De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 1 Doolhof of Labyrint Een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 1 Doolhof of Labyrint Een."— Transcript van de presentatie:

1 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 1 Doolhof of Labyrint Een Brugs geïntegreerd zorgtraject voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen Fanny Dumarey – Bart Durnez – Wannes Rambour

2 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 2 Programma - Theoretische basis van het zorgtraject - Ontwikkeling van de eigen visie - Voorstelling van het zorgtraject - Implicaties voor de organisaties

3 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 3 Theoretische basis van het zorgtraject

4 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 4 Historiek van het zorgtraject Samenwerking tussen het PZ Onze-Lieve-Vrouw Brugge en het CGG Noord-West-Vlaanderen Patiëntenpopulatie die sterk overlapt Veranderende perspectieven t.a.v. de behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis

5 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 5 Doelgroep Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis met een hulpvraag die zich duidelijk situeert binnen de dynamieken van de persoonlijkheidsstoornis uit de regio Noord-West-Vlaanderen

6 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 6 Literatuuronderzoek Ontwikkeling van specifieke behandelmodellen voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen Effectiviteitsonderzoek naar deze behandelmodellen Starten van de zoektocht naar de werkende elementen binnen de onderzochte behandelmodellen Richtlijnen voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

7 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 7 Binks e.a. (2009) deden de volgende uitspraak n.a.v. hun review naar de effectiviteit van psychotherapeutische behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis: “This review suggests that some of the problems frequently encountered by people with borderline personality disorder may be amenable to talking/behavioural treatments but all therapies remain experimental and the studies are too few and small to inspire full confidence in their results. These findings require replication in larger 'real-world' studies.” Literatuuronderzoek

8 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 8 Dialectische gedragstherapie 7 RCT’s naar de behandeleffectiviteit t.a.v. borderline persoonlijkheidsstoornis die werden uitgevoerd door 4 verschillende onderzoekgroepen 1 RCT t.a.v. ouderen met depressieve klachten 1 RCT t.a.v. patiënten met een eetstoornis Verbreding en aanpassing van het behandelmodel voor patiënten met een paranoïde en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis, ouderen, adolescenten, enz.

9 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 9 Schemagerichte therapie RCT naar de effectiviteit van individuele SGT bij BPS gaf een duidelijk positief effect, sterker dan Transference Focused therapy (TFT) Groepsbehandeling bij BPS volgens SGT effectiever dan Treatment as Usual (TAS) Onderzoeken lopende naar de effectiviteit bij cluster C persoonlijkheidsstoornissen

10 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 10 Analyse van DGT en SGT Fasering en behandeldoelstellingen Behandeling is onder te verdelen in 3 fasen Elke fase heeft zijn eigen behandeldoelstellingen

11 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 11 DGT versus SGT in fase 1 DGT Verminderen van parasuïcidaal gedrag Verminderen van therapie-interfererend gedrag Verminderen van levenskwaliteit- interfererend gedrag Vergroten van de gedragsvaardigheden Posttraumatische stressreductie SGT Opbouwen van een therapeutische relatie Regulatie van emoties Diagnostiek en voorlichting Casusconceptualisatie Concretisatie van schemamodi

12 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 12 DGT versus SGT in fase 2 DGT Versterken van Emotiemodulatie Zelf-validatie Realistische besluitvorming Emotioneel ervaren Actieve probleemoplossing Accurate communicatie SGT Verandering in de disfunctionele schema’s of schemamodi en dit op zowel gedrags-, cognitief als belevingsniveau

13 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 13 DGT versus SGT fase 3 DGT Verbeteren van de levenskwaliteit Formuleren en nastreven van individuele doelen Versterken en vasthouden van de ontwikkelde gedragsvaardigheden Versterken van het zelfrespect SGT Versterken van de autonomie Versterken van functionele schema’s Stimuleren van de transfer Afronden van de behandeling

