De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 1 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Inleiding Vlhora waardeert : De aandacht die geschonken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 1 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Inleiding Vlhora waardeert : De aandacht die geschonken."— Transcript van de presentatie:

1 Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 1 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Inleiding Vlhora waardeert : De aandacht die geschonken wordt… Het respect dat getoond wordt… De maatschappelijke opdracht die gegeven wordt… De verwachtingen die gekoesterd worden… door de leden van het Vlaams Parlement t.a.v. het hoger onderwijs in Vlaanderen

2 2 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Inleiding Vlhora is fier op de onderscheiding die de hogescholen behaald hebben : democratisering bama structuur rationalisatie kwaliteitszorg innovatieketen efficiëntie Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010

3 3 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Inleiding Vlhora formuleert 10 doelstellingen bij de Contouren van de vraagstelling met betrekking tot de problematiek van de financiering van het Hoger Onderwijs : “ Moeten, en zo ja welke, middelen worden voorzien om na rationalisatie de democratisering van het hoger onderwijs verder te waarborgen en te verbeteren?” Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010

4 4 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 1 Correcte indexering Gegeven : Sinds 1996 wordt de hogescholenenveloppe voor 80% geïndexeerd volgens de evolutie van de geraamde index van de eenheidsloonkosten op het einde van het betrokken begrotingsjaar en voor 20% volgens de evolutie van de geraamde index van de consumptieprijzen op het einde van het betrokken begrotingsjaar. Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010

5 5 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 1 Correcte indexering Budgetten hogescholen Werkelijke evolutie index Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 - 4,86% - 8,58%

6 6 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 1 Correcte indexering Budgetten hogescholen Werkelijke evolutie index Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 + 25 miljoen injectie - 4,42%

7 7 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 1 Correcte indexering De eerste vraag van de hogescholen : Een correcte indexering om de herhaling van de achterstand te voorkomen : Achterstand index in 2010 : 4,42 % Tekort voor de hogescholen : 26 miljoen Tekort aan personeel : 350 VTE Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010

8 8 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 2 Het kliksysteem toepassen Sinds 1996 is het aantal studenten in de hogescholen van 91.000 naar 107.000 gestegen (+ 17,6 %) In 1999 is een beperkte aanpassing van het budget (+ 14,5 miljoen) doorgevoerd om de toenmalige groei voor de helft te compenseren. In 2008 werd het budget van de professioneel gerichte opleidingen met 12,25 miljoen verhoogd. Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010

9 9 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 2 Het kliksysteem toepassen Studentenaantal in de hogescholen Budget hogescholen Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 Klikken

10 10 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 3 Gemotiveerde medewerkers Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 2007 2008 2009 2010 2011 Loonkosten +6% +2% Budgetten + 1,9 % + 0 %+ ? %

11 11 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 3 Gemotiveerde medewerkers Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 2010 -1,27% +1,83% 20% werking 80% lonen 17% werking 20% werking 83% lonen 10 000 VTE 80% lonen - 300 VTE 2011

12 12 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 4 Koploper zijn in Europa Regeerakkoord 2009-2014 : “De Europese doelstelling om 2% van het BRP aan het hoger onderwijs te besteden, hebben we in Vlaanderen nog niet bereikt. Daarom zetten we de inspanning voort om het budget van het hoger onderwijs substantieel te verhogen met een stijging van 10% in de komende periode” Vlaams Indicatorenboek 2009 : 1,2 % Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010

13 13 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 5 Academisering voltooien Budget 2010 academisering : Academiseringsmiddelen :14,4milj Bijkomende middelen OND :8,0milj Bijkomende middelen EWI :7,5milj Totaal :29,9milj Nodig : Het variabel onderzoeksdeel van de universiteiten is 183 miljoen voor 72000 stud. Voor 26000 academiserende studenten is in die verhouding 65 miljoen euro nodig. Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010

14 14 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 5 Academisering voltooien “Hoe zijn de in het verleden al toegekende academiseringsmiddelen aangewend? Hoeveel middelen zijn hiervoor nodig?” Verslag over de werking van de hogescholen in 2007 (Regeringscommissariaat) met bijlage : opvolging van de besteding van de academiseringsmiddelen : Bestedingsgraad 2007 = 116% Vooral bezoldigingen : 86% Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010

