De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Binnenvaart actieplan 28.03.2006 Filip Martens Naiades – Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart. Uitvoering van het actieplan in Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Binnenvaart actieplan 28.03.2006 Filip Martens Naiades – Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart. Uitvoering van het actieplan in Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Binnenvaart actieplan 28.03.2006 Filip Martens Naiades – Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart. Uitvoering van het actieplan in Vlaanderen.

2 B i n n e n v a a r t Naiades – Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart. Uitvoering van het actieplan in Vlaanderen. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen 12 beleidsvoorstellen 5 domeinen F acts &F igures

3 B i n n e n v a a r t VZW Promotie Binnenvaart Vlaanderen  Wie PBV is een VZW, opgericht door de Vlaamse regering in 1992, die alle actoren van de binnenvaart rond dezelfde tafel bijeenbrengt. Daarbij zijn betrokken: de overheid binnenvaartondernemers verladers en bevrachters, de havens, belangenverenigingen  Missie Teneinde het relatief aandeel van het watergebonden vervoer in het totale goederenvervoer te doen stijgen, promoot en vertegenwoordigt de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) voor Vlaanderen het belang van het watergebonden vervoer van goederen en personen.  Doelgroepen Mensen aan de wal (verladers, bevrachters, logistieke spelers) Mensen op het water (schip en schipper) De overheid (Vlaams, Federaal en Europees) De samenleving als geheel (groot publiek)

4 B i n n e n v a a r t Facts & Figures – Vloot en opleiding Totaal laadvermogen in 2005: 1.760.075 of 88.000 Meer dan 650 Vlaamse binnenvaartondernemers volgde de cursus bedrijfsbeheer Meer dan 250 Vlaamse binnenvaartondernemers volgde de cursus informatica

5 B i n n e n v a a r t Facts & Figures - Vervoerde goederen

6 B i n n e n v a a r t Facts & Figures - Infrastructuur

7 B i n n e n v a a r t Facts & Figures – Binnenvaart in Vlaamse Zeehavens

8 B i n n e n v a a r t Naiades – Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart. Uitvoering van het actieplan in Vlaanderen. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen

9 B i n n e n v a a r t Markten – 1. Vlaams Marco Polo Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen Actie  Cofinanciering van onderzoek/studie in de pré- besluitvormingfase in verband met commerciële, organisatorische en financiële aspecten en milieu.  Subsidie voor investeringen nodig voor realiseren van het gecombineerd vervoer en de modale shift.  Kick-off steun (exploitatiesteun) voor het opstarten van nieuwe vervoersstromen en diensten.  Cofinanciering voor innovatie-, demo’s en leerprojecten. Resultaat  Meer ondernemingen actief in de transport en logistieke sector hun logistieke processen evalueren en kiezen voor een shift naar de binnenvaart.  Regionale mobiliteitsknelpunten (o.a. havens) worden ontlast.  Meer vervoer door de milieuvriendelijke, veilige en energiebesparende binnenvaart (Kyoto en fijn stof).  Beschikbare infrastructuurcapaciteit wordt beter benut.

10 B i n n e n v a a r t Markten – 2. Kleine schepen in de markt houden Actie  Vlaams niveau: Steun bij aankoop van een klein schip door jonge ondernemers (- 35 jaar), nieuwe ondernemers (nieuw in het beroep) en loontrekkende die hun eigen binnenvaartonderneming creëren.  Federaal niveau: Ondersteunend regelgevend en administratief kader realiseren. Resultaat Een aanzienlijk deel van de kleine vloot blijft beschikbaar voor het vervoer van goederen. Veel minder schepen zullen naar het buitenland verhuizen en tot woonboot en/of hotelboot worden omgebouwd. Geraamd wordt dat over een periode van 10 jaren er gemiddelde jaarlijks 15 à 20 nieuwe ondernemers starten met een tweedehands schip. Het gebruik van de PPS -structuur van het kaaimurenprogramma blijft gegarandeerd. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen

11 B i n n e n v a a r t Markten – 3. Modernisering vloot Actie Steun voor bepaalde technische aanpassingen aan het schip:  technische installaties (uitgesloten energie- en milieubesparende investeringen);  stuurhutten;  structuur van het schip (laadruimte, buiting, enz.);  logeerfaciliteiten voor stagairs of studenten (niet- werknemers). Resultaat  De concurrentiepositie van de Vlaamse binnenvaart ten aanzien van de buurlanden wordt behouden.  De binnenvaartondernemer wordt gestimuleerd om mee te werken aan de instroom in de sector. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers

12 B i n n e n v a a r t Markten – 4. Vlaams waarborgfonds Actie Het nieuwe Vlaamse Waarborgfonds voorziet een overheidsgarantie van 75 procent voor nieuwbouwschepen. Resultaat De concurrentiepositie van de Vlaamse binnenvaartondernemer wordt versterkt. Al jaren past de Nederlandse overheid een adequaat waarborginstrument voor scheepsinvesteringen toe. De sterke positie van de Nederlandse vloot wordt in belangrijke mate toegeschreven aan deze maatregel. Door de Vlaamse waarborg kan de Vlaamse vloot haar concurrentie behouden. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers

13 B i n n e n v a a r t Markten – 5. Financiering binnenvaartinfrastructuur in de havens Actie  Ofwel het kaaimurenprogramma toelaten binnen de havengebieden. Gezien de autonome bevoegdheid van de havenbedrijven binnen hun havengebied lijkt dit echter moeilijk te verwezenlijken.  Ofwel in het Havendecreet een differentiatie van de gewestbijdrage mogelijk maken waarbij het Vlaamse Gewest voor specifieke binnenvaartprojecten dezelfde verdeelsleutel (80%/20%) hanteert tegenover het Havenbedrijf als thans in het kaaimurenprogramma tegenover de privé-partners. Om succesvol te zijn moeten de concessievoorwaarden dan ook aangepast worden voor binnenvaarttrafieken. Resultaat  Het trafiekgenererende karakter van het kaaimurenproject mogelijk maken binnen de havens. De havens zijn de intermodale knooppunten bij uitstek waar het grootste modal shift potentieel haalbaar is.  Een bijkomend voordeel, in het kader van de ruimtelijke ordening, is dat op die manier overslagactiviteiten kunnen geconcentreerd worden in de havengebieden. Op dit moment worden dergelijke activiteiten dikwijls kort buiten de havengebieden ingericht om de hoge investering- en exploitatiekosten te vermijden. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers

14 B i n n e n v a a r t Markten – 6. Geïntegreerd administratief contact Actie  Oprichting van een geïntegreerd administratief contactpunt voor de binnenvaart, zgn. one-stop/window-shops en informatiepunt.  Toegankelijk (niet enkel digitaal) en bereikbaar (locatie en openingsuren) voor binnenvaart Resultaat Kostenbesparend, vermijden van incompatibel regelgeving en administratieve vereenvoudiging door het creëren van een “Huis van de (binnenvaart)ondernemer”. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers

15 B i n n e n v a a r t Vloot – 7. Reductie fijn stof en CO² Actie Vlaams steunmaatregel:  steun voor de aankoop en installatie van scheepsdieselmotoren;  steun voor investeringen bij aankoop van energie- en milieubesparende installaties; (o.a. nabehandelingsystemen, schroeven – generatoren, warmterecuperatie). Vlaamse beleidsmaatregel:  aanstellen van binnenvaartdeskundigen voor energie-audit;  handboek best pratices binnenvaart. Federale beleidsmaatregelen:  convenant met petroleumsector voor de distributie van EN 590 gasolie extra;  fiscale aftrek van de energie-audit voor het schip(machine) en de woning. Resultaat  Milieuprestaties van de binnenvaart worden verbeterd. De CO² (Kyoto-doelstellingen) en de fijn stof (VOS, NOx) en zwaveluitstoot (CAFE-doelstellingen) wordt beperkt.  De concurrentiepositie van de Vlaamse binnenvaartondernemer ten opzichte van buurlanden wordt gevrijwaard. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers

16 B i n n e n v a a r t Vloot – 8. Van reservefonds naar innovatiefonds Situatie Krachtens verordening (EG) nr.718/1999 van de raad is er een reservefonds voor de binnenvaart opgericht. Gedurende vier jaren (tot 28/04/2003) heeft de sector bijgedragen tot dit fonds. De middelen worden ter beschikking gesteld aan de sector indien de binnenvaartvertegenwoordigers hier unaniem om vragen en het een actie betreft die in de verordening is opgenomen. Er is in de sector geen unanimiteit over de uit te voeren acties. Door uitbreiding van de EU zijn maatregelen van toepassing in alle lidstaten met een binnenvaartvloot. Actie De Vlaamse regering stemt in met hervorming van het reservefonds en draagt à rato bij tot het door de lidstaten te financieren deel. Resultaat Het middelen van het reservefonds worden gedeblokkeerd. Europese acties en maatregelen beantwoorden aan de noden van de sector kunnen worden gerealiseerd. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers

17 B i n n e n v a a r t Banen en vaardigheden – 9. Instroom, opleidingen en beroep Actie Vlaams niveau: 1. Opleidingsmogelijkheden verruimen:  rijn- en binnenvaartopleiding – Cenflumarin: aanpassing leerplan (patenten en certificaten)  volwassenonderwijs voor nieuwkomers: voorzien in vormingsmogelijkheden  voor leerplichten alternerende opleidingsformules (combinatie leren en werken) 2. Communicatie- en informatiecampagnes:  jongeren (onderwijskeuze): gerichte acties via bestaande kanalen (beroepenbeurzen – huis van de arbeid – havencentrum Lillo – boottochten studenten e.d.)  nieuwkomers (herscholing en bijscholing) informeren Federaal niveau: Erkenning Cenflumarin (geen federaal examen) en nieuwe opleidingen Resultaat Meer duurzame en toekomstgerichte tewerkstelling van Vlaamse werknemers in de binnenvaartsector. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers

18 B i n n e n v a a r t Imago – 10. Imago en perceptie binnenvaartactiviteiten bij logistieke spelers Actie  Beeldvorming bijstellen bij bedrijven door het ontwikkelen PA-activiteiten, corporate PR-acties en infomercials:  Regionaal afgebakende communicatiestrategie (ruimtelijk)  Sectorale marketing- communicatie strategie (bedrijfstak) Resultaat Beïnvloeding van het logistieke besluitvormingsproces en verhoogde modal shift. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers

19 B i n n e n v a a r t Infrastructuur – 11. Steunmaatregelen RIS gebruik Actie PBV stelt maatregelen voor het gebruik van RIS door de binnenvaartondernemers, vlootbeheerders en rederijen:  Steun voor de aanschaf van RIS gerelateerde hard en software (opsomming van in aanmerking komende hard en software);  Steun voor de installatie en configuratie van RIS gerelateerde hard en software;  Steun voor draadloze internettoegang;  Helpdeskondersteuning;  Informatie en communicatie campagnes. Resultaat RIS kan worden gebruikt als basis voor het aanbieden van logistieke en commerciële diensten waardoor de binnenvaart een betere dienstverlening en servicegraad kan verlenen aan haar (potentiële) klanten. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers

20 B i n n e n v a a r t Infrastructuur – 12. Aanmeer- en rustplaatsen Actie Bestaande en/of weinig gebruikte kaaien kunnen soms mits kleine ingrepen, op korte termijn als ligplaats gebruikt worden.  Door RIS beschikt de waterwegexploitant over de gegevens nodig voor een optimalisering van het aantal ligplaatsen.  Daarnaast zullen nieuwe lig- en wachtplaatsen evenals plaatsen voor lang verblijf moeten gecreëerd worden.  In het ruimtelijk ordeningsbeleid moet ervoor gezorgd worden dat deze plaatsen beschikbaar zijn. Resultaat Betere arbeid- en sociale omstandigheden voor de varenden. Veiligere scheepvaartverkeer en exploitatie. Betere benutting van de capaciteit van het netwerk. Binnenvaart kan beter integreren in de logistieke keten. Markten Vloot Banen en vaardigheden Imago Infrastructuur 1. Vlaams Marco Polo 2. Kleine schepen i.d. markt houden 3. Modernisering vloot 4. Vlaams waarborgfonds 5. Financiering binnenvaart- infrastructuur in de havens 6. Geïntegreerd administratief contact 7. Reductie fijn stof en CO² 8. Van reservefonds naar innovatiefonds 9. Instroom opleidingen en beroep 11. Steunmaatregel RIS gebruik 12. Aanmeer- en rustplaatsen 10. Imago en perceptie binnenvaart- activiteiten bij logistieke beslissers

21 w w w. b i n n e n v a a r t. b e Kempische Kaai 57, 3500 Hasselt Tel 011-23.06.06 Fax 011-23.06.09 E-mail : pbv@binnenvaart.be P B V H a s s e l t Verbindingsdok Oostkaai 13 B10, 2000 Antwerpen Tel 03-20.20.515 Fax 03-20.20.524 E-mail : pbv@binnenvaart.be P B V A n t w e r p e n


Download ppt "Binnenvaart actieplan 28.03.2006 Filip Martens Naiades – Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart. Uitvoering van het actieplan in Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google