14 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 14 Ontwikkeling van het zorgtraject Gedeelde indicatiestelling Gedeelde theoretische visie t.a.v. de behandeling: –onderscheid tussen een stabiliserende en veranderingsgerichte behandeling –gefaseerde behandeling –duidelijk omschreven doelstellingen voor elke behandelfase

15 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 15 Ontwikkeling van het zorgtraject Aanpassing van de behandelprogramma’s aan het model –benaderen vanuit de fasering van de behandeling –diversiteit in het behandelaanbod verspreid over de 2 organisaties: residentieel aanbod, semi-residentieel aanbod en ambulante behandelprogramma’s –duidelijke indicatiestellingen voor de verschillende behandelprogramma’s Behandelteam met leden van de 2 organisaties Uitgesproken continuïteit in de behandeling van de individuele patiënt over de organisaties heen

16 16 Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Medisch psychiatrische opvolging Nastreven van structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Uitbouwen van een ondersteunend (zorg)netwerk Medisch psychiatrische opvolging Fase 2Fase 1 Veiligheidsmodule Tijdelijk veiligheidsaanbod Terugkeer naar de aangewezen behandelfase en behandelaanbod na deze termijn Vaardigheidstraining Therapeutische diagnostiek Socialisering aan het model Introductie van de ankerpersoon Nastreven structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de therapeutische omgeving Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Medisch psychiatrische opvolging Fase 2 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Voor de patiënt betekenisvolle deelname aan de maatschappij Werkhervatting, aanvang of begeleiding naar job Vrijwilligerswerk Activiteitencentrum Eigen activiteiten Aanpakken/ behandeling van therapie- interfererende aspecten Medisch psychiatrische opvolging Indicatiestelling Gesprekken met de patiënt op basis van leidraad Teamoverleg met beslissing naar voorstel behandelaanbod Terugkoppeling naar de patiënt Fase 4 Doorwerken van traumatische ervaringen Consolideren van de bereikte veranderingen Medisch psychiatrische opvolging

17 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 17 Het zorgtraject als grondplan … Het zorgtraject als grondplan …

18 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 18 Het grondplan –beschrijving en ordening van de weerhouden noden/doelstellingen in globale functies –geen beschrijving van het aanbod in modules –wel: vanuit dit zorgprogramma het aanbod aan- en bijsturen

19 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 19 –ordeningsysteem: inspiratie uit CBT-modellen –doelgroepspecifiek model –subsidiariteitsprincipe –ontwikkelingsgericht en gefaseerd –multifunctioneel –niet normerend –richtinggevend bij de ontwikkeling van het aanbod én de organisatie van zorg Belangrijke kenmerken

20 20 Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Medisch psychiatrische opvolging Nastreven van structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Uitbouwen van een ondersteunend (zorg)netwerk Medisch psychiatrische opvolging Fase 2Fase 1 Veiligheidsmodule Tijdelijk veiligheidsaanbod Terugkeer naar de aangewezen behandelfase en behandelaanbod na deze termijn Vaardigheidstraining Therapeutische diagnostiek Socialisering aan het model Introductie van de ankerpersoon Nastreven structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de therapeutische omgeving Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Medisch psychiatrische opvolging Fase 2 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Voor de patiënt betekenisvolle deelname aan de maatschappij Werkhervatting, aanvang of begeleiding naar job Vrijwilligerswerk Activiteitencentrum Eigen activiteiten Aanpakken/ behandeling van therapie- interfererende aspecten Medisch psychiatrische opvolging Indicatiestelling Gesprekken met de patiënt op basis van leidraad Teamoverleg met beslissing naar voorstel behandelaanbod Terugkoppeling naar de patiënt Fase 4 Doorwerken van traumatische ervaringen Consolideren van de bereikte veranderingen Medisch psychiatrische opvolging

21 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 21 Indicatiestelling Indicatiestelling Doelstelling: indicatiestelling in functie van –inclusie project ( doelgroep) –uitbouw individueel zorgtraject:  inventaris van de noden en doelstellingen  situeren in de juiste fase en niveau  toewijzen aan relevante setting en aanbod Kenmerken –gestructureerd –doelgroepspecifiek –uniform –pragmatisch: zorg op maat Aanbod en methodiek –blauwdruk met handleiding –gemeenschappelijk indicatiestellingsteam –gemeenschappelijk behandelteam

