De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Breaking the Taboo II project Congres Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling 10 Juni 2011 Els Messelis – Project partner BtT2 project - Opleidingscoördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Breaking the Taboo II project Congres Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling 10 Juni 2011 Els Messelis – Project partner BtT2 project - Opleidingscoördinator."— Transcript van de presentatie:

1 Breaking the Taboo II project Congres Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling 10 Juni 2011 Els Messelis – Project partner BtT2 project - Opleidingscoördinator Seniorenconsulentenvorming Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen - HUBrussel In samenwerking met Ann Moreels (Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling) Els Messelis 10 juni 2011

2 Breaking the Taboo II project Overzicht van het trainingsprogramma Trainers Handboek Els Messelis 10 juni 2011

3 Overzicht van de modules 9 modules: per module 1 ½ uur Luik 1: module 1-3: theoretische achtergronden: wisselwerking tussen familie, geweld, leeftijds- en genderaspecten Luik 2: modules 4-9: professionelen actief in de gezondheids- en welzijnssector: uitwerking van de ‘chain of action’ Els Messelis 10 juni 2011

4 Chain of action Recognising Adress violence Providing safety Networking Support services Care for ourselves Els Messelis 10 juni 2011

5 Structuur van de modules Trainer informatie Oefeningen: iedere topic houdt een of meerdere oefeningen in Presentaties: iedere module bevat slides waarbij een samenvatting van de centrale aspecten wordt gepresenteerd Handouts: iedere topic bevat handouts voor de deelnemers: vb. theoretische kaders, figuren, tabellen, aanvullende literatuur, interessante achtergrondinformatie,… Els Messelis 10 juni 2011

6 Module 1 Introductie Doelstellingen – Introductie, verwelkoming, creëren van ‘vertrouwelijke atmosfeer’ – Peilen naar de verwachtingen van de deelnemers+ peilen naar de professionele ervaring van de deelnemers, gelinkt aan ‘geweld’ – Het bevorderen van de ‘zelfreflexie’ ten aanzien van de eigen professionele ervaringen dienaangaande Els Messelis 10 juni 2011

7 Module 2: Op weg naar een universeel begrip over geweld ten aanzien van oudere vrouwen in families Doelstellingen – Begrijpen van de gender- en de leeftijdsaspecten van geweld – Vertrouwd geraken met de verschillende definities en vormen van geweld ten aanzien van oudere vrouwen in families Els Messelis 10 juni 2011

8 Module 3: dynamieken, risico factoren Doelstellingen – Op de hoogte zijn van de incidentie, de prevalentie en de sociale dynamieken van geweld tegen oudere vrouwen binnen families – Vertrouwd zijn met risico factoren en sociale/structurele oorzaken van ouderenmis(be)handeling – Karakteristieken van de sociale situatie van slachtoffers en daders kennen alsook zicht hebben op de sociale dynamiek van de ‘dader’- ‘slachtoffer’ relatie – Zicht hebben op de belemmeringen van het slachtoffer om een gewelddadige relatie te verbreken (gelinkt aan een discussie over gender gerelateerde componenten van geweld tegen oudere vrouwen; tevens gelinkt aan belemmeringen van een zorgbehoevend persoon) Els Messelis 10 juni 2011

9 Power and control wheel Els Messelis 10 juni 2011

10 http://sexualassault.virginia.edu/dv_cycle.htm Els Messelis 10 juni 2011

11 Module 4: vroegdetectie van geweld Doelstellingen – De noodzakelijken stappen kennen(eerste vermoeden, obeservatie, discussie binnen het team) – Hulpverleners in staat stellen om symptomen en signalen van geweld op te merken – Hulpverleners toelaten het verschil te detecteren tussen ‘normale’ verouderingsverschijnselen (zoals gewichtsverlies, ziektes,..) en gevolgen van mishandeling. – Zicht bewust zijn van belemmeringen om tot actie over te gaan. – De impact van de omgeving kunnen inschatten. – Het kennen van de land specifieke wetgeving betreffende bescherming van het slachtoffer, vaststelling en internering Els Messelis 10 juni 2011

