De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeroen Roggekamp Maatschappelijk werker Agressie na hersenletsel 9 December 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeroen Roggekamp Maatschappelijk werker Agressie na hersenletsel 9 December 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Jeroen Roggekamp Maatschappelijk werker Agressie na hersenletsel 9 December 2010

2 Kliniek Polikliniek Deeltijdbehandeling -Cognitieve revalidatie - agenda training - hersenletsel -Comunicatie -Levensbeschouwing -Werk en dagbesteding

3 Wat gaan we doen vandaag Voorstel rondje Theoretische beschouwing Voorbeeld Cases Bespreking van de cases

4 Niet aangeboren hersenletsel Een niet-aangeboren hersenletsel (hersenletsel na ziekte of ongeval) is een hersenletsel, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewehijn zijn op hulpverlening.

5 Agressie Agressief gedrag houdt in dat je grenzen, regels of waarden overschrijdt, of daarmee dreigt. Hiermee berokken je anderen of jezelf materiële, lichamelijke of psychische schade. En daarbij ben je je niet per se bewust van de gevolgen en de effecten van je gedrag

6 GEVOLGEN HERSENLETSEL Cognitieve stoornissen: aandacht, geheugen, taal,executieve functies Niet-cognitieve stoornissen Neuropsychiatrische symptomen: agitatie /motore onrust, ontremd gedrag, agressiviteit, apathie, dwangmatigheid, angst en stemmingsstoornissen, waarnemings- en denkstoornissen,……

7 EXECUTIEVE FUNCTIES STARTEN VAN GEDRAG  Initieren, het vermogen om taken of handelingen te beginnen STOPPEN VAN GEDRAG  Inhiberen,het vermogen om taken of handelingen te beëindigen en impulsen af te remmen. REGULEREN VAN GEDRAG  Persisteren, het vermogen een handeling of taak vol te houden  Organiseren, het vermogen deelactiviteiten op elkaar af te stemmen  Adapteren, het vermogen alternatieve oplossingen te bedenken  Abstraheren, het vermogen afstand te nemen van het concrete  Superviseren, het vermogen het eigen gedrag te overzien en zo nodig te corrigeren.

8

9 BEHANDELING VAN AGRESSIE EN AGITATIE NIET MEDICAMENTEUS MEDICAMENTEUS

10 Omgevingsbeïnvloeding Inrichting - prikkelarme’ omgeving - adaptieve omgeving: ruimte, licht, geluid - sturende omgeving Programma - orde, rust, en regelmaat” - afwisseling in- en ontspanning Bejegening -familie/ verzorgenden: leg uit hoe een beschadigd brein ziet, hoort, denkt, voelt. - directief handelen (respect, vrijheid laten, overnemen……) - consequent handelen NIET MEDICAMENTEUS

11 Negeer ongewenst gedrag geheel (niet af en toe!). Afleiden (zingen.., grap.., wees iemand voor..). Deel taken op in kleine te behalen deeltaken. Trek je tijdig terug en probeer het later (eventueel via een derde) Spreek rustig en neutraal (voorkom hoge EE). Kijk naar triggers/ let op toename stress. Vermijd conflicten en machtsstrijd. NIET MEDICAMENTEUS

12 Afstand en nabijheid gezin familie vrienden Terugkoppeling van gedrag Nemen van afstand Aanbrengen van structuur Maak afspraken met elkaar Respect

13 Cases 1 30 jaar oude man (tTim),werkt als kraanmachinist in de haven. Hij is getrouwd, heeft een gezin met twee kleine kinderen 8 en 10 jaar oud. Bi het van het werkterrein afrijden in zijn auto is hij onder een vrachtauto gekomen. Waarschijnlijk heft hij gen voorrang verleend. Hij heeft 3 weken in Coma gelegen. Na het ziekenhuis is hij in revalidatie gegaan en woonde weer thuis.

14 Cases 1 / situatie na drie maanden l onrustig, kan moeilijk lang blijven zitten l afleidbaar, moeite om bij een onderwerp te blijven l houdt weinig rekening met anderen l geen ervaring in omgaan met anderen l moeite met concentreren als hij niet aan het woord is l luistert slecht l opstandig, snel kwaad l met momenten verbaal agressief naar familie, collega’s en personeel tijdens de revalidatie l Hij slaat zijn kinderen als ze niet doen wat hij zegt.

15 Literatuur 1.Onderzoek uit Belgie over agressie bij mensen met NAH 2. Richtlijnen behandeling Neuropsychiatrie


Download ppt "Jeroen Roggekamp Maatschappelijk werker Agressie na hersenletsel 9 December 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google