22 22 Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Medisch psychiatrische opvolging Nastreven van structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Uitbouwen van een ondersteunend (zorg)netwerk Medisch psychiatrische opvolging Fase 2Fase 1 Veiligheidsmodule Tijdelijk veiligheidsaanbod Terugkeer naar de aangewezen behandelfase en behandelaanbod na deze termijn Vaardigheidstraining Therapeutische diagnostiek Socialisering aan het model Introductie van de ankerpersoon Nastreven structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de therapeutische omgeving Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Medisch psychiatrische opvolging Fase 2 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Voor de patiënt betekenisvolle deelname aan de maatschappij Werkhervatting, aanvang of begeleiding naar job Vrijwilligerswerk Activiteitencentrum Eigen activiteiten Aanpakken/ behandeling van therapie- interfererende aspecten Medisch psychiatrische opvolging Indicatiestelling Gesprekken met de patiënt op basis van leidraad Teamoverleg met beslissing naar voorstel behandelaanbod Terugkoppeling naar de patiënt Fase 4 Doorwerken van traumatische ervaringen Consolideren van de bereikte veranderingen Medisch psychiatrische opvolging

23 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 23 noden/doelstellingen in fase 1: verminderen van (para)suïcidaal gedrag verminderen van therapie interfererend gedrag opbouwen van de hulpverlenersrelatie therapeutische- en procesdiagnostiek socialisering aan het model aanbod en methodiek (zie ook figuur) ankerfiguur vaardigheidstraining verschillende (ontwikkelings)niveaus qua vaardigheden worden onderscheiden in fase 1 Fase 1

24 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 24 verschillende (ontwikkelings)niveaus qua vaardigheden in fase 1 –niveau 1:  Kernoplettendheidsvaardigheden  Crisisvaardigheden  gedragsactivatie –niveau 2:  Emotieregulatie  Spanningsregulatie  intermenselijke vaardigheden –niveau 3:  problem solving  piekeren Fase 1

25 25 Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Medisch psychiatrische opvolging Nastreven van structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Uitbouwen van een ondersteunend (zorg)netwerk Medisch psychiatrische opvolging Fase 2Fase 1 Veiligheidsmodule Tijdelijk veiligheidsaanbod Terugkeer naar de aangewezen behandelfase en behandelaanbod na deze termijn Vaardigheidstraining Therapeutische diagnostiek Socialisering aan het model Introductie van de ankerpersoon Nastreven structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de therapeutische omgeving Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Medisch psychiatrische opvolging Fase 2 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Voor de patiënt betekenisvolle deelname aan de maatschappij Werkhervatting, aanvang of begeleiding naar job Vrijwilligerswerk Activiteitencentrum Eigen activiteiten Aanpakken/ behandeling van therapie- interfererende aspecten Medisch psychiatrische opvolging Indicatiestelling Gesprekken met de patiënt op basis van leidraad Teamoverleg met beslissing naar voorstel behandelaanbod Terugkoppeling naar de patiënt Fase 4 Doorwerken van traumatische ervaringen Consolideren van de bereikte veranderingen Medisch psychiatrische opvolging

26 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 26 noden/doelstellingen in fase 2: twee subfasen A en B - vaardigheden fase 1 aanwezig en/of verworven - focus op de therapeutische omgeving - nastreven van structurele veranderingen in de persoonlijkheid: A - toepassen en generaliseren van vaardigheden in A en B aanbod en methodiek (zie figuur) - 2 globale zorgtrajecten worden onderscheiden: 1. stabilisatie 2. structurele verandering van de persoonlijkheid - aantal gemeenschappelijke doelstellingen per subfase maar met verschil in nadruk op de doelstelling van de structurele verandering van de persoonlijkheid Fase 2