12 Being open for the problem Sensitivity to signals Gray aria Lack of knowledge BARRIERS OF ACTION Guilt Shame Dependency Fear Staff member Hidden problem Loyalty Negative experience with staff member help/care Addiction, psychiatric syndrome Victim Perpetrator Moreels, A. 2011. Model: Barriers for detection and acting of elderly abuse, Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling Els Messelis 10 juni 2011

13 Module 5: ageren Om sociale en gezondheidswerkers te laten ageren na detectie van geweld. Om sociale en gezondheidswerkers de problemen met oudere vrouwelijke slachtoffers, de geweldpleger of anderen te duiden. Om sociale en gezondheidswerkers te laten inschatten in welke gevallen het belangrijk is om op te treden en wanneer optreden meer schade zou kunnen berokkenen. Om zich bewust te worden van de moeilijkheden die kunnen opduiken en hoe er mee omgaan. Om zich bewust te worden van typisch gedrag en antwoorden van de geweldpleger en hoe er mee omgaan. Els Messelis 10 juni 2011

14 Module 6: veiligheidsaspecten, juridische aspecten – Het potentieel gevaar van de situatie kunnen inschatten en handelen naar veiligheid voor het slachtoffer en zichzelf. – Samen met de oudere vrouw een veiligheidsplan kunnen ontwikkelen. – Leren documenteren van een gewelddadige situatie (wanneer, wat, hoe,...) – De relevante lokale procedure en vereisten van forensische documentatie kennen. – Weten wanneer actie verplicht is, wanneer het (niet) wenselijk is en waneer het verboden is (legale aspecten) Els Messelis 10 juni 2011

15

16 Module 7: diensten waar beroep op kan worden gedaan, samenwerking en networking – Om de verschillende diensten te leren kennen in eigen land die werken rond de topic ‘geweld’ en ‘ouderenmis(be)handeling – Om zicht te hebben op ‘good practices’ van samenwerking in eigen land Els Messelis 10 juni 2011

17 Module 8: omgaan met moeilijke situaties en ‘zorg voor onszelf’ Bewust zijn van persoonlijke beperkingen, veiligheid en institutionele verantwoordelijkheden Dieper ingaan op moeilijke situaties Op zoek gaan naar coping strategieën en concrete acties om om te gaan met moeilijke situaties en om burn out te vermijden. Els Messelis 10 juni 2011

18 Spanning en stress Els Messelis 10 juni 2011

19 Burn out cycle Els Messelis 10 juni 2011

20

21

22

23 Module 9: praktische oefeningen de-escalatie De deelnemers in staat stellen om de opgedane kennis uit modules 4,5, 6, 7 en 8 in praktische situaties te gebruiken (case studie of rollenspel) Vertrouwd zijn met de tools om te ‘de-escaleren’. Zich bewust zijn van de voordelen en impact van ‘de-escalatie’ en communicatieve interventies. Medewerkers de bagage meegeven om in gewelddadige situaties adequaat te handelen, door het gebruik van communicatie en ‘de- escalatie’ technieken. Els Messelis 10 juni 2011

24 Volgende stappen? 15 juni 2011: expert meeting om trainers handboek verder te bespreken Tussen juni en september 2011 worden de, in het Engels ontwikkelde modules, vertaald in het Nederlands In september 2011 worden workshops georganiseerd om het trainers handboek uit te testen 20 & 21 oktober 2011: Europese partner meeting in Brussel November – december 2011: afwerking trainers handboek en CD-rom Nadien: implementatie van trainers handboek in diverse organisaties, scholen,… Els Messelis 10 juni 2011

25 Vragen? Ik dank u voor uw aandacht! Els Messelis 10 juni 2011


Download ppt "Breaking the Taboo II project Congres Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling 10 Juni 2011 Els Messelis – Project partner BtT2 project - Opleidingscoördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google