie (HEP)  Innovatie & Implementatie  Opleiding & Scholing  Bekostiging & Regelgeving  Onderzoek  Taakgebied Informatie & Voorlichting (o.a. Website) NB: Programma-indeling flexibel hanteren: veel overlap en samenwerking

5 Medewerkers Kenniscentrum Phrenos Functies:  Progr.coörd. HEP  Progr. coörd. I&I  Progr. coörd. S&O  Progr. coörd. B&R  Progr. coörd. Onderzoek  Coörd. I&V  Office manager  Directeur Medewerkers: Annette Plooy (langd. ziek) Marcel van de Wal (vanaf 1-5-’10) Fons van de Kar Vacature Jaap van Weeghel (vacature) Frank Bos Petra Klabbers, Ylonka van de Bunt Jaap van Weeghel Bij volledige bezetting: plm. 5,5 fte

6 Platforms en netwerken gecoördineerd vanuit programma’s Platforms/netwerken:  HEE-platform  Platform IPS  Platform Rehabilitatieond.  Platform Rehab. & Ouderen  (Multidisc.) Netwerk Vroege Psychose Vanuit programma:  Herstel, Erv. Desk. & Part.  Zorginn. & Implementatie  Onderzoek  Zorginn. & Implementatie

7 Werkgroepen Deelnemersraad gecoördineerd vanuit programma’s Werkgroepen:  Congrescommissie  Werkgroep Onderzoek  Werkgroep Implementatie  Bekostiging NB:  In 2010: van werkgroepen naar Programmaraden Vanuit programma:  Scholing & Opleiding  Onderzoek  Bekostiging & Regelgeving

8 Programma Herstel, Ervaringsdeskundigheid & Participatie Programmacoördinator: Annette Plooy (langdurig ziek) Activiteiten in 2010:  Project Opschaling Ervaringsdeskundigheid (subsidie ZIP, samen met Ti)  Future Search Herstel en Burgerschap (met RIBW Alliantie en Kaap Z)  Voorbereiding landelijke anti-stigma campagne (met vele andere partijen)  Deelname ITHACA en ASPEN: Europese onderzoeksprojecten op het gebied van stigma en mensenrechten  Ondersteuning Landelijk HEE-platform

9 Programma Innovatie & Implementatie Programmacoördinator: Marcel van de Wal Activiteiten in 2010:  Update MDRS: afronding en implementatie  Uitvoering 4 deelprojecten Herstel en Burgerschap - Meer mensen aan het werk (via IPS) - Maatschappelijke Steunsystemen (met Ti en MoVisie) - Herstelondersteunende Zorg - Implementatie MDRS  Ondersteuning Netwerken Vroege Psychose - Masterclass NVP - Ontwikkeling Best Practice, werkconferenties (MNVP)  Nader uitwerken: aandacht voor e-mental health bij psychosen (informatie over behandeling, herstel en rehabilitatie; Shared Decision Making, etc.).

10 Programma Scholing & Opleiding Programmacoördinator: Fons van de Kar Congressen en studiebijeenkomsten: -Congres Autonomie en Herstel bij Ouderen etc. op 7 april 2010 -Werkconferentie Arbeid/IPS op 23 juni 2010 -Schizofreniecongres op 18 november 2010 -Masterclass Vroege Psychose op 28 november 2010 -Rehabilitatiecongres op 15 december 2010 Cursussen en opleidingen: -Cursussen open inschrijving en op maat, o.a. CAARMS, PANNS -Ontwikkeling nieuw cursusaanbod, o.a. na update MDRS -Kennisoverdracht naar (post-)initiële opleidingen -Advisering instellingen en professionals over opleidingen -Nader uitwerken: aanbod e-learning voor professionals

11 Programma Bekostiging & Regelgeving Programmacoördinator: Vacature Activiteiten in 2010: -Ondersteuning werkgroep Bekostiging -…….

12 Programma Onderzoek Programmacoördinator: Jaap van Weeghel (vacature) Activiteiten in 2010:  Informatie over onderzoek en publicaties: - Overzicht lopende onderzoeken in Nederland (website) - Rubriek Signaleringen Engelstalige publicaties (website)  Deelname aan onderzoeksprojecten: - Europese projecten ITHACA en ASPEN - Nederlands: deelname SCION (RCT naar IPS), effectmeting antistigma campagne (in voorbereiding), Geweld tegen psychiatrische patiënten (NWO- aanvraag), monitoring IPS Herstel en Burgerschap  Kennissyntheses: - o.a. Update MDRS, en multidisc. richtlijn Arbeid en Psychiatrie, andere thema’s  Doorontwikkeling Kwaliteitstoetsingen zorgaanbod lidinstellingen (de KRAS en verder)

13 Informatie en Voorlichting Coördinator: Frank Bos Activiteiten in 2010:  Verdere uitbouw website  6 à 10 Nieuwsbrieven per jaar  PR-beleid, huisstijl etc.

14 Publicaties  Boek over Psycho-educatie  Publicatie over twee KRAS-rondes in acht regio’s  Jaarboek Psychiatrische Rehabilitatie 2010-2011  Bundel best practices Rehabilitatie Ouderen  Tijdschrift voor Rehabilitatie (hoofdredactie)  Voorbereiding Handboek IPS

15 Discussie  Vragen?  Suggesties?  Andere accenten?  Waar moet Phrenos meer/minder aandacht aan besteden?


Download ppt "Jaarplan 2010 (concept) Presentatie Deelnemersraad 31 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google