De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 1 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 1 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit."— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 1 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Seminarie ‘Gezondheidsrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ Brussel, 12 maart 2007 Wie betaalt de social profit in Vlaanderen? Proeve tot satellietrekeningen voor de sectoren gezondheidszorg, welzijnszorg en de socioculturele sector anno 2003 Jozef Pacolet, Wim Van Opstal, Marijke Borghgraef Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven www.hiva.be

2 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 2 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Inhoud 1. Opdracht 2. Satellietrekening 3. Belang 4.Werkwijze 5.Vooruitgang 6.Beperkingen 7.Resultaten Gezondheidszorg 8.Resultaten Welzijnszorg 9.Resultaten Socioculturele Sector 10.Totaalbeeld 11.Verdeling naar organisatievorm 12.Onvolledigheden en knelpunten 13.Verschillen Belgische satellietrekening

3 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 3 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 1.Opdracht Handleiding en draaiboek voor het opstellen van een satellietrekening voor de social profit in Vlaanderen Publieke financiering in beeld brengen, maar dit kan niet zonder zicht op de private middelen Verdeling naar organisatievorm: private social profit, publieke social profit en ‘for profit’ of commerciële organisaties Nulmeting anno 2003 als startpunt voor volgende actualisering Vergelijking met informatie uit het verleden

4 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 4 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen?

5 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 5 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 2.Satellietrekeningen Aanvulling op nationale rekeningen wanneer deze onvoldoende informatie geven over een bepaalde sector of aspect van onze economie Optiek van de bestedingen Voorwaarden: functioneel detail, herkenbaarheid voor de sector, administratieve inpasbaarheid Aansluiting bij OESO-inspanningen m.b.t. satellietrekening gezondheidszorg Op termijn een geïntegreerde zorgrekening? Ruimere definitie van ‘social profit’ indien relevant

6 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 6 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Markt Primair Activiteiten PubliekPrivé Gesalarieerden Privé non-profit Zelfstandigen en hun personeel Secundair Tertiair Quartair Quasi - Collectieve goederen Onderwijs Collectieve goederen en Budget Vrijwillige bijdrage De non-profit sector

7 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 7 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Markt Primair Activiteiten PubliekPrivé Gesalarieerden Privé non-profit Zelfstandigen en hun personeel Secundair Tertiair Quartair Quasi - Collectieve goederen Onderwijs Collectieve goederen en Budget Vrijwillige bijdrage De totale quartaire sector

8 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 8 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Markt Primair Activiteiten PubliekPrivé Gesalarieerden Privé non-profit Zelfstandigen en hun personeel Secundair Tertiair Quartair Quasi - Collectieve goederen Onderwijs Collectieve goederen en Budget Vrijwillige bijdrage De satellietrekening gezondheidszorg

9 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 9 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 3.Belang ‘Onbekend is onbemind’: statistische herkenning leidt tot maatschappelijke erkenning Kadert in het meerwaardenonderzoek van de VCSPO Goede inschatting van de sectoren gezondheidszorg en welzijn is van toenemend belang in de context van vergrijzingsproblematiek (budgettaire kost en creatie toegevoegde waarde en economische activiteit) Opvolgen van tendensen van vermarkting en privatisering

10 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 10 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 4.Werkwijze Van micro naar macro: basisinformatie, brontabellen, eigenlijke satelliettabel, synthesetabellen Klemtoon op publieke middelen: vertrekkend van gedetailleerde rekeningen van alle betrokken overheden Inschatting private middelen op basis van diverse bronnen, o.m. huishoudbudgetenquête, berekende remgelden RIZIV Verdeling naar organisatievorm op basis van werkgelegenheid

11 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 11 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Opbouw informatie: van micro naar macro GHZ enge definitie: 9,2 % van BBP GHZ incl. LTC:10 % van BBP

12 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 12 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 5.Vooruitgang Meer verfijnde informatie voor alle sectoren door te vertrekken van grootste detail begrotingen Meer accurate informatie door rekeningen te gebruiken Voor de eerste keer werkelijke regionale verdeling RIZIV-middelen beschikbaar Grotere aansluiting bij de concepten van het ‘System of Health Accounts’ door gebruik van classificatie en principes Tabel gezondheidszorg is beschikbaar naar verstrekker en functie Meer en meer ook de integratie van de welzijnszorgrekening in de concepten van gezondheidsrekening

13 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 13 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 6.Beperkingen Begrotingsrubrieken zijn niet zo stabiel in de tijd en tussen diverse overheden Geen centraal beschikbare elektronische informatie over de rekeningen van de provinciebesturen en de OCMW’s Geen voldoende gedetailleerd en consistent gebruik van economische codes bij de rekeningen van de lagere overheden Regels ‘System of Health Accounts’ wijken af van wat men intuïtief verwacht Blijft voor een deel ook gebaseerd op ramingen

14 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 14 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 7a. Uitgaven gezondheidszorg 2003, enge versus ruime definitie (in miljard euro) 12,3 1,7 1,9 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 bestedingen Ruime definitie gezondheidszorg (incl. overige chronische zorg) Gezondheidszorg, inclusief RVT en ROB + administratie + overige Gezondheidszorg, inclusief RVT en ROB Enge definitie gezondheidszorg 16,764

