De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Streefbeeld In- en uitschrijven / OSO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Streefbeeld In- en uitschrijven / OSO"— Transcript van de presentatie:

1 Streefbeeld In- en uitschrijven / OSO
Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs

2 Inhoud Achtergrond Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs
Streefbeeld In- en uitschrijven Overstap service onderwijs

3 Achtergrond SION

4 SION ? Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs
Samenwerkingsverband van de zes onderwijsraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, HBO-raad en VSNU (Schoolinfo, saMBO-ICT, Kennisnet en SURFfoundation) Aandachtsgebied Beleidsmatige en uitvoerende aspecten van informatievraagstukken in het onderwijs die de verschillende deelsectoren in het onderwijs overstijgen. PO-Raad: Vereniging van schoolbesturen in het primair onderwijs (894; ruim scholen; dat is een vertegenwoordiging van 96% besturen/91% scholen en leerlingen) VO-raad: Vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs (334; ruim 600 scholen) MBO Raad: Vereniging van onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie (57?) AOC Raad: Vereniging van agrarische onderwijscentra (13) HBO-raad: Vereniging van Nederlandse hogescholen (35?) VSNU: Vereniging van Nederlandse Universiteiten (14) Schoolinfo: PO en VO saMBO-ICT Kennisnet: PO, VO en MBO Surf: HBO en WO

5 Doelstellingen Richt zich op:
Het uitwisselen van kennis en ervaringen meer gebruik maken van elkaars leerervaringen Samen kennis en beleid ontwikkelen ten aanzien van informatievraagstukken o.a. gericht op het beïnvloeden van overheidsbeleid of op het maken van goede afspraken met de overheid (beleid en uitvoering) Samenwerkingsafspraken maken over de uitvoering van informatietaken Verbeteren van kwaliteit en/of efficiency in de keten

6 Activiteiten Primair aandachtsgebied
Verbeteren van doorlopende leerlijnen doormiddel van het realiseren van een effectievere en efficiëntere ingerichte administratieve keten. Lopende projecten Doorstroommonitor Identiteitsmanagement In- en uitschrijven

7 Streefbeeld In- en uitschrijven

8 Proces- en gegevensmodel
Wat hebben we gemeenschappelijk Als je kijkt naar de hoofdprocessen dan zijn er overeenkomsten tussen de sectoren Ook de type gegevens die uitgewisseld worden zijn hetzelfde Alleen het gebeurt heel verschillend Via de burger, via DUO, via de instelling Kunnen we dit uniform maken? Zodat we misschien beter kunnen samenwerken…

9 Principes voor gegevensuitwisseling
Bekijk het proces van gegevensuitwisseling (ook) vanuit het perspectief van de burger en maak het transparant voor de burger Hergebruik gegevens uit (authentieke) registers en voorkom, indien mogelijk, dubbele opslag binnen de keten Ga uit van de bestaande (wettelijke) verantwoordelijkheden van ketenpartijen

10 Gezamenlijke streefdoelen
Harde Persoonsgegevens: Burger (via registers DUO)  Instelling Zachte Persoonsgegevens: Burger  Instelling Harde Vooropleidings- en resultaatgegevens: Instelling (via registers DUO)  Instelling Zachte Vooropleidings- en resultaatgegevens: Instelling  Instelling Harde of Zachte Zorg- en Onderwijsbegeleidingsgegevens: Burger of Instelling (via registers Instelling)  Instelling

11 Ontwerp generieke services
Identificatie en omschrijving van de benodigde services voor hergebruik van reeds beschikbare gegevens ten behoeve van de processen aanmelden, in – en uitschrijven en begeleiden uitgangspunten Voor alle sectoren bruikbaar Aansluitend op bestaande services (DUO, OSO, DAF MBO en Studielink) Uitwerking van gegevensservices

12 Register DUO gegevensstromen Onderwijs-volger Harde gegevens
Zachte gegevens aanmelden Register DUO 1. Opvr. Onderwijsidentiteit bij DUO DAF Registers Leerling Administr. Systeem Leerling Administratie Systeem 2. Opvr. Persoonsgegevens bij DUO 5. Opvr. Vooropleidings- en resultaatgegevens bij DUO inschrijven 3. Reg. Persoonsgegevens bij DUO 4. Opvr. Persoonsgegevens bij Instelling + 7. Opvr. Vooropleiding-, Resultaat -en (Zorg)begeleidingsgegevens bij Instelling 6. Reg. Onderwijsdeelname en Onderwijsresultaat bij DUO begeleiden uitschrijven Toekomstige instelling Latende instelling DUO