15 15 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 5 Academisering voltooien De aanvankelijke academiseringsmiddelen (14,4 miljoen) waren bedoeld om de OBE-punten in de periode 2003 tot 2006 te verhogen : OBE van 1,00 naar 1,30 : Handelswetenschappen OBE van 3,00 naar 3,30 :Audiovisuele en beeldende kunsten OBE van 4,00 naar 4,30 :Muziek en podiumkunsten OBE van 1,20 naar 1,30 :Toegepaste taalkunde OBE van 1,40 naar 1,60 :Architectuur OBE van 1,40 naar 1,60 :Industrieel ingenieur OBE van 1,60 naar 1,65 :Productontwikkeling Zodoende ging 31% van deze middelen naar de kunstopleidingen Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010

16 16 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 5 Academisering voltooien KunstAndereTotaal OBE-verhoging4,59,914,4 (onderwijs)(31%)(69%)(1400%) Bijkomende middelen3,412,115,5 (onderzoek)(22%)(78%)(100%) Nieuwe middelen 11,637,949,5 (onderzoek) Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010

17 17 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 6 PWO verder uitbouwen Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 De innovatieketen FundamenteelToegepastProjectmatig wetenschappelijkwetenschappelijkwetenschappelijk onderzoekonderzoekonderzoek nieuwe vertalingverspreiding kennisvan kennisvan kennis Universiteiten Hogescholen DoctoraatMasterBachelor

18 18 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 6 PWO verder uitbouwen Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 Budget 2010 : 9,025 miljoen 80.000 studenten 113 euro per student Variabel onderzoeksdeel universiteiten : 2542 euro per student Doelstelling : 250 euro per student professionele bachelor of 20 miljoen euro

19 19 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 6 PWO verder uitbouwen Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 Waarom ? De Vlaamse innovatieparadox : “We hebben in Vlaanderen heel wat kenniscreatie, maar uit die beschikbare kennis vloeien te weinig industriële, commerciële of sociale toepassingen voort, mat andere woorden we moeten meer onderzoeksresultaten verzilveren”

20 20 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 6 PWO verder uitbouwen Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 Waarom ? De “nieuwe wind” in de hogescholen aanwakkeren. Nu reeds 4 projectaanvragen per mogelijk project. Na integratie de dwarsverbanden met het academisch onderwijs en onderzoek versterken. De socio-economische ontwikkeling en de welvaartcreatie ondersteunen.

21 21 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 6 PWO verder uitbouwen Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 Voorbeelden : Inclusief internet (K.H.Kempen) Labo materiaalonderzoek (KaHo Sint-Lieven) Minimumbudgetten (K.H.Kempen) CANeye (KATHO) Zorg voor ouder wordende mensen (HUB) Informatieveiligheid bij lokale besturen (KHMechelen)

22 22 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 6 PWO verder uitbouwen Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 Verdeelsleutel : “In 2011 wordt 10% van de PWO-middelen verdeeld op basis van een reeks output- indicatoren die betrekking hebben op de opdracht wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening van de hogescholen. (2012 : 15% ; 2013 : 20%)” Interne procedure van toekenning belangrijk.

23 23 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 7 Investeringskredieten verhogen Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 Belang van duurzaam bouwen, energiezuinig bouwen, verbeterde milieuwetgeving en veiligheidsnormen, toegankelijkheid en bijkomende maatschappelijke opdrachten. De kredieten worden toegewezen in functie van het aantal studenten. Na integratie gaan deze kredieten mee naar de nieuwe eigenaar van de opleiding en van de student. Overname van engagementen.

24 24 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 8 De hogescholen leefbaar houden Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 Na de integratie verliest een aantal hogescholen de onderwijssokkel. Andere hogescholen moeten hun vaste kosten verrekenen op basis van minder studenten. Fusies zijn niet in alle gevallen aangewezen. Fusies mogen niet afgestraft worden. Toereikende basisfinanciering noodzakelijk

25 25 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 9 De puntengewichten herzien Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 Hoe zijn de OBE’s in 1994 ontstaan ? Op basis van de subsidiëring van 1994 Schaalgrootte was sterk bepalend Het studiegebied was bepalend Toekomstgerichte OBE’s : Het opleidingsconcept (begeleiding) De halfwaardetijd van kennis (technologie) Talenten opwaarderen (motivatie) Praktijkgerichtheid (begeleiding)

26 26 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Doelstelling 10 Studentenvoorzieningen integreren Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 Financiering op basis van het aantal opgenomen studiepunten. Lineaire financiering. Gelijkheid hogescholen – universiteiten Open-end kliksysteem zoals bij variabel onderwijsdeel - Transparant en valideerbaar - Geen invloed van fusie of integratie


Download ppt "Commissie ad hoc Hoger Onderwijs 03 mei 2010 1 Maurice Vaes, voorzitter VLHORA-werkgroep Financiering Inleiding Vlhora waardeert : De aandacht die geschonken."

Verwante presentaties


Ads door Google