De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Derde Klimaatforum: de eetbare stad Leuven Project voedselstrategie Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Derde Klimaatforum: de eetbare stad Leuven Project voedselstrategie Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Derde Klimaatforum: de eetbare stad Leuven Project voedselstrategie Leuven

2 2010

3 eerste ‘landbouwprofiel’ Artikel op leuvencentraal.org Met analyse over landbouwtellingen, natuurlijke voorwaarden, landbouwpolitiek, landbouweconomie, productie buiten de markt, de alternatieve circuits Probleemstelling: lokale voeding is ‘hot’ maar er is geen lokaal beleid De crisis in de landbouwsector is af te lezen aan lokale landbouwcijfers

4 Landbouwcijfers vanaf 1980 tot 2009 Enkele voorbeelden voor Leuven Aantal bedrijven van 174 naar 41 Regelmatige tewerkstelling van 350 naar 46 Oppervlakte landbouwgrond van 1387 HA naar 1005 HA Kleine bedrijven tot 5 HA van 99 naar 12 Grote bedrijven boven 50 HA van 2 naar 6 Aantal melkkoeien van 483 naar 131

5 Tijdens en na 1 e Klimaatforum Een lijst van 14 voorstellen + een debat met 50 deelnemers Gevolg: voorzichtige start landbouwraad Leuven Goedkeuring project Voedselstrategie Leuven door cel stedenbeleid Vlaamse Gemeenschap Ondertussen …

6 Leuven Overmorgen: voedsel blijkt topic onder bevolking

7 Start Leuven klimaatneutraal 2030 Voorjaar 2011 6 thematische cellen Waaronder ‘landbouw en natuur’ en ‘consumptie’, ‘voedsel’ geen thema Nulmeting: landbouw in Leuven = 4% van de klimaatuitstoot Benadering vanuit exacte wetenschap, weinig rekenschap van sociaal-culturele en economische effecten

8 2012: Start Project Voedselstrategie Leuven Voorbeelden uit buitenland, opleiding in Wageningen, literatuurstudie Input nieuwe concepten: korte keten, voedselsoevereiniteit, stadslandbouw, strategische planning/integraal en structureel Doel: de ontwikkeling van Leuven in relatie tot voeding, regionale benadering Integratie sectoren en marktsegmenten

9 Food Zone Diagram

10

11 FOODLAB’S IN MAART EN APRIL 2012

12 Elf Lokaal Gekruide Voedselvoorstellen 1.Leuven behoudt zijn landbouwgronden. Te veel grond gaat verloren aan wegen, huizen en industrie 2. Leuven krijgt een stadsboer(-in), in stadsdienst. Boeren komen te weinig in beeld en worden geïsoleerd. 3. Leuven steunt een systeem van distributie voor lokaal voedsel. Lokaal voedsel is niet vlot bereikbaar in de stad. 4. Leuven geeft een agrarische bestemming aan Abdij van Park. Leuvenaars verliezen de voeling met hun voedsel, de grond en de seizoenen. 5. Leuven maakt werk van een lokale voedselcultuur. Het cultuurbeleid heeft minstens één blinde vlek en dat is voedsel als verbindend element tussen de mensen. 6. Leuven ondersteunt de Donderdag Veggiedag campagne. Ook de Leuvenaars eten te veel vlees. 7. Leuven organiseert een grootkeuken die het goede voorbeeld geeft. Er wordt veel te veel eten weggegooid.

13 8. Leuven geeft subsidies voor lokale projecten over voeding. Een ander voedselsysteem bewijst zich in de praktijk. 9. Leuven voert een beleid waardoor er in privé-tuinen meer voedsel geproduceerd wordt. Te veel tuinen worden niet gebruikt en zijn onderbenut. 10. Leuven werkt met zijn buurgemeenten aan een regionaal voedselbeleid. Stad en platteland werken niet goed samen voor landbouw en voeding. 11. Leuven heeft een voedseladviesraad. Veel lokale kennis gaat verloren door een ondermaats georganiseerde participatie.

14 De boer op met de voorstellen Langsgaan bij onderzoekers, stadsdiensten, partnerorganisaties … Verdiepen van de voorstellen Bijvoorbeeld over landbouwgrond Parkveld + voorstel voor een grondenbeleid Ander voorbeeld over privé-tuinen Vlaams onderzoek toepassen op Leuven Ook lobbytraject nav de lokale verkiezingen

15 Politieke reacties in Leuven Tekst Mohamed Ridouani: ‘Voor een Leuvens Voedselmanifest’ Reactie van vier partijen nav verkiezingen SPA: 5HA volkstuintjes, kinderboerderij Abdij van Park, werken aan eigen voedselbevoorrading CD&V: publieke groendiensten door landbouwers, educatieve verbindingen tussen kinderen uit Leuven en het omliggende platteland, afzetstrategie voor hoeveproducten

16 Politieke reacties in Leuven Groen: wil een lokaal voedselplan, een gecoördineerde strategie: duurzame voeding, korte ketens, lokaler voedsel NVA: interesse, verkennend gesprek, niet in programma Algemeen: voedsel is geen groot politiek onderwerp, belangstelling groeit wel, voorstellen zijn complementair! Wat wordt opgenomen in het beleidsplan?

17 Voorlopig resultaat Leuven Klimaatneutraal 2030 Een maatregelentabel landbouw en natuur Ondermeer de 11 voedselvoorstellen Maar ook een Leuvense zadenbank, een weekendopleiding ecologisch tuinieren, een beter marktenbeleid, infobeleid nav landbouwtellingen, gebruik van mest optimaliseren, een ketenregisseur aanstellen, uitbreiden sociale kruidenier, eetbaar groen in parken, een Open Schuur project … Dit moet leiden naar een stappenplan als onderdeel van het Klimaatplan

18 ? Voedsel als beleidsdomein ?

19 + Landbouwraad Leuven

20 www.voedselstadleuven.be http://voedselteams.be/category/nieuws/over-projecten/voedselstrategie-leuven Coming up soon

21 Campagnebeeld: Wim Storme & Yichalal Hosting:


Download ppt "Derde Klimaatforum: de eetbare stad Leuven Project voedselstrategie Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google