13 Analyse bestaande services
Generieke Services OSO DAF MBO Studielink 1. Opvragen onderwijsidentiteit bij DUO X 2. Opvragen Persoonsgegevens van DUO 3. Registreren Persoongegevens bij DUO 4. Opvragen Persoonsgegevens bij Instelling 5. Opvragen Vooropleidings en Resultaatgegevens bij DUO X* 6. Registreren Vooropleidings en Resultaatgegevens bij DUO 7. Opvragen Opleiding, Resultaten en (Zorg)begeleidingsgegevens bij Instelling 2*

14 Klik Hier om je gegevens op te halen met je DigiD
Sara Zelf Dongen Zelf? van Zelf? Zelf? Zelf Zelf Zelf Zelf

15 Sara Jansen

16 Klik Hier om je gegevens op te halen
Welkom Sara, Hieronder vind je je gegevens zoals bekend bij DUO en de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Klik welke gegevens je wil meenemen Druk op OK als je de gegevens wil importeren in je aanmeldingsformulier. Mocht je gegevens willen aanpassen dan kan dat in het aanmeldingsformulier van je instelling. Ook kan je toestemming geven om je diplomagegevens automatisch te laten verzenden zodra je deze behaald hebt. Sara Zelf Dongen Zelf? van Zelf? Zelf? Diploma Stuur svp zodra ik miijn diploma behaald heb, een digitale versie inclusief cijferlijst naar de instelling waar ik me voor aanmeld,. OK Zelf Zelf Zelf Zelf

17 Zelf Wijziging Zelf Zelf Wijziging Eigen invoer Zelf Zelf Zelf Zelf
Welkom Sara, Vul svp je persoonsgegevens in. De vooringevulde gegevens zijn geïmporteerd uit het GBA. Je kunt de vooringevulde gegevens waar nodig aanpassen. Velden met een * zijn verplicht. Jansen - Sara Catharina Sara Zelf Vrouw Vul hieronder de gewenste aanpassingen in: Wijziging Naam student Groningen Jacobs Dongen Zelf Wijziging van Zelf Klik hier als postadres anders is dan woonadres Eigen invoer Zelf Zelf Zelf Zelf

18 Vervolg Verkenning digitaal aanmelden en inschrijven PO/VO
Verkenning digitaal uitwisseling begeleidingsgegevens MBO en HO

19 Overstapservice onderwijs
Veilig op weg naar een nieuwe school 14 december 2012

20 Wat is OSO? Een initiatief van de en Overstapservice Onderwijs
Doel: een landelijke standaard voor de veilige digitale uitwisseling van leergegevens op schakelmomenten Voordeel: ondersteunen warmere overdracht - Geen dossiers meer overtypen = tijdwinst - Naadloze digitale overheveling in leerling administratie = minder fouten

21 Wat is het overstapdossier?
Update / jaar Elke overstap Electronisch verzonden Gegevensbericht Gedefinieerde inhoud

22 Wat is het overstapdossier?
Een onderwijskundig rapport Maar dan digitaal

23 Schematische weergave OSO
overdracht dossier (niet via TC) LAS authenticatie scholen/RI bewaking sessie logging Traffic Center registratie scholen, besturen, uitgifte certificaten helpdesk Back end systeem selfservice portal voor scholen, besturen, etc Mijn OSO-OD

24 Privacy en veiligheid Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
‘Overeenkomst gebruik OSO’ voor: - softwareleveranciers - schoolbesturen Overdracht dossier via beveiligde verbinding tussen nieuwe en huidige school Na inzage (po) of goedkeuring (vo) ouders GEEN centrale opslag van leerlinggegevens

25 www.oso-od.nl Meer informatie? Hoe het werkt
Gegevensset overstapdossier Veiligheid en privacy Rol ouders Welke softwareleveranciers? Uw school/onderwijsinstelling aanmelden voor het OSO kwalificatietraject?


Download ppt "Streefbeeld In- en uitschrijven / OSO"

Verwante presentaties


Ads door Google