15 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 15 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 7b.Uitgaven gezondheidszorg 2003, opsplitsing volgens financierder (in miljard €)) 0,91 1,44 0,67 9,84 0,67 3,24 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 financiering (in miljard €) Eigen bijdragen Private verzekeringen RIZIV Lokale overheden Gemeenschappen Federale overheid 16,764

16 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 16 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 7b.Uitgaven gezondheidszorg 2003, opsplitsing volgens financierder (%) 5,45 8,57 3,97 58,69 4,01 19,31 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% financiering (%) Eigen bijdragen Private verzekeringen RIZIV Lokale overheden Gemeenschappen Federale overheid

17 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 17 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 7c.Evolutie van de gezondheidszorguitgaven, enge versus ruime definitie, België-Vlaanderen (in % van het BBP) 6,5 5,9 7,1 7,2 7,1 8,1 9,2 10 0 2 4 6 8 12 1987199219972002 uitgaven gezondheidszorg (in % van BBP) Enge definitie gezondheidszorg Gezondheidszorg, inclusief RVT en ROB Gezondheidszorg, inclusief RVT, ROB, administratie & overige Ruime definitie gezondheidszorg (incl. overige chronische zorg)

18 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 18 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 7 d.Reële evolutie van de gezondheidszorg- uitgaven, België, 1987-1997, Vlaanderen, 1997- 2003 (in index en jaarlijks groeipercentage) 198719972003 gem. jaarlijkse groei 1987-1997100130,3 2,7 % 1997-2003 1001294,3 %

19 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 19 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 8a.Bestedingen sector welzijnszorg (in miljard euro) 5,261 0,4 1,9 0,8 1,0 1,2 0 1 2 3 4 5 6 financiering (miljard euro) Eigen bijdragen Sociale Verz. Lokale overheden Gemeenschappen Federale overheid 5,260

20 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 20 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 8b.Bestedingen sector welzijnszorg 2003, opsplitsing volgens financiering 22,20 8,51 37,28 14,93 17,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% financiering (%) Eigen bijdragen Sociale verz. Lokale overheden Gemeenschappen Federale overheid

21 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 21 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 8c.Bestedingen sector welzijnszorg, evolutie 1997-2003 in reële termen, prijzen van 2003 (in miljard euro) 1,91 3,87 5,26 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 1988199319982003 uitgaven (in mjd €)

22 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 22 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 8d.Bestedingen sector welzijnszorg, evolutie 1997-2003 als % van het BBP 1,6 2,6 3,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1988199319982003 uitgaven (in % van BBP)

23 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 23 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 8e.Reële evolutie van de welzijnszorguitgaven, Vlaanderen, 1988 -1997-2003 (in index en jaarlijks groeipercentage) 198819972003 gem.jaarlijkse groei 1988-1997100202,7 8,2 % 1997-2003 100136,05,2 %

24 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 24 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 9a.Uitgaven socioculturele sector (in miljard euro) 0,326 0,801 0,016 0,098 0,362 0,812 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 financiering (miljard euro) Private bijdragen Gemeenten Provincies VGC Vlaamse overheid Federale overheid 2,463

25 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 25 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 10a.Bestedingen gezondheidszorg, welzijn en socioculturele sector, 2003 (miljard euro)

26 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 26 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 10b.Bestedingen gezondheidszorg, welzijn en socioculturele sector en totaal, 2003 (% BBP) 8,1 1,9 1,2 1,5 7,1 1 1,1 0,8 1,9 3,1 1,5 0 2 4 6 8 10 12 14 Totaal Gezondheid Overlap G-W Welzijn Sociocultureel Uitgaven (in % van BBP) Ruime def. (incl. overige chronische zorg) Incl RVT/ROB + admin en overige Incl. RVT/ROB Enge definitie Sociocultureel Welzijn Overlap G-W Gezondheidszorg

27 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 27 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 10c.Private en publieke middelen in de socialprofitsector (in % van BBP) 9,7 7,7 2,4 1,0 2,9 2,3 0,7 0,5 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Totaal GezondheidszorgWelzijnSocioculturele sector Privaat Publiek

28 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 28 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 10c.Private en publieke middelen in de socialprofitsector (in % van sectortotaal) 76,876,7 77,8 67,0 23,223,3 22,2 33,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TotaalGezondheids- zorg WelzijnSocioculturele sector Privaat Publiek

29 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 29 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 11.Verdeling naar organisatievorm

30 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 30 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 12.Onvolledigheden en knelpunten Tegemoetkoming hulp aan bejaarden & integratietegemoetkoming Zorgverzekering: verhoging van verplichte sociale zekerheid of vermindering van eigen bijdragen? Idem voor sociale en fiscale maximumfactuur Kosten voor accommodatie Kapitaaluitgaven Door toepassing principe ‘finale besteder’ gaan onderlinge transfers verloren Terminologische problemen

31 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 31 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 13.Verschil met Belgische satellietrekening Opname van uitgaven regionale en lokale overheden  diverse vormen van LTC niet opgenomen! Gebruik begrotingsrekeningen in plaats van begrotingen HVKZ/CZLZ: detail op basis van jaarverslag >< gebruik van verdeelsleutel Opvallend minder private bijdragen ambulante zorg Ook uitgaven openbare gezondheidszorg lager ingeschat

32 Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 32 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? ‘Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer’ Willem van Oranje


Download ppt "Gezondheidszorgrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ 12 maart 2007 1 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit."

Verwante presentaties


Ads door Google