27 27 Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Medisch psychiatrische opvolging Nastreven van structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Uitbouwen van een ondersteunend (zorg)netwerk Medisch psychiatrische opvolging Fase 2Fase 1 Veiligheidsmodule Tijdelijk veiligheidsaanbod Terugkeer naar de aangewezen behandelfase en behandelaanbod na deze termijn Vaardigheidstraining Therapeutische diagnostiek Socialisering aan het model Introductie van de ankerpersoon Nastreven structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de therapeutische omgeving Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Medisch psychiatrische opvolging Fase 2 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Voor de patiënt betekenisvolle deelname aan de maatschappij Werkhervatting, aanvang of begeleiding naar job Vrijwilligerswerk Activiteitencentrum Eigen activiteiten Aanpakken/ behandeling van therapie- interfererende aspecten Medisch psychiatrische opvolging Indicatiestelling Gesprekken met de patiënt op basis van leidraad Teamoverleg met beslissing naar voorstel behandelaanbod Terugkoppeling naar de patiënt Fase 4 Doorwerken van traumatische ervaringen Consolideren van de bereikte veranderingen Medisch psychiatrische opvolging

28 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 28 noden/doelstelling in fase 3 (A en B) -vaardigheden uit fase 2 aanwezig en/of verworven -focus op de eigen omgeving -nastreven van structurele veranderingen in de persoonlijkheid -vaardigheden in de eigen omgeving -verhogen levenskwaliteit -uitbouw steunend netwerk aanbod en methodiek ( zie figuur)‏ -2 behandeltrajecten: 1. stabilisatie 2. structurele verandering van de persoonlijkheid - aantal gemeenschappelijke doelstellingen maar met verschil in nadruk op de doelstelling van de verandering van de persoonlijkheid en netwerk Fase 3

29 29 Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Medisch psychiatrische opvolging Nastreven van structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Uitbouwen van een ondersteunend (zorg)netwerk Medisch psychiatrische opvolging Fase 2Fase 1 Veiligheidsmodule Tijdelijk veiligheidsaanbod Terugkeer naar de aangewezen behandelfase en behandelaanbod na deze termijn Vaardigheidstraining Therapeutische diagnostiek Socialisering aan het model Introductie van de ankerpersoon Nastreven structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de therapeutische omgeving Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Medisch psychiatrische opvolging Fase 2 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Voor de patiënt betekenisvolle deelname aan de maatschappij Werkhervatting, aanvang of begeleiding naar job Vrijwilligerswerk Activiteitencentrum Eigen activiteiten Aanpakken/ behandeling van therapie- interfererende aspecten Medisch psychiatrische opvolging Indicatiestelling Gesprekken met de patiënt op basis van leidraad Teamoverleg met beslissing naar voorstel behandelaanbod Terugkoppeling naar de patiënt Fase 4 Doorwerken van traumatische ervaringen Consolideren van de bereikte veranderingen Medisch psychiatrische opvolging

30 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 30 noden/doelstellingen in fase 4 (A en B) - behandeling PTSD (A) - betekenisvolle deelname maatschappij (A en B) Fase 4

31 31 Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Medisch psychiatrische opvolging Nastreven van structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Fase 3 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in de eigen omgeving Verhogen van de levenskwaliteit Uitbouwen van een ondersteunend (zorg)netwerk Medisch psychiatrische opvolging Fase 2Fase 1 Veiligheidsmodule Tijdelijk veiligheidsaanbod Terugkeer naar de aangewezen behandelfase en behandelaanbod na deze termijn Vaardigheidstraining Therapeutische diagnostiek Socialisering aan het model Introductie van de ankerpersoon Nastreven structurele veranderingen in de persoonlijkheid in de therapeutische omgeving Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Medisch psychiatrische opvolging Fase 2 Toepassen en generaliseren van vaardigheden in een therapeutische omgeving Voor de patiënt betekenisvolle deelname aan de maatschappij Werkhervatting, aanvang of begeleiding naar job Vrijwilligerswerk Activiteitencentrum Eigen activiteiten Aanpakken/ behandeling van therapie- interfererende aspecten Medisch psychiatrische opvolging Indicatiestelling Gesprekken met de patiënt op basis van leidraad Teamoverleg met beslissing naar voorstel behandelaanbod Terugkoppeling naar de patiënt Fase 4 Doorwerken van traumatische ervaringen Consolideren van de bereikte veranderingen Medisch psychiatrische opvolging

32 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 32 Veiligheidsmodule doelstelling: beveiliging en/of rust, fysieke recuperatie aanbod en methodiek: tijdelijk veiligheidsaanbod terugkeer naar de aangewezen behandelfase en bijhorend aanbod

33 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 33 Implicaties voor de organisaties

34 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 34 Overleg Verregaand samenwerkingsverband –Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West- Vlaanderen –Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge Gezamenlijke teams –Indicatiestellingsteam –Behandelteam Multidisciplinair –verantwoordelijke psychiaters –verantwoordelijke psychologen

35 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 35 Doelstellingen Continuïteit van zorg –vlotte overgang tussen residentieel, semi-residentieel en ambulant –geen nieuwe aanmelding meer nodig –niet meer opnieuw moeten beginnen Subsidiariteitsprincipe Aparte instroom blijft –via CGG N-W-Vl –via PZ OLV

36 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 36 Indicatiestellingsteam Aanmeldingen bij PZ OLV of CGG N-W-Vl worden besproken: –bepaling fase van behandeling –bepaling aanbod en setting Grotere nadruk op indicatiestelling –multidisciplinariteit –semi-gestructureerde intake (cf. Blauwdruk) –uniformiteit van gegevensverzameling

37 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 37 Blauwdruk Indicatiestelling Persoonlijkheidsstoornissen (BIP) Gezamenlijk instrument voor indicatiestelling Werkdocument voor verdere behandeling Wordt overgedragen/aangevuld bij verandering van behandelfase en/of behandelomgeving

38 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 38 Ankerfiguur Maximaal streven naar dezelfde figuur doorheen het volledige traject Bij overstap naar andere setting zo snel mogelijk introduceren ankerfiguur Informatie-uitwisseling maximaliseren  Overlegmomenten  BIP

39 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 39 Taken Ankerfiguur t.o.v. patiënt Overzicht van behandeldoelstellingen en -aanbod behouden en indien nodig terugkoppelen naar de patiënt Motivationele taak Aanspreekpersoon voor de patiënt bij therapeutische vragen Duidelijke beschikbaarheid en engagement t.a.v. de patiënt Kennis van de therapeutische diagnostiek van de patiënt, de visie die wordt gehanteerd t.a.v. en gedeeld wordt met de patiënt

40 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 40 Taken Ankerfiguur t.o.v. team Bespreken van belangrijke veranderingen in functioneren, risicotaxatie, enz. Contacten leggen en onderhouden met de verschillende betrokken diensten Stimuleren van een goede afstemming van het behandelaanbod wanneer verschillende diensten betrokken zijn Aanspreekpersoon voor de medebehandelaars Beschikbaar voor overleg bij her-aanmelding

41 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 41 Behandelteam Bij elke verandering van therapeutische omgeving –nadruk op samenwerking –vermijden van discontinuïteit in de hulpverlening –overdracht van ankerfiguur –overdracht van BIP Bevordering gezamenlijke taal Vaste equipe, aangevuld met ankerfiguur

42 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 42 Uitdagingen Verdere uitbouw/bijsturing van het aanbod –on the spot-trainingen –ACT –Outreaching –... Bestaand overleg/samenwerking verdiepen Bewaken en verfijnen gezamenlijke taal Verdere bijsturing vanuit klinische ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek

43 Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 43 Doolhof of Labyrint Een Brugs geïntegreerd zorgtraject voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen Fanny Dumarey – Bart Durnez – Wannes Rambour


Download ppt "Cognitieve gedragstherapeutische behandeling bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen Symposium Hallen Brugge – 30 maart 2010 1 Doolhof of Labyrint Een."

Verwante presentaties


Ads door Google