De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Welkom! heten u van harte welkom! heten u van harte welkom! Welkom! Welkom! Business Club Zuidland en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Welkom! heten u van harte welkom! heten u van harte welkom! Welkom! Welkom! Business Club Zuidland en."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom! Welkom! heten u van harte welkom! heten u van harte welkom! Welkom! Welkom! Business Club Zuidland en

3 Agenda: Introductie Security Bureau JWV. Wat doen wij en wat kunnen wij voor U betekenen. Screeningen: SavvyRecruiter!

4 Security Consultancy Bureau JWV: Ongeveer 5 jaar geleden opgericht. Particulier recherchebureau. Indien noodzakelijk maken wij gebruik van externe specialisten. Werken zowel nationaal als internationaal. Lid brancheorganisatie V.P.B en ASIS.

5 Wat doen wij: Ongeveer 80% van ons werk bestaat uit het doen van ( vooral ) fraude onderzoeken. Overige 20% : pre-employment screening en integriteits/verhaalsonderzoeken. Dus: Onderzoek - Analyse - Oplossing

6 Wie maken er gebruik van onze diensten ? Zeer grote multinationals, maar ook de kleine zelfstandige ondernemer. Particulieren. Advocaten. Verzekeraars. Banken. Uitzendbranche. Incassobureaus Etc..

7 Verschil tussen particuliere en publiekrechtelijke opsporing: Particuliere rechercheburo’s: Hebben niet meer of andere bevoegdheden dan u. Kunnen specialistisch werken / maatwerk leveren. Zijn commercieel ingesteld ! (uw belang telt). Het publiekrechtelijk opsporingsapparaat: Niet commercieel ! Weinig sturingsmogelijkheden. Overbelast.

8 Particuliere opsporing/recherche: Mag alleen werken met vergunning afgegeven door het Ministerie van Justitie. Dient zich sinds 2004 te conformeren aan de opgelegde gedragscode van het Ministerie. Is een groeiende markt, dit komt o.a. door andere prioriteitenstelling bij de politie. Ongeveer 500 bedrijven zijn actief in Nederland. Banken / verzekeraars/creditcardmaatschappijen etc. hebben eigen Security/rechercheafdelingen.

9 Waarom zou U gebruik maken van een particulier recherchebureau ? Opdrachtgever behoudt de controle over het onderzoek en bepaalt zelf of er wel of niet aangifte wordt gedaan. Er kan snel gereageerd worden bij een probleem waardoor de schade verder beperkt blijft. Publieke opsporing mag op grond van wet en regelgeving bepaalde opsporingsmethoden niet/veel later gebruiken. Veelal betere en snellere verhaalsmogelijkheden ( o.a. beslaglegging etc. ).Civiele opvolging gaat vaak sneller en is vaak adequater dan strafrechtelijke opvolging. Preventie.

10 Belangrijkste werkterreinen o.a: Fraudeonderzoeken. Achtergrond en verhaalsonderzoeken. Screening van personen en bedrijven. Concurrentiebedingen. Ziekteverzuimonderzoeken. Traceren van vermiste goederen of personen. Alimentatieonderzoeken. Onderzoek laakbaar gedrag werknemers. Etc…….

11 Uit de praktijk: Van de 100% nieuwe personeelsleden dat bij een bedrijf in dienst komt, wordt ongeveer 35% al binnen een jaar ontslagen. Meer dan 1 miljoen aangiften blijven in de kast bij de politie. Fraude heeft absoluut geen prioriteit.

12 Fraude: Wat, waar, wanneer…..? Woord fraude is min of meer een verzamelbegrip. Fraude komt voor van laag tot hoog. Het eigen personeel is voor het grootste deel verantwoordelijk voor fraude. Fraude sluipt er vaak ook gewoon in….

