De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voedselstrategieën voor Vlaamse regio’s STAD EN LAND VERBONDEN DOOR VOEDSEL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voedselstrategieën voor Vlaamse regio’s STAD EN LAND VERBONDEN DOOR VOEDSEL."— Transcript van de presentatie:

1 Voedselstrategieën voor Vlaamse regio’s STAD EN LAND VERBONDEN DOOR VOEDSEL

2 Inhoud 1.Voedselteams vzw Globaal Kern Realisaties & impact 2.Voedselstrategie Leuven / 2012 Context Activiteiten, realisaties, actoren 3.Aanbod voedselstrategie lokale besturen / 2013 Wie, wat, hoe, praktisch

3 1. Voedselteams vzw

4 Wie is Voedselteams ? -Een vzw sinds 2001 -Maatschappelijke thema’s: -Een duurzame voedselpolitiek -Lokale netwerken -3,5 VTE, zetel in Leuven -Jaarbudget +- 280.000 €/jaar -omzet van 1,5 miljoen € in 2012

5 Welke lokale netwerken organiseert Voedselteams ? • netwerken voor een korte voedselketen: per regio en na eigen producent-screening • Lidmaatschap van 2750 leden/gezinnen die op wekelijkse basis voedsel kopen • Samenwerking met ruim 100 lokale producenten van voeding • De ondersteuning van 140 lokale groepen die autonoom voorzien in een depotruimte/ administratie en beweging op wijkniveau

6 Voor welke duurzame voedselpolitiek staat Voedselteams ? • het bevorderen van een (kleinschalige en duurzame) veerkrachtige land- en tuinbouw en het stimuleren van een streekgebonden economie • De Korte Keten: voor een rechtstreeks afzetsysteem • Stadsnabije landbouw: nabijheid als troef, creatieve organisatievormen als kracht • Voedselsoevereiniteit: de democratie organiseert een voedselsysteem op een hernieuwde schaal

7 Een depot

8 2. Voedselstrategie Leuven (2012)

9 Voedselstrategie Leuven: wat? • Een strategische en operationele beleidsplanning omtrent voedsel • Voedsel als beleidsthema ? • Voedsel als verbindende kracht ? • Een beleid op maat van voedselregio’s ? • Een brede waardecreatie via voedsel ? • De participatieve planning als basis voor beleid ?

10 Voedselstrategie Leuven: waarom? -Voor een gezondheidsbeleid: Toronto -Voor gezondheid en duurzaamheid: London -Voor duurzame en lokale (landbouw) economie: Amsterdam -Voor de Noord-Zuidrelatie’s: Fair Trade Gemeente Campagne in Vlaanderen -Voor het klimaatbeleid: Leuven Klimaatneutraal 2030 -Voor nieuwe consumptiepatronen: Plan Duurzame Voeding Brussel - … (Bristol, Arnhem, Barçelona, Rennes …)

11 Voedselstrategie Leuven: onderzoek en ontwikkeling - Financiering: Thuis in de Stad/ innovatief stedenbeleid Vlaanderen/min. F. Vandenbosche - Lokale netwerking: Voedselteams ism Vredeseilanden, Netwerk Duurzaam Leuven en STUK - Bronnen: academisch (Carolyn Steel, Han Wiskerke), activistisch (Nyeleni, La Via Campesina …), sociaal-cultureel (innovatief en methodisch handelen)

12 Voedselstrategie Leuven: aanpak -Awareness (lezing, debat, actie, netwerk …) - Foodlabs -Verfijning, klankborden, selectie en clustering: “11 voedselvoorstellen” - communicatie, lobbytraject, www.voedselstadleuven.be www.voedselstadleuven.be - NIET: opmaak voedselstrategie - WEL: voorstellen, draagvlak en dynamiek

13 Foodlab ? • Methode en instrument • Participatieve beleidsopmaak • MIX: krachtenkaart, rollenspel en open space • Hertekenen van het lokale voedselsysteem door het creatief enten van maatregelen op klassieke beleidsdomeinen: bv. economie, landbouw, onderwijs, welzijn, ruimtelijke ordening, Noord-Zuid, cultuur

14 Foodlab ?? • Transitie van eigenaarschap: democratie • Transitie in economie: cultiveren van het lokale, heroveren autonomie in prijszetting • Transitie in cultuur: de voedselcultuur heruitvinden • Transitie in techniek: van high tech naar low tech • Transitie in de identiteit: van consument/producten naar co-producent/burger • …

15 3. Aanbod aan lokale besturen: 2013 Via een samenwerking Voedselteams en I-Propeller

16 Voedselstrategieën via een concreet en haalbaar traject -BASIS en op de korte termijn: opmaak profiel, activering via presentatie en debat, Foodlab, oplevering ideeënbundel -UITGEBREID en op langere termijn: uitwerken voedselstrategische planning, draagvlak en beleidsintegratie, samenwerkings moddelen en partnerschips

17 Opstart van de werven/timing ? -De uitdagingen zijn urgent -De beleidsploegen zijn nieuw -De maatschappelijke aandacht voor voedsel zeer groot - Een concreet aanbod is er - nu dus …

18 Contact • wim.merckx@voe dselteams.be wim.merckx@voe dselteams.be • 016/29 58 01 • Kris.moonen@I- propeller.com Kris.moonen@I- propeller.com • 02/2 740 750

19 The ambition of the territory Van een helder onderscheid tussen stad en platteland is geen sprake meer. We zien een fijnmazige mix van ruimtegebruiken die nog geen weefsel hebben gevormd. De kaart toont een opmerkelijke diversiteit van functies en een even opmerkelijke nabijheid daarvan. Ze zijn de sleutels tot de omvorming van het Vlaamse landschap tot een duurzaam en productief territorium.

20


Download ppt "Voedselstrategieën voor Vlaamse regio’s STAD EN LAND VERBONDEN DOOR VOEDSEL."

Verwante presentaties


Ads door Google