De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Streefbeeld In- en uitschrijven / OSO Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Streefbeeld In- en uitschrijven / OSO Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Streefbeeld In- en uitschrijven / OSO Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs

2 Inhoud 1.Achtergrond Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs 2.Streefbeeld In- en uitschrijven 3.Overstap service onderwijs

3 Achtergrond SION

4 SION ? Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Samenwerkingsverband van de zes onderwijsraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, HBO-raad en VSNU (Schoolinfo, saMBO-ICT, Kennisnet en SURFfoundation) Aandachtsgebied Beleidsmatige en uitvoerende aspecten van informatievraagstukken in het onderwijs die de verschillende deelsectoren in het onderwijs overstijgen.

5 Doelstellingen Richt zich op: Het uitwisselen van kennis en ervaringen meer gebruik maken van elkaars leerervaringen Samen kennis en beleid ontwikkelen ten aanzien van informatievraagstukken o.a. gericht op het beïnvloeden van overheidsbeleid of op het maken van goede afspraken met de overheid (beleid en uitvoering) Samenwerkingsafspraken maken over de uitvoering van informatietaken Verbeteren van kwaliteit en/of efficiency in de keten

6 Activiteiten Primair aandachtsgebied Verbeteren van doorlopende leerlijnen doormiddel van het realiseren van een effectievere en efficiëntere ingerichte administratieve keten. Lopende projecten Doorstroommonitor Identiteitsmanagement In- en uitschrijven

7 Streefbeeld In- en uitschrijven

8 Proces- en gegevensmodel

9 Principes voor gegevensuitwisseling Bekijk het proces van gegevensuitwisseling (ook) vanuit het perspectief van de burger en maak het transparant voor de burger Hergebruik gegevens uit (authentieke) registers en voorkom, indien mogelijk, dubbele opslag binnen de keten Ga uit van de bestaande (wettelijke) verantwoordelijkheden van ketenpartijen

10 Gezamenlijke streefdoelen Harde Persoonsgegevens: Burger (via registers DUO)  Instelling Zachte Persoonsgegevens: Burger  Instelling Harde Vooropleidings- en resultaatgegevens: Instelling (via registers DUO)  Instelling Zachte Vooropleidings- en resultaatgegevens: Instelling  Instelling Harde of Zachte Zorg- en Onderwijsbegeleidingsgegevens: Burger of Instelling (via registers Instelling)  Instelling

11 Ontwerp generieke services Identificatie en omschrijving van de benodigde services voor hergebruik van reeds beschikbare gegevens ten behoeve van de processen aanmelden, in – en uitschrijven en begeleiden uitgangspunten Voor alle sectoren bruikbaar Aansluitend op bestaande services (DUO, OSO, DAF MBO en Studielink) Uitwerking van gegevensservices

12 Register DUO Onderwijs- volger Leerling Administr. Systeem 1. Opvr. Onderwijsidentiteit bij DUO 2. Opvr. Persoonsgegevens bij DUO 5. Opvr. Vooropleidings- en resultaatgegevens bij DUO 3. Reg. Persoonsgegevens bij DUO Latende instelling Toekomstige instelling DAF 4. Opvr. Persoonsgegevens bij Instelling + 7. Opvr. Vooropleiding-, Resultaat -en (Zorg)begeleidingsgegevens bij Instelling DUO Registers aanmelden inschrijven begeleiden uitschrijven gegevensstromen Harde gegevens Zachte gegevens 6. Reg. Onderwijsdeelname en Onderwijsresultaat bij DUO Leerling Administratie Systeem

13 Analyse bestaande services Generieke ServicesOSODAF MBOStudielink 1. Opvragen onderwijsidentiteit bij DUOX 2. Opvragen Persoonsgegevens van DUOXX 3. Registreren Persoongegevens bij DUOX 4. Opvragen Persoonsgegevens bij Instelling X 5. Opvragen Vooropleidings en Resultaatgegevens bij DUO X*X 6. Registreren Vooropleidings en Resultaatgegevens bij DUO X 7. Opvragen Opleiding, Resultaten en (Zorg)begeleidingsgegevens bij Instelling 2*

14       Zelf Zelf?     Zelf Sara Dongen van Sara.Jansen@gmail.com 050-54545463 06-54321234 Sara.Jansen@gmail.com 

15 Sara Jansen

16  Zelf Zelf?  Zelf Sara.Jansen@gmail.com     Sara Dongen van Sara.Jansen@gmail.com 050-54545463 06-54321234 Welkom Sara, Hieronder vind je je gegevens zoals bekend bij DUO en de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Klik welke gegevens je wil meenemen Druk op OK als je de gegevens wil importeren in je aanmeldingsformulier. Mocht je gegevens willen aanpassen dan kan dat in het aanmeldingsformulier van je instelling. Ook kan je toestemming geven om je diplomagegevens automatisch te laten verzenden zodra je deze behaald hebt. 1986 82 028 Diploma Stuur svp zodra ik miijn diploma behaald heb, een digitale versie inclusief cijferlijst naar de instelling waar ik me voor aanmeld,.

17 1986 82 028 Zelf Welkom Sara, Vul svp je persoonsgegevens in. De vooringevulde gegevens zijn geïmporteerd uit het GBA. Je kunt de vooringevulde gegevens waar nodig aanpassen. Velden met een * zijn verplicht. Sara Dongen van Sara.Jansen@gmail.com 050-54545463 06-54321234 Sara.Jansen@gmail.com Jansen - Sara Catharina Vrouw 24-11-1995 Groningen  Vul hieronder de gewenste aanpassingen in:  Klik hier als postadres anders is dan woonadres Naam student Jacobs Wijziging Eigen invoer

18 Vervolg Verkenning digitaal aanmelden en inschrijven PO/VO Verkenning digitaal uitwisseling begeleidingsgegevens MBO en HO

19 Veilig op weg naar een nieuwe school Overstapservice onderwijs 14 december 2012

20 Een initiatief van de en Overstapservice Onderwijs Doel: een landelijke standaard voor de veilige digitale uitwisseling van leergegevens op schakelmomenten Voordeel: ondersteunen warmere overdracht - Geen dossiers meer overtypen = tijdwinst - Naadloze digitale overheveling in leerling- administratie = minder fouten Wat is OSO?

21 Wat is het overstapdossier? Gegevensbericht Electronisch verzonden Gedefinieerde inhoud Elke overstap Update / jaar

22 Wat is het overstapdossier? Een onderwijskundig rapport Maar dan digitaal

23 Schematische weergave OSO LAS Traffic Center Back end systeem Mijn OSO-OD Mijn OSO-OD overdracht dossier (niet via TC) authenticatie scholen/RI bewaking sessie logging registratie scholen, besturen, uitgifte certificaten helpdesk selfservice portal voor scholen, besturen, etc

24 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ‘Overeenkomst gebruik OSO’ voor: - softwareleveranciers - schoolbesturen Overdracht dossier via beveiligde verbinding tussen nieuwe en huidige school Na inzage (po) of goedkeuring (vo) ouders GEEN centrale opslag van leerlinggegevens Privacy en veiligheid

25 Hoe het werkt Gegevensset overstapdossier Veiligheid en privacy Rol ouders Welke softwareleveranciers? Uw school/onderwijsinstelling aanmelden voor het OSO kwalificatietraject? Meer informatie? www.oso-od.nl


Download ppt "Streefbeeld In- en uitschrijven / OSO Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google