13 Fraude ijsberg 1/8 deel boven water. 7/8 deel onder water.

14 De feiten…… 40% winkeldiefstal door eigen personeel. (12-07-2006) 60% van de winkeldiefstallen wordt gepleegd door derden. Schade hierdoor bedroeg 280 miljoen euro. Bron: www.platformdetailhandel.nlwww.platformdetailhandel.nl Natuurlijk gebeurt dit alleen in de winkel.

15 Weer die feiten……… PricewaterhouseCoopers Nederland: Bedrijfsschade op jaarbasis € 2 a 3 miljard. Ongeveer 52% van het bedrijfsleven heeft er mee te maken. 6% van de winst vervliegt door fraude.

16 Fraudevelden Geld Goederen Gegevens Tijd

17 Oorzaken bedrijfscriminaliteit Zwakke controle. Onvoldoende functiescheiding. Geen screening. Mentaliteit. Onervarenheid. Blind en doof voor signalen.

18 De fraudeur stopt niet Gewenning. Uitgavenpatroon stijgt. Achterstand inlopen. Groei naar andere fraudevelden.

19 Wat zijn fraude indicatoren/signalen?

20 Fraudesignalen zijn herkenbaar Subjectieve signalen: Nooit verlof nemen of alleen weekenden. Hoog uitgavenpatroon in relatie tot salaris. Te dure auto/motorfiets/huis. Veel en dure vakanties. Hoge schulden/loonbeslag/fin.problemen.

21 Fraudesignalen zijn herkenbaar Objectieve signalen: Kasverschillen. Margevermindering. Voorraadverschillen. Afwijkend gedrag. Retourboekingen. Telefoonrekening. Etc.

22 Bij mij wordt niet gefraudeerd: Fraude blijft groeien. Gewenning. Luxe. Inflatiecorrectie. Ik heb er recht op! Welkom in Utopia!

23 Taboe doorbreken, maar hoe? Huisregels. Voorbeeldfunctie. Signalen opvolgen. Periodieke besprekingen. Hulp/advies inroepen. Waarheid onderzoeken. Controle is geen wantrouwen. Uitkomst bekendmaken. Management: drempel verlagen.

24 Derving € 10.000 ? Bruto winstmarge 10%? Omzet € 100.000 nodig…. …om gelijk te eindigen!

25 Pre-employment screening: Feiten o.a: Regelmatig valse paspoorten / valse sofi-nummers etc. Praktijk: in ca 90% van alle fraudegevallen was het personeel niet gescreend. Ongeveer 60% van de c.v’s ( vaak referenties ) is niet in orde. Voordelen o.a: Ontmoediging malafide sollicitanten. Demonstreert zorgvuldigheid werkgever en geeft bescherming bij eventuele rechtsgang. Moedigt sollicitanten aan om eerlijk te blijven. Een kleine investering kan een groot verlies voorkomen!

26 SavvyRecruiter Integriteittest. Test (kandidaat)medewerkers op gevoeligheid voor drugs en diefstal en analyseert hoe een medewerker zich kan gedragen! Een volledig gecomputeriseerde methode; ontwikkeling in Israel. Duur van de test ca 30 min. Kan op uw locatie via internet afgenomen worden.

27 SavvyRecruiter: J.Welch ( General Electric ): Voordat je mensen aanneemt test eerst op integriteit. Integere mensen werken harder,zijn minder vaak ziek, zorgen voor meer omzet en zijn zeer loyaal.

28 Een voorbeeld hoe het werkt:

29 Slot: Bedankt voor uw aandacht!!! Wanneer u meer wilt weten of nog vragen hebt mag u mij uiteraard altijd geheel vrijblijvend contacten GSM: 06-20404557 E-mail: info@securitybureaujwv.nl@securitybureaujwv.nl

30 Uw mensen stelen niet meer… Het zijn weer de dieven!


Download ppt "Welkom! Welkom! heten u van harte welkom! heten u van harte welkom! Welkom! Welkom! Business Club Zuidland en."

Verwante presentaties


